Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
26.05.2021 23:03 - Българите в Солунско
Автор: mt46 Категория: История   
Прочетен: 1506 Коментари: 15 Гласове:
20


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
.
.
.
Българите в Солунско. Исторически бележки

акад. Йордан Иванов, 1934 г.


Македонският цар Касандър основал в 315 г. преди Христа града Тесалоника (Солун) и го нарекъл така по името на жена си, сестра на Александър Велики. В новия град Касандър преселил жителите на съсипаните от него двадесет и шест градчета, които лежали по бреговете на Солунския залив и на Халкидическия полуостров. От тия градчета географът Страбон (кн. VII, фрагмент 24) отбелязва само шест: Аполония, Халастра, Терма, Гераскос, Енея, Кисос. Жителите на тоя край по онова време били тракийци и гърци колонисти. Логографът Хекатей от Милет (VI—V в. пр. Хр.) съобщава, че населението на Халастра било тракийско, а туй на Терма — тракийско и гръцко. Тукидид (IV, 109), като говори за източната издънка на Халкидика, именно за Анте (сега Света гора), изрично подчертава, че нейните градове били населени със смесица варварски племена, говорещи два езика, т. е. тракийски и гръцки. По-рано и пеонски племена допирали до Солунския залив. Оттам, от града Амидон (Абидон) и от Долния Вардар бяха отплавали някога пеонци за Троя да помагат на троянците против гърците (Илиада, II, 849; Стрибон, VII, фрагмент 23). Няма съмнение, че Касандър в основания от него град поселил и свои верни македонци, тъй че от самото начало Солун представял оная етнична смесица, която го отличавала и през следващите векове на неговото съществуване. Подобна пъстрота е имало и в близкия на Солун хинтерланд.

Без да говорим за римското владичество в Солун, когато разноплеменността на града се увеличава още с романски и еврейски елемент, ще се спрем на епохата след великото преселение на народите, която измени съвсем племенния лик на Балканския полуостров и засегна дълбоко цялата солунска околност, а отчасти и самия Солун. Новодошлият етничен елемент, който докара тая промяна в Солун, бяха главно славяните, които по-късно приеха политическо име „българи”.

През VI—VII в. славяните кога самостойно, кога заедно с аварите обсаждаха Солун пет пъти с голямо множество и най-сетне се поселиха извън крепостните стени на града по целия негов хинтерланд. Византийски оставаше само Солун, пазен от своята силна крепост и от флотата. Тия славяни, поделени на племена, запазиха векове наред своето самоуправление и ту воюваха срещу града на св. Димитрия, ту влизаха в разбирателство с него, като съюзници. Западно от Солун, та до града Бер (Верия, Караферия) се бе настанило племето сагудати; северозападно от Солун и северно от сагудатите били драговитите; северно от Халкидика — ръхините, а североизточно от тях, по долна Струма, живеели струмиците. Вести за тия славянски племена намираме в гръцките извори, именно в „Чудесата на св. Димитрия Солунски”, чиято първа част е била писана през първата половина на VII в., в „Превземането на Солун (от арабите в 904 г.)”, написано от съвременник на събитието, солунчанина Йоан Каменната, в „Кастамонитската хроника” и др.

Ето прочее няколко къси извадки от тия гръцки извори за поселените славяни в Солунско през VII—X век. За третото нападение на славяните върху Солун, станало към 617 — 619 г., в „Чудесата на св. Димитрия Солунски” четем: „когато в Солун епископствуваше светопаметният Йоан. . . , дигна се безкрайното множество на славянския народ, съставено от драговити, сагудати, велегезити, воюнити (бабуни?), бързяци и др. племена”. Като опустошили Гърция, продължава разказът: „После те решиха единодушно да вървят срещу христолюбимия тоя град (Солун). Едни заеха морето с многобройни от тях приготвени еднодънерни кораби, а другото безбройно множество, дошло заедно с челядите и покъщнината си, обгради от всички страни, от изток, север и запад, тоя богохраним град, след превземането на който те смятаха да се настанят в него”. Славяните не сполучили да превземат Солун, но и Византия не могла да ги отбие далеч, та те си останали пълни господари на солунското поле, там се заселили и оттам замисляли за нови нападения. А че славяните били останали на постоянно местожителство в Солунско, за това изрично говорят гръцките хронисти Теофан и Никифор, кога става дума за похода на византийския император Юстиниан II срещу тия славяни в 688 г. Така напр. Никифор казва за Юстиниан, че като потеглил през Тракия срещу славяните, втурнал се до Солун и много оттам живущите славяни изловил едни с война, други с предумване и ги преселил през Абидос в областта Опсикия, в Мала Азия

Петдесет години нещо след това, именно през 735—737 г. , пак се говори в „Чудесата на св. Димитър”... за настанени при богоспасения град (Солун) славяни и за ръхикския славянски княз Пребъда, който имал вероломни замисли и лоши намерения срещу същия град. Гърците сполучили да уловят Пребъда. За неговото освобождение славяните отворили война: „Струмските и ръхинските славяни, както и сагудатите, всички масово се въоръжиха срещу нашия град Солун”. Обсадата продължавала цели две години. Тоя път Солун бил спасен от славяните велегезити, които живеели южно от Олимп, в приморска Тесалия, и били станали гръцки съюзници; те сполучили да се промъкнат през обсадата и снабдят Солун с храни.....

С време било със сила на оръжието, било със своето търговско и културно надмощие Византия сполучила да смекчи отношенията между Солун и околните славянски племена. Едно по едно тия племена, като запазвали своето вътрешно самоуправление, почнали да признават политическото сюзеренство на Солун или да влизат в приятелски или съюзнически отношения с него. Това не ще рече, че работите са вървели винаги гладко: без бунтове и въстания не е минавало. Така през първата половина на IX в., когато вече всички тия славянски племена признавали върховната власт на Солун, имаме съобщение за едно голямо въстание на присолунската Славения.... Това съобщение намираме в житието на св. Григорий Декаполит, който е пътувал из земята на долнострумските славяни и е живял известно време в Солун. В това житие, написано от дякон Игнатий, скевофилакс на цариградската „Св. София”, за тоя бунт четем между другото следните редове: „И след няколко дена се подигна немалко въстание от главатаря на тая Славения, много потоци кърви се проляха и страната бе опожарена ...”...

За укротяването на славяните Византия си послужила с друго оръжие — християнството. Как е проникнало християнството сред присолунските славяни, за това са запазеии само две-три случайни посочвания. Знаем напр., че към края на IX в. то се било разширило дотам между солунските другувити, че император Лъв Мъдри (886—912) открил за тях ново епископство и го подчинил на солунския митрополит. Епископството носело името на областта Другувития и в списъка на духовните седалища при Лъв Мъдри то е споменато току след съседното Берско (Верийско). Към същото време, 904 г., се отнася и свидетелството на солунчанина Йоан Каменната за тия другувити и за съседните им сагудати, които водели заседнал живот, имали села и се намирали в мирни отношения, от една страна, със Солун, от друга, със съпределиите тям българи. „На запад (от Солун), казва Йоан Каменната, се простира равнище, което иде дори до едни високи и големи планини, гдето е разположен градът, наречен Бер, прочут по всичко, с което може да се похвали един уреден град. В средата на тая равнина се намират няколко размесени села, чиито жители се наричат другувити и сагудати. Едни от тях плащат данък на града (Солун), а други от тях са поданни на скитския ( = българския) народ, който е в съседство недалеч от тях. Освен това селата им, като са резположени в непосредио съседство едни до други, това има немалко значение и за солунчани, защото те влизат в търговски връзки със скитите ( = българи), особено пък когато живеят дружески с тях и не дигат оръжие за диви сбивания. Те правят размяна на нужните им предмети още от старо време, толкова повече, че те водят еднакъв живот и имат еднакви жизнени потреби” .

За разпространението на християнството сред сагудатите и ръхините имаме свидетелството на Кастамокитската гръцка хроника. Там четем следното: „През дните на неблагочестивите ромейски царе иконоборци, които водеха война срещу светите икони, народите от дунавските краища, възползувани от безначалните времена, тъй наречените ръхини или по-просто влахоръхини и сагудати, като покориха България, разпространиха се малко по малко в различни области и завладяха и Македония..... Най-после те дойдоха и в светата гора Атонска с всичките си челяди, защото нямаше кой да им се опре или да воюва с тях. След някое време светите отци (от Света гора) ги огласиха с евангелско учение и те повярваха и станаха съвършени християни” (Успенский, История Афона, III, стр. З11). Това известие е важно и от друга страна. То посочва, че солунските славяни съставяли част от ония свои съплеменници, които идели от Долния Дунав и едни се заселили в България, а други в Македония, и че те не припадали към западната югославянска група — хърватите и сърбите, които идели от Средния Дунав.

За стари славянски и български селища на Халкидическия полуостров и около градеца Хиерисо, който лежи на самия светогорски провлак (наричан и сега от гърците Провлака), както и за тяхното християнство през X в. свидетелствуват някои гръцки грамоти от това време. В 924 г. при Роман Лакапин до хирисовската крепост били заселени българи и им били раздадени земи за обработване. Тия земи били взети от земята на манастира „Йоан Колову”. Малко по-късно, в 960 г., императорът, за да възнагради манастира за отнетите му земи, подарил му чифлигари българи. В грамотата между друго четем: „На манастира „Йоан Колову” бяха подарени четиридесет освободени от данък чифлигари в замяна на ония малки дялове земя, които отдавна са принадлежали на манастира в хиерисовския край; тия чифлигари са взети от заселените на тия места славяни българи.....

А че тия българи в Хиерисо и в околността му били славяни по език, а по вяра вече християни, добре личи от техните имена, запазени в гръцки грамоти от X в.: Константин Халума, Иван Горазд, Къниг Непровад, Васил Стоимир, Антоний Ръкавина, Власий Владко, Николай Дядко. Последните от тия имена, от Васил Стоимир надолу, са били собственоръчно написани с гръцки букви на акт от 982 г., а един от подписите е с глаголица (срв. Йор. Иванов, Българите в Македония, 2-ро изд., 123—124: същият, Български старини из Македония, 2-ро изд., 21—23). Български селища през XI в. се поменават и на полуострова Касандра, югоизточно от Солун, именно в документ от 1068 г., гдето се разграничават имотите на манастира на Лъв Сфренци и точно определените синори на българите.....

И тъй присолунските славянски племена от ожесточени врагове на Солун чрез далновидността на византийската власт, чрез подаръци, чрез търговията, културата и християнството лека-полека станали през IX—X в. приятели, съюзници или напълно подчинени на втория град на империята. Най-напред били подвластени племената другувити и сагудати, що живели югозападно от Солун, в неговото поле. Планинците по Круша планина, по Беласица, Рупел и Струма, ако и да признавали сюверенството на Византия и да имали византийски генерал-губернатор (стратег) запазили и през X в. своята вътрешна автономия, със свои войводи. Сам Каменната нарича струмските славяни „съюзници”, ако и над тях да е имало византийски стратег.

Тая своя самостойност те проявили напр. при нападението на Солун от арабите в 904 г. Ако и молени да се притекат в помощ на застрашения град ако и да били щедро надарени, те дошли само въоръжени и стояли извън крепостта. При тях отишли и ония славянски войски, които вече били вътре в града, заедно със своите войводи. Изглежда, че те смятали да се съединят към войските на българския цар Симеон и да действуват съвместно с тях във вреда на Византия. Цар Симеон искал да се възползува от затрудненото положение на Солун, да го превземе заедно със славяните и да го засели, както за това изрично говори Лъв Магистър, който бил пращан в това време за преговори със Симеон. Лъв сполучил да вземе обратно завоювания и разорен от арабите „Солун, когато българите поискаха да го заселят”. Византийците отклонили цар Симеон от Солун, като му дали други териториални придобивки в Македония. Българската граница била поставена на 20 километра северно от Солун, по гребена на Градоборската планина, и тук-таме по граничната линия били побити каменни стълбове с надписи.

В края на миналото столетие бидоха открити три от тия погранични стълбове, два при с. Наръш и един при с. Зардаровци. Един от наръшките надписи, най-добре запазен, носи следния надпис: В година от създаване мира 6412, индикт 7-ми (= 904 г. от Хр.). Граница между ромеите и българите. Във времето на Симеон, от бога княз на българите, при Теодор олгутракана и при комита Дристра). Снимка от тоя важен надпис и бележки за него гл. у Ф. И. Успенсский, Пограничньi столб между Византией и Болгарией при Симеоне (Известия Рус. арх. инст. в Константинополе, 1898, III, 184—194) и у Й. Иванов, Български старини из Македония, 2-ро изд., 16—20.

Македонските славянски племена, които, както рекохме, съставявали едно голямо етнично цяло със славянските племена в България и Тракия и с които били се преселили откъм Долния Дунав, като влизали постепенно в българските държавни граници, получили ново политическо име — българи. Затова и гръцките писатели от това време захващат да означават с общото име „българи” не само българите туранци, които се претопили в славянското мнозинство, но и самите славяни. Особено изразни са свидетелствата в тоя случай на охридския архиепископ Теофилакт, родом грък, който е бродел често из своята широка духовна област и познавал добре нейното население. Това славянско население той нарича българско и езика му български. Така напр. в написаното от него житие на св. Климент четем: „Но понеже славянският род, сиреч българският не разбираше книгите, написани на гръцки. . .”. В друго свое съчинение—„Страдание на тивериополските мъченици”, — като говори за построения от Борис храм в Брегалница, продължава: „. . . в Брегалница. .. и в тамошния божествен храм бе отреден клир, обучен на български език , за да предстоява там и да изпълнява постоянно свещените песиопения”. В същото съчинение той, като говори за славяните и българите, що се заселили в България, Тракия и Македония, нарича двата народа с едно име българи: „Когато тоя народ (думата е за аварите) се изтегли, дойде друг, още по-беззаконен и свиреп, така наречените българи, от скитските предели. .. И понеже покориха цялата илирска страна, старата Македония дори до града Солун и част от стара Тракия, именно около Берое (Стара Загора), казвам и Филипопол, както и планинските до тях местности, те се настаниха като същински жители на тая страна”. Същият тоя префинен грък, ако и архипастир на българите, чуди се как да злепостави омразното нему паство, но все пак го нарича „българско”. На връщане в Охрид той пише на императрица Мария между друго: „И тъй сега се връщам при българите, аз, царигражданин по душа, чужденец на българите и вече мириша на гнило като овчите кожуси на българите.” В друго писмо до царския брат Адриан Теофилакт се оплаква от двама българи в Охрид: „О земя, о небе, аз съм станал посмешище на двама българи!” В трето писмо до видинския владика той се оплаква от охридчани и от мокряните, живеещи западно от Охридското езеро: „Недей бива малодушен, защото не си само ти, който търпиш беди. . . Или ще кажеш, че отвън нападат кумани. Но то е нищо в сравнение с охридчани, които връхлитат върху нас от самия град!. . . Или пък ще се оплачеш от лошите жители на самата крепост (Видин)? Но туй са деца спрямо нашите българи, що живееят в крепостта или по-добре, за да не посрамя големината на злината в нашата крепост, ще кажа — що са твоите всезлодейци спрямо нашите диви мокряни!” В писмо до царския зет Вриений, Теофилакт се оплаква от бирниците: „И за мелниците клириците платиха двойно повече данък от миряните, а също и за рибните ловища (даляните), които на езика на българите се наричат струги, а на гръцки. . . Така и за мелниците, отдавна съборени, поискаха данъка за всички години, а за здравите мелници наложиха двойно повече, отколкото на българите”. (Повече извадки от писмата на Теофилакт с обяснения вж. у Й. Иванов, Българите в Македония. 2-ро изд., 140—144).

От многото други свидетелства за това, че македонските славяни, както и северобългарските и тракийските били получили национално прозвище „българи”, ще поменем само още две, идещи от чужди, небалкански източници. В 1040 г. се дигна въстание в Македония против византийската власт. За да се потъпче въстанието, византийците прибегнаха до помощта на наемните норвежки дружини, командувани от Харалд. Харалд, който смаза сурово бунта, в скандинавските песни се величае като „опожарител на българите”. Историкът на кръстоносците Вилхелм Тирски, който е бил в Македония и говори за движението на кръстоносците от Драч през Македония в 1097 г. и за пристигането им в Битоля, добавя, че там наблизо епископът на Пюи, като се бил отдалечил от лагера, за да настани своя шатър на по-удобно място, бил нападнат от българи и пленен.

Да се спрем сега на друг въпрос — българското население в самия град Солун. От вестите, които изнесохме за заседнало славянско население в близката и по-далечна околност на Солун и за постепенно засилващите се политически, икономически, културни и религиозни връзки между тия славяни и града, логично е да се предположи, че славянският елемент е прониквал лека-полека в града на св. Димитър и е образувал там своя по-голяма или по-малка славянска или, както по-късно се нарече, българска ядка. Това е общочовешко социално явление, хинтерландите да подхранват етнично големите градски центрове. Когато населението на хинтерланда е инородно с това на града, градското население взема връх и чрез своята култура приобщава инородците и с време ги претопява. Процесът на претапянето може да спре, ако преселенците бъдат опреснени с новодошли техни сънародници или ако тия преселенци припадат на висококултурна нация, или най-сетне ако преселниците държат фанатично на своята религия, както е напр. случаят с евреите. Добри примери за това ни дава миналото на гръцките колонии край Черно море — Месемврия, Анхиало, Созопол и др., които поглъщаха постепенно малките български приливи. В Солун обаче българският прилив, бидейки постоянен и благодарение на големия български хинтерланд доста значителен, българската солунска ядка никога не е изчезвала и дори през известни моменти е проявявала чувствителна жизнеспособност и отпор. За съжаление сравнително малко са запазените исторически вести за славянобългарския елемент в Солун до началото на XIX в. Ние ще ги приведем накратко.

Първото най-старо съобщение за това се съдържа в поменатите „Чудеса на св. Димитър”. То се отнася според едни изследвачи към първата половина, а според други — към втората половина на VII в. Думата е за ония туранци, които се били смесили със заробени византийци, закарани в Панония, както и с авари и после, под водителството на Кубер дошли в Македония и се заселили в Керамия, в Битолското поле. Керамия (Сегатше???) е лежала на 11 мили или около 16 километра североизточно от Битоля на римския път, що водел от Хераклея (Битоля) за Стоби (сега Грацко) на Вардара (вж. за това нашите бележки в Известия на Българското арх. дружество, I, 236—237). Ето някои извадки за това от „Чудесата на св. Димитър”, гдето се говори за голямото множество балкански християни, закарани в плен от българите и аварите в Панония. „Оттогава това население, като се смесило с българите и аварите и други народи, народило деца мелези и станало многоброен и голям народ. . . Като минали 60 и повече години. . ., хаганът на аварите, като ги смяташе за особен народ. . ., постави им за княз така наречения Кубер. . . Кубер мина с целия си народ река Дунав, дойде в нашите краища и завзе керамийския лагер. . . Едни от тях (от Куберовия народ) поискаха нашия град Солун, закрилян от мъченика св. Димитър, други — честития царствен град, трети пък — останалите градове на Тракия. . . Тогава Кубер изпрати до скиптродържеца пратеници да остане там с народа си и искаше да се заповяда на племето друговити, живущи недалече, да му доставя храни в изобилие, което и стана” (Тои§;агс1???, 186—190). Веднъж заздравял в Битолско и влязъл в разбирателство с драговитите, чиито селища допирали до Солун, Кубер скроил план да заеме и тоя последния град по вероломен начин. С тази мисия натоварил своя съмишленик Мавър, който сполучил да убеди византийския император да му позволи да дойде и да се засели в Солун с част от преселенците. Мавър бил ловък и знаел освен славянски и български още и гръцки. Той се представил на императора като негов верен човек и помощник. Императорът го назначил за военачалник на преселената орда, пратил му подарък консулска мантия и знаме. Планът на Мавър бил да превземе града Солун отвътре, като през нощта на великата събота, тъкмо срещу Великден, когато всички са залисани в празника, да дигне оръжие, да запали някои махали и в тая бъркотия да стане господар на града. Мавър се уповавал на опитните и доверени свои хора, които той назначил за сотници, петдесетници и десетници на своята орда. Доноси обаче разкрили замислите на Мавър. Адмирал Сисиний по заповед на императора заминал бързо за Солун и благодарение на екипажа на ескадрата, който слязъл в града само два дена преди да се дигне бунтът, кроежите на Мавър били осуетени. Преселниците били извадени извън града и поставени във военен лагер с окоп, а сетне били препратени по море за Тракия и Цариград. Мавър и там запазил известно време главатарството над своя отряд, но после, по нови доноси, той бил лишен от почестите и пазен под надзор. Така според „Чудесата на св. Димитър” планът на българите Кубер и Мавър да превземат Солун не сполучил. Явно е, че зад тоя наглед наивен гръцки разказ се крие друга истина. Заетата с арабите Византия била тъй обезсилена на Балканите, че била принудена да остави славяни и българи да се ширят безнаказано из нейните провинции и да ги укротява с всевъзможни начини, ту като им праща подаръци, ту като ги обявява за свои приятели и съюзници. Такъв е бил случаят и с Кубер и Мавър. Това е било следователно първото проникване на българите вътре в Солун. Дали след идването на адмирал Сисиний всички българи били изселени от Солун, а те били дошли там с челядите си, не е съвсем ясно. Както и да е, факт е, че през VII в. българска колония живяла известно време вътре в Солун.

Второ известие за българи в Солун се отнася към 894 г., когато едно от главните тържища на българската търговия, която се намирала в Цариград, било преместено в Солун. Митата тогава се събирали не от държавни чиновници, а от откупвачи. Органите на тия откупвачи в Солун, бидейки далеч от централната византийска власт, ограбвали българските търговци, а тия последните се оплакали на цар Симеон. Както е известно, Симеон за това обяви война на Византия и оплени Тракия. Фактът да се отвори българско тържище в Солун с необходимите за това складове, чиновници, нагледници, работници вече показва, че през това пристанище е ставала главната обмяна на произведенията на обширната тогава българска държава с колониални произведения, идещи от Изток. Другото голямо българско тържище се намираше в Преславец на Долния Дунав; то обслужваше размяната на стоки, идещи от разни страни, или както се казва в Несторовия летопис: „Всички блага се трупат там: от Гърция злато, платове, вина, овощия различни; от Чехия и от Маджарско сребро и коне; от Русия кожи, восък, мед и роби.” Привеждаме тия последните вести, за да се види какъв широк размах е могло да има и солунското българско тържище. Самото преместване на тържището от Цариград в Солун не ще да е било диктувано само от желанието на Византия да отбие българското влияние в нейната столица или от желанието на заинтересовани алчни откупвачи на митата да грабят българите; Солун вече отдавна е бил пазар на български произведения, идещи от близкия и далечен солунски хинтерланд, населен с българи. Българите пък на тоя пазар са купували колониални и фабрични стоки. Солун при тия условия не е бил без българско търговско и занаятчийско население. Българският език наред с гръцкия е бил нещо обикновено на тоя пазар, както това беше до неотколе, до Световната война: солунските евреи, гърци и турци всички говореха български. Така е било и през IX в., когато Византия преместила българското тържище в Солун. Разпространението на българския език в Солун в онуй време е било факт, добре известен на всички. Ето защо, когато император Михаил проводил солунските братя Кирил и Методий за проповедници в славянска Велика Моравия, окуражил ги с думите: „Вие сте солунчани, а солунчани всички говорят чисто по славянски!” Фактът, че на солунския пазар имало българи и се говорело български, е намерил отзив и в така наречената Солунска легенда, гдето св. Кирил разказа за Солун между другото: „Излязох на тържището и чух българи като говорят” (Вж. И. Иванов, Български старини из Македония, 2-ро изд., 282.)

/.../

http://macedonia.kroraina.com/rami/j_ivanov_solunsko.html

ПП: Да се чете, да се мисли благоразумно, да се знае!...
 Гласувай:
20Следващ постинг
Предишен постинг

1. kvg55 - mt46,
26.05.2021 23:18
Подробно и убедително изложение без лингвистични изгъзици.
цитирай
2. kirk - Археп. Теофилакт Охридски
27.05.2021 01:13
Археп. Теофилакт Охридски или наричан още Български НЕ Е ГРЪК!!! Автор е на първата българска летопис. И ще е добре вече да се престане с измислените руски прозвища като Лъв!!! За "предвожданите" от некой си Кубер бивши византийски военнопленници, че заедно с туранци се преселили на 16 км от Битоля в някакво си поле Керамия имам научна публикация и развенчавам тези измислици!!! Предвождал ги е бившия сенатор Мавър, който също няма да укажа от какъв произхпод е!!! Те са керимисийци и се завърнали по родните места в Мала Азия. А споменатия Кубер е Кубрат, който подобно на Мавър избягал или се отделил от аварите по същото време. Никаква държава не е имал!!!!! Да се правят паралели на пазара в Солун от ПСВ с пазара през византийско е като да сравняваш вино с оцет!!! Пробвал си да ми опонираш, но с тези стогодишни аграрфашистки лакърдии - не мина!!! Първо В. Златарски удари със секирата проф. Й. Иванов, а после и ОФ-то, та нищо не остана от неговите историкии, които биеха в една цел - да изкарат Македония българска. Точно тогава бълг. комисари я продадоа на сърбите като в песента "Заблеяло ми агънце"... а сига ривът и фърлят къчове!!!
цитирай
3. shtaparov - Археп. Теофилакт Охридски или н...
27.05.2021 11:04
kirk написа:
Археп. Теофилакт Охридски или наричан още Български НЕ Е ГРЪК!!! Автор е на първата българска летопис. И ще е добре вече да се престане с измислените руски прозвища като Лъв!!! За "предвожданите" от некой си Кубер бивши византийски военнопленници, че заедно с туранци се преселили на 16 км от Битоля в някакво си поле Керамия имам научна публикация и развенчавам тези измислици!!! Предвождал ги е бившия сенатор Мавър, който също няма да укажа от какъв произхпод е!!! Те са керимисийци и се завърнали по родните места в Мала Азия. А споменатия Кубер е Кубрат, който подобно на Мавър избягал или се отделил от аварите по същото време. Никаква държава не е имал!!!!! Да се правят паралели на пазара в Солун от ПСВ с пазара през византийско е като да сравняваш вино с оцет!!! Пробвал си да ми опонираш, но с тези стогодишни аграрфашистки лакърдии - не мина!!! Първо В. Златарски удари със секирата проф. Й. Иванов, а после и ОФ-то, та нищо не остана от неговите историкии, които биеха в една цел - да изкарат Македония българска. Точно тогава бълг. комисари я продадоа на сърбите като в песента "Заблеяло ми агънце"... а сига ривът и фърлят къчове!!!

"Maкедония" (Западна България) не е продавана на сръбски колонизатори,най-малко пък от Българи- нея Сталин и Чърчил я подариха на своя барчед Тито,а за изпълнители на черната работа си намериха някакви мелези,преструващи се на Българи.
цитирай
4. shtaparov - В този текст има доста непълноти и неточности
27.05.2021 11:22
В този текст има доста непълноти и неточности. В "Македония" (Западна България) не е имало "славяни"- Памирски СКЛАВИ е имало,те са Памирските Българи. Имената им говорят красноречиво,че това е така- ВАЮНИТИ (ВАХАНИТИ), САГУДАТИ (СОГДАТИ,СОГДИЙЦИ), РИНХИНИ (РИНШИНИ т.е. РУНШАНИ/РУШАНИ- името им е променено от гръцки изопачители, БЕРСИТИ (БЕРСИЛИ) и пр. Заедно с тях имало и ортодоксални (Европейски) Бъ;гари- ДРАГОВИТИ (Племето на ДРАГОН), ВОЛЕГЕЖИТИ (изопачено от гърците на ВЕЛЕГЕЗИТИ),т.е. Българи на ВОЛЕГ (на "руски диалект- "ОЛЕГ") и пр. Тук няма лингвистични изгъзици- с такива неща се занимават малоумните тюрколози,за които ЕТХ е ИТ а не СВЕТХ, ДОХС е ДОНГЪЗ а не ДОКС (ДУКС), СИГОР е СИДЖИР а не СИГАР и ИСГОР, ДВАН е ДАВЛАН а не ДИВЯН, ИМЕНШЕГОР е ИМНЕ а не ИЗМЕНШЕГО-АР, ВЕРЕНИ е БОРЮН а не ВЕРЕНЪ (ВЕРНИ).
цитирай
5. kirk - Келти-готи-гали са Щапаров, запомни го вече
27.05.2021 12:41
Келти са Щапаров, запомни го вече... и спри с тъпите словоблъсканици от които само ще те заболи главицата! Марине, не схващаш ли алогичната си позиция? Ти си като щраус, който си заравя главата в пясъка с надеждата врагът да изчезне, ама - уви, всуе!!! Сталин или руснаци не са били с тояги мадеконците след 1944 г. да стават македонци, и да се отказват от българска идентичност на два пъти!!! БЪЛГАРИ БЯХА!!! Това население всъщност става българско и приема този турански идентитет като политоним и това акад. Й. Иванов съвсем ясно и точно, недвусмислено го аргументира. "Славянската ядка" солунски граждани е само във фантазията ти, драги!!! Статистика - 90 % от българите малко след 1944 г. живеят в селата, а над 65-70 % от градското население са небългари, както е било и векове назад! Градовете като Пловдив, Несебър, Мелник векове са продължавали да си бъдат гръцки, а паразитите бугри и словени са ги рекетирали - тва е!!! Даже като превземат некой голям град и бугрите не са го задържали, нито заселвали, щот то си иска интелект, за да го управляваш!!! А атлантите-унищожители на динозаврите са крили своите криптопознания, за да блеснат сега като цирков клоун, който пука огромен балон с лайна над зрителите и после излиза в бял костюми се кикоти, че са изпоцапани!!! Я ми припомни коя беше мечтата на бай Ганю депутата?! Да вземе митницата в Солун, а?!
цитирай
6. dobrodan - Щапаров, тая година нещо не ти се е получила ракията,
27.05.2021 17:41
да ме извиняваш.
цитирай
7. dobrodan - Марине, приятно е да чете човек такава извадка :),
27.05.2021 17:44
полезно е и разбираемо написано.
Браво и само така, нека се знае и помни!
цитирай
8. mt46 - Да. Така трябва да се пише на историческа тематика...
27.05.2021 23:09
kvg55 написа:
Подробно и убедително изложение без лингвистични изгъзици.

цитирай
9. mt46 - Нима мислиш, че си сто процента прав за всяко твое твърдение?...
27.05.2021 23:20
kirk написа:
Археп. Теофилакт Охридски или наричан още Български НЕ Е ГРЪК!!! Автор е на първата българска летопис. И ще е добре вече да се престане с измислените руски прозвища като Лъв!!! За "предвожданите" от некой си Кубер бивши византийски военнопленници, че заедно с туранци се преселили на 16 км от Битоля в някакво си поле Керамия имам научна публикация и развенчавам тези измислици!!! Предвождал ги е бившия сенатор Мавър, който също няма да укажа от какъв произхпод е!!! Те са керимисийци и се завърнали по родните места в Мала Азия. А споменатия Кубер е Кубрат, който подобно на Мавър избягал или се отделил от аварите по същото време. Никаква държава не е имал!!!!! Да се правят паралели на пазара в Солун от ПСВ с пазара през византийско е като да сравняваш вино с оцет!!! Пробвал си да ми опонираш, но с тези стогодишни аграрфашистки лакърдии - не мина!!! Първо В. Златарски удари със секирата проф. Й. Иванов, а после и ОФ-то, та нищо не остана от неговите историкии, които биеха в една цел - да изкарат Македония българска. Точно тогава бълг. комисари я продадоа на сърбите като в песента "Заблеяло ми агънце"... а сига ривът и фърлят къчове!!!

"Теофилакт, архиепископ Охридски и на Цяла България е византийски духовник, охридски архиепископ между 1084 и 1107 година. Той е сред най-изтъкнатите православни теолози на своето време и оставя коментари на евангелията и други новозаветни текстове, които през Ренесанса стават известни и в Западна Европа."
Не може са се сравняваш с акад. Й. Иванов...
цитирай
10. mt46 - Не съм съгласен. Твоите неточности и заблуди са доста повече...
27.05.2021 23:55
shtaparov написа:
В този текст има доста непълноти и неточности. В "Македония" (Западна България) не е имало "славяни"- Памирски СКЛАВИ е имало,те са Памирските Българи. Имената им говорят красноречиво,че това е така- ВАЮНИТИ (ВАХАНИТИ), САГУДАТИ (СОГДАТИ,СОГДИЙЦИ), РИНХИНИ (РИНШИНИ т.е. РУНШАНИ/РУШАНИ- името им е променено от гръцки изопачители, БЕРСИТИ (БЕРСИЛИ) и пр. Заедно с тях имало и ортодоксални (Европейски) Бъ;гари- ДРАГОВИТИ (Племето на ДРАГОН), ВОЛЕГЕЖИТИ (изопачено от гърците на ВЕЛЕГЕЗИТИ),т.е. Българи на ВОЛЕГ (на "руски диалект- "ОЛЕГ") и пр. Тук няма лингвистични изгъзици- с такива неща се занимават малоумните тюрколози,за които ЕТХ е ИТ а не СВЕТХ, ДОХС е ДОНГЪЗ а не ДОКС (ДУКС), СИГОР е СИДЖИР а не СИГАР и ИСГОР, ДВАН е ДАВЛАН а не ДИВЯН, ИМЕНШЕГОР е ИМНЕ а не ИЗМЕНШЕГО-АР, ВЕРЕНИ е БОРЮН а не ВЕРЕНЪ (ВЕРНИ).

Етимологията изисква доказателства, съпоставки, примери...
цитирай
11. mt46 - Благодаря! Добре е човек да учи историята от професионалисти, от сериозни учени, а не от параисторици...
27.05.2021 23:58
dobrodan написа:
полезно е и разбираемо написано.
Браво и само така, нека се знае и помни!

цитирай
12. mt46 - 01:50 - Значи явно си скаран с лог...
28.05.2021 11:12
01:50 - Значи явно си скаран с логиката
от: kirk За постинг: Българите в Солунско

"Значи явно си скаран с логиката, mt46!!! Цитираш ме - чети: копираш целите ми постинги, и даваш някакъв отговор или опонираш, препонираш даже само със заглавието...?????!!!!! Едно че е излишно и второ - че нарочно ме затрудняваш да търся кое в постинга съответства на твоите уж противопоставени фрази?! Ти написа или преписа отнякъде "архиепископ Теофилакт, родом грък..." Тази фраза очевидно е повлияна от комунистическата изгъзица, че "родом българин" означава само и точно "с/от българска етническа идентичност". "Родом" като лексема обаче не означава това и даже изобщо не означава етническа принадлежност!!! Археп. Теофилакт е византиец, тоест - представител на Изт. Римска империя, римлянин... Друг е въпросът какъв е точно етническият му произход, защото трябва да ти разяснявам въпроси от арменологияга, а не искам!!! Отваряш страниците, които управлявам във Фейсбук и четеш!!! През последните 26 години Виада Арутюнова-Фиданян преоткри за света една крупна маса арменци в управлението на Византия и в света, които самоволно нарече арменци-халкидонити при цялата формалност на термина и неговата употреба. Тя живее някъде в Русия и не е много-много на почит в Армения, но повдига много сериозна тема за участието на арменци в историята на Римската империя и чак до наши дни. За съжаление арменската постсъветска историческа дисциплина още не може да се отърси от родилните петна на рускоимперската и съветска доктрини, така че и досега никой там не се интересува от тях!!! Между другото нашата църква ги е обявила за неарменци и все още трудно се съгласява да ги признае!!! Последно - къде видя, че аз се сравнявам с акад. Й. Иванов?!"...
цитирай
13. mt46 - Не мисля, че съм скаран с логиката...
28.05.2021 11:30
01:50 - Значи явно си скаран с логиката
от: kirk За постинг: Българите в Солунско

"Значи явно си скаран с логиката, mt46!!! Цитираш ме - чети: копираш целите ми постинги, и даваш някакъв отговор или опонираш, препонираш даже само със заглавието...?????!!!!! Едно че е излишно и второ - че нарочно ме затрудняваш да търся кое в постинга съответства на твоите уж противопоставени фрази?! Ти написа или преписа отнякъде "архиепископ Теофилакт, родом грък..." Тази фраза очевидно е повлияна от комунистическата изгъзица, че "родом българин" означава само и точно "с/от българска етническа идентичност".
Ти се заяждаш за второстепенни неща... "Теофилакт, родом грък..." е част от текста на Й. Иванов, както е очевидно! И няма нищо общо с комунистическите изгъзици! Така че май на теб нещо ти куца логиката!...
Моята теза е, че ако нашите националисти имат претенции към Македония, то това е благодарение на СЛАВЯНИТЕ, които са се заселили и са живеели там...
цитирай
14. mt46 - ...
28.05.2021 11:37
kirk написа:
Келти са Щапаров, запомни го вече... и спри с тъпите словоблъсканици от които само ще те заболи главицата! Марине, не схващаш ли алогичната си позиция? Ти си като щраус, който си заравя главата в пясъка с надеждата врагът да изчезне, ама - уви, всуе!!! Сталин или руснаци не са били с тояги мадеконците след 1944 г. да стават македонци, и да се отказват от българска идентичност на два пъти!!! БЪЛГАРИ БЯХА!!! Това население всъщност става българско и приема този турански идентитет като политоним и това акад. Й. Иванов съвсем ясно и точно, недвусмислено го аргументира. "Славянската ядка" солунски граждани е само във фантазията ти, драги!!! Статистика - 90 % от българите малко след 1944 г. живеят в селата, а над 65-70 % от градското население са небългари, както е било и векове назад! Градовете като Пловдив, Несебър, Мелник векове са продължавали да си бъдат гръцки, а паразитите бугри и словени са ги рекетирали - тва е!!! Даже като превземат некой голям град и бугрите не са го задържали, нито заселвали, щот то си иска интелект, за да го управляваш!!! А атлантите-унищожители на динозаврите са крили своите криптопознания, за да блеснат сега като цирков клоун, който пука огромен балон с лайна над зрителите и после излиза в бял костюми се кикоти, че са изпоцапани!!! Я ми припомни коя беше мечтата на бай Ганю депутата?! Да вземе митницата в Солун, а?!

"Да се спрем сега на друг въпрос — българското население в самия град Солун. От вестите, които изнесохме за заседнало славянско население в близката и по-далечна околност на Солун и за постепенно засилващите се политически, икономически, културни и религиозни връзки между тия славяни и града, логично е да се предположи, че славянският елемент е прониквал лека-полека в града на св. Димитър и е образувал там своя по-голяма или по-малка славянска или, както по-късно се нарече, българска ядка." Това е теза на Й. Иванов, а не моя фантазия!... Чети и мисли добре, преди да спориш!...
цитирай
15. leonleonovpom2 - А, виж ти, специалистта по Бълга...
28.05.2021 13:09
А, виж ти, специалистта по Българското се развихрил!Стримон било арменско име! Сермон/ Сирмиум/ тоже! Лъжец, чак и грък да му завиди!
Ако човек търси някой ,да не му му каже истината, няма нужда да се главоболи дълго Хваща Къркор и ще му задоволи мерака, без откат!
Знаеш ли Къркор,че който пие твърд алкохол се спиртосва, а само вино- е просто пиянде!
Ти от кой сорт си- май от последния?

Какви са македонците ,добре е описано много преди Акад. Иванов да е бил роден дори Така ,че с нищо не е повлиял!
Описано е преди 200 години от француците Ламартин, Ами Буе и Сейже! На въпроса какви са, сами ,без да им подсказва акад. Иванов , отговаряли единодушно. Българи! Запомни това!
А за крепостите- Самуиловата в Охрид например, на въпроса ,кой я е строил-Александър е отговорът!

Мамка му стара, покрай Илия ,ще намразя и Свети Илия!
Ти не си светия, нещастник си, само Илия си!
Какви гърци ти се привиждат бе, отломка нищожна ,по Черноморието?
Нищо гръцко няма в тях И да е имало ,стопило се е !Само демотики ,говорът, който истинските/ И те са съмнителни- преди три века в Атина се е говорило на албански само/трудно схващат?
Никакви гърци няма по Черноморието освен във фантазиите на някои като тебе и на тебе?
Колкото аз съм грък ,че дори и много по- малко Аз имам една дванадесета максимум ,те нямат и една стотна дори

Тези работи, които разправяш, добре е да ги подадеш на радио Ереван Не титулярното, онова от вицовете!
В Солун , по време на солунските атентати Българските, не някакви други гимназии били повече от тези в Пловдив?+ Следователно Българите в Солун са били по- многобройни от тези в Пловдив! Който тогава е имал население почти колкото София!

Оправи арменската история първо, така ,че не арменците, а агаларите да са яли пердаха и тогава бистри чужди истории, както ти отърва!

И няма какво да търсиш и да кибичиш в блога ми!
И да има бурета с вино в него, ти си след последния, който може да се облажи от от тях!
Разбра ли, Агаларшиян!?
цитирай
16. kirk - Славяните до X-XI в.не могат да се разглеждат
28.05.2021 14:19
Славяните до X-XI в.не могат да се разглеждат като бъдещи българи или натовци... Нито да им се приписва етнически произход само заради езика... Зная, че не ти, а хора като Й. Иванов и В. Златарски изкарват Теофилакт грък, а той е от арменците-халкидонити от Мъглен... Пак ще повторя, че славянско ядро в Солун не е имало, защото станат ли граждани, стават и римляни... Но никой не е чувал за римляни от славянски поризход, май?! Повтаряйки пренапрегнати тези на българисти-аграрфашисти май винаги ще стигате до задънени улици и ще си блъскате главата в стената!!! Имаш ли поне един факт за подобна хипотеза за някакво евано сляванско ядро в Тесалоники???
С леон гъркофоба с гръцка кръв не контактувам, но ми прилича на Борис Аврамов от ЦК-то: македонец, който цял живот се бири с македонизма, автономизма и на практика бе главният антимакедонист на НРБ. Глей си изкуфелите бабини-деветини спомени и деменции!!! И не ги представяй за история, кашкавал такъв!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: mt46
Категория: Изкуство
Прочетен: 15860922
Постинги: 3184
Коментари: 41927
Гласове: 137102
Спечели и ти от своя блог!
Архив
Календар
«  Септември, 2022  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930