Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
20.11.2016 08:15 - Политическият живот на българите след Освобождението
Автор: mt46 Категория: История   
Прочетен: 2591 Коментари: 10 Гласове:
12

Последна промяна: 20.11.2016 20:02

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
.
Автор: Константин Иречек

image 

 

Рисунка: Илия Бешков 

 

 

Сбиранието пари за каквато и да било цел не среща щедри пода­тели. Българинът неохотно раз­вързва кесията си, но той знае да прави великолепни дарове. (...)

 

Темпераментът на български­те политици и чиновници е под­вижен, но между тях има отдел­ни ленивци. Те с лекота, без спе­циална подготовка, усвояват различни служебни клонове, напоследък и железопътния, пове­чето са проницателни наблюда­тели на хората и в мъчни моменти запазват твърдо чувство на обязаност. Импровизираната Сръбска война се сполучи, защо­то всеки, от министър и начал­ник на щаб до последния селянин, който караше припаси, изпълни точно своята длъжност. (...)

 

Една твърде разпространена черта обаче е завистта, продукт на първобитно материално със­тояние и голямо препятствие на обществения живот; много доб­ри неща не сполучват, защото един другиго не подкрепят или из недоброжелателство развалят. Не е добре даже да хвалиш един българин в печатни съчинения: то му създава врагове. Към това се присъединяват, както в целия Левант, у много личности непостоянство, недостатък в правдолюбие и наклонност към изопача­ване и преувеличаване.

 

Сърдечно пулсиращият живот на Изтока не търпи никаква твърда устойчивост в една политическа посока. Впечатления­та не са тъй дълбоки, както у нас. Обикновеният политик в тия земи с леко сърце променя своето положение и мнозина зна­чителни мъже в кратко време без мъка опитаха цял един ред степени на промени на фронта. В края на царуването на Александър I може да се види как не­говите бивши върли противници се явяват като най-предани при­върженици, а някои от неговите подпори и приятели са между противниците му или поне меж­ду равнодушните.

 

Главните вра­гове на генералите Соболев и Каулбарс през 1882-83 в Народ­ното събрание днес са руски привърженици. С повърхността на впечатленията се свързва и сла­бата интензивност на полити­ческата памет. Политикът тук е погълнат от настоящето и не мисли надалеч, нито пък охотно гледа напред или озърта назад. Произвожда се впечатление ка­то че ли малцина съзнават на­пълно исполинското следствие на промените в продължение на 15 години от Митхад паша до принц Кобургский. Инак личната памет на българина е почти по-силна от нашата, защото изобщо природният човек превъзхож­да в това културния човек, кой­то е навикнал да си служи с пе­чат и перо.

 

В нравите господства още пъл­на борба между подражанието на чуждоземното и домашното на­родно. Семейният живот е редо­вен и благонравен; повечето хора се женят твърде рано. Както навред на Юг, много се живее на улицата и се разисква по разход­ките. Гостиничен живот, какъв­то има в страната, гдето пият бира, тук липсва; за това пък твърде са оживени кафенетата с високи разговори и свойствената на мястото адска врява. Повече­то събрания стават вечер в час­тните къщи или семеен кръг с чай и папироси. Приказват за днешните събития, исторически спомени из последните времена, местности, народни обичаи, лич­ности и пр. При това българи­нът проявява добър разказочен талант, което е свойствено на всички народи по тия земи. (...)

 

В София и по-големите градо­ве се забелязват много безпътства. Местните вестници често се оплакват срещу развалеността, която произтича от литанието за служби, срещу по­литически и градски интриги, необичта към умствени заня­тия и разваления живот. (...)

 

Във вътрешната политика владеят най-ожесточени парти­зански злоби, всякакъв род ин­триги, които виреят на Изток. София е истински котел на ве­щици; който е имал случай да проживее няколко години в ту­кашното политическо общес­тво, той през целия си живот ще чувства кошмар при спомена за тая отровна готварница. При това често се разпростра­няват най-невероятни полити­чески и полуполитически клюки. Чужденецът чува хиляди най-ло­ши неща за отделни българи от самите българи и после бавно открива, че всъщност хората не са толкова лоши, както взаимно се представят, заслепе­ни от завист и партизанска страст.

 

Непредубедена оценка на туземни таланти, особено на политически противници, е изключение. Главатарите на пар­тиите нерядко имат лична ом­раза един срещу друг. Оттук бързото овехтяване на полити­ческите величия и забележител­ното явление, че хора, които известно време са се наслаждава­ли на най-голямо уважение, пак бърже ниско се сгромолясват от своя пиедестал. Мнозина ду­шат постоянно тайни планове и намерения; аз познавам дори личности, които предпочитат да четат между редовете, не­жели самите редове.

 

Политическите страсти са от голяма глъбина и сила. В пър­вите времена състоянието на обществото правеше на хлад­нокръвния наблюдател впечат­ление на всеобщо възбуждение на нервите. Във възбудените времена, като през сесиите на Народното събрание, много хо­ра дотолкова потъват в тоя партизански живот, че за нищо друго не могат да мислят и го­ворят; за непосветените дори цялата реч на някои личности звучи като пустословието на някой развълнуван глупец. Тия страсти помрачават съждения­та и чувството за справедли­вост. Тия, които са на власт, се мъчат да унищожат политичес­ките си противници, дори да разрушат доброто, направено от тях, и да ги оставят без хляб.

 

Партиите вече имат своята история. Техните зачатки се на­мират във времето преди Освобождението. Те са повечето пос­ледователи на политически во­дители, нежели на политически програми. Неразделни останаха само немногобройните консерва­тори; голямата либерална пар­тия лека-полека се раздели на че­тири групи... Животът на партиите е оживен. В къщите на водителите се намира голям са­лон с множество столове; там често се събират неговите пос­ледователи и разпалено се препират до полунощ. В малките гра­дове заседават бюра или коми­тети на партиите, преимущес­твено за изборите. В кръга на една или друга партия често по­падат и чужденци, това е става­ло с князе, с руси, с дипломати и с пътуващи писатели. (...)

 

Обикновено изборите се пред­хождат от шумни митинги, публични събрания, агитации, обнародване на политически брошури, всевъзможни „отворе­ни писма" и пр. Всичко това е насочено в повечето случаи про­тив отделни личности.

 

В Народното събрание човек слуша само прения, които се из­раждат в кавги – и всички въпроси там решава не справедли­востта, а мнозинството, с кое­то разполага правителството. В събранието правителството може да прокара всичко, какво­то поиска, понеже мнозинство­то е на негова страна. (...)

 

Не беззначителен фактор е българската журналистика... Дълго време печатът беше съв­сем свободен, но сега се намира под строг съдебен контрол. Оба­че – без всякаква предварителна цензура. В големите вестници уводните статии много често и по мисъл, и по стил не отстъ­пят на най-добрите иностранни вестници, та и повечето поли­тически водители са добри журналисти. В дребните статии грубостите не съставляват из­ключение. За дебелашкото българско чувство журналното при­личие е блудкаво и престорено, неговото гърло е навикнало на лютиви приправи. Дребните местни вестници често пъти показват невероятна умствена нищета и във висока степен ефимерните юмористически вес­тници изваждат на бял свят невъобразими нелепости.

 

-----------------------------

Константин Иречек (1854–1918) пристига в София през 1879 г. и става главен секретар на новосъздаденото Министерство на народното просвещение. През 1881–1882 г., по време на Режима на пълномощията, оглавява министерството в правителството на Казимир Ернрот и правителството без министър-председател. По-късно е председател на Учебния съвет при министерството и директор на Народната библиотека. Той е един от инициаторите за възобновяването на дейността на Българското книжовно дружество в София и от 1884 г. е негов редовен член. Извършва няколко обиколки из страната с научна цел. През 1884 г. Константин Иречек се връща в Прага, където става професор по всеобща история в Карловия университет. От 1893 година до смъртта си е професор по история на славянските народи във Виенския университет. Откъсът е от първата част на книгата му „Княжество България“, озаглавена „Българска държава“. Преводът е на Екатерина Каравелова (1899 г.).

 

Текстът е подбран от Любослава Русева
www.glasove.com/categories/na-nov-glas/news/politicheskiyat-zhivot-na-bulgariteГласувай:
12
0


Вълнообразно


1. emi1ts - Наскоро
20.11.2016 08:42
прочетох следната мисъл:"Делата на гениалните хора отиват в бъдещето"Това се отнася и за тези подбрани текстове писани преди повече от век !Благодаря Марине! Хубав ден!
цитирай
2. faktifakti - старото ново
20.11.2016 11:23
поздрави за припомнянето
цитирай
3. tikoev - Няма нужда от коментар, Марине! ...
20.11.2016 11:45
Няма нужда от коментар, Марине! Хубав ден! :)
цитирай
4. mt46 - 1910 Димчо Дебелянов С душа ...
20.11.2016 12:14
1910
Димчо Дебелянов

С душа от смътен страх обзета

стоим пред твоите врати -

о, деветстотин и десета,

кажи, какво ни носиш ти?На наште родни небосклони

какъв ти блясък ще дадеш? -

На царя нови ли корони

от кръв и пот ще изплетеш?На Такев - фокуси ли нови,

а на Малинов - сън блажен?

И ти ли в златен съд отрови

ще ни поднасяш всеки ден!През теб Иванчо ли ще сключи

в далечно Немско заем нов,

а Ляпчев ритник ще получи

за свойта пламенна любов?През тебе пак ли ще се сбират

витии смели цял рояк

да мислят средства, да прибират

на Пижа сетния петак?О виж, три сорта либерали

и народняци чакат ред -

към тях, печални, изгладняли,

не ще ли он да свърне глед?На "Дневник" носиш ли машини -

ил машинации - на "Час",

на "Реч", на "Ден" - богати мини,

на "Поща" - вятър от Парнас?А "Сбирка" с брани-неотбрани

все жълт байрак ли ще държи?

А Вазов пак ли ще ни храни

с патриотически лъжи?Не ще ли Пенчо крак да метне

върху Пегаса, в пот облян,

и да зацвърка "неприветно"

за някой "сън" и "виден блян"?Стоянчо тъй ли ще се носи

все горд, от труд несъкрушен,

и ще изпълня с людокоси

колоните на вестник "Ден"?И ние тъй ли ще живеем

кат сянка в есенна мъгла

и в суха жажда ще копнеем

за нови родни светила?Пред тебе в таз земя проклета

жив огън ще ли затрепти,

о, деветстотин и десета,

кажи, не носиш ли го ти?!
цитирай
5. mt46 - Благодаря, Еми!... Лек ден!...
20.11.2016 12:17
emi1ts написа:
прочетох следната мисъл:"Делата на гениалните хора отиват в бъдещето"Това се отнася и за тези подбрани текстове писани преди повече от век !Благодаря Марине! Хубав ден!

цитирай
6. mt46 - Без памет за миналото трудно може да осъзнаем настоящето...
20.11.2016 12:18
faktifakti написа:
поздрави за припомнянето

цитирай
7. mt46 - Благодаря! Хубав ден и на теб!... :)
20.11.2016 12:19
tikoev написа:
Няма нужда от коментар, Марине! Хубав ден! :)

цитирай
8. getmans1 - Да, Тачков, сигурно такъв е бил о...
20.11.2016 23:33
Да, Тачков, сигурно такъв е бил общественият живот в България след почти пет века чуждо управление и тогава идва въпроса сега защо пак такъв само след почти 50 години „Народна власт“!?

А, за тези думи;
„А Вазов пак ли ще ни храни

с патриотически лъжи?“
... колцина са тези които сложиха фес на автора по него време?
цитирай
9. mt46 - 45 г. могат ли да окажат толкова влияние, колкото 5 века?...
21.11.2016 21:45
getmans1 написа:
Да, Тачков, сигурно такъв е бил общественият живот в България след почти пет века чуждо управление и тогава идва въпроса сега защо пак такъв само след почти 50 години „Народна власт“!?

А, за тези думи;
„А Вазов пак ли ще ни храни

с патриотически лъжи?“
... колцина са тези които сложиха фес на автора по него време?

цитирай
10. pvdaskalov - * ! *
22.11.2016 15:59
"София е истински котел на вещици; който е имал случай да проживее няколко години в тукашното политическо общество, той през целия си живот ще чувства кошмар при спомена за тая отровна готварница. При това често се разпространяват най-невероятни политически и полуполитически клюки. Чужденецът чува хиляди най-лоши неща за отделни българи от самите българи и после бавно открива, че всъщност хората не са толкова лоши, както взаимно се представят, заслепени от завист и партизанска страст."

УЖАС!
Нищо не се е променило!
Поздрави!
П и е р
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: mt46
Категория: Изкуство
Прочетен: 14314687
Постинги: 2743
Коментари: 38251
Гласове: 126046
Спечели и ти от своя блог!
Архив
Календар
«  Юни, 2021  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930