Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
15.01 23:00 - Прабългаристика и параистория
Автор: mt46 Категория: История   
Прочетен: 3632 Коментари: 48 Гласове:
20


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
 .

Прабългаристиката е дял от ориенталистиката, който изучава историята на прабългарите и техния език.[1]

Традиционно българската и световната наука приемат, че прабългарският език е от групата на тюркските езици, като той обикновено се включва в подгрупата на огурските езици, значително отличаваща се от останалите тюркски езици. Освен това във времето и пространството съществува сериозно разминаване в етногенезата на прабългарите и тюрките. Наличието едновременно с тюркските и на някои ирански елементи в прабългарския език, допълнително усложнява картината. Ограничените данни за езика и ранната история на прабългарите не дават възможност за еднозначно разрешване на въпроса за техния произход.

Съвременните изследвания показват, че евразийските степни племенни съюзи са били твърде разнородни, като днес учените предпочитат етногенетичните теории пред тези за „чистия“ произход на отделните номадски племена. Несигурността около произхода на прабългарите се засилва и от новата тенденция в България за оспорване на съществуващите схващания, както и фактът, че „новите прабългаристи“ са често неспециалисти, склонни към свободно тълкование на писмените извори и археологическите паметници.[2]

Развитие в миналото
XVIII век

Национализмът възниква през XVIII век в Западна Европа, като развитието му е тясно свързано с опитите за създаване на националните държави. В контекста на национализма се появяват и първите научни трудове, които се опитват да осветлят европейската публика по въпросите, свързани с произхода на народите обитаващи Османската империя и в тази връзка кои са българите. Така в зората на Българското възраждане, проблемът около произхода на българите и ролята на прабългарите в него, започва да търси своето разрешение.

Тюрко-татарска теза

Първата научна теза за произхода на прабългарите, която се появява е т. нар. „тюрко-татарска“ теория, която макар и с известни корекции е най-популярна в научните среди до днес. В 1709 г. шведският изследовател Йохан Филип фон Страленберг, който попада в руски плен и е заточен в Сибир, свързва етнонима „българи“ с р. Волга и гр. Булгар, като и с казанските татари. Неговият съвременник Василий Татишчев възприема тази идея и започва да я популяризира. Тя е възприета и от немските учени на руска служба Август Шльоцер и Йохан Кристиан фон Енгел, както и на шведа Йохан Тунман. Според тази теория съвременните българи са славянизирани потомци на един от евразийските „тюрко-татарски“ народи. Много ясно са очертани нейните параметри от фон Енгел, който обобщава основните ѝ постулати в съчинението си „История на българите в Мизия“ от 1797 г. В 1758 г. французинът Жозеф дьо Гин самостоятелно изказва хипотезата, че българите произхождат от татарите. Ж. Посейнел, отново французин, в 1765 г. изказва същото мнение. Части от Сибир и Средна Азия са наричани през периода от XIII до XIX век в Западна Европа Тартария, и са смятани за области обитавани от татари, като са свързвани с хунските, тюркските и монголските нашествия в Европа.

XIX век

С наложилата се политика на Русия, като естествен закрилник на славяните на Балканите идеите за идентичност между българи и руси, макар и не в най-крайния им вид, добиват широка популярност сред българската възрожденска интелигенция, която упорито се придържа към тях, отхвърляйки всякакви тези, които определят древните българи като тюрки.

Славянска теза

Славянската теория е подхваната с огромна страст през 1820-те години от Юрий Венелин. Той остро напада Енгел и се обявява категорично в полза на „славянската“ теория. За целта са мобилизирани очевидни аргументи, формулирани още от Мавро Орбини и Йован Раич и възприети напълно от Паисий Хилендарски. Венелин отхвърля тезите на Енгел за славянизирането и румънизирането на първоначалните българо-татари, от който процес произлезли съвременните българи и власи. Идеите му за идентичността между българи и руси, добиват широка популярност сред българската възрожденска интелигенция, която се придържа към славянската теория, отхвърляйки всякакви тези, които определят древните българи като тюрки.

Индоевропейска теза

Пръв изразител на автохтонистките настроения е Георги Раковски, който в средата на XIX век определя българите като един от най-древните народи на Балканите и на света, разглежда античното население на нашите земи като протобългарско, славяноезично, но под имената илиритраки и македонци. Раковски, без солидна подготовка и без усет за допустимото в научното издирване, се отдава на смели фантазии. Така Филип и Александър Македонски се превръщат в българи, а „българи“ отдавна е синоним и на славяни и всеки опит за развенчаване на тезата за славянски характер на българската народност и нация бива посрещан остро от българската общественост. В своето съчинение „Българска старина“ изказва следната хипотеза: Българите, подобно на повечето древни народи, произхождат от „Хиндостан“ и „сичките живеющи в Европа народи са преселци въобще от Азия“. Те спадат към клона на индоевропейските или по-точно на „арийските“ народи, а българският език е тясно свързан със санскритския.

Угро-финска теза

Друга група учени през XIX век започва да поддържа, че прабългарите са брънка от угро-финските народи. Тук трябва да бъдат отнесени изследванията в това направление на французина Жан Клапрот, на немците Каспар Цойс и Роберт Рьослер, на чеха Павел Шафарик, на русите Александър Хилфердинг и Виктор Григорович. Привърженик на угро-финската хипотеза е и Константин Иречек. Угрофинската хипотеза има различни нюанси. Едни от нейните привърженици твърдят, че прабългарите имат фински произход, други, че те са чуди, трети – удмурти, а четвърти – самоеди или ненци.

Следващи дебати

На този фон започват дебати между Марин Дринов и Гаврил Кръстевич, който пръв лансира в българска среда „хуно-тюркската“ теория за произхода на прабългарите. Дринов гневно възразява срещу тезите на Кръстевич. В крайна сметка в яростната полемика победител е Дринов, докато Кръстевич е принуден да обяснява, че хуните всъщност са славяни. Дринов е още по-категоричен, когато на свой ред заявява, че каквито и да са били древните българи, съвременният български народ е изцяло славянски и няма нищо общо с тези татари. Дринов яростно се нахвърля и върху тезата за автохтонния произход на славяно-българите и посочва, че славяните са заселили в късноантичната и ранносредновековната епоха Балканския полуостров, идвайки от пределите на тогавашната Руска империя. Автохтонните теории на Раковски намират отзвук сред част от българската възрожденска общественост, особено в зоните на най-остро противопоставяне между българи и гърци, където „автохтонността“ на българското население е трябвало да бъде доказвана ежедневно. С автохтонисти, ранни любители на „фолк-историята“, наречени от него „македонисти“ се сблъсква по това време Петко Славейков, който узнава от тях, че „македонците“ са отделен народ, различен от „българите-татари“ и са с древни балкански корени.  

XX век

Паралелно с тези дебати в българското общество теорията за „монголския“ произход на древните българи става любима теза на националистическите кръгове в Сърбия и Гърция. Попаднали в ситуация на конкуренция с надигащия се български национализъм, представителите на тези кръгове експлоатират теорията за „тюрко-татарските“ българи изцяло в угода на своята пропаганда. В гръцката версия „туранският“ произход на българите е доказателство преди всичко за расова и културна непълноценност. В сръбската версия прабългарите са завладели временно обширни части от Балканите, като са покорили славянските (т.е. сръбските племена), като това доказва изкуствения характер на българската нация, конструирана от Великите сили през XIX век, за да пречи на обединителната роля на сръбството сред южните славяни.

Антиславянска доктрина

В началото на века и особено след Балканските и Първата световна война, в които България воюва срещу славянските Сърбия и Русия, на арената все повече се налагат привържениците на „тюркската“ теза. Сред тях се открояват учени като Иван ШишмановСтефан Младенов и Васил Златарски. Прабългарите се превръщат в държавнотворен народ, а „нечистият“ славянски произход на съвременните българи се превръща в тяхно предимство. Прабългарите са сравнени с германските франки и викингските руси, които мобилизират гало-римското или съответно източнославянско население, като създават неговата държавност във Франкското кралство и Киевска Рус.

Автохтонна теза

Поддръжник на тази теза е Ганчо Ценов, който я развива в началото на XX век. Още в първото си по-значително съчинение, посветено на праезика и прародината на древните българи, той влиза в остра полемика с представителите както на „туранската“, така и на „славянската“ теория. В трудовете на Ганчо Ценов, читателят открива автохтонистката теза, че скити, траки, хуни, готи, славяни и българи са всъщност названия на един народ, който от памтивека обитава Балканския полуостров. Той доразвива старите възгледи на Раковски, че славяно-българите са коренно население на Балканите.

Теза за смесен произход

Тази теза е поддържана от А. А. Куник, Вацлав Томашек, А. П. Смирнов, Гюла Моравчик, Константин Иречек, Геза Фехер, М. И. Артамонов, Веселин Бешевлиев и др., които смятат, че прабългарите са от смесен произход, че при тях има смесване на тюркски с индоевропейски (сарматски, алански) племена. Поради това някои от тези учени се опитват да обяснят името „българин“ („булгар“) с тюркския глагол „булгамак“ („bulghamak“, осм. тур. „bulamak“) – „размесвам, разбърквам“.

Хунорска теза

Друга насока на прабългарските проучвания дава Димитър Съсълов. Между двете световни войни, неговата теория свързва прародината на прабългарите със земите, източно от Памир, с Тарим в Източен Туркестан. Според него става дума за древен индоевропейски народ, родствен с тохарите и иранските памирски народи, който мигрирал на запад в рамките на хунската миграция. „Хунори“ е терминът, който Съсълов използва за хуните, или хунну, които според него са също така индоевропейци, а не тюрки или монголи. Тезите на Съсълов намират добър прием сред част от българската интелигенция през 30-те години, а през 1938 г. се основава и организацията „Българска орда“. „Хунорското“ начало става много актуално в годините на Втората световна война, когато антиславянската реторика на нацистка Германия поставя в неудобно положение българската национална доктрина. Така според Тодор Панов, участвал във формирането на „Хунския“ културно-идентификационен проект, който става политически функционален през първата половина на 40-те години, нацията не е историческа, а биологическа категория. У съвременните българи според него „тече кръвта на техните първи азиатски прародители – хуните, с твърде незначителен принос от славянска кръв“.

По време на НРБ

През втората половина на 1940-те години е даден старт за погром над „хунорската“ теза. През 1950-те години и особено през 1960-те години се реабилитира тезата за тюркския произход на прабългарите, която изцяло се утвърждава през 1970-те години. В тази посока фундаментално значение имат работите на Димитър Ангелов и Станчо Ваклинов, преиздаването на трудовете на В. Златарски, В. Бешевлиев, П. Мутафчиев, Ив. Дуйчев. Без съмнение в тази посока са усилията и на Васил Гюзелев, Петър Петров и мнозина други представители все още на академичната наука. Тази теза намира широк прием и извън България, в СССР, Унгария, Турция, поддържа се и от водещи западни изследователи-тюрколози и медиевисти. Тюркския произход на прабългарите намира своето широко приложение и през 80-те години във времето на т.нар. възродителен процес, когато наличието на всякаква тюркоезичност в страната се обяснява с прабългарския етнически компонент. Краткото времетраене на „възродителния процес“ не позволява тези теории да се разгърнат напълно.

Съвременни виждания

След 1989 г. и променената политическа доктрина на България страната обръща гръб на Русия, което стимулира желанието да бъде омаловажен славянският компонент в етногенезиса на българите. Това създава вакуум, който поражда стремеж да се „реабилитира“ прабългарското наследство. Паралелно с това се изостря и комплексът от тюркския произход на прабългарите. В резултат на тези тежнения започва „патриотизация“ на българската историография. Така прабългарите се трансформират от малобройна, тюрко-алтайска, степна орда, асимилирана езиково от многолюдните славянските племена и приела християнската византийска култура, във високоразвити арийци, доминиращи числено и културно над завареното ромейско население и заселилите се преди тях в ранносредновековна Византия славяни.

„Патриотизация“ в България Антитурски ревизионизъм

През този период българският национализъм продължава да се храни от идеите на „възродителния процес“. Антитурската реторика намира израз в теориите, които оспорват тюркската теза за произхода на прабългарите. Възраждат се иранската теза за техния произход. Тюркската теория скоро се превръща в срамно петно за нейните поддръжници, въпреки популярността ѝ в световната медиевистика. Сред най-горещите поддръжници на иранската теза е Петър Добрев, стопански историк. Иранската теза намира свои поддръжници в академичните среди в България с различни нюанси и критики по отношение на тезите на Добрев. Така например Пламен Цветков възражда тезите на Съсълов, като приема, че прабългарите са уникален древен народ, свързан с „хунорите“, говорещ на алтайски език, но силно повлиян от индоевропейските езици, далеч по-древен от тюркските езици.[3]

Политическа и обществена намеса

Наред с реално съществуващата научна дискусия по тези въпроси в научните среди започва да се намесва и политиката. Сред фондациите, които спонсорират проучвания в областта на прабългаристиката, се откроява „Тангра ТанНакРа“, която намира подкрепа в определени политически кръгове и прокарва определени политико-културни внушения. Така например луксозното ѝ издание „Българската цивилизация“ от 2007 г. е спонсорирано от Министерството на културата и се свързва с тържествата, посветени на приемането на България в Европейския съюз. В известен смисъл нейните публикации представляват онази част от българската историческа мисъл, която подкрепя индоевропейската теория, независимо от резервите има към нея на част от колегията.

През 2013 г. председателят на НС Михаил Миков публично обещава да се премахне от официалните държавни сайтове тезата за тюркския произход на прабългарите, като недопустима за българската история манипулация. Изявлението е направено по повод на искане отправено от редица неправителствени организации.[4]

Параисторични групи

 

 

По тези въпроси започват да се изявяват и неформални кръгове, изразяващи радикални мнения, които приемат своята крайна форма в дейността на определени интернет форуми, националистически организации и други „

параисторични“ групи. Дейността им се подклажда от възродените националистически пропаганди на Балканите, които засилват комплекса от азиатския произход на прабългарите. Основните тези на част от съмишлениците са, че произходът на прабългарите е автохтонен, а самите те са индоевропейци, които са мигрирали от Балканите до Централна Азия през бронзовата епоха и са се върнали в прародината си през ранното средновековие.[5] Като цяло привържениците на тези групи, макар и в различна степен, се стремят да докажат пълната обособеност на съвременните българи и прабългарите, както от тюркската, така и от славянската етно-лингвистична общност. По-широката интелигентна публика се сблъсква с някои от техните параисторични публикации в част от изданията на издателство „Тангра ТанНакРа“, както и в списания като „Ави Тохол“, издавано от „Българска орда“.[6]

Критични отзиви

Част от учените в страната, приемат тезите за чистия ирански произход на прабългарите за политически мотивирани, като не ги смятат за плод на академична научна дейност в областта на прабългаристиката, а като опит за търсене на посткомунистическа идентичност, целящ българите да бъдат извадени от сянката на културното наследство на Османската империя и СССР.[7] Идеите на Петър Добрев са критикувани от някои автори, а научните му методи са определяни като „свободна интерпретация на извори и паметници“.[8] Други учени характеризират като безумия, някои от тезите които се налагат в общественото пространство по въпроса.[9] Не липсва и сатира и осмиване на някои от ширещите се наукоподобни твърдения на „патриотичната ни“ историография.[10] Извън България иранската теза се приема също доста резервирано. Смята се, че тя няма толкова академичен характер, а по-скоро е плод на временен националистически уклон в научните среди в България.[11][12]

Отново за смесен произход

 

 

В резултат на ожесточилия се спор в научните страни отново се прокарва балансирана теза, която е застъпвана и по-рано, а именно, че прабългарският етнос е формиран на етапи, тоест – етногенетично. Съвременните комплексни изследвания показват, че големите евразийски степни съюзи не са били 

расово еднородни. Според Рашо Рашев през II – IV век на територията между Урал и Алтай се смесват тюркски, угърски и ирански общности образувайки обособена група в рамките на хунския съюз. През V – VI век към тях са присъединени нови ирански групи в степната зона на Източна Европа, както и угърски преселници от Урал. Народният език на големи групи от завареното население е ирански с тюркско влияние, но елитът е изцяло тюркски.[13] Според Стефан Йорданов в етническата история примерите за взаимовлияния и сливане на племена с различен произход не са малко и прабългарите са един от тези примери. В етнокултурен аспект те, както и една голяма част от останалите тюркски племена, са били подложени на силни ирански влияния, но по отношение на своя етнолингвистичен произход те спадат към групата на тюркските народи.[14]

/
.../
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
Гласувай:
22
2Следващ постинг
Предишен постинг

1. germantiger - +
15.01 23:24
А Б С О Л Ю Т Н О

браво Марине и браво на автора, който си ползвал
цитирай
2. dobrodan - Съсълов се доближава най-много,
16.01 00:39
като чета, но хуните не са хунну. Става дума за различни народи с общ прародител :), от когото са пренесли езика си и българите (старите българи). Много интересни са "ас-сакалиба" от арабските източници, явно тюркоезични, но уседнал народ.
И сега сме смесени, и преди сме били.
Доста любопитна се явява сеймино-турбинската култура. Смятам да се занимая с нея по-нататък. Подкрепям последната позиция за идването у нас на смесица народи с тюркозичен елит.
цитирай
3. germantiger - ++
16.01 01:08
линкнах постинга ти на над 15 познати в блога, повечето от които изкушени от истроията и "автохтонисти"
цитирай
4. kvg55 - mt46,
16.01 04:47
Защо само българите имат прабългари. Дали че сме най-старият народ на планетата? И кога е възникнало това понятие?
Как гърците и албанците се вписват в Автохтонната теза?
Съмнително е хората (мъже, жени, деца, добитък) от бронзовата епоха да могат да се преместват на големи разстояния.
цитирай
5. barin - Добър обзор на случилото се в Бъл...
16.01 06:09
Добър обзор на случилото се в България. От най-стари времена досега. Често сме си меняли позициите относно това какви сме, съобразявайки се ъс силната държава, към която се лепваме през новото време. Османският период заличава много неща, но добре, че е имало будни хора, които да се ровят из аналите и търсят истината.
Поздрави!
цитирай
6. zaw12929 - ВАЖНИ СА ФАКТИТЕ. КОГАТО ТЕ ОДОБ...
16.01 14:24
ВАЖНИ СА ФАКТИТЕ. КОГАТО ТЕ ОДОБРЯВАТ БЛОГЪРИ, КОИТО МРАЗЯТ БЪЛГАРИТЕ НЕ МИ Е СПОКОЙНО.
ПОЗДРАВИ ЗА ОГРОМНИТЕ УСИЛИЯ
цитирай
7. leonleonovpom2 - За Раковски не си прав, Марине!
16.01 14:58
" Раковски, без солидна подготовка и без усет за допустимото в научното издирване, се отдава на смели фантазии. Така Филип и Александър Македонски се превръщат в българи, а „българи“ отдавна е синоним и на славяни и всеки ......."

Написаното е обидно за личността на Раковски, Марине!
Раковски не е прост човек, напротив! Той владее седем езика, повечето, като френски, турски- перфектно! Това за фантазиите, ако имаш чувство за признателност към личността му, добре е да отподне, препоръчвам! Повтарям, написаното е обидно То не е плод на фантазии Близо година е бил в Марсилия и впечатлението на тези, които са били свидетели на престоя му, че повечето време е прекарал в библиотеката! Владеенето на много езици му е позволило да прегледа цялата научна литература там Какво точно разбираш, ако все пак ти си автор на този текст, а не само го свеждаш до знание на публикат Под " допустимото в научното издирване" От една страна няма подготовка за учен, от друга- не спазва допустимото в издирването Не чете правилните книги ли се има предвид!?
Правилните книги, в които е описана историята ни са унищожени от владиката Дионисий на Търново Грък , изгорил оцелялата по чудо Патриаршеска библиотека, зазидана в църква във Велико Търново Затова и оцеляла! Наличните Български книги, този представител на народа , пред когото се прехласваш, заповядал да изгорят?
Само една е оцеляла от тях и от нея поп Йовчо е написал неговата история!

Подобни писания, като това за Раковски по- горе ,демонстрират как правилно се търси в историческата наука за нас!
Това състояние, в наведено положение от падането на ВБЦ насам
То е правилното търсене!

Чувствам се омърсен от написаното за Раковски Просто нямам думи, една година стоял в голяма френска библиотека, владеещ седем езика, да бъде наречен неподготвен и без научна подготовка Обикновените преписвачи и опортюнисти се таксуват за учени, като гледам написаното по- долу

Обясни ми в светлината на изложеното, как да се тълкуват две неща!? Когато Калоян иска корона и знаме от папата, папата иска от него документ за благороден произход! Калоян представя такъв, че е от стар римски род? Папата в отговора, казва ,че са проверили и са установили истинността на написаното-в архивите!
Един историк си го обясни ,че папата конюктюрно е излъгал Не ми минава това Искам документ / и аз/ ,че папата е излъгал!?
И второ, когато папските легати му носят корона и знаме във Велико Търнова ,казват/ може би го смятат за дивак/, че идват от Рим- вечния град
Той се засмял и казал ,че много добре зное откъде води началото си Рим Неговият народ- Българският, той знае, на чия страна е воювал в Троянската война!?
Те се слисали Следователно ,той е чел " Илиадата" Но и друго- Българите са участвали в тази война А кажи ми , как научното изследване в наведено положение обяснява този факт ?Потвърден от един от най-великите Българи , ако не и най, творец на историята ни!?
Калоян!

Само не поднасяй нещо от рода за Раковски за най- великия ,комплексно, според мен Българин!

Извинявай за острия тон, няма връзка с отношението ми към тебе, а само с написаното но видя ли допустимо за научни изследвания, побеснявам! В науката всичко е допустимао, що се отнася до изследването! Поставиш ли му юзди, не чакай резултат!

Хубав ден!
цитирай
8. panazea - Историята е слугиня на Политиката.
16.01 16:42
Почти всички чужди изследователи на България са писали под диктат на техните правителства и са се застъпвали за имперските им амбиции.
Може да се вярва само на няколко българи , които добросъвестно са искали да ни измъкнат от тази каша.
От всичко , което съм чела разбрах , че сме дали Ведите , близки сме по обичаи и носии до Иран ,че сме живяли на Волга , която е кръстена така на нас. И нашите са били Бурлаките , които са теглили корабите.
Естествено , че има измислени народности като татари , тези от Тартара, славяни , тюрки , казаци - Козарите и т.н.Никой в древността не говори за византийци.
Турците също са измислена народност и само чака да кажем , че сме тюрки , за да ни задушат в прегръдката си.Румънците и ромите също са измислени. Румънците са власи , а ромите са си цигани от Цингарелия. Гърците са едни крадци на история и култура на древните източни народи и тези около Средиземно море.
Трябва да се търсят успоредици и при Египет , техните празненства и тяхната култура , берберите и общи връзки с други народи. Например палестинците имат нашите носии и танци.
Истината ще я открием .
Панацея
цитирай
9. mt46 - Така е написано в Уикипедия. Раковски може да е велик българин, идеолог, революционер, но това не значи, че е голям историк...
16.01 18:28
leonleonovpom2 написа:
" Раковски, без солидна подготовка и без усет за допустимото в научното издирване, се отдава на смели фантазии. Така Филип и Александър Македонски се превръщат в българи, а „българи“ отдавна е синоним и на славяни и всеки ......."

Написаното е обидно за личността на Раковски, Марине!
Раковски не е прост човек, напротив! Той владее седем езика, повечето, като френски, турски- перфектно! Това за фантазиите, ако имаш чувство за признателност към личността му, добре е да отподне, препоръчвам! Повтарям, написаното е обидно То не е плод на фантазии Близо година е бил в Марсилия и впечатлението на тези, които са били свидетели на престоя му, че повечето време е прекарал в библиотеката! Владеенето на много езици му е позволило да прегледа цялата научна литература там Какво точно разбираш, ако все пак ти си автор на този текст, а не само го свеждаш до знание на публикат Под " допустимото в научното издирване" От една страна няма подготовка за учен, от друга- не спазва допустимото в издирването Не чете правилните книги ли се има предвид!?
Правилните книги, в които е описана историята ни са унищожени от владиката Дионисий на Търново Грък , изгорил оцелялата по чудо Патриаршеска библиотека, зазидана в църква във Велико Търново Затова и оцеляла! Наличните Български книги, този представител на народа , пред когото се прехласваш, заповядал да изгорят?
Само една е оцеляла от тях и от нея поп Йовчо е написал неговата история!

Подобни писания, като това за Раковски по- горе ,демонстрират как правилно се търси в историческата наука за нас!
Това състояние, в наведено положение от падането на ВБЦ насам
То е правилното търсене!

Чувствам се омърсен от написаното за Раковски Просто нямам думи, една година стоял в голяма френска библиотека, владеещ седем езика, да бъде наречен неподготвен и без научна подготовка Обикновените преписвачи и опортюнисти се таксуват за учени, като гледам написаното по- долу

Обясни ми в светлината на изложеното, как да се тълкуват две неща!? Когато Калоян иска корона и знаме от папата, папата иска от него документ за благороден произход! Калоян представя такъв, че е от стар римски род? Папата в отговора, казва ,че са проверили и са установили истинността на написаното-в архивите!
Един историк си го обясни ,че папата конюктюрно е излъгал Не ми минава това Искам документ / и аз/ ,че папата е излъгал!?
И второ, когато папските легати му носят корона и знаме във Велико Търнова ,казват/ може би го смятат за дивак/, че идват от Рим- вечния град
Той се засмял и казал ,че много добре зное откъде води началото си Рим Неговият народ- Българският, той знае, на чия страна е воювал в Троянската война!?
Те се слисали Следователно ,той е чел " Илиадата" Но и друго- Българите са участвали в тази война А кажи ми , как научното изследване в наведено положение обяснява този факт ?Потвърден от един от най-великите Българи , ако не и най, творец на историята ни!?
Калоян!

Само не поднасяй нещо от рода за Раковски за най- великия ,комплексно, според мен Българин!

Извинявай за острия тон, няма връзка с отношението ми към тебе, а само с написаното но видя ли допустимо за научни изследвания, побеснявам! В науката всичко е допустимао, що се отнася до изследването! Поставиш ли му юзди, не чакай резултат!

Хубав ден!

цитирай
10. mt46 - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8
16.01 18:33
Раковски е с несистемно частно високо образование. Освен родния си български език, като поданик на Османската империя, а по късно и на Гърция, владее за употреба в границите на тогавашната държава турски език, както и гръцки в двата му варианта. Овладява говоримо и писмено и няколко европейски езици, сред които сръбски, френски – за непосредствена и за научна цел, английски и др. Служи си с арабски и персийски. Той е ярък представител на течението на романтизма, силно повлиян е от Майнхард и братя Грим, които чрез своите приказки създават национално чувство в германския народ...
Дълго време Раковски защитава пан-славянската идея. Подбуждането на националната духовна култура е чудесен метод той да се обоснове, за велика „славянска“ България. След провала на Двете легии, обаче Раковски е разочарован от политиката на Русия и Сърбия и преосмисля тезите си. Той стига до идеята за национално въстание – идея, която ще бъде продължена от В.Левски...
цитирай
11. mt46 - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8
16.01 18:34
Като всички ярки европейски личности-романтици, Раковски допуска грешки, в своите „залитания“ в една или друга крайност. В желанието си да докаже пред по-малко запознатите с науките за историята и езикознанието българи от различни възрасти, че българският език е един от най-древните езици, в даден етап от своето развитие (след като престава да търси прилики с т.нар.славянски език) той намира неговите корени в древноиндийския сакрален и богослужебен език санскритски (sanskrit)[5] и търси етимология – „сам-скрит“, с обяснението, че българският език е толкова древен, че сам се е скрил от света. Тук отново личи романтическата нагласа на Раковски. Често той смесва желаното с действителното и в стремежа си към него все още затруднява максимално историците...
цитирай
12. mt46 - https://liternet.bg/publish9/marnaudov/bpisateli/2/gsrakovski.htm
16.01 18:36
Исторически и филоложки изследвания: цели и методи. - Един от героите на "Горски пътник", Момчил, държи дълга беседа върху българската история, замечтан да бъде "роду мил учител" с откритията си. Момчил е в тази точка двойник на самия автор. Още 18-годишен, Раковски се въодушевява от историята на Венелин, а по-късно той се зачита у Априлов и Фотинов, като изброжда старателно всякакви ръкописи и печатани материали за историята, с цел да си уясни величие и провала на българите в миналото. Когато през 1857 и 1858 г. Раковски попада в Нови Сад и Одеса и може да разполага с по-богати библиотеки, той се впуска с ревност да продължи изучаванията си. Гнети го мисълта, че българите са тъй малко познати на Запад: "Много пъти ми се е случвало да имам разговор с учени европейци, кои никак не знаят, яко има български народ на свет", пише той на приятеля си Дайнелов. А ние си мислим, че имаме право на внимание и на съчувствие от тези европейци! Гнети го и наблюдението, че нашият народ тъне в гибелно невежество и не е дошъл до съзнание за себе си и за предстоящите си задачи. "Ние трябва да съкрушим глава того неприятеля си (невежеството)... Без тая победа нищо друго да не ожидавами от нигде. Самая наука и просвъщение ща докара всяко добро и благоденствие в наш народ", пише той пак на Дайнелов през 1860 г. И за да даде тласък на просветата между народа, той се заема с изучвания върху всичко, което характеризира този народ като самобитна и значителна национална единица. Науката за него е не само убеждение на ума, но и страст на сърцето. Чувството на дълг е спрегнато с увлечение и радост, които надвиват всека умора и всички други лични наклонности. "Кое по-сладко занимание може бити, развe да ся занимава человек в издирвание древността премилаго своего народа!" - мисли той през 1857 г. И малко по-късно, заклевайки се да работи догдето има физически и умствени сили "в полза народу си, кого е от младости тол силно възлюбил и от него няма друго по-драгоценно нещо на свет", той признава: "Исторически тайни кои съм открил за негова свята стариня докарват ме по някогаш в най-голям възторг, кой ся наближава до иступление..." (1860).

Като всяка емоционална натура, Раковски не дели науката от живота, знанието от сърдечните вълнения. Тук той е досущ тъй романтик, опиянен от бляна си, както Венелин. Но какви са откритите от него тайни, които го хвърлят в такъв чрезмерен възторг?

Осъдил рязко още в "Горски пътник" Енгелевата теория за турско-татарски произход на българите и тая на Гилфердинга за урало-фински корен, той възхваля благородния характер на славянските ни прадеди, които са стояли по-високо не само от древните гърци, с техните отрицателни национални черти, но и от мнимо културните англичани, такива безчовечни потисници на поробените в колониите си. В своето "Кратко разсъждение върху тъмние и лъжовние начала, на коих е основана стара повестност всех европейских народов", излязло през 1860 г. в Белград, Раковски се обявява открит противник на официалната западна наука, заблудена от гръцки и римски историци, и ярък защитник на българската дълбока старина. "Българи са първи и най-стари жители в Европа и нихен язик е онзи, от кого се е отцепил елински..."* [4, 143] Запознат, макар и повърхностно, със староиндийски и староперсийски език, той е повярвал в "голямото сродство, да не кажем почти единство" на български със знаменития санскрит и зенд - както и в това, че българите първи са напуснали някога Индия, за да се преселят още преди Р. Хр. в южна Европа и да създадат култура и митология по едно време, когато "днешни европейски народи са били в по-низко състояние от стари Българи". Заратустра и Ману са "старобългарски законодавци", гръцките музи - преправка на нашите самодиви, древните обитатели на Гърция, пелазгите, чисти българи, както са в ново време от българско потекло прочутите юнаци на гръцката Завера (1821 г.), македонецът от Воден Марко Божар, копривщенецът Хаджи Михал, търновецът Семко и др.

В "Ключ българскаго язика"9, писан през 1858 г., Раковски прилага една особена сравнителна метода, за да докаже, че само с помощта на живия български език могат да се разберат тъмните за европейските филолози текстове на индийската Веда и на персийската Авеста и че пак български ни води към първоизвора на езиците, към основните звуци, от които се образуват всички други звуци и думи. Нещо повече: той е убеден, че "македонските българи ся съставяли първата Христова черква в Европа", щом са били покръстени лично от апостол Павел, и че всичко в езика и вярата на западните народи преди християнството би могло да се изтълкува правилно само чрез българското предание. Напр., келтските жреци, друиди, са "дръвиди" (горски обитатели); Меровингите са "миро-воювичи"; франките са "фръзи, врьзи, от враг - изверган" и т. н. Раковски е смаян от своите изводи, без да подозира, колко безкритично е схванал методите на сравнителното езикознание и колко далеч отива в патриотическата си екзалтация. Ако учени като Франц Боп, Е. Бюрнуф, М. Мюлер изграждат крайно предпазливо науката за праезика и митологията на т. н. индоевропейски (арийски) народи, Раковски, без солидна подготовка и без усет за допустимото в научното издирване, се отдава на смело фантазиране, което можем днес да разберем и извиним само из предпоставките на националната му програма. Чиста наука той не признава и на сърцето му лежи идеалът да внуши самоувереност и гордост у потлачените българи.
цитирай
13. mt46 - Благодаря, Тигре! Стремя се към историческа истинност...
16.01 18:49
germantiger написа:
А Б С О Л Ю Т Н О

браво Марине и браво на автора, който си ползвал

цитирай
14. mt46 - На мен ми допада тезата за смесения произход. Смятам я за най-логична...
16.01 18:51
dobrodan написа:
като чета, но хуните не са хунну. Става дума за различни народи с общ прародител :), от когото са пренесли езика си и българите (старите българи). Много интересни са "ас-сакалиба" от арабските източници, явно тюркоезични, но уседнал народ.
И сега сме смесени, и преди сме били.
Доста любопитна се явява сеймино-турбинската култура. Смятам да се занимая с нея по-нататък. Подкрепям последната позиция за идването у нас на смесица народи с тюркозичен елит.

цитирай
15. mt46 - Благодаря! Поздрави!
16.01 18:52
germantiger написа:
линкнах постинга ти на над 15 познати в блога, повечето от които изкушени от истроията и "автохтонисти"

цитирай
16. mt46 - Автохтонността е трудно доказуема, особено в Европа и в Азия...
16.01 19:27
kvg55 написа:
Защо само българите имат прабългари. Дали че сме най-старият народ на планетата? И кога е възникнало това понятие?
Как гърците и албанците се вписват в Автохтонната теза?
Съмнително е хората (мъже, жени, деца, добитък) от бронзовата епоха да могат да се преместват на големи разстояния.

Има древни гърци, древни римляни, древни египтяни... Въпрос на терминология...
Също така има старогръцки, старофренски, староанглийски език...
цитирай
17. mt46 - Благодаря! Поздрави и на теб!...
16.01 19:29
barin написа:
Добър обзор на случилото се в България. От най-стари времена досега. Често сме си меняли позициите относно това какви сме, съобразявайки се ъс силната държава, към която се лепваме през новото време. Османският период заличава много неща, но добре, че е имало будни хора, които да се ровят из аналите и търсят истината.
Поздрави!

Османската власт възпира, стопира развитието на България...
цитирай
18. mt46 - Благодаря! Поздрави! Важно е човек да има достоверни исторически разбирания...
16.01 19:32
zaw12929 написа:
ВАЖНИ СА ФАКТИТЕ. КОГАТО ТЕ ОДОБРЯВАТ БЛОГЪРИ, КОИТО МРАЗЯТ БЪЛГАРИТЕ НЕ МИ Е СПОКОЙНО.
ПОЗДРАВИ ЗА ОГРОМНИТЕ УСИЛИЯ

цитирай
19. leonleonovpom2 - Здравей, Марине!
16.01 20:05
10. mt46 - https://bg/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8
18:33
Раковски е с несистемно частно високо образование. Освен родния си български език, като поданик на Османската империя, а по късно и на Гърция, владее за употреба в границите на тогавашната държава турски език, както и гръцки в двата му варианта. Овладява говоримо и писмено и няколко европейски езици, сред които сръбски, френски – за непосредствена и за научна цел, английски и др. Служи си с арабски и персийски. Той е ярък представител на течението на романтизма, силно повлиян е от Майнхард и братя Грим, които чрез своите приказки създават национално чувство в германския народ...
Дълго време Раковски защитава пан-славянската идея. Подбуждането на националната духовна култура е чудесен метод той да се обоснове, за велика „славянска“ България. След провала на Двете легии, обаче Раковски е разочарован от политиката на Русия и Сърбия и преосмисля тезите си. Той стига до идеята за национално въстание – идея, която ще бъде продължена от В.Левски...
цитирай!

Марине, аз за Раковски не съм чел от Уикипедията Но дори и там има писани сериозни неща!
Аз поставих акцента не само на седемте езика ,които говори А върху близо едногодишното му пребиваване във френските библиотеки!
Какво образование има Ботев? Незавършено гимназиално, нали така? Но може ли някой литератор, титулован или журналист, да дели мегдан с него, за Българи говоря, в поезията или в публицистиката му? Не може и да се доближи до него, така ли е?
Освен образование има и самообразование Аз, в процес на работата се наложи да практикувам в дисциплина, общото на която с моята по диплома ,беше ,че е свързана с химията Да това ми помогна много, но фактически в основните неща се самообразовах ! В движение!Ако бях легнал на дипломата, сигурно щеше да се наложи да напусна Сметнаха ,че в тази област ще бъда по-добър и не сбъркаха, така се оказа!

Така и Раковски Самообразовал се е ! Не заслужава квалификациите в точката за него!

Не каза нищо за изгорилият книгите на Патриаршеската библиотека епископ Дионисий- грък! Една от книгите , единствено оцеляла, е ползвал поп Йовчо В нея е писано за Българите от втори век Какво ще кажеш за гърка, наредил да изгорят книгите ни ,като маловажни?

Подмина двете питания относно Калоян,Великият Българин!
Информация на най-високо ниво, от Българин, писал историята ни и тя ли няма стойност? Защото не е системно обучен, като калпазаните оклепали историята ни?
Напротив, обучен е на най-високо нива в Цариград, като заложник! За да спазват братята му подписаните договори
Разбира от държавничество ,дипломация и е превъзходен военачалник
Чете много и разбира прочетеното

Хубава вечер!
цитирай
20. mt46 - Сериозната история не се базира на митологията, нито на крайния национализъм...
16.01 20:44
panazea написа:
Почти всички чужди изследователи на България са писали под диктат на техните правителства и са се застъпвали за имперските им амбиции.
Може да се вярва само на няколко българи , които добросъвестно са искали да ни измъкнат от тази каша.
От всичко , което съм чела разбрах , че сме дали Ведите , близки сме по обичаи и носии до Иран ,че сме живяли на Волга , която е кръстена така на нас. И нашите са били Бурлаките , които са теглили корабите.
Естествено , че има измислени народности като татари , тези от Тартара, славяни , тюрки , казаци - Козарите и т.н.Никой в древността не говори за византийци.
Турците също са измислена народност и само чака да кажем , че сме тюрки , за да ни задушат в прегръдката си.Румънците и ромите също са измислени. Румънците са власи , а ромите са си цигани от Цингарелия. Гърците са едни крадци на история и култура на древните източни народи и тези около Средиземно море.
Трябва да се търсят успоредици и при Египет , техните празненства и тяхната култура , берберите и общи връзки с други народи. Например палестинците имат нашите носии и танци.
Истината ще я открием .
Панацея

цитирай
21. mt46 - Нека да не се отклоняваме от темата на постинга!...
16.01 22:56
leonleonovpom2 написа:
10. mt46 - https://bg/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8
18:33
Раковски е с несистемно частно високо образование. Освен родния си български език, като поданик на Османската империя, а по късно и на Гърция, владее за употреба в границите на тогавашната държава турски език, както и гръцки в двата му варианта. Овладява говоримо и писмено и няколко европейски езици, сред които сръбски, френски – за непосредствена и за научна цел, английски и др. Служи си с арабски и персийски. Той е ярък представител на течението на романтизма, силно повлиян е от Майнхард и братя Грим, които чрез своите приказки създават национално чувство в германския народ...
Дълго време Раковски защитава пан-славянската идея. Подбуждането на националната духовна култура е чудесен метод той да се обоснове, за велика „славянска“ България. След провала на Двете легии, обаче Раковски е разочарован от политиката на Русия и Сърбия и преосмисля тезите си. Той стига до идеята за национално въстание – идея, която ще бъде продължена от В.Левски...
цитирай!

Марине, аз за Раковски не съм чел от Уикипедията Но дори и там има писани сериозни неща!
Аз поставих акцента не само на седемте езика ,които говори А върху близо едногодишното му пребиваване във френските библиотеки!
Какво образование има Ботев? Незавършено гимназиално, нали така? Но може ли някой литератор, титулован или журналист, да дели мегдан с него, за Българи говоря, в поезията или в публицистиката му? Не може и да се доближи до него, така ли е?
Освен образование има и самообразование Аз, в процес на работата се наложи да практикувам в дисциплина, общото на която с моята по диплома ,беше ,че е свързана с химията Да това ми помогна много, но фактически в основните неща се самообразовах ! В движение!Ако бях легнал на дипломата, сигурно щеше да се наложи да напусна Сметнаха ,че в тази област ще бъда по-добър и не сбъркаха, така се оказа!

Така и Раковски Самообразовал се е ! Не заслужава квалификациите в точката за него!

Не каза нищо за изгорилият книгите на Патриаршеската библиотека епископ Дионисий- грък! Една от книгите , единствено оцеляла, е ползвал поп Йовчо В нея е писано за Българите от втори век Какво ще кажеш за гърка, наредил да изгорят книгите ни ,като маловажни?

Подмина двете питания относно Калоян,Великият Българин!
Информация на най-високо ниво, от Българин, писал историята ни и тя ли няма стойност? Защото не е системно обучен, като калпазаните оклепали историята ни?
Напротив, обучен е на най-високо нива в Цариград, като заложник! За да спазват братята му подписаните договори
Разбира от държавничество ,дипломация и е превъзходен военачалник
Чете много и разбира прочетеното

Хубава вечер!

цитирай
22. leonleonovpom2 - Добре, Марине!
17.01 01:45
Не искаш да отговориш за гърка изгорил книгите ни, истинските за историята, не искаш да отговнориш за Ботев, за мястото му в Българската литература, без да има диплома или докторат от Хумболдовия университет и цар Калоян, за ролятта му в правилното научно търсене Той поне има възможно най- високото образование в момента, въпреки ,че се е наложило да го прекъсне- не поради слаб успех, а заради убийството на брат му

Не, знам , но имам наблюдения, че в някои случаи тези работещи паралелно , имат по добри резултати от тези с дипломи, излегнали се върху тях
И това се отнася особено за тези в историята
Ти ,защо си така раздразнен и си оформил серия от постинги срещу параисториците? Пречим на историците да си свършат работата ли ?Взимаме парите, които им се полагат?Да, на кривата ракета, космосът е дори крив!
Аз лично се мъча да им помогна Хайде, да оставим настрана стойността на дипломите , придобити през последните десетилетия Но трябва да разберат, че дипломата не върши работата, която им е възложена
А ,че мислят така, видимо е отвсякъде
Имам оценка на стойностни историци за написаното от мен, която само може дя ме ласкае, оценки на мен самия, друго не търся!
Освен да съм полезен
Никога не съм изтъквал дипломата за завършено образование Важно е ,какво е постигнал човек след тази диплома! Защото тя само му отваря една вратичка
Ами аз, колкото дипломни работи съм нписал на студенти, толкова дипломи ли трябва да имам?И каква ще ми е ползата от тях!

Лека нощ!
цитирай
23. shtaparov - Руската школа смята иранската т...
17.01 10:52
Руската школа смята иранската теория за плод на националистически уклон в научните среди на България. Тя има нищожно финансиране от малка група наши бизнесмени с широко мислене. Ние пък смятаме тюркската теория и "славяните" за плод на руски империалистически уклон в научните среди на България и Европа,богато финансиран с пари от огромен брой чужди посолства- руско, сръбско, германско, "македонско", турско, беларуско, "румънско", молдавско, азербайджанско, казахстанско, узбекско, украинско (да,и то!), унгарско, китайско, кубинско, туркменско, арменско, монголско, севернокорейско и пр. Истината за България с автохтонния произход на БЪЛГИТЕ (БОЛГИ,БЕЛГИ) е единствено вярна,но не получава финансиране от никъде!
цитирай
24. shtaparov - Затова наукообразни фантазии за ...
17.01 11:03
Затова наукообразни фантазии за екзотични "тюрки" и лъжливи "славяни" ще срещнеш под път и над път,но истината е твърде дефицитна и ще я срещнеш изключително рядко! Истината за Българите е опасна за всичките ни съседи далечни или близки,затова е дефицитна като златото и димантите- не се среща навсякъде,а на много малко места! Боклук и камънак,т.е. лъжливи теории има навсякъде около нас а злато и диманти,т.е. истините за Българите са скрити дълбоко в подземните сейфове. На простолюдието се дават месингови ментета (тюркски и "славянски" фантазии)- диаманти (авентична истина) не му се дават- тях ги прибират "големите"!
цитирай
25. get - До 3. germantiger - Да-а, и на мен "линкна" :))) - Но?
17.01 12:03
germantiger написа:
линкнах постинга ти на над 15 познати в блога, повечето от които изкушени от истроията и "автохтонисти"


Несмислеюващите "нищо" в науката "автохтонисти" ... в частност и Аз - отговаряме така?

А(ф)тора на настоящото и задълбочено ПРЕПЕЧАТВАНЕ НА ТРЕГАДИЯТА с име "Българска" история, определено СЛАБО СЪЗНАВАЩ ГО? - Ни Е ДАЛ ОТГОВОРА, още в заглавието на поста си?
- който е:
"Прабългаристика и параистория."?

Това което в момента се ПРИЕМА(и ни се представя на нас ?) ЗА ОБЕКТИВНА НАУКА в областта ИСТОРИЯ на нас българите? Е с черти/признаци/ съдържащи се в понятието ПАРА-ИСТОРИЯ със синонимните й: квазиистория, псевдоистория и подобни ...?

Та от това следва да се постави напълно резонния въпрос - МОЖЕ ЛИ ДА НАРЕЧЕМ ... Българската историография "прабългаристика" - наука ?!
цитирай
26. mt46 - Явно не си разбрал!...
17.01 12:20
22. leonleonovpom2 - Добре, Марине!
01:45
"Не искаш да отговориш за гърка изгорил книгите ни, истинските за историята, не искаш да отговнориш за Ботев, за мястото му в Българската литература, без да има диплома или докторат от Хумболдовия университет и цар Калоян, за ролятта му в правилното научно търсене Той поне има възможно най- високото образование в момента, въпреки ,че се е наложило да го прекъсне- не поради слаб успех, а заради убийството на брат му

Не, знам , но имам наблюдения, че в някои случаи тези работещи паралелно , имат по добри резултати от тези с дипломи, излегнали се върху тях
И това се отнася особено за тези в историята
Ти ,защо си така раздразнен и си оформил серия от постинги срещу параисториците? Пречим на историците да си свършат работата ли ?Взимаме парите, които им се полагат?Да, на кривата ракета, космосът е дори крив!"...

1. Проблемът не е в образованието, а в ненаучния подход!...
2. Не оправдавам гърка, унищожил някакви книги. Но откъде знаеш, че те са "истинските за историята"?!... Да не би да искаш да кажеш, че преди "История славяноболгарская" сме имали други историографски книги?!...
3. Ботев е гениален поет, а за поезията не се изисква диплома! Историята е наука, а не поезия. Затова примерът ти е неуместен...
4. Какво общо има Калоян с науките история и езикознание?...
5. С какво параисторията може да е полезна на историята?... Все едно да кажеш, че астрологията помага на астрономията! Или че лъжата е по-добра от истината...
цитирай
27. get - До 11. mt46 - За "саМскрита" и дотолкова ли е бил прост Раковски - след като руските лингвисти ... ?
17.01 12:32
mt46 написа:
Като всички ярки европейски личности-романтици, Раковски допуска грешки, в своите „залитания“ в една или друга крайност. В желанието си да докаже пред по-малко запознатите с науките за историята и езикознанието българи от различни възрасти, че българският език е един от най-древните езици, в даден етап от своето развитие (след като престава да търси прилики с т.нар.славянски език) той намира неговите корени в древноиндийския сакрален и богослужебен език санскритски (sanskrit)[5] и търси етимология – „сам-скрит“, с обяснението, че българският език е толкова древен, че сам се е скрил от света. Тук отново личи романтическата нагласа на Раковски. Често той смесва желаното с действителното и в стремежа си към него все още затруднява максимално историците...


... Трубачьов и Топоров - ТЪРСЯТ ПЪРВОПОЯВАТА НА "индийския" ведически-САМ(м/н)СКРИТ(а) в при-Азовието?!
1-во
Може и да е наивно (предвид времето в което пише Раковски) - да прави тези етимологични реминисценции ... между САМ ... със САН + СКРИТ - Но?
2-ро
При индийските граматици, коментирали ВЕДИЧЕСКИЯТ ПРОТО-ЕЗИК ... за този език, се използва и ПАРАЛЕЛНОТО наред със САНС-КРИТ и понятието САМ-СКРИТ? Второто със значение БЛЕСТЯЩ, ПЕРФЕКТЕН ... най-общо ПРАВИЛЕН?!

3-то
Именно в ТЪРСЕНЕТО СИ - Къде се е първо-появил този САМ-САН-СКРИТ език ... двама от водещите съветски/руски езиковеди ... Стигат в ТЪРСЕНИЯТА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНА ПОЯВА И ПРОТОГЕНЕЗИС му ...(?)
а) Трубачов О. Н. ... ПЪРВОПОЯВА НА САНСКРИТА ДА Е ОТ ... при-Азовието?
б) Топоров В. Н. - разширява ареала на първопоявата до .... при-Днепровието?!

Та във връзка с ? Налаганата ни "теория"? Българския е млад и производен, от така наречения(наложен ни ЗА РЕАЛНО СЪЩЕСТВУВАЛ ?) Древно-славянски език - да цитирам? Следната случка-пример КАК РАКОВСКИ ОБОРВА ТОВА - по спомени от негови съвременници?

Действието се развива през 1860-те гг. в гр. Плоещ, Влахия. Ето разказът на д.р Иван Касабов:
“...В Плоещ имало няколко гърци-търговци и един гръцки учител уж добър филолог, но и търговците и те се считали за много учени и надменни над българите. Често са подигравали българите с българский им произход и им правили много други унижения. Раковски разбрал това, понеже българите му разказали за отношението на гърците срещу българите. Раковски казал на българите да се съберат вечерта в кафенето и задържат там малко гърците и той да дойде да им покаже тяхната глупава наученост. Раковски действително ги намерил там, събрани българи и гърци. Раковски познаваше доста стария елински и новия гръцки език, понеже от малък още той е следвал науките си в Цариград и Атина в гръцката гимназия. При това той имаше дар да говори много убедително и ясно. Тук Раковски започнал разговор с гръцкия даскал и други уж по–учени търговци на гръцкий язик, за да ги въведе там, гдето той бил скроил планът си. Раковски влагал в филологията с гръцкий даскал, този започнал да разсъждава надменно. Раковски тогава поискал един тибишир, написал на масата едно голямо число стари елински думи с техните акценти и дигами и прочие. Обяснил какво означават тия дигами и какви букви отпаднали по-после представляват, гръцкий даскал удобрявал, че това е верно.
Тогава Раковски написал думите цели с отпадналите букви и изкарал съвсем български и че те са заети от българский язик и че българский язик съществувал преди гръцкия и че този последния е разработван от българский язик.
Гръцкия даскал се смутил, започнал да дига гюрюлтия, но не можа нищо да отрече в доводите на Раковски, види се толкова бил сведущ в своята филология. Около тях се струпали в кафенето сички румъни и някои румънски професори, които почнали да удобряват доводите на Раковски. Гърците тогава избягали всички от кафенето. А българите укуражени така от триумфа на Раковски, започнали да им викат - “чакайте къде бягате”. Румъните отпосле закачали гърците по тази случка, а българите тогава укуражени обърнали работата също противоположно с тези гърци, започнали да ги подиграват и презират. От тогава тези гърци отбягвали да се срещат с българите...”.

източник: “Моите спомени от Възраждането на България съ революционни идеи”, стр. 46-47, изд. 1905 г., д-р Иван Касабов

- Ще ли стигне ДО ДРИСИРАНИТЕ ВИ СЪЗНАНИЯ - смисъла и значението на ТАЗИ СЛУЧКА НАУЧЕН-ДИСПУТ спечелен от Раковски?
цитирай
28. mt46 - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D
17.01 13:06
„История вкратце о Болгарословенском народе“, известна като „Зографска българска история“ или „Анонимна Зографска история“, е едно от първите исторически съчинения в новобългарската литература.

Съставена е от неизвестен автор в Зографския манастир вероятно в началото на 60-те години на XVIII век, но е запазена единствено в препис от 1785 г. на монаха Яков. Историята съдържа кратки сведения за деянията на българските владетели от основаването на българската държава до завоюването ѝ от турците. Източниците на труда са главно второто издание на „Разговор угодни народа словинскога“ на Андрия Миошич Качич от 1759 година и „Деяния церковная и гражданская“ на Цезар Бароний. Историята е създадена почти едновременно с „История славянобългарска“ на Паисий Хилендарски, но за разлика от нея тонът на произведението не е патетичен. Трудът е използван от йеросхимонах Спиридон Габровски в „История во кратце о болгарском народе словенском“. Възможно е да е бил познат и на Паисий.
Част от ръкописа е отпечатан от Георги Раковски в книжка 1 на „Българска старина“ в 1865 година. Пълният текст е публикуван за пръв път от Стоян Аргиров в 1908 година.
цитирай
29. shtaparov - Цитираните примери показват че ...
17.01 13:27
Цитираните примери показват че автори като Дринов, Иречек, Златарски, Димитър Ангелов, Ваклинов, Дуйчев, Гюзелев и съвременните университетски "величия" са чиста проба псевдоисторици,чиято основна задача е да изпълняват политически поръчки,а не да кажат истината за Българите!
цитирай
30. shtaparov - „История вкратце о Болгарослов...
17.01 13:30
mt46 написа:
„История вкратце о Болгарословенском народе“, известна като „Зографска българска история“ или „Анонимна Зографска история“, е едно от първите исторически съчинения в новобългарската литература.

Съставена е от неизвестен автор в Зографския манастир вероятно в началото на 60-те години на XVIII век, но е запазена единствено в препис от 1785 г. на монаха Яков. Историята съдържа кратки сведения за деянията на българските владетели от основаването на българската държава до завоюването ѝ от турците. Източниците на труда са главно второто издание на „Разговор угодни народа словинскога“ на Андрия Миошич Качич от 1759 година и „Деяния церковная и гражданская“ на Цезар Бароний. Историята е създадена почти едновременно с „История славянобългарска“ на Паисий Хилендарски, но за разлика от нея тонът на произведението не е патетичен. Трудът е използван от йеросхимонах Спиридон Габровски в „История во кратце о болгарском народе словенском“. Възможно е да е бил познат и на Паисий.
Част от ръкописа е отпечатан от Георги Раковски в книжка 1 на „Българска старина“ в 1865 година. Пълният текст е публикуван за пръв път от Стоян Аргиров в 1908 година.

Това не превръща "славяните" в реалност: книга от 18-ти век да ги цитира а в книгите от 5-ти до 16-ти век да ги няма нали знаеш какво означава
цитирай
31. mt46 - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
17.01 18:53
Други виждания
Съгласно наложилата се през XX век теория за туранския произход на прабългарите те са формирани като самостоятелен древнотюркски огурски народ, сроден на хуни, авари и хазари, около средата на II век в Средна Азия чрез смесване на прототюрки, останки от хуно-алтайски, угърски и сарматски племена. Тя е поддържана с някои нюанси, както от повечето западни, така и от повечето руски, украински и балкански медиависти и лингвисти. Следва да се отбележи и същественото допълнение на американския тюрколог Омелян Прицак, че прабългарите се откъсват от туранската етническа общност, далеч преди тя да се обособи в VІІІ – ІХ век като тюркска.

Други автори, като Питър Голдън, отбелязват също, че тюрко-монголските племена в Централна Азия още от първото хилядолетие преди новата ера са имали контакти с местните скито-сармати индоевропейци и са се смесвали с тях. Тези смесени племена са разглеждани от Голдън като предци на носителите на огурските езици, към които се причислява и прабългарският език.[17] Според Голдън тюркските народи от Централна Азия имат комплексен произход и са смес от различни степни племенни групи.[18] Според Валтер Пол племената на евразийските степи не са били етнически хомогенни и често са съюзи на множество племенни групи.[19] Ерик Хобсбаум смята, че езикът им е почти винаги изкуствено наложена конструкция, като властващите елити, а не етно-лингвистичните особености на масите, са определяли езика на новите степни общности.

Съвременните изследвания показват, че евразийските степни племенни съюзи са били твърде разнородни, като днес учените предпочитат етногенетичните теории пред тези за конкретен етнически произход на отделните племена.
цитирай
32. mt46 - Раковски се е проявил като патриот и пропагандатор. Но истината е, че старогръцкият език е много по-стар от старобългарския език...
17.01 19:31
get написа:
mt46 написа:
Като всички ярки европейски личности-романтици, Раковски допуска грешки, в своите „залитания“ в една или друга крайност. В желанието си да докаже пред по-малко запознатите с науките за историята и езикознанието българи от различни възрасти, че българският език е един от най-древните езици, в даден етап от своето развитие (след като престава да търси прилики с т.нар.славянски език) той намира неговите корени в древноиндийския сакрален и богослужебен език санскритски (sanskrit)[5] и търси етимология – „сам-скрит“, с обяснението, че българският език е толкова древен, че сам се е скрил от света. Тук отново личи романтическата нагласа на Раковски. Често той смесва желаното с действителното и в стремежа си към него все още затруднява максимално историците...


... Трубачьов и Топоров - ТЪРСЯТ ПЪРВОПОЯВАТА НА "индийския" ведически-САМ(м/н)СКРИТ(а) в при-Азовието?!
1-во
Може и да е наивно (предвид времето в което пише Раковски) - да прави тези етимологични реминисценции ... между САМ ... със САН + СКРИТ - Но?
2-ро
При индийските граматици, коментирали ВЕДИЧЕСКИЯТ ПРОТО-ЕЗИК ... за този език, се използва и ПАРАЛЕЛНОТО наред със САНС-КРИТ и понятието САМ-СКРИТ? Второто със значение БЛЕСТЯЩ, ПЕРФЕКТЕН ... най-общо ПРАВИЛЕН?!

3-то
Именно в ТЪРСЕНЕТО СИ - Къде се е първо-появил този САМ-САН-СКРИТ език ... двама от водещите съветски/руски езиковеди ... Стигат в ТЪРСЕНИЯТА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНА ПОЯВА И ПРОТОГЕНЕЗИС му ...(?)
а) Трубачов О. Н. ... ПЪРВОПОЯВА НА САНСКРИТА ДА Е ОТ ... при-Азовието?
б) Топоров В. Н. - разширява ареала на първопоявата до .... при-Днепровието?!

Та във връзка с ? Налаганата ни "теория"? Българския е млад и производен, от така наречения(наложен ни ЗА РЕАЛНО СЪЩЕСТВУВАЛ ?) Древно-славянски език - да цитирам? Следната случка-пример КАК РАКОВСКИ ОБОРВА ТОВА - по спомени от негови съвременници?

Действието се развива през 1860-те гг. в гр. Плоещ, Влахия. Ето разказът на д.р Иван Касабов:
“...В Плоещ имало няколко гърци-търговци и един гръцки учител уж добър филолог, но и търговците и те се считали за много учени и надменни над българите. Често са подигравали българите с българский им произход и им правили много други унижения. Раковски разбрал това, понеже българите му разказали за отношението на гърците срещу българите. Раковски казал на българите да се съберат вечерта в кафенето и задържат там малко гърците и той да дойде да им покаже тяхната глупава наученост. Раковски действително ги намерил там, събрани българи и гърци. Раковски познаваше доста стария елински и новия гръцки език, понеже от малък още той е следвал науките си в Цариград и Атина в гръцката гимназия. При това той имаше дар да говори много убедително и ясно. Тук Раковски започнал разговор с гръцкия даскал и други уж по–учени търговци на гръцкий язик, за да ги въведе там, гдето той бил скроил планът си. Раковски влагал в филологията с гръцкий даскал, този започнал да разсъждава надменно. Раковски тогава поискал един тибишир, написал на масата едно голямо число стари елински думи с техните акценти и дигами и прочие. Обяснил какво означават тия дигами и какви букви отпаднали по-после представляват, гръцкий даскал удобрявал, че това е верно.
Тогава Раковски написал думите цели с отпадналите букви и изкарал съвсем български и че те са заети от българский язик и че българский язик съществувал преди гръцкия и че този последния е разработван от българский язик.
Гръцкия даскал се смутил, започнал да дига гюрюлтия, но не можа нищо да отрече в доводите на Раковски, види се толкова бил сведущ в своята филология. Около тях се струпали в кафенето сички румъни и някои румънски професори, които почнали да удобряват доводите на Раковски. Гърците тогава избягали всички от кафенето. А българите укуражени така от триумфа на Раковски, започнали да им викат - “чакайте къде бягате”. Румъните отпосле закачали гърците по тази случка, а българите тогава укуражени обърнали работата също противоположно с тези гърци, започнали да ги подиграват и презират. От тогава тези гърци отбягвали да се срещат с българите...”.

източник: “Моите спомени от Възраждането на България съ революционни идеи”, стр. 46-47, изд. 1905 г., д-р Иван Касабов

- Ще ли стигне ДО ДРИСИРАНИТЕ ВИ СЪЗНАНИЯ - смисъла и значението на ТАЗИ СЛУЧКА НАУЧЕН-ДИСПУТ спечелен от Раковски?

цитирай
33. krumbelosvet - "Съмнително е хората (мъже, ...
17.01 23:25
"Съмнително е хората (мъже, жени, деца, добитък) от бронзовата епоха да могат да се преместват на големи разстояния."
Има Черномолски потоп преди 7 600 години. За конен народ разстоянието от Черноморието да Памир и Хиндокуш не е непреодолимо. Но там започва велико ЗАСУШАВАНЕ, видно от изоставени градове в пустините, засушаване, което се развива ДО ДНЕС. То връща преселниците обратно на запад.
цитирай
34. panazea - Самите индуси си пишат Samskrita Bharati. И тях ли ще опровергава mt
18.01 00:17
get написа:
[quote=mt46]Като всички ярки европейски личности-романтици, Раковски допуска грешки, в своите „залитания“ в една или друга крайност. В желанието си да докаже пред по-малко запознатите с науките за историята и езикознанието българи от различни възрасти, че българският език е един от най-древните езици, в даден етап от своето развитие (след като престава да търси прилики с т.нар.славянски език) той намира неговите корени в древноиндийския сакрален и богослужебен език санскритски (sanskrit)[5] и търси етимология – „сам-скрит“, с обяснението, че българският език е толкова древен, че сам се е скрил от света. Тук отново личи романтическата нагласа на Раковски. Често той смесва желаното с действителното и в стремежа си към него все още затруднява максимално историците...


... Трубачьов и Топоров - ТЪРСЯТ ПЪРВОПОЯВАТА НА "индийския" ведически-САМ(м/н)СКРИТ(а) в при-Азовието?!
1-во
Може и да е наивно (предвид времето в което пише Раковски) - да прави тези етимологични реминисценции ... между САМ ... със САН + СКРИТ - Но?
2-ро
При индийските граматици, коментирали ВЕДИЧЕСКИЯТ ПРОТО-ЕЗИК ... за този език, се използва и ПАРАЛЕЛНОТО наред със САНС-КРИТ и понятието САМ-СКРИТ? Второто със значение БЛЕСТЯЩ, ПЕРФЕКТЕН ... най-общо ПРАВИЛЕН?!

3-то
Именно в ТЪРСЕНЕТО СИ - Къде се е първо-появил този САМ-САН-СКРИТ език ... двама от водещите съветски/руски езиковеди ... Стигат в ТЪРСЕНИЯТА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНА ПОЯВА И ПРОТОГЕНЕЗИС му ...(?)
а) Трубачов О. Н. ... ПЪРВОПОЯВА НА САНСКРИТА ДА Е ОТ ... при-Азовието?
б) Топоров В. Н. - разширява ареала на първопоявата до .... при-Днепровието?!

Та във връзка с ? Налаганата ни "теория"? Българския е млад и производен, от така наречения(наложен ни ЗА РЕАЛНО СЪЩЕСТВУВАЛ ?) Древно-славянски език - да цитирам? Следната случка-пример КАК РАКОВСКИ ОБОРВА ТОВА - по спомени от негови съвременници?

Действието се развива през 1860-те гг. в гр. Плоещ, Влахия. Ето разказът на д.р Иван Касабов:
“...В Плоещ имало няколко гърци-търговци
цитирай
35. panazea - Браво , Щапаров !От платени списатели си патиме!
18.01 00:25
shtaparov написа:
Цитираните примери показват че автори като Дринов, Иречек, Златарски, Димитър Ангелов, Ваклинов, Дуйчев, Гюзелев и съвременните университетски "величия" са чиста проба псевдоисторици,чиято основна задача е да изпълняват политически поръчки,а не да кажат истината за Българите!

Чела съм ги всичките тези майкопродавци и отцеругатели!
цитирай
36. kirk - Щъпанаров, толкова си прост че дрънкаш
18.01 01:04
shtaparov написа:
Руската школа смята иранската теория за плод на националистически уклон в научните среди на България. Тя има нищожно финансиране от малка група наши бизнесмени с широко мислене. Ние пък смятаме тюркската теория и "славяните" за плод на руски империалистически уклон в научните среди на България и Европа,богато финансиран с пари от огромен брой чужди посолства- руско, сръбско, германско, "македонско", турско, беларуско, "румънско", молдавско, азербайджанско, казахстанско, узбекско, украинско (да,и то!), унгарско, китайско, кубинско, туркменско, арменско, монголско, севернокорейско и пр. Истината за България с автохтонния произход на БЪЛГИТЕ (БОЛГИ,БЕЛГИ) е единствено вярна,но не получава финансиране от никъде!

Само така - за сведение - Посолството на Армения няма бюджет дори за собствените заплати на служителите, а ти пишеш че финансирало разни съмнителни проекти, баси тапанара...?! В Армения даже има Министерство на диаспората, на която ние от диаспората плащаме заплатите. Просто като не ти е ясно нещо, не пиши, не си измисляй, не лъжи... Посланиците ни плащали на автори и разпространители на лъжетеории за произхода на българите - това го има само във фантазиите на болни мозъци!!! Боли ни кора за вашия произход...
цитирай
37. dobrodan - Щапаров, думата БЕЛГИ е тюркоезична, БОЛГИ също
18.01 11:46
shtaparov написа:
Руската школа смята иранската теория за плод на националистически уклон в научните среди на България. Тя има нищожно финансиране от малка група наши бизнесмени с широко мислене. Ние пък смятаме тюркската теория и "славяните" за плод на руски империалистически уклон в научните среди на България и Европа,богато финансиран с пари от огромен брой чужди посолства- руско, сръбско, германско, "македонско", турско, беларуско, "румънско", молдавско, азербайджанско, казахстанско, узбекско, украинско (да,и то!), унгарско, китайско, кубинско, туркменско, арменско, монголско, севернокорейско и пр. Истината за България с автохтонния произход на БЪЛГИТЕ (БОЛГИ,БЕЛГИ) е единствено вярна,но не получава финансиране от никъде!


и не виждам смисъл да бъдат финансирани нечии толкова лесно оборими фантазии.
"Според данните от графа четвърта кореновата част на този етнотермин е многозначната тюркска дума "белги", която в превод означава "знак, белег, черта, граница, сигнал.......Семантиката на този етнически термин ще бъде "пограничните".
Думата "болги" пряко сочи към тюркския корен "бол" - голям, много. "Ги" е афикс.
Избери си едното от двете.
цитирай
38. mt46 - Разбираш ли от езикознание?...
18.01 12:31
34. panazea - Самите индуси си пишат Samskrita Bharati. И тях ли ще опровергава mt
00:17

"Санскрит" няма нищо общо с българската дума "скрит", която е с корен "кри", представка "с" и наставка "т"!...
цитирай
39. mt46 - Мисля, че прекаляваш с тюркоманията и с лингвистичните фокуси!...
18.01 12:34
dobrodan написа:
shtaparov написа:
Руската школа смята иранската теория за плод на националистически уклон в научните среди на България. Тя има нищожно финансиране от малка група наши бизнесмени с широко мислене. Ние пък смятаме тюркската теория и "славяните" за плод на руски империалистически уклон в научните среди на България и Европа,богато финансиран с пари от огромен брой чужди посолства- руско, сръбско, германско, "македонско", турско, беларуско, "румънско", молдавско, азербайджанско, казахстанско, узбекско, украинско (да,и то!), унгарско, китайско, кубинско, туркменско, арменско, монголско, севернокорейско и пр. Истината за България с автохтонния произход на БЪЛГИТЕ (БОЛГИ,БЕЛГИ) е единствено вярна,но не получава финансиране от никъде!


и не виждам смисъл да бъдат финансирани нечии толкова лесно оборими фантазии.
"Според данните от графа четвърта кореновата част на този етнотермин е многозначната тюркска дума "белги", която в превод означава "знак, белег, черта, граница, сигнал.......Семантиката на този етнически термин ще бъде "пограничните".
Думата "болги" пряко сочи към тюркския корен "бол" - голям, много. "Ги" е афикс.
Избери си едното от двете.

цитирай
40. mt46 - Не обиждайте заслужили и сериозни български историци!...
18.01 12:35
panazea написа:
shtaparov написа:
Цитираните примери показват че автори като Дринов, Иречек, Златарски, Димитър Ангелов, Ваклинов, Дуйчев, Гюзелев и съвременните университетски "величия" са чиста проба псевдоисторици,чиято основна задача е да изпълняват политически поръчки,а не да кажат истината за Българите!

Чела съм ги всичките тези майкопродавци и отцеругатели!

цитирай
41. mt46 - !?
18.01 12:38
shtaparov написа:
Цитираните примери показват че автори като Дринов, Иречек, Златарски, Димитър Ангелов, Ваклинов, Дуйчев, Гюзелев и съвременните университетски "величия" са чиста проба псевдоисторици,чиято основна задача е да изпълняват политически поръчки,а не да кажат истината за Българите!

Какви политически поръчки ти се привиждат при Дринов, Иречек, Златарски? Не мислиш ли доста конспиративно?...
цитирай
42. dobrodan - Ами освен да спра да пиша?
18.01 13:12
Щом смяташ, че съм лингвистичен фокусник и тюркоман, какво друго да сторя...
Не мога да пренебрегвам очевадното, съжалявам.
цитирай
43. get - До 38. mt46 - Защо следва да назидаваш ... ?
18.01 21:55
mt46 написа:
34. panazea - Самите индуси си пишат Samskrita Bharati. И тях ли ще опровергава mt
00:17

"Санскрит" няма нищо общо с българската дума "скрит", която е с корен "кри", представка "с" и наставка "т"!...


... след като едва ли знаеш, че ОРИГИНАЛНОТО название - не звучи едно към едно с английското и прието от Теб - наименование на този език "санскрит"?

Второ - Защо подминаваш с мълчание ФАКТА, че двама от вероятно най-изтъкнатите руски езиковеди, Трубачов и Топоров, ТЪРСЕЙКИ МЯСТО НА ПЪРВО-ПРОИЗХОДА на Са(??)скрита - посочват, като най-вероятно СЕВЕРНО-ПРИЧЕРНОМОРИЕ ?!

Трето - от мен НЕ-лингвиста ... да ти посоча, успоредици в СаНскрита и Българския езици:
- санскрит + старобългарски:
а) живот - джива
б) джнана - знати(знания)
в) веда - ведати
г) набхаса - небе(са)
д) швета - светло(ина)
е) прастара - простор
ж) праматр - прамати(йка)
Показателни и др. местоичения:"ти", "те", "нас", "онзи", "онези" ... и т.н.
В заключение, само упоменавам че близо 60% от лексикалния фонд е един и същ в двата езика.
Граматиката - една към една.
Така, че едва ли за някой българин ще представлява проблем да разбере смисъла в епитета на принц Сидхарта,Гаутама Буд(х)я ... дословно Сидхарта Будителя на Гаутите ... същото наименование на народа Гаути ... подобно на етнонима ползван за трако-скитското население ГЕТ-ГОТи ... проживавали поне до трети в долното течение на река Дунав.
С още едно допълнение/обяснение, че ГЕТ-ГОТ-Гаут са синонимни ... засега ще се въздържа да обяснявам значението - тъй като омрачените ви мозъци(от казионно-научна пропагжанда), ще откажат да приемат за истинно - това което ще кажа?!

Така че Марине НИЩО НЕ ЧИНИ МЕТОДА, научен, който историците ни ползват ... и за който ти така настоятелно говориш?
Защо ако БЕ НАУЧЕН - нямаше да имаме ЧЕТИРИ ТЕОРИИ ЗА ПРОИЗХОД НА НАС БЪЛГАРИТЕ? - "Теории", които една с една не си схождат !!
- Така че, ако за теб Историята дисциплина е наука - за мен, същата е схоластика т.е. пара - квази - фолкХистори !!цитирай
44. mt46 - Пиши, но умерено, без крайности...
18.01 23:31
dobrodan написа:
Щом смяташ, че съм лингвистичен фокусник и тюркоман, какво друго да сторя...
Не мога да пренебрегвам очевадното, съжалявам.

цитирай
45. mt46 - Естествено е да има сходства. И двата са индоевропейски езици...
18.01 23:35
get написа:
mt46 написа:
34. panazea - Самите индуси си пишат Samskrita Bharati. И тях ли ще опровергава mt
00:17

"Санскрит" няма нищо общо с българската дума "скрит", която е с корен "кри", представка "с" и наставка "т"!...


... след като едва ли знаеш, че ОРИГИНАЛНОТО название - не звучи едно към едно с английското и прието от Теб - наименование на този език "санскрит"?

Второ - Защо подминаваш с мълчание ФАКТА, че двама от вероятно най-изтъкнатите руски езиковеди, Трубачов и Топоров, ТЪРСЕЙКИ МЯСТО НА ПЪРВО-ПРОИЗХОДА на Са(??)скрита - посочват, като най-вероятно СЕВЕРНО-ПРИЧЕРНОМОРИЕ ?!

Трето - от мен НЕ-лингвиста ... да ти посоча, успоредици в СаНскрита и Българския езици:
- санскрит + старобългарски:
а) живот - джива
б) джнана - знати(знания)
в) веда - ведати
г) набхаса - небе(са)
д) швета - светло(ина)
е) прастара - простор
ж) праматр - прамати(йка)
Показателни и др. местоичения:"ти", "те", "нас", "онзи", "онези" ... и т.н.
В заключение, само упоменавам че близо 60% от лексикалния фонд е един и същ в двата езика.
Граматиката - една към една.
Така, че едва ли за някой българин ще представлява проблем да разбере смисъла в епитета на принц Сидхарта,Гаутама Буд(х)я ... дословно Сидхарта Будителя на Гаутите ... същото наименование на народа Гаути ... подобно на етнонима ползван за трако-скитското население ГЕТ-ГОТи ... проживавали поне до трети в долното течение на река Дунав.
С още едно допълнение/обяснение, че ГЕТ-ГОТ-Гаут са синонимни ... засега ще се въздържа да обяснявам значението - тъй като омрачените ви мозъци(от казионно-научна пропагжанда), ще откажат да приемат за истинно - това което ще кажа?!

Така че Марине НИЩО НЕ ЧИНИ МЕТОДА, научен, който историците ни ползват ... и за който ти така настоятелно говориш?
Защо ако БЕ НАУЧЕН - нямаше да имаме ЧЕТИРИ ТЕОРИИ ЗА ПРОИЗХОД НА НАС БЪЛГАРИТЕ? - "Теории", които една с една не си схождат !!
- Така че, ако за теб Историята дисциплина е наука - за мен, същата е схоластика т.е. пара - квази - фолкХистори !!
цитирай
46. shtaparov - Руската школа смята иранската т...
23.01 10:34
kirk написа:
shtaparov написа:
Руската школа смята иранската теория за плод на националистически уклон в научните среди на България. Тя има нищожно финансиране от малка група наши бизнесмени с широко мислене. Ние пък смятаме тюркската теория и "славяните" за плод на руски империалистически уклон в научните среди на България и Европа,богато финансиран с пари от огромен брой чужди посолства- руско, сръбско, германско, "македонско", турско, беларуско, "румънско", молдавско, азербайджанско, казахстанско, узбекско, украинско (да,и то!), унгарско, китайско, кубинско, туркменско, арменско, монголско, севернокорейско и пр. Истината за България с автохтонния произход на БЪЛГИТЕ (БОЛГИ,БЕЛГИ) е единствено вярна,но не получава финансиране от никъде!

Само така - за сведение - Посолството на Армения няма бюджет дори за собствените заплати на служителите, а ти пишеш че финансирало разни съмнителни проекти, баси тапанара...?! В Армения даже има Министерство на диаспората, на която ние от диаспората плащаме заплатите. Просто като не ти е ясно нещо, не пиши, не си измисляй, не лъжи... Посланиците ни плащали на автори и разпространители на лъжетеории за произхода на българите - това го има само във фантазиите на болни мозъци!!! Боли ни кора за вашия произход...

Аз подкрепям арменската кауза но не подкрепям арменските шемети,които драскат наслуки по Българските блогове и развалят добрия тон в тях с пиянските си изцепки. Да си чул някой Българин да влиза в чисто арменски блогове и да се прави на циганин там? Не си чул,няма и да чуеш но един съвет: друг път пиши само на трезва глава,никога не съчетавай химикалка и компютър с амфетамин и водка!
цитирай
47. kirk - Пука ми какнво подкрепяш
25.01 21:53
Пука ми какнво подкрепяш - ще го преместя от левия у десния крачол... Не трябваше да намесваш посолството на Армения в тъпите ти сравнения и лъжи, защото може и да ти потърсят сметка, ама и те като мен не искат да си цапат ръцете и душата с отрепки!!! Ще чакам разрешението ти да пръдна?! ВЕрвай!!!
цитирай
48. shtaparov - Пука ми какнво подкрепяш - ще го п...
06.02 00:40
kirk написа:
Пука ми какнво подкрепяш - ще го преместя от левия у десния крачол... Не трябваше да намесваш посолството на Армения в тъпите ти сравнения и лъжи, защото може и да ти потърсят сметка, ама и те като мен не искат да си цапат ръцете и душата с отрепки!!! Ще чакам разрешението ти да пръдна?! ВЕрвай!!!

Ти продължавай в същия дух,нервирай Българите и ще видиш какво ще дочакаш но ще го усетиш,когато вече е късно! Няма да има какво да преместваш тогава- друг ще си го премества,а ти ще го аплодираш и целуваш!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: mt46
Категория: Изкуство
Прочетен: 14593653
Постинги: 2815
Коментари: 38918
Гласове: 128136
Спечели и ти от своя блог!
Архив
Календар
«  Септември, 2021  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930