Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
13.12.2020 12:45 - Прабългарска обществена и държавна структура
Автор: mt46 Категория: История   
Прочетен: 4505 Коментари: 47 Гласове:
17


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
/.../
V. Прабългарската обществена и държавна структура

За прабългарската обществена и държавна структура дават сведения възпоменателните надписи, в които е даден и родът на починалия, и един строителен надпис от времето на кан Маламир, който поради това ще разгледаме тук, а не при строителните надписи. За да разберем по-добре съдържанието на надписа и да получим една по-ясна представа за обществения строй у прабългарите, потребно е да се кажат само няколко думи за този строй изобщо у тюркските народи.

Тюркските степни държави се състоят от две основни обществени единици: род и племе. Самата държава е представлявала обединение на няколко племена, често с различни езици и етническа принадлежност, при което името на ръководното племе е ставало название на цялото държавно обединение. Същата структура може да се установи и за прабългарите въз основа на надписите и някои други писмени извори. Пет от възпоменателните надписи, за които ще стане дума по-нататък, съобщават освен името на починалото лице още и неговия род. Те споменават следните родове: Чакарар, Кубиар, Ермиар, Кюригир и незапазено цяло име, завършващо на -дуар. От т. нар. Именник на българските князе са известни още родовете: Дуло, от който произхождали българските канове до около 760 г., Вокил или Укил, Угаин и Ерми, което е едно и също с Ермиар от възпоменателните надписи. Последната сричка -ар, на която завършват родовете в надписите, се тълкува обикновено като тюркско събирателно окончание със значение «хора», «люде». Следователно Ермиар ще значи «хората от Ерми», т. е. членовете на рода Ерми. Различно от -ар е окончанието -гир в родовото име Кюригир, за което ще говорим по-долу.

Според византийските хронисти Теофан и Никифор, Кубрат бил владетел на българското племе уногундури или оногундури в Кавказката област. Това племе под, формата Олхонтор-блкар заедно с Купи-булгар, Дучи-булкар и Чдар-болкар, които се споменават в арменската география на Анания Ширакаци, са образували държавно обединение, начело на което е стояло първото племе (вж. по-горе) под общото название българи. Към това обединение се числели, пак според двамата византийски хронисти, и котрагите, които не били българско племе, а само сродни с българите. Това се вижда както от името им, което у други византийски автори гласи котрагири, т. е. със същото окончание както родовото име Кюригир, а така също и от обстоятелството, че в разказите на Теофан и Никифор те се споменават винаги като нещо отделно от българите и България.

Ценни сведения за устройството и обществото в прабългарската държава дава споменатият по-горе строителен надпис от времето на кан Маламир. Този надпис, който е бил издълбан на мраморна колона, е сега загубен. В 1831 г. той е бил преписан от някой си Бланкенбург в Шумен. В превод надписът гласи:

«Кан сюбиги Маламир, от бога архонт:

Неговият стар боил капхан Исбул направи

този водоскок и го даде на архонта.

А архонтът даде на българите

много пъти ядене и пиене, а на боилите

и багаините даде големи подаръци.

Нека бог удостои от бога архонта

да преживее заедно с капхан Исбул

сто години».

Надписът е стоял до водоскок, както личи от израза «този водоскок». Разкопките в Плиска разкриха множество пръстени тръби от водопроводна мрежа. Прабългарската столица е била, както се вижда, добре снабдена с вода. Водоскокът е представлявал навярно голямо техническо постижение, което е заслужавало да се ознаменува с даване на подаръци и угощения. Обаче забележителното в приведения надпис не е постройката на водоскока, а сведенията за класовото разслоение и за лицата, изпълняващи върховната власт в държавата.

Според надписа имало две знатни съсловия — боили и багаини — и обикновен народ — българи. В старотюркските надписи от Орхон народът се нарича кара будун «прост народ» или тюрк будун «тюркски народ», което отговаря на българи в нашия надпис. Боилите, от чието название идва думата боляри, са били по-висшето съсловие. Те са заемали всички висши военни и административни служби. Багаините, които са били по-нисшето знатно съсловие, са изпълнявали по-нисши военни и административни служби. В тюркските държави, които са били преди всичко военни организации, едно и също лице е могло да изпълнява едновременно военна и цивилна служба. Боилите и багаините, които са заемали някаква служба, са имали особени служебни названия. Така напр. боилът Исбул се наричал капхан и управлявал заедно с кан Маламир държавните работи. Той бил същевременно главнокомандуващ на войските, както показват други надписи.

Маламир, който е държавният глава в нашия надпис, носи тюркската титла кан сюбиги покрай гръцката архонт. Първата дума на тази сложна титла кан е известната тюркска титла за владетел кан, хан или също каган. Втората част сюбиги представлява сложния български, съответно тюркски израз сю бег и, на който първата дума сю значи «войска», а втората бег (сив български) «господар». Последната сричка и е тюркският суфикс за притежание при думи, завършващи на съгласна. В тюркските езици в противоположност на индоевропейските, в които притежателят на даден предмет стои в притежателен родителен падеж (срв. лат. domus patris, нем. Das Haus des Vaters «къщата на бащата»), се изразява със суфикса -и или -си при думи, завършващи на гласна, прибавени не към притежателя, а към притежанието, напр. баба еви «къщата на бащата» или шейтан арабаси = лат. саrrus diaboli, нем. Der Wagen des Tenfels «колата на сатаната». И така сю бег-и значи «господар на войската», срв. в Орхонските надписи сюбаши «главатар на войската».

Капханът е бил, както вече се спомена, съвладетел или вторият владетел след кана и главнокомандуващ. Това важи за по-старата епоха. В разглеждания надпис в пожеланието за дългоденствие на владетеля се пожелава дълъг живот заедно с кана и на капхана. От един летописен надпис от времето на Персиан, който ще разгледаме по-нататък, се вижда, че капхан Исбул е бил и главнокомандуващ на войските. Положението на капхана в управлението на държавата като втори владетел, а във войската на главнокомандуващ се среща у много тюркски народи. То е най-добре засвидетелствувано у сродните с българите хазари. Византийският император Константин Багренородни (905–959), автор на няколко съчинения, съобщава в едно от тях, че хаганът и бегът на хазарите изпратили писмо до византийския император Теофил (829–842) с молба да им проводи спатарокандидата Петронас да помогне при постройката на град Саркел. От това известие се вижда, че държавата на хазарите се управлявала от каган и бег, които отговарят на кан и капхан в нашия надпис. Повече подробности за институцията на двойните владетели у хазарите дават някои арабски автори. Така Ибн Фадлан, пратеник на арабския халиф Муктедир (908–932) при волжките българи в 922 г., съобщава, че държавният глава на хазарите се наричал хакан, който живеел далеч от народа и се явявал пред, него само веднъж на четири години. Той имал заместник, наречен хакан бег, който ръководел държавните работи и предвождал войската.

Кога се е появила службата на капхана като помощник на владетеля и каква точно е била неговата служба в подробности, е неизвестно. Съществуването на съвладетел, в чиито ръце била съсредоточена държавната власт и военната сила, криело опасност вторият владетел да заеме мястото на първия. У Меровингите, първата кралска династия на франките, т. нар. майордом, т. е. по-големият или старшият в двореца, е играел ролята на капхана. В 751 г. последният крал меровинг Хилдерик III е бил свален от майордома Пипин Къси, който заел престола и основал династията Каролинги. Същото нещо се случило и в България. Кормесий, който бил, както по всичко личи, капхан, премахнал управляващия род Дуло и се опитал да издигне рода си Вокил или Укил около 760 г. За да се избягнат подобни случаи в бъдеще, българските владетели Кардам или Крум ще да са ограничили властта на капхана до положението на пръв военачалник след кана, понеже според византийските извори и двамата владетели са предвождали лично походите срещу Византия. Обаче, както изглежда, временно при младия и неопитен кан Маламир властта на капхана била отново засилена. Поемането на командуването на войските лично от държавния глава е изразявало именно титлата сюбиги. Тази титла е отбелязана засега само при владетелите Омуртаг и Маламир и може би и при Крум, който в един летописен надпис се нарича архонт сюбиги, т. е. гръцката дума за вожд и българският титулатурен израз сюбиги. Според едно сведение у огузите покрай сюбаши «главатар на войската» се употребявало и сюбеки «господар на войската».

Както в разглеждания надпис, така и в други българският владетел е наречен на гръцки архонт, т. е. предводител, вожд, велможа, което далеч не е равно на василевс «император». С тази титла византийците са означавали българския владетел и в хрониките, и в официалните документи, адресирани до него, като писма и др. Византийската дворцова канцелария е наричала архонти всички чуждестранни владетели, на които домашните титли не са били възприети. Същата титла носят държавните глави на Русия, на хърватите, на сърбите и др. Напротив, владетелят на Германия се нарича рекс, на Египет амир, на хазарите хаган, на Венеция дукс и т. н.

Употребата на думата архонт поради нейното двойно значение — владетел и първенец, велможа, е била много удобна за византийската дипломация, понеже чрез нея се изразявало същевременно второстепенното положение на чуждите владетели спрямо византийския император, спрямо когото те се явяват обикновени племенни вождове, велможи или първенци. Изтъкването на това положение отговаряло напълно на византийския политически мироглед, според който на земята има само един всемирен истински владетел, избраник и представител на бога — византийският император. Всички останали владетели били смятани за негови подчинени. Те били един вид императорски наместници във владените от тях страни, ако и да са били всъщност напълно самостоятелни и независими. Всяка промяна в това отношение е могла да става само със съгласието на византийския император, за да има международно значение.
/.../
В. Бешевлиев
https://electronic-library.org/books/Book_0068.html Гласувай:
181. dobrodan - Ами казал си го е човекът кое какво е. Виждам, че нещата стоят точно
13.12.2020 13:04
както го е написал. Поздрави, Марине, и благодарско, че си намерил правилния откъс :)!
Може би са разменени местата на две титли - каган и каган-бек. Досегашната работа ме кара да смятам, че каган-бекът стои по-високо от кагана.
цитирай
2. kvg55 - mt46,
13.12.2020 14:32
Артефакти се намират.
Въпросът е в тълкуването им.
цитирай
3. zax - А що не говорим за днешните държа...
13.12.2020 20:48
А що не говорим за днешните държавници, не говоря за министерския съвет а за целия държавен апарат започващ от изборните длъжности. Нали той е продължението на основните принципи и лозунги - държавата е Наша.
цитирай
4. shtaparov - както го е написал. Поздрави, Ма...
14.12.2020 08:27
dobrodan написа:
както го е написал. Поздрави, Марине, и благодарско, че си намерил правилния откъс :)!
Може би са разменени местата на две титли - каган и каган-бек. Досегашната работа ме кара да смятам, че каган-бекът стои по-високо от кагана.

Абре Северджане Юргане,още ли турските фесове и чибуци са ти по-драги от чембаса и Евангелието на Българите?
цитирай
5. shtaparov - Българите не са тюркски народ а е...
14.12.2020 08:29
Българите не са тюркски народ а европейски- всички извори и данни говорят за това! Колкото са германците американски народ,толкова са и Българите тюркски- това бе категорично доказано от свещените термини в стария Български календар от чийто Български смисъл става ясно,че "славянски" езици няма- има Българоидни (Българистични) езици,отдалечени от тюрките на светлинни години!
цитирай
6. get - До 5. shtaparov: "Българите не са тюркски народ" - ИМЕННО, ТАКА Е ЩАПАРОВ !!!
14.12.2020 12:15
shtaparov написа:
Българите не са тюркски народ а европейски- всички извори и данни говорят за това! Колкото са германците американски народ,толкова са и Българите тюркски- това бе категорично доказано от свещените термини в стария Български календар от чийто Български смисъл става ясно,че "славянски" езици няма- има Българоидни (Българистични) езици,отдалечени от тюрките на светлинни години!


И вече към вас Марине - допълвам с доказателства - писани от арабите ал Истахри и ал Бакри ... първият от 8-стотната, другият пез 9-стотната година КАЗВАЩИ СЛЕДНОТО ... Четете ВНИМАТЕЛНО - мислете, а послед спорете или ако не ви е ясно питайте ... - Цитати?
I-ви от ал Истахри :
"„Хазарският език СЕ ОТЛИЧАВА ОТ ЕЗИКА НА ТУРКИТЕ и персите, и въобще с него не е сходен ни един език от известните ни народи …” – това сведение се допълва от вторият автор и звучи ЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО?!

II-ят автор, ал`Бакри, допълвайки (до)ПОЯСНЯВА:
" … ЕЗИКЪТ на БЪЛГАРИТЕ ПРИЛИЧА НА ЕЗИКА, НА ХАЗАРИТЕ а езика на „роССите” е различен от езика на хазарите …” !

Тук допояснявам КАК РУСКАТА ЛИНГВИСТИКА И ИСТОРИЧЕСКАТА НАУКА - спекулирайки, си заиграва в преводи НА ВСИЧКО ЩО МАЛКО НАПОДОБЯВА ... на ВЪЗПРИЕТОТО СЛЕД 16-ти ВЕК от "московците" СЕБЕНАЗОВАВАНЕ РОССИЯ?

Вилхелм де`Рубрук пишещ през 13-ти век - казва, в оригиналният си латински авторов текст:
„Lingua Rutinorum et Polonorum et Boemorum et SCLAVOnorum eadem est cum Lingua Wandalorum“ ... в мой превод на български същото, гласи:
"Езикът на РУТЕНИТЕ, и на полоните, и на бохемите ... е (същият - д.м.), като на ВАНДАЛИТЕ)“.

В изкушените ДА СЕ ДОКАЗВАТ ЕДНИ И СЪЩИ с това което звучи близко до РОС//РУС - московците, назовали се след 16-ти век РУСИ, че и ВЕЛИКО - превеждат:
"Язык РУССКИХ, поляков, чехов (Вое-morum) и славян ОДИН И ТОТ ЖЕ С ЯЗЫКОМ ВАНДАЛОВ ..." – факт е че ЕЗИКА на ВАНДАЛИТЕ ни е родствен и на нас българите, но на „московците” – Не е!
цитирай
7. mt46 - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%85%
14.12.2020 12:24
Именникът на българските владетели или, както е по-известен, Именникът на българските ханове е кратък средновековен летопис, запазен в късни преводи от XV-XVI век на руската редакция на старобългарския език, съдържащ имената и родовете на няколко ранни прабългарски владетели. В него са посочени също и датите на възкачването на владетелите на престола и продължителността на тяхното управление. Предполага се, че изгубеният оригинал е бил съставен през 9 век на гръцки език и е съдържал някои понятия на прабългарски език.
цитирай
8. mt46 - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%85%
14.12.2020 12:25
Именникът е открит през 1861 г. от руския учен Андрей Попов при изследването на руски летописи и е публикуван през 1866 година в неговия труд „Обзор хронографов русской редакции“. Тогава са открити три руски преписа на документа: най-ранният от тях – Уваровият, е от края на 15 век, а другите два – Погодинов и Московски, са от 16 век. Между трите преписа има някои различия в транскрипцията на имената на владетелите. Текстът на творбата е вмъкнат в книгата „Елински и римски летописец“: между първата част – Четвърта книга на царете, и третата – Хрониката на Георги Амартол, без да бъде отделен от тях. Запазените преписи са преводи на руската версия на църковнославянски език и в тях за българските владетели се използва славянската титла „княз“, с която са наречени Аспарух и петимата му предшественици. Предполага се, че оригиналът на паметника е бил съставен на гръцки език, с вметване на названия на годините изписани на прабългарски език с гръцки букви. Смята се, че летоброенето на прабългарите се е основавало на китайските цикли от по 12 лунни години, всяка от които е носела името на някое животно, например „шегор“ („вол“), „дилом“ („змия“) и т.н.

Не е ясно дали съхраненият текст е запазен в цялост, сравнен с оригинала и дали няма загубени части, както и през колко преписа в течение на времето са преминали достигналите до нас преводи. Изследователите са единодушни, че достигналият до нас текст е препис от старобългарски документ от 9 – 10 век. За самия оригинал мненията обаче се раздвояват, като според повечето, старобългарският документ от 10 век е превод от оригинал, който е бил съставен на гръцки език през 8 век. Според други изследователи има само една редакция и тя е възникнала на старобългарски – през 10 век. Изследователите, които приемат тезата, че Именникът на българските ханове възниква през 7 – 8 век в оригинал на гръцки език, смятат, че първоначално текстът е бил изсечен върху камък, и че се е състоял от две части, като първата е завършвала със съобщението за петимата князе с остригани глави. Втората част обхващала периода от 680 до 767 г. Преписът от 10 век според тях е направен въз основа на този каменен надпис.
цитирай
9. get - Тачков, с ТАЗИ МОСКОВСКА СПЕКУЛАЦИЯ ... Която започва още в ЗАГЛАВИЕТО, което употребяват ... ?
14.12.2020 13:05
за документа наричайки го още в озаглавяването му "Именник болгарских ХАНОВ". Ли смяташ, че си оборил ТВЪРДЕНИЯТА ПРИ АРАБСКИТЕ ЛЕТОПИСЦИ - които вече ти цитирах ?

Въпреки ЯВНОТО ТИ НЕЖЕЛАНИЕ - да слушаш СМИСЛЕНИ АРГУМЕНТИ, че БЪЛГАРИТЕ ОТ ПРИКАВКАЗИЕТО ДО СРЕДНА ВОЛГА ... са с ЕВРОПЕЙСКИ по ЕЗИКОВ ПРИЗНАК НАРОД - цитирам още едно АРАБСКО СВЕДЕНИЕ, от живелият през 12-ти век в завладеният от Арабския халифат Багдад?

Същият описва как КЕРВАН ОТ ВОЛЖКА БЪЛГАРИЯ посещава Багдад. Халифът който е проявил интерес предвид слабо-познаването на страната и народа проживяващ там ... прави нещо, като държавна комисия при което СВЕДЕНИЯТА СЕ ДАВАТ СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КЛЕТВА ПРЕД ДУХОВНИК?

Та този автор Идриси обощавайки предава КАКЪВ Е ОТГОВОРА НА РАЗПИТВАНИТЕ ОТ ВОЛЖКА БЪЛГАРИЯ ХОРА - на халифският въпрос:
"Какви хора живеят в България на Волга?"
- отговора на СВИДЕТЕЛСТВАЩИТЕ бил:
"Ние сме народ, от БЪЛГАРИ и ТУРКИ" !!! ... като ПАК ПОДЧЕРТАВАЙКИ ОТБЕЛЯЗВАМ ... това е сведение дадено след Хиляда и Стотната година!!!

Но има СВЕДЕНИЯ, АРТЕФАКТИ и ЛИНГВИСТИЧНИ ФАКТИ, че тази държава на БЪЛГАРИТЕ ОТ ВОЛГА е създадена от народа С ЕЗИК ОТ СЕМЕЙСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ !!? ... това, че в този народ и държава ВЕЧЕ В ПО-КЪСНИ ВРЕМЕНА СА СЕ ВЛЕЛИ, неродствени им ФИНО-и-УГЪРСКИ НАРОДИ - това не променя факта.
ДЪРЖАВАТА И НАРОДЪТ И СЪЗДАТЕЛ - Е С ЕЗИК НАРОДНОСТЕН ПРИЗНАК ЕВРОПЕЙСКИ!
Като това ЕЗИК и НАРОД ЕВРОПЕЙСКИ ... е с релации СТАРО ПРИЧЕРНОМОРСКО(северно) НАСЕЛЕНИЕ - ГОВОРЕЛО НА ЕЗИК ... който по-скоро е ПРЕД-СЛАВЯНСКИ ...отколкото кабинетно-измисленият СЛАВЯНСКИ-ЦЪРКОВЕН ЕЗИК ?! ... Той на практика - БЪЛГАРСКИ ЕЗИК - СРЕДНОВЕКОВНА КОДИФИЦИРАНА ОТ БЪЛГАРСКАТА ЦЪРКВА НОРМА !!!
Създаден във времена, КОГАТО В ГОРИТЕ НА СЕГАШНАТА "Велика РУСИЯ" е нямало и ПОМЕН ОТ СЛАВЯНИ ... а са живеели множество хора на първобитно-общинен етап ГОВОРЕЩИ ЕЗИЦИ от ВОЛЖСКО ПЕРМСКАТА група на ФИНСКИТЕ ЕЗИЦИ ?!!

От тези народи, произхождат Маша Захарова, патриарх Кирил с показателно светско име Гундяев ??
цитирай
10. bulgares - В. Бешевлиев
14.12.2020 17:30
набута думата "хан" в надпис който стои на жълтите павета в София и всеки може да види, че такава дума няма, та няма да набута думата в изчезнал надпис.
цитирай
11. mt46 - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B0)
14.12.2020 18:03
В научни трудове и популярни публикации от края на XX и началото на XXI век започва да се използва формата кан[2], наместо утвърдената дотогава хан.[3] Самото наименование на титлата „хан“ произлизаща от Централна Азия е разпространено най-вече сред монголите и тюрките. Това разделение се популяризира, поради тенденцията в българската прабългаристика към отричане на тюркския произход на прабългарите. В другите езици тази титла е възприемана като една и не се разделя на две отделни титли, какъвто опит се прави в България.

Запазените каменни старобългарски надписи са изписани основно на средногръцки език. Само при двама вледетели е налице транскрипция на въпросната владетелската титла на прабългарски език. Това са надписи от първата половина на IX в. в които българският владетел Омуртаг и синът му Маламир, използват титлата „кана(с)убиги“. И при двамата владетелската титла е предадена в началото си с гръцката буква капа (к). В същото време и във византийските, и в домашните запазени извори в производната прабългарска титла „кавхан“, втората ѝ съставка започва предимно с хи (х). Подобно е и положението с изписването на титлата хаган/каган.
цитирай
12. mt46 - Благодаря! Поздрави!
14.12.2020 19:20
dobrodan написа:
както го е написал. Поздрави, Марине, и благодарско, че си намерил правилния откъс :)!
Може би са разменени местата на две титли - каган и каган-бек. Досегашната работа ме кара да смятам, че каган-бекът стои по-високо от кагана.

цитирай
13. mt46 - Да. И не бива да се тълкуват от дяволи...
14.12.2020 19:23
kvg55 написа:
Артефакти се намират.
Въпросът е в тълкуването им.

цитирай
14. mt46 - Доста се говори и за тях, но само с говорене не става...
14.12.2020 19:25
zax написа:
А що не говорим за днешните държавници, не говоря за министерския съвет а за целия държавен апарат започващ от изборните длъжности. Нали той е продължението на основните принципи и лозунги - държавата е Наша.

цитирай
15. mt46 - Дай ги тези "всички извори"!
14.12.2020 19:29
shtaparov написа:
Българите не са тюркски народ а европейски- всички извори и данни говорят за това! Колкото са германците американски народ,толкова са и Българите тюркски- това бе категорично доказано от свещените термини в стария Български календар от чийто Български смисъл става ясно,че "славянски" езици няма- има Българоидни (Българистични) езици,отдалечени от тюрките на светлинни години!

Цял свят признава славянските езици и народи, само ти и група крайни националисти не ги признавате! Това нормално ли е?...
цитирай
16. get - До 11. mt46 - https://bg.wikipedia.org/wiki/ .... Марине, Марине - явно за теб е по-престижно ТУРСКОТО ХАН .... от други подобни му ?
14.12.2020 19:44
mt46 написа:
В научни трудове и популярни публикации от края на XX и началото на XXI век започва да се използва формата кан[2], наместо утвърдената дотогава хан.[3] Самото наименование на титлата „хан“ произлизаща от Централна Азия е разпространено най-вече сред монголите и тюрките. Това разделение се популяризира, поради тенденцията в българската прабългаристика към отричане на тюркския произход на прабългарите. В другите езици тази титла е възприемана като една и не се разделя на две отделни титли, какъвто опит се прави в България.

Запазените каменни старобългарски надписи са изписани основно на средногръцки език. Само при двама вледетели е налице транскрипция на въпросната владетелската титла на прабългарски език. Това са надписи от първата половина на IX в. в които българският владетел Омуртаг и синът му Маламир, използват титлата „кана(с)убиги“. И при двамата владетелската титла е предадена в началото си с гръцката буква капа (к).


Марине, "кана-суб-иги" може И ТО С ПО-ГОЛЯМА ВЕРОЯТНОСТ ОТ ЦЕНТРАЛНО АЗИАТСКОТО "ХАН" с подобното в келтските езици с изписване: CEAN или САЕН ?

Означаващо ЕДНО-КЪМ-ЕДНО СЪЩОТО и АЛТЕРНАТИВНО ИЗПЛЛЗВАНО "Архонт'-от-Бога"

А келтското КЕАН смислово и фонетично еднакво на думата-военна титулатура КАН, тоест ВОЕНЕН ПРЕДВОДИТЕЛ !!!

Та да питам: Защо трябва ДА ТЪРСИМ В ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ - смисъла на НАДПИСИ НАМЕРЕНИ ТУК - на Балканите ???? Хм :)))))? :))))!!!?
цитирай
17. mt46 - До Гет и другите русофоби и любители на историята...
14.12.2020 19:45
9. get - "Тачков, с ТАЗИ МОСКОВСКА СПЕКУЛАЦИЯ ... Която започва още в ЗАГЛАВИЕТО, което употребяват ... ?
13:05
за документа наричайки го още в озаглавяването му "Именник болгарских ХАНОВ". Ли смяташ, че си оборил ТВЪРДЕНИЯТА ПРИ АРАБСКИТЕ ЛЕТОПИСЦИ - които вече ти цитирах ?..."
1. Важно е не заглавието, а съдържанието на Именника!...
2. Бъдете поне малко по-обективни и благодарни, че Русия е съхранила доста извори за нашата история! Ако тотално мразите Русия, не ползвайте руски източници!...
2. Ако се смятате за по-умни, по-компетентни от Бешевлиев, спорете с него, напишете по-добра, достоверна, научно обоснована статия по темата!...
цитирай
18. mt46 - Май набутването става в главата ти...
14.12.2020 19:52
bulgares написа:
набута думата "хан" в надпис който стои на жълтите павета в София и всеки може да види, че такава дума няма, та няма да набута думата в изчезнал надпис.

Цитирам превода на Бешевлиев от постинга: "Кан сюбиги Маламир..."
Бешевлиев е добросъвестен историк и ако се съмняваш в това, проблемът е твой...
цитирай
19. get - До 17. mt46 - Вместо да губиш време с измисляне и лепене на обидни епитети - вземи та използвай
14.12.2020 20:19
mt46 написа:
9. get - "Тачков, с ТАЗИ МОСКОВСКА СПЕКУЛАЦИЯ ... Която започва още в ЗАГЛАВИЕТО, което употребяват ... ?
13:05
за документа наричайки го още в озаглавяването му "Именник болгарских ХАНОВ". Ли смяташ, че си оборил ТВЪРДЕНИЯТА ПРИ АРАБСКИТЕ ЛЕТОПИСЦИ - които вече ти цитирах ?..."
1. Важно е не заглавието, а съдържанието на Именника!...
2. Бъдете поне малко по-обективни и благодарни, че Русия е съхранила доста извори за нашата история! Ако тотално мразите Русия, не ползвайте руски източници!...
2. Ако се смятате за по-умни, по-компетентни от Бешевлиев, спорете с него, напишете по-добра, достоверна, научно обоснована статия по темата!...


... главата си ДА НИ ОБЯСНИШ?

Как ДА ВЯРВАМ ПО СИЛАТА НА ПОЗОВАВАНЕ НА "ИМЕННИКА" - след като в него няма и едно упоменаване на "прабългарска титулатура" звучаща ХАН?

Само на това си отговори - но на глас, та и ние да разберем ТВОЕТО - а не на Златарски-Бешевлиев мненията ?!
цитирай
20. bulgares - Бешевлиев
14.12.2020 20:34
първо никога не е използвал думата "кан", а "хан". Така, че по-добре кажи откъде точно го взе този фалшификат? Бешевлиев е груб фалшификатор. Виж как грубо е дописвал. Търси "Лъжа 1 - Бог Тангра ( Големите пет лъжи в българската история ) Пламен Пасков"
цитирай
21. shtaparov - Българите не са тюркски народ а е...
15.12.2020 09:04
mt46 написа:
shtaparov написа:
Българите не са тюркски народ а европейски- всички извори и данни говорят за това! Колкото са германците американски народ,толкова са и Българите тюркски- това бе категорично доказано от свещените термини в стария Български календар от чийто Български смисъл става ясно,че "славянски" езици няма- има Българоидни (Българистични) езици,отдалечени от тюрките на светлинни години!

Цял свят признава славянските езици и народи, само ти и група крайни националисти не ги признавате! Това нормално ли е?...

Нормално е- масовите проучватели по принцип са не много умни и са частични невежи,а умни и знаещи хора не се срещат във всяка паланка и всеки дом. Затова не чакай да намериш бисери в боклука- търси ги там,където и друг път са намирани.
цитирай
22. shtaparov - В научни трудове и популярни пуб...
15.12.2020 09:11
mt46 написа:
В научни трудове и популярни публикации от края на XX и началото на XXI век започва да се използва формата кан[2], наместо утвърдената дотогава хан.[3] Самото наименование на титлата „хан“ произлизаща от Централна Азия е разпространено най-вече сред монголите и тюрките. Това разделение се популяризира, поради тенденцията в българската прабългаристика към отричане на тюркския произход на прабългарите. В другите езици тази титла е възприемана като една и не се разделя на две отделни титли, какъвто опит се прави в България.

Запазените каменни старобългарски надписи са изписани основно на средногръцки език. Само при двама вледетели е налице транскрипция на въпросната владетелската титла на прабългарски език. Това са надписи от първата половина на IX в. в които българският владетел Омуртаг и синът му Маламир, използват титлата „кана(с)убиги“. И при двамата владетелската титла е предадена в началото си с гръцката буква капа (к). В същото време и във византийските, и в домашните запазени извори в производната прабългарска титла „кавхан“, втората ѝ съставка започва предимно с хи (х). Подобно е и положението с изписването на титлата хаган/каган.

Титлата Кавхан няма нищо общо с "хан' или "кан"- тя си е единна дума,която не може да се дели произволно на части като парче сирене. Произходът й е друг: кавханът е кавган (каган) т.е.човек от княжески род,чиято титла е палеопонтийска и няма нищо общо с Азия.
цитирай
23. mt46 - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D1%85%D0%B0%D0%BD
15.12.2020 11:41
Титлата „кавхан“ е засвидетелствана и в рунния надпис на Тонюкук в Северна Монголия, с възможно четене на руните като qapagan или qapgan. Титлата се среща и у аварите. Произходът на тази титла е от китайското kap-kwan „чиновник от първи ранг“
цитирай
24. mt46 - Посочил съм линк под постинга...
15.12.2020 11:51
bulgares написа:
първо никога не е използвал думата "кан", а "хан". Така, че по-добре кажи откъде точно го взе този фалшификат? Бешевлиев е груб фалшификатор. Виж как грубо е дописвал. Търси "Лъжа 1 - Бог Тангра ( Големите пет лъжи в българската история ) Пламен Пасков"

Ако вярваш на новите фалшификатори и манипулатори, които грубо и ловко политизират историята, това си е твой проблем...
Ако през соца са ти набивали някои неистини покрай историческите истини, сега ти набиват двойно или тройно повече неистини, спекулации, манипулации...
М. Тачков
цитирай
25. get - До 24. mt46 - В тази част от обвинителното ти разобличение - под коментара на опонента си ... ?
15.12.2020 16:39
mt46 написа:
bulgares написа:
първо никога не е използвал думата "кан", а "хан". Така, че по-добре кажи откъде точно го взе този фалшификат? Бешевлиев е груб фалшификатор. Виж как грубо е дописвал. Търси "Лъжа 1 - Бог Тангра ( Големите пет лъжи в българската история ) Пламен Пасков"

Ако вярваш на новите фалшификатори и манипулатори, които грубо и ловко политизират историята, това си е твой проблем...
Ако през соца са ти набивали някои неистини покрай историческите истини, сега ти набиват двойно или тройно повече неистини, спекулации, манипулации...
М. Тачков


... явно ти съзираш сам себи си ... казвайки:
" ... сега ти набиват двойно или тройно повече неистини, спекулации, манипулации..."

Само с една НАГЛЕД ГРЕШКА В ИЗПИСВАНЕТО ... наместо, в края на НАБИВА да стои окончателната форма за мн. число - я замине с тази за ед. число от което - ИЗРЕЧЕНИЕТО ТИ - ще придобие павилно по съдържание и форма СМИСЪЛ ... НАБИВАМ ?!

Та и аз да ти набия ОТНОВО ВЪПРОСА - НА КОЙТО НЕ ДАДЕ ОТГОВОР?

Състоящ се от две две части?
1. Къде се намират паметниците с ИЗПИСВАНЕ - КАН(?):
а) в централно азиатско и ветрошно монголския ареал ИЛИ на Балкани;
б) защо - следва да търсим ЛИНГВИСТИЧНА ОБОСНОВКА на БАЛКАНСКИ НАДПИСИ - с псевдо-подобни им АНАЛОЗИ в ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ и СИБИР а не от Европа, частност БАЛКАНИ?
2. Защо не поясниш, КАК самият Бешевлиев - коментира СИНОНИМНОСТТА МЕЖДУ ?
А) кан-суб-иги и гръцката титулатура ...
Б) ТЕОКТОН АРХОНТ ?!

- Така че Марине - явно и ти си в групата НАБИВАЩА НИ НЕИСТИНИ ... по въпроса за ТИТУЛАТУРАТА на БЪЛГАРСКИТЕ КАНьаЗЕ ?!

п.п.
Поради фактологията която съм изтъкнал - и липса на смислен отговор от теб - по поставените проблеми - ти слагам МИНУС ПОД ПОСТИНГА !!
цитирай
26. mt46 - Мда... Ето ги новите лъжи и спекулации с историята... За Тангра въпросът е спорен...
15.12.2020 18:12
"Нашата основна цел е да предизвикаме обществена дискусия по няколко големи и важни, а според нас и нарочни лъжи в историята ни, каквито са:

1. “Славяни”, “славянство”. Лъжа, измислена през 16-17 век като геополитическа доктрина на Екатерина Велика.

2. “Траки”: Изчезването на “траките” и замяната им с прабългари и славяни. Старите автори, които говорят за българи обаче, доста често слагат знак за равенство между “траки” и българи.

3. “Прабългарите” като монголоидни тюрки номади. Няма НИТО ЕДНО доказателство в подкрепа на тази теория."
/.../
цитирай
27. get - До 26. mt46 - Марине НАМЕСТО да копаеш ОТ СРЕДАТА - ПОЧНИ ОТ НАЧАЛОТО ... Кой и кога КАТО ЗАПОЧВА ДА ПИШЕ ЗА ... ?
15.12.2020 18:55
mt46 написа:
"Нашата основна цел е да предизвикаме обществена дискусия по няколко големи и важни, а според нас и нарочни лъжи в историята ни, каквито са:

1. “Славяни”, “славянство”. Лъжа, измислена през 16-17 век като геополитическа доктрина на Екатерина Велика.

2. “Траки”: Изчезването на “траките” и замяната им с прабългари и славяни. Старите автори, които говорят за българи обаче, доста често слагат знак за равенство между “траки” и българи.

3. “Прабългарите” като монголоидни тюрки номади. Няма НИТО ЕДНО доказателство в подкрепа на тази теория."
/.../


... ВЕЛИКО ПРЕСЕЛЕНИЕ НА НАРОДИ ... започва да изкарва НАЛИЧИЕТО НА НОВИ НАРОДИ в територии КЪДЕТЕ ПРЕДИ ТОВА СА ЖИВЕЛИ СЪЩИТЕ ?

Още през СРЕДАТА НА 19-ти век се води СПОР ПО ТОВА НОБОИЗОБРЕТЯВАНЕ на НАРОДИ И ЕТНОНАЗВАНИЯ ... от твърде АГРЕСИВНАТА В ТОВА НАЧИНАНИЕ ГЕРМАНСКА ИСТОРИОГРАФИЯ?
Ето ти изказване на тази база от ЕДИН ПОЧТЕН И С ТОВА НЕСЪГЛАСЕН със СПЕКУЛАТИВНИТЕ ПО СВОЯ ХАРАКТЕР - ИЗОБРЕТЯВАНИЯ На "ГЕРМАНСКОСТ" за СТАРИ(и негермански) НАРОДИ?! - Името му е Вилем Обермюлер и казва(пише) следното - още през 1872 год., ЦИТАТ:

„ Ония народи, които след края на т.нар. „Велико преселение на народите”, ще бъдат наречени „СЛАВЯНИ”, не СА ВСЪЩНОСТ НИЩО ДРУГО ОСВЕН ОСТАТЪЦИТЕ ОТ НАРОДИТЕ, НАСЕЛЯВАЛИ ПРЕДИ ТОВА СЪОТВЕТНИТЕ ЗЕМИ И НАЗОВАВАНИ от гърци и римляни в дълги списъци(като): траки, гети, мизи, даки, агатири и т. н. … Въпреки това, тези изворни документи СЕ ПРЕНЕБРЕГВАТ от германисти и слависти ИЛИ ПРOСТО те БИВАТ ОСМИВАНИ, ЗАЩОТО НЕ СЕ ВМЪКВАТ В РАМКИТЕ НА ПАН-ГЕРМАНСКАТА И ПАН-СЛАВИСТКА ТЕНДЕЦИОЗНИ ИСТОРИИ. Но и заради това, тези историци са принудени заедно с „потока” на „Великото преселение”, „да изтрият” (да представят за „изчезнали” – б.м.) почти всички стари народи от земите, и след тях да направят така, че да се „появят” съвсем нови, на които ДА СЕ ТЪРСЯТ прародини и …”
– край на цитата!
- Няма масови психози или конспирации – Просто имаме ИМПЕРСКИ АПЕТИТИ – в угода на които се пишат ИСТОРИЧЕСКИ „ИСТИНИ”, които ти вече СЪС ЗАДНА ДАТА ПОДДЪРЖАШ ... и в настоящият си пост!

П.П.
За да разбереш - какво обяснява наред с мен и Обермюлер - ВЗЕМИ СЕ ВЪРНЕ НА ПОСТ МОЙ №6 ... В ЧАСТА: Какво пише Вилхелм де Рубрук (през 13-ти) за ВАНДАЛИТЕ ... ЗА КОИТО през 17 - 18-те векове НЕМСКАТА ИСТОРИОГРАФИЯ - вече е НАЛОЖИЛА МНЕНИЕТО ... ТЕ СА ГЕРМАНЦИ !!!

- Ще бъдеш ли така добър, да ПРОЧЕТЕШ цитата по В. де`Рубрук, И ОТГОВОРИШ честно НА ПИТАНЕТО МИ?!
цитирай
28. mt46 - Пак нахалстваш!...
15.12.2020 19:58
25. get - До 24. mt46 - В тази част от обвинителното ти разобличение - под коментара на опонента си ... ?
16:39
1. Не забравяй, че това е МОЯТ БЛОГ и тук може да бъдеш само културен гост, без да се шириш и курдисваш като бей!...
2. Недей да се месиш в чужди спорове!...
3. Не съм ти ученик, че да ми задаваш въпроси и да съм длъжен да ти отговарям!...
ПП: Паметниците може да са намерени в нашите земи, но прабългарите идват от Азия и е естествено да носят със себе си езика си. Според повечето авторитетни учени този език е от тюркското езиково семейство... А и от Именника е видно, че този език няма нищо общо със старобългарския език, който е първият от славянските езици...
цитирай
29. mt46 - Е, в началото не стои "геополитическа доктрина на Екатерина Велика"...
15.12.2020 22:53
27. get - До 26. mt46 - Марине НАМЕСТО да копаеш ОТ СРЕДАТА - ПОЧНИ ОТ НАЧАЛОТО ... Кой и кога КАТО ЗАПОЧВА ДА ПИШЕ ЗА ... ?
18:55
mt46 написа:
"Нашата основна цел е да предизвикаме обществена дискусия по няколко големи и важни, а според нас и нарочни лъжи в историята ни, каквито са:

1. “Славяни”, “славянство”. Лъжа, измислена през 16-17 век като геополитическа доктрина на Екатерина Велика..."

"Винко Прибоевич (на хърватски: Vinko Pribojević) e хърватски историк, доминиканец, формулирал панславянската идея. Счита се за предшественик на последвалия илиризъм и създател на т.нар. хипотеза за балканската етногенеза на славяните.

Заедно с неговите сънародници и последователи Мавро Орбини и Юрий Крижанич формира своеобразната хърватска света троица на ранната панславянска идеология в периода XVI-XVII век. Въпреки че, идеологията създадена от Прибоевич не издържа критиката на XIX век, той се смята за първия автор, забелязал съществуването на свързани славянски общности - южните, западните и източните славяни. Оправдава съществуването на панславянската общност чрез ясни езикови, исторически и културни маркери с аргументи. Славянският феномен е откритие на Винко Прибоевич."
цитирай
30. mt46 - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
15.12.2020 23:13
"... През 1525 г. се намира в родния Хвар, където пред местния далматински светски и духовен елит държи реч разясняваща произхода на увенчаните със слава славяни. Очаровани от ораторските му способности негови местни приятели, от кръга на далматинските хуманисти, изготвят специално издание на речта, придружено от похвали и стихове за автора. Словото му е отпечатано във Венеция през 1532 г. на латински език. След 1532 г. няма повече исторически данни за живота и делата на Винко Прибоевич, обаче словото му е отпечатано в книга, която получава изключително топъл прием в Далмация и Италия. През 1595 г., когато е сключена Брестката уния, е подготвено и издадено в превод на италиански език придобилото изключителна популярност в Далмация през XVI век слово на Винко Прибоевич.

Словото му се състои от три части - първо авторът говори за произхода на славяните и техните древни дела. Във втората част прави кратък обзор на историята и географията на Далмация, а третата част е посветена на родния му град Хвар..."
"Тази страница частично или изцяло представлява превод на страницата „Vinko Pribojević“ в Уикипедия на полски."
Това не е някаква конспирация, за която тръбят противниците на славяните и на Русия...
Сега нямам време да чета други неща...
цитирай
31. shtaparov - ". . . През 1525 г. се намира в ...
16.12.2020 05:06
mt46 написа:
"... През 1525 г. се намира в родния Хвар, където пред местния далматински светски и духовен елит държи реч разясняваща произхода на увенчаните със слава славяни. Очаровани от ораторските му способности негови местни приятели, от кръга на далматинските хуманисти, изготвят специално издание на речта, придружено от похвали и стихове за автора. Словото му е отпечатано във Венеция през 1532 г. на латински език. След 1532 г. няма повече исторически данни за живота и делата на Винко Прибоевич, обаче словото му е отпечатано в книга, която получава изключително топъл прием в Далмация и Италия. През 1595 г., когато е сключена Брестката уния, е подготвено и издадено в превод на италиански език придобилото изключителна популярност в Далмация през XVI век слово на Винко Прибоевич.

Словото му се състои от три части - първо авторът говори за произхода на славяните и техните древни дела. Във втората част прави кратък обзор на историята и географията на Далмация, а третата част е посветена на родния му град Хвар..."
"Тази страница частично или изцяло представлява превод на страницата „Vinko Pribojević“ в Уикипедия на полски."
Това не е някаква конспирация, за която тръбят противниците на славяните и на Русия...
Сега нямам време да чета други неща...

"Тръгнаха Българите с Александър,за да бият вселената. И като завладяха с него вселената,той ги нарече "народ славен и непобедим",и се нарекоха Българите "славени" и "славяни". (Цитат по Паисий,предад.с перефразирания). Такъв е произходът на "славяните"- затова те ползват диалекти на "пра"-Българския език!
цитирай
32. shtaparov - 25. get - До 24. mt46 - В тази част от ...
16.12.2020 05:26
mt46 написа:
25. get - До 24. mt46 - В тази част от обвинителното ти разобличение - под коментара на опонента си ... ?
16:39
1. Не забравяй, че това е МОЯТ БЛОГ и тук може да бъдеш само културен гост, без да се шириш и курдисваш като бей!...
2. Недей да се месиш в чужди спорове!...
3. Не съм ти ученик, че да ми задаваш въпроси и да съм длъжен да ти отговарям!...
ПП: Паметниците може да са намерени в нашите земи, но прабългарите идват от Азия и е естествено да носят със себе си езика си. Според повечето авторитетни учени този език е от тюркското езиково семейство... А и от Именника е видно, че този език няма нищо общо със старобългарския език, който е първият от славянските езици...

Няма коректен исторически факт или извор който да сочи,че Българите идват от Азия- напротив,такива факти има за сърбите и руснаците. Аз като експерт по Българския календар доказах по математически път перфектната точност на моята календарна възстановка и порочната погрешност на старите азиатски "негови" версии,които ни докарваха вмирисани на водка чужди политици. Това позволи да поправя абсурдните и дори смехотворни грешки във владетелската хронология на Българските князе от VII-VIII век след което,ползвайки така установената календарна структура да установя,че сред нашите календарни термини няма нито една тюркска и дори азиатска дума,а всички те без нито едно изключение произлизат от старо-Българския език! Логиката на точната календарна подредба сама показа как трябва да бъдат тълкувани тези термини,какво трябва да означават и защо всичките им досегашни "тълкувания" не струват повече от стотинките,които ще получим като ги предадем за скрап!
цитирай
33. mt46 - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
16.12.2020 20:52
Прабългарски календар е хипотетична календарна система, с която вероятно са си служели прабългарите.
Единственият източник, от който се черпи информация за хипотетична календарна система на прабългарите, е т. нар. Именник на българските ханове. В този кратък текст, намерен в Русия, има 12 двойки думи на прабългарски език, които може би означават календарни понятия. За свързването им с реални събития се използват документите на византийските историци за описаните в Именника събития. Приема се, че календарът е прабългарски, защото имената на владетелите са със сигурен прабългарски произход.
цитирай
34. mt46 - http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/M_Moskov_Imennik.pdf
16.12.2020 21:00
shtaparov написа:
mt46 написа:
25. get - До 24. mt46 - В тази част от обвинителното ти разобличение - под коментара на опонента си ... ?
16:39
1. Не забравяй, че това е МОЯТ БЛОГ и тук може да бъдеш само културен гост, без да се шириш и курдисваш като бей!...
2. Недей да се месиш в чужди спорове!...
3. Не съм ти ученик, че да ми задаваш въпроси и да съм длъжен да ти отговарям!...
ПП: Паметниците може да са намерени в нашите земи, но прабългарите идват от Азия и е естествено да носят със себе си езика си. Според повечето авторитетни учени този език е от тюркското езиково семейство... А и от Именника е видно, че този език няма нищо общо със старобългарския език, който е първият от славянските езици...

Няма коректен исторически факт или извор който да сочи,че Българите идват от Азия- напротив,такива факти има за сърбите и руснаците. Аз като експерт по Българския календар доказах по математически път перфектната точност на моята календарна възстановка и порочната погрешност на старите азиатски "негови" версии,които ни докарваха вмирисани на водка чужди политици. Това позволи да поправя абсурдните и дори смехотворни грешки във владетелската хронология на Българските князе от VII-VIII век след което,ползвайки така установената календарна структура да установя,че сред нашите календарни термини няма нито една тюркска и дори азиатска дума,а всички те без нито едно изключение произлизат от старо-Българския език! Логиката на точната календарна подредба сама показа как трябва да бъдат тълкувани тези термини,какво трябва да означават и защо всичките им досегашни "тълкувания" не струват повече от стотинките,които ще получим като ги предадем за скрап!

За Моско Москов може да кажем, че е експерт...
цитирай
35. mt46 - И какво е написано на този "прабългарски език"?...
16.12.2020 21:39
shtaparov написа:
mt46 написа:
"... През 1525 г. се намира в родния Хвар, където пред местния далматински светски и духовен елит държи реч разясняваща произхода на увенчаните със слава славяни. Очаровани от ораторските му способности негови местни приятели, от кръга на далматинските хуманисти, изготвят специално издание на речта, придружено от похвали и стихове за автора. Словото му е отпечатано във Венеция през 1532 г. на латински език. След 1532 г. няма повече исторически данни за живота и делата на Винко Прибоевич, обаче словото му е отпечатано в книга, която получава изключително топъл прием в Далмация и Италия. През 1595 г., когато е сключена Брестката уния, е подготвено и издадено в превод на италиански език придобилото изключителна популярност в Далмация през XVI век слово на Винко Прибоевич.

Словото му се състои от три части - първо авторът говори за произхода на славяните и техните древни дела. Във втората част прави кратък обзор на историята и географията на Далмация, а третата част е посветена на родния му град Хвар..."
"Тази страница частично или изцяло представлява превод на страницата „Vinko Pribojević“ в Уикипедия на полски."
Това не е някаква конспирация, за която тръбят противниците на славяните и на Русия...
Сега нямам време да чета други неща...

"Тръгнаха Българите с Александър,за да бият вселената. И като завладяха с него вселената,той ги нарече "народ славен и непобедим",и се нарекоха Българите "славени" и "славяни". (Цитат по Паисий,предад.с перефразирания). Такъв е произходът на "славяните"- затова те ползват диалекти на "пра"-Българския език!

цитирай
36. leonleonovpom2 - Здравей,Марине!
17.12.2020 18:46
Много добра Българска история е написал академик Державин
В нея той доказва две неща- Че старобългарският език в никакъв случай не е е тюркски По памет, беше посочил няколко десетки думи, с вероятен тюрски произход и за тях доказа ,че не са
Относно титлите и военните звания Те от край време са международни Сега например генерал, маршал са френски Е, които ги носят сега, французи ли са, от френски произход ли са? Много хлъзгава почва са, за да се прави извод на тяхна база Относно титлите, той считаше ,че има персийско влияние върху тях, предвид близостта на Стара България с Персия!? И ,според мен поне, е много близко до истината
Текстът, слетият е канасубиги или канас у биги Биг е бог! Правилно тълкуване-Княз от бога Паисий също пише, че първите ни владетели са били князе И Александър Батемберг е обявен за княз, както и държавата ни-за княжество! Случайно ли?
Относно езика на Българите Беше категоричен- че ако не напълно еднакъв със славянския е близък с него Това обяснява и" изчезването" му?
Ти също писа след мен за изследванията на д-р Делев
Е, той твърди ,че ,мисля бяха 80 % местните ни балкански гени Че не сме узурпатори на собствените си земи!Че от Българите изкуствено са създадени 10 славянски държави Ами пред очите ни се създава в момента единадесета! Как да не вярваш за другите?
За Българи в римски източници се споменава за пръв път в началото на втори век Справката показва ,че те воюват в това време с даки/ гети/ и сармати Ето къде са Българите в този период!...
Но това, че не сме узурпатори, го е казал в прав текст Калоян на Бодуен- Че тези земи са на предците му , че му принадлежат по право, че не е узурпатор в тях!
Че всъщност ,Бодуен е узурпаторът в тях!


Узурпатор, меко казано пришелец-завоевател, не е била блага дума и в Средновековието?
Честно казано ,не намирам логика или пък гордост, да се правим насила на такива?Че сме ербап ли? Наглеци?

Хубава вечер!
цитирай
37. mt46 - http://www.jivotatdnes.bg/nachalo/news/balgarshtina/koi-sme-nie-balgarite-otkade-idem-i-otkoga-zhiveem-na-balkanite
17.12.2020 20:47
ИПОТЕЗИ ЗА ПРОИЗХОДА НА БЪЛГАРИТЕ

Въпросът за произхода на българите е дискусионен. Съществуват няколко хипотези за (етногенезиса) произхода на българите. По интересни са:

ХИПОТЕЗА ЗА ТЮРКСКИЯ ПРОИЗХОД НА БЪЛГАРИТЕ
Досега най-разпространена e тюркската теория за произхода на прабългарите. Тя се налага през ХХ век и се споделя от редица международни и български автори, както и от авторитетни издания като Енциклопедия Британика, Брокхауз.

Тази хипотеза започва да се оспорва от някои наши учени още от средата на ХХ век и особено силно днес.

Според теорията за тюркския (туранския) произход на прабългарите като самостоятелен древнотюркски огурскоезичен народ той се формира около средата на ІІ век в Средна Азия. Някои учени разглеждат прабългарите като народ сроден на хуните, аварите и хазарите. Смята се, че чрез смесване на прототюрките, останките от източния хунски етнос и сарматски племена, се формира прабългарският етнос.

Тази хипотеза, с едни или други нюанси, вариации и уговорки, се поддържа от Геза Фехер, Веселин Бешевлиев, Иван Шишманов, Стефан Младенов, Васил Гюзелев, Димитър Ангелов, Петър Петров, Л. Н. Гумилев, А. Куник, М. Микола, В. Томашек, В. Ф. Генинг, А. Халиков, и др.

Американо-украинският ориенталист Омелян Прицак прави съществено допълнение, че прабългарите се откъсват от туранската етническа общност далеч преди тя да се обособи в ХVIII – ХIX век като тюркско-алтайска, аналогично на прибалтийските народи - пруси, латвийци и литовци, които са се обособили в много ранен етап от славянската група.

ХИПОТЕЗА ЗА ХУНСКО-АЛТАЙСКИЯ ПРОИЗХОД НА БЪЛГАРИТЕ
В края на XIX век и началото на XX век в българската историография се налага хипотезата за хунско-алтайския произход на прабългарите. Тя е подкрепяна от авторитетни историци като Васил Златарски, Петър Мутафчиев, Стивън Рънсиман и Кристиан Жерар, които разглеждат българите като група, принадлежаща към хунските племена, появили се на река Урал през първата половина на II век. Те смятат, че от времето на Гостун/Органа до хан Кубрат възниква прабългарски племенен съюз.

По този начин българите се еманципират от хуно-аварите и другите племена, наследили бившия полиетнически хунски съюз.

Ранните византийски текстове използват като заменяеми наименованията хуни, българи, кутригури и утигури. В тях българите са идентични, част са от хуните или поне са сродни на тях.

Посочените в Именник на българските канове – Авитохол и Ирник днес се отъждествяват с Атила и Ернах.

Кои всъщност са хуните?

Въпросът за произхода и расата на самите хуни също не е напълно изяснен.

Днес преобладава мнението, че хуните са свързани със северния клон на народа „хунну”, създал през II век пр.Хр. свое държавно обединение северно от Китай.

Този народ е изтласкан около 93 г. в днешен Северен Казахстан. Той е също добре известен на китайските летописци като част от северните варварски нашественици, срещу които е била издигната Великата китайска стена.

През следващите два века хуните живеят в този район и вероятно са повлияни от местното арийско население на Тохарите.

Според тази хипотеза хуно-българите произлизат от същата група народи, от която са аварите и няколко века по-късно се появяват угрите, тюрките и татаро-монголите.

Връзка на старобългарите с Далечния изток някои изследователи намират и в прабългарския календар.

Не трябва да се забравя и съществуването на един чисто арийски-европоиден клон на хунските племена – „белите хуни или ефталитите”, чиято държава от 440 г. господства над Бактрия/Балхара (където е роден арийският Зороастризъм) и цяла Средна Азия, над Персия и дори над Индия до 600 година, когато е погубена от ислямските походи на арабите. Тя е била мощен фактор в региона, с който се съобразявала даже и Китайската империя.

В държавата на „белите хуни” град Балх е един от най-значимите градове.

Хунският съюз в Европа представлява конгломерат от най-различни раси и племена, добил авторитета на мощна протодържава, всяваща ужас в Империята.

Тази хипотеза не противоречи, както на хипотезата за хунския, така и на другите виждания за родословието на прабългарите и идентифицирането като български ханове на упоменатите в Именника на българските канове хунски вождове.

ХИПОТЕЗА ЗА АРИЙСКИЯ (ИНДОЕВРОПЕЙСКИЯ) ПРОИЗХОД НА БЪЛГАРИТЕ
Тази хипотеза е формулирана за пръв път в средата на XX век от съветските историци Николай Державин, Николай Марр, Алексей Смирнов и Василий Сиротенко, които свързват прабългарите със сармато-аланското население на Източна Европа.

Привърженик на този възглед, макар впоследствие да е склонен да приеме и туранският модел, е и българският историк Александър Бурмов.(Ст. Йорданов, 2002)

Днес привърженици на теорията за индоевропейски произход са някои професионални историци у нас като Георги Бакалов, Божидар Димитров, Петър Добрев, Пламен Павлов и Тодор Чобанов. Привърженици на тази хипотеза са и изследователите Петър Голийски, д-р Живко Войников, доц.Иван Т. Иванов, Илко Стоев, Боно Шкодров и др., които определят прабългарите като индоевропейски, тохарски или арийски народ от северо- иранската група на скити, сармати, алани, масагети, бактрийци и т.н.

Всички изброени историографи приемат, че българската племенна общност възниква в Централна Азия, в обширния район между планининските масиви на Памир (планината Имеон), Тян Шан и Алтай (Петър Добрев,2002, Илия Галчев, 2005)

АВТОХОННА ХИПОТЕЗА ЗА ПРОИЗХОДА НА БЪЛГАРИТЕ
Според редица автори като йеромонах Спиридон, Георги Раковски, Ганчо Ценов, Крум Балтаджиев и Григор Симов, някои тези на Паисий Хилендарски, Петър Берон, Ст. Захариев и Боно Шкодров, българите нямат нищо общо с алтайско-туранските народи, а са стар местен народ, практически идентичен или тясно свързан по произход с античното балканско тракийско, прототракийско и близкоизточно население.

Тази хипотеза, която има повече спекулативен характер, не намира подкрепа сред съвременните български историци.

ХИПОТЕЗА ЗА СМЕСЕНИЯ ПРОИЗХОД НА БЪЛГАРИТЕ
Тази хипотеза се лансира от известния български археолог проф. Рашо Рашев. Според него прабългарският етнос се формира на два етапа.

Първия етап. През II-IV век на територията между Урал и Алтай се смесват хунски, угърски и ирански общности и образуват обособена група в рамките на хунския съюз.

Втори етап. През V-VI век към тях са присъединени нови ирански групи в степната зона на Източна Европа, както и угърски преселници от Урал.

Народният език на големи групи от завареното население е ирански с тюркско влияние, но елитът е силно тюрцизиран (Р. Рашев, 2005) или направо тюркски, както и част от останалото население. Това обяснява тюркските елементи в прабългарските надписи и култура.

Всяко от първите две направления не изключва участието като влияния, асимилиране и т.н. на население определяно за доминиращо от другото направление. Всъщност разликата между тях не е само в спора дали прабългарите са арийци или тюрко-монголи, а кое е първичното. В този смисъл най-точно е да се говори за смесен произход, който от една страна е формулиран от някои сериозни учени като отделна трета теория, и от друга не отрича и не противоречи на другите две взаимно оспорващи се теории.
цитирай
38. leonleonovpom2 - Здравей отново, Марине!
17.12.2020 23:39
Българите са европейци, от Бълканите В годините са се разселвали на север
Има и Памирска връзка, но тя не е коренова
Пропуска се от историците масовото преселение от Балканите при Александър в посока Афганистан и Пакистан!? На хора от Балканите! Там се създава Согдийска империя-Македонска, просъществувала близо три века На нейно място, след разпадането й се създава мощна Кушанска империя Милиони хора се преселват там! Отам идват кушиите Куш е кон, конна империя И след нейното разпадане почва Великото преселение, което си е завръщане по родните земи Да ,тоова са хуните Да, водещи са Българите при тях Българите по обратния път създават държави-последната е Стара Велика България Но те срещат и хора, сродни с тях, които ги приемат..

За съжаление, с днешните турци в миналото нямаме общи корени Но в самите турци има много постБългарско Самите турци се делят на две-анадол тюрк- до Кападокия и Булгартюрк -от Кападокия насам Казват ,че приличат на нас, Българите?Наистина приличат по манталитет, синеоките не са рядкост

Ние не сме тюркски народ Въпреки ,че Кера Тамара е била на път да създаде обща турско-Българска империя! Влюбения до полуда в нея Мурад и бил дал дума! Но го убиват!......

Лека нощ!

П.П. Рашев говори за Кушанската империя, която е управлявана от Бълкански преселници-милиони ....Пропуска съществен момент, че тези Балканци са се преселили там Сега, какво движение на други народи е имало там, какво да гадаем, водещи са Българите!
Писах в предния коментар-втори век под Българи римляните явно имат предвид имат явно гети и исармати В Корпуса на Адриан,строящ Хадриановата стена на границата между Англия и Шотландия днешни ,това е след 130 г , в етносния му състав, след римляните, се посочват....Българи Следователно ,името е циркулирало в Европа, преди да дойдат Българите от Кушанската империя

Е, в етносно отношение всичко е възможно Например гети да станат готи, а те германци За Баварите също има хипотеза за Български произход За Белги- да не говорим
Тук роля играе и самоопределението
Иди накарай днешен македонец, да се определи за Българин, какъвто е безспорно?! Нали името Охрид идва след дълго пътуване, рид след рид И от-Ох, рид, ох , рид името станало Охрид Звучи на Български, нали?
цитирай
39. mt46 - Аха... Обаче доказателствата липсват или куцат...
18.12.2020 21:04
leonleonovpom2 написа:
Българите са европейци, от Бълканите В годините са се разселвали на север
Има и Памирска връзка, но тя не е коренова
Пропуска се от историците масовото преселение от Балканите при Александър в посока Афганистан и Пакистан!? На хора от Балканите! Там се създава Согдийска империя-Македонска, просъществувала близо три века На нейно място, след разпадането й се създава мощна Кушанска империя Милиони хора се преселват там! Отам идват кушиите Куш е кон, конна империя И след нейното разпадане почва Великото преселение, което си е завръщане по родните земи Да ,тоова са хуните Да, водещи са Българите при тях Българите по обратния път създават държави-последната е Стара Велика България Но те срещат и хора, сродни с тях, които ги приемат..

За съжаление, с днешните турци в миналото нямаме общи корени Но в самите турци има много постБългарско Самите турци се делят на две-анадол тюрк- до Кападокия и Булгартюрк -от Кападокия насам Казват ,че приличат на нас, Българите?Наистина приличат по манталитет, синеоките не са рядкост

Ние не сме тюркски народ Въпреки ,че Кера Тамара е била на път да създаде обща турско-Българска империя! Влюбения до полуда в нея Мурад и бил дал дума! Но го убиват!......

Лека нощ!

П.П. Рашев говори за Кушанската империя, която е управлявана от Бълкански преселници-милиони ....Пропуска съществен момент, че тези Балканци са се преселили там Сега, какво движение на други народи е имало там, какво да гадаем, водещи са Българите!
Писах в предния коментар-втори век под Българи римляните явно имат предвид имат явно гети и исармати В Корпуса на Адриан,строящ Хадриановата стена на границата между Англия и Шотландия днешни ,това е след 130 г , в етносния му състав, след римляните, се посочват....Българи Следователно ,името е циркулирало в Европа, преди да дойдат Българите от Кушанската империя

Е, в етносно отношение всичко е възможно Например гети да станат готи, а те германци За Баварите също има хипотеза за Български произход За Белги- да не говорим
Тук роля играе и самоопределението
Иди накарай днешен македонец, да се определи за Българин, какъвто е безспорно?! Нали името Охрид идва след дълго пътуване, рид след рид И от-Ох, рид, ох , рид името станало Охрид Звучи на Български, нали?

цитирай
40. mt46 - Та значи
18.12.2020 21:18
българите били коренни жители на днешните ни земи още през трети век пр. н. е., а защо не и 5-10 века по-рано?... После тръгнали с Александър Македонски към Азия, направили там една голяма обиколка, основали няколко български държави... След десетина века си спомнили за родните си земи, които били под чужда власт. И дошъл кан Аспарух, начело на 10-20 или 100 хиляди прабългари, разбил византийската армия и отвоювал прапрадядовите си земи...
М. Тачков
цитирай
41. leonleonovpom2 - Абсолютно нищо не куца!Куцан ...
18.12.2020 23:09
Абсолютно нищо не куца!
Куцат изчмислици от рода на хан, на узурпатори на собствените си земи, на тюрски произход и език на Българите!
Можеш ли да обясниш Марине, защо през петте века Българи и турци живеят отделно?Не се смесват! И в тази връзка, как славяни и Българи живеят общо?
Първите с общ произход и език,, вторите с различен? Поне и ти така ги представяш!?Що за несъвместимост при еднкви и съвместимост при различни??
Марине, при цялото ми уважение къмв тебе, науката не се състои в повтаряне на съмнителни източници, какво са написали? Ти имаш ли за себе си някакво доказателство за тюркски произход?
Това е една само литературна справка в едно научно изследване Подлежаща на проверка Не е наука
Световно известни английски учени, дал съм им имената в постинг са описали похода на Александър на изток- милиони хора от Балканите са отишли на изток в годините Согдийската империя-виж първи коментар- Кушанската,след нея, Согдиана е най-големият град в света
Днешните кушии, откъде идват? И все още има Българи в Афганистан- европейци, не азиатци Ти как мислиш, че Александър е отишъп на изток само с 6о хиляди души и те са поддържали империя с площ от няколко милиона квадратни километра?
Генетичните изследвания на д-р Делев, спечелил конкурс за установяване на произхода ни, сочат 80 % балкански-местни гени на Българите Случайно, на колега сестрата е с почти същите показатели, живее в САЩ
Ти му търсиш дипломата ?Той е д-р на науките, спечелил конкурс, работил с колектив!
Аз съм инженер, работил съм в областта на физикохимията, във фармацията, защитил съм докторат Никой не ми е търсил диплома, а резултати?Важно е какво стои зад дипломата, дипломата работа не върши!
А каква диплома има този, който е писал ,че владетелите ни са ханове, да речем ,че това някъде е написано, наистина?

Известно ли ти е, че Ганчо Ценов е написал писмо на Иречек, малко преди смъртта му и е посочил грешките му в нашата история, които е допуснал?!
И получава писмо потвърждение от Иречек, че, да, сгрешил е , наистина! Бил е на 24 години, грешките се дължат на младостта му!
Ето, това е достойният учен, да си признае грешката
Е, няма да те убеждавам, че не сме тюрки, че не сме говорили турски, че не сме нашественици, татари и тем подобни фантазии
Не си длъжен да приемеш моето мнение ,но и аз, след толкова труд, не съм длъжен да приемам обратното!
В науката има два етапа- първият да повтаряш това ,което е установено до в момента Може да си остане човек на този етап! Това е кабинетен учен!Не е длъжен да мине във втория
Вторият е, да го определят за откривател! Това е истинската наука

Лека и спокойна нощ!
цитирай
42. leonleonovpom2 - Българите сиса преки наследници на ...
19.12.2020 09:48
Българите си са преки наследници на траките Кои са живели тук през пети век преди Христа? Или е било пустиня? Траките често са сменяли имената на племената си Това и тракиецът Херодот го казва Или смяташ, че идваме от монголската пуста, директно в Плиска?
Обясни ми Марине, след като сме тюрки, защо за пет века не се обединяваме с тюрките в общ народ, а живеем отделно Да, спомням си турската махала, наричаха я сивата ,защото варосваха отвън къщите си в турско синьо А как така различните славяни и" прабългари", правят общ народ и език? Що за феномен е това?
Е, винаги може да се намери някакво, правдоподобно обяснение, но къде му е логиката?
Как си обясняваш 80-те процента балкански гени на Българите? А думите на д-р Делев, че от Българите са създадени 10 европейски държави? Да ,в момента се именова и единадесетата, антибългарска държава
Търсиш му дипломата ?Дипломата сама по себе си е само врата в науката Важно е какво може човекът, творец ли е или само папагал?
Спечелил е конкурс в САЩ, сформирал е колектив, дал е резултати..... Доктор на науките е, това е с ранг над дипломата, каквато и да е тя?
Българите се споменават от началото на втори век,лесно може да се разбере, къде са по това време и кои са? Писах го- гети и сармати! А от сарматите произлизат---руските и украинските славяни
Тракийският обичай Герман, съхранен и днес в България го има в Румъния като Калоянис- прави се човече от кал и се дави в река, не е от Калоян, а в Беларус, като Ярило! Досущ същият!
На чия територия е била Стара Велика България ?
Основната ударна мощ на Александър са траките, не езикът на гърците! Той по- късно служи за присвояване на постиженията Къде са гърците в Средния изток? Българи има и днес там Като нас, европейци
Милиони хора са отишли там, от Балканите Искал е да направи хомогенна империя Затова се жени и за цветето на изтока-Роксана-Александър

Не разбирам ехидността ти, но както и да е, какво ли не съм видял в живота, не ме изненадва! Като няма Българи преди Христа тук, посочи къде са в този период!?
Византийска армия в него период- на Аспарух, няма Има ромейска Дори и Визант,тракийският владетел, чието име носи по-късно Византия е Бизант името му Гърците имат едно смешно "Б" пишещо се с "мп"
На френски, едни от кръстниците на Византия , Византия е империя Бизантина или Бизанс! Усещаш ли разликата? На одриското, трасийско царство столицата е Биза, погърчена на Виза! Рез, Резово, насят името на цар Рез-тракийски цал
Какво е станало с многобройните траки, избили ли сме ги, след като нямаме нищо общо с тях?

Ив .Симеонов

Хубав ден!
цитирай
43. mt46 - https://www.forumnauka.bg/topic/3993-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%B0
19.12.2020 12:46
Ценов никога, нито тогава, нито сега, е възприеман сериозно от историческата наука.

но е възприеман съвсем насериозно от разни скучаещи безделници по форумите. :harhar:

Цитирай
ISTORIK
Guardian of Time
ISTORIK
Глобален Модератор

3025
9199 мнения
Пол:Мъж
Пребиваване:XIII век
Интереси:История, археология, археоастрономия, средновековна военна архитектура, военна стратегия и тактика, исторически възстановки, география, философия, медицина, психотерапия, изобразително изкуство, педагогика, лингвистика, бойни изкуства, шахмат...
Глобален Модератор
Публикува Ноември 27, 2012
А с какво толкова Ценов привлича като магнит неспециалисти и форумни и блогови безделници?

Цитирай
Last roman
Praefectus Urbi
Last roman
Глобален Модератор

11578
16780 мнения
Пол:Мъж
Пребиваване:Serdica
Интереси:чисто римски
Глобален Модератор
Публикува Ноември 27, 2012 (edited)
с 'великобългарските' си идеи /слагам кавички, щото даже и това не са/. Българите са 'най-древният народ' и 'най-развитата цивилизация' - прародители на бялата раса, ама завистливите гърци/римляни/франки/германи/евреи/илюминати/масони/извънземни фалшифицирали и подменили българската история. Всъщност българският автохтонизъм е родствен на македонския/украинския/руския/даже циганския такъв - признак на болното общество, оформило се след прехода. Вместо да се гордеем с историята си и да направим нещо, за да променим настоящето, ние избиваме комплекси в налудничави хипотези, търсейки в миналото - под вола ... българин. Автохтонизмът е секта, която си има свои гурута и последователи, които като папагали повтарят едни и същи глупости, изопачават изворите и нагаждат факти. Типична форма на техномит, мен ако питаш.
цитирай
44. mt46 - https://www.forumnauka.bg/topic/3993-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%B0
19.12.2020 12:55
"Не може да се сравняват двете теории, ако тюрко алтайската теория нямаше сериозни доказателства то тя нямаше да е най разпространената и общоприета теория не само от БАН ами от всяка АН в света / или поне онези АН, които изобщо имат мнение по въпроса/.

Най-малкото като любител аз се доверявам на специалисти и не мисля че е възможно всички специалисти вкупом да грешат."
цитирай
45. mt46 - https://www.forumnauka.bg/topic/3993-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%B0
19.12.2020 12:58
"Замислете се само - около Плиска и в района има картографирани и неразкопани много обекти /могили, девташлари, крепости/ свързвани с прабългарите за които още Ферхер и насетне та чак до Рашев изказват мнение че може да съдържат находки, и нищо от това не се пипа ?

Ако исках да вляза в тона на теорията на конспирацията бих заподозрял че на някой не му е изгодно или не би искал да получи отговори.

Да не говорим че по света куцо и сакато прави генетични изследвания и антропологични въстановки а тук никой дори и е продумва за нещо в тази насока, изобщо ранното ни средновековие имам усещането че е тема табу през последните години за разлика от античност и късно средновековие.

Поне една серия антропологични въстановки да направят като хората..."
цитирай
46. mt46 - А как да отговори културният Иречек на един изперкал историк?...
21.12.2020 19:50
leonleonovpom2 написа:
Абсолютно нищо не куца!
Куцат изчмислици от рода на хан, на узурпатори на собствените си земи, на тюрски произход и език на Българите!
Можеш ли да обясниш Марине, защо през петте века Българи и турци живеят отделно?Не се смесват! И в тази връзка, как славяни и Българи живеят общо?
Първите с общ произход и език,, вторите с различен? Поне и ти така ги представяш!?Що за несъвместимост при еднкви и съвместимост при различни??
Марине, при цялото ми уважение къмв тебе, науката не се състои в повтаряне на съмнителни източници, какво са написали? Ти имаш ли за себе си някакво доказателство за тюркски произход?
Това е една само литературна справка в едно научно изследване Подлежаща на проверка Не е наука
Световно известни английски учени, дал съм им имената в постинг са описали похода на Александър на изток- милиони хора от Балканите са отишли на изток в годините Согдийската империя-виж първи коментар- Кушанската,след нея, Согдиана е най-големият град в света
Днешните кушии, откъде идват? И все още има Българи в Афганистан- европейци, не азиатци Ти как мислиш, че Александър е отишъп на изток само с 6о хиляди души и те са поддържали империя с площ от няколко милиона квадратни километра?
Генетичните изследвания на д-р Делев, спечелил конкурс за установяване на произхода ни, сочат 80 % балкански-местни гени на Българите Случайно, на колега сестрата е с почти същите показатели, живее в САЩ
Ти му търсиш дипломата ?Той е д-р на науките, спечелил конкурс, работил с колектив!
Аз съм инженер, работил съм в областта на физикохимията, във фармацията, защитил съм докторат Никой не ми е търсил диплома, а резултати?Важно е какво стои зад дипломата, дипломата работа не върши!
А каква диплома има този, който е писал ,че владетелите ни са ханове, да речем ,че това някъде е написано, наистина?

Известно ли ти е, че Ганчо Ценов е написал писмо на Иречек, малко преди смъртта му и е посочил грешките му в нашата история, които е допуснал?!
И получава писмо потвърждение от Иречек, че, да, сгрешил е , наистина! Бил е на 24 години, грешките се дължат на младостта му!
Ето, това е достойният учен, да си признае грешката
Е, няма да те убеждавам, че не сме тюрки, че не сме говорили турски, че не сме нашественици, татари и тем подобни фантазии
Не си длъжен да приемеш моето мнение ,но и аз, след толкова труд, не съм длъжен да приемам обратното!
В науката има два етапа- първият да повтаряш това ,което е установено до в момента Може да си остане човек на този етап! Това е кабинетен учен!Не е длъжен да мине във втория
Вторият е, да го определят за откривател! Това е истинската наука

Лека и спокойна нощ!

цитирай
47. mt46 - В тюркския произход на прабългарите няма нищо лошо...
21.12.2020 19:59
41. leonleonovpom2 - Абсолютно нищо не куца!Куцан ...
18.12 23:09
"Абсолютно нищо не куца!
Куцат изчмислици от рода на хан, на узурпатори на собствените си земи, на тюрски произход и език на Българите!
Можеш ли да обясниш Марине, защо през петте века Българи и турци живеят отделно?Не се смесват! И в тази връзка, как славяни и Българи живеят общо?
Първите с общ произход и език,, вторите с различен? Поне и ти така ги представяш!?Що за несъвместимост при еднкви и съвместимост при различни??"...

Отговорът е прост и логичен. Българи и славяни съжителстват, защото имат общи интереси, общ враг /Византия/... Българи и турци не се смесват, защото имат различни, противостоящи религии. По време на османската власт прабългарите отдавна са се християнизирали и смесили със славяните...
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: mt46
Категория: Изкуство
Прочетен: 16647330
Постинги: 3307
Коментари: 42751
Гласове: 140024
Спечели и ти от своя блог!
Архив
Календар
«  Януари, 2023  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031