Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
03.06.2021 00:00 - Ще спорите ли с Ботев
Автор: mt46 Категория: История   
Прочетен: 2496 Коментари: 16 Гласове:
20

Последна промяна: 03.06.2021 00:03

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
.
.
.
Христо Ботев
Празнуването на Кирил и Методий

Букурещ, 8 майя

 

В историята на сичките почти европейски народи се срещат такива личности, на които деятелността е имала общочовечески характер и затова по своето всемирно значение заслужава почит и уважение от страната на секи един човек, който не е дотолкова безсовестен, за да каже: „Аз изпълних вече длъжността си към отечеството, което ме е родило, и не дължа вече нищо на човечеството, което ми е дало средства да живея.“ И в историята на нашият потъпкан и поробен днес народ се срещат страници, в които българският гений е записал такива важни и знаменити събития, които ни дават право да се гордеем, че и ние сме внесли някога си нещо в историята на общочовеческият напредок, и които, разбира се, тряба да възбуждат почет и уважение не само в душата на нашето младо поколение, но на секи честен, искрен и признателен славянин.

Едно от тие събития, без съмнение, е кръщението на българският народ, т.е. приеманието на онова хуманно човеческо учение, което, от една страна, ако и да пренесе заедно със себе си из Византия заразата на нашето политическо падение, но, от друга страна, турна начало на оная знаменита в старо време славянска култура, за която возпоменанията днес сближават и въодушевляват с взаимни симпатии почти сичките славянски племена. Днес почти сичкият славянски мир празнува денят 11 майя и днес секи славянин въздава чест и хвала на двамата наши солунски братия Кирила и Методия. Тие са гениите, които са записали знаменитото събитие в нашата бурна история, и тие са представителите пред богът на славянският братски, равноправен и свободен съюз. Като българи и проповедници на свободата, на братството и на сближението между славяните, наша длъжност е да видиме какво значение има и тряба да има за назе денят, в който ние празнуваме памятта на нашите равноапостолни братя. За нас не е важно дотолкова тяхното значение в историята на християнството и на православната возточна черкова, затова ние оставяме в мир и покой епохата на тяхната деятелност и обръщаме се към съвременното значение на празникът 11 майя.

В продължението на страшните и нечуените исторически страдания на нашият народ памятта на Кирила и Методия се избърса из минеите на фанариотската черкова и достигна до такова забвение, до каквото беше достигнало и съществованието на българският народ. Няма повече от 20 години, откакто тая памят се поднови изново чрез борбата, която пламна между българският и гръцкият елемент и която направи 11 майя празник за победата над православно-разбойническият разврат, празник за освобождението ни от фанариотските дългополи тирани и празник за нашето историческо възрождение. Така 11 майя стана празник народен, празник, който ни напомня нашето преминало и настояще, и празник, който тряба да ни въодушевлява с идеята за пълно духовно и политическо освобождение.

/.../
https://chitanka.info/text/3699-praznuvaneto-na-kiril-i-metodij

 

Христо Ботев

ИЗТОЧНИЯТ ВЪПРОС ЛЕЖИ НА ПЛЕЩИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД

 

При прагът на едно близко бъдеще, което, види се, ще да настане после проливанието цели реки човеческа кръв и при началото на което, може би, ще да запустеят големи пространства от нашето прекрасно отечество, окото на съвременния човек се запира пред един вопрос, който, ако и периодически, но се повече и повече възбужда интерес в днешния политически свят. Тоя вопрос е така несправедливо нареченият Возточни вопрос, който е ближен за назе дотолкова, доколкото е ближна и ризата до гърба ни. Ако е това така, то да запреме и ние своето внимание на него и да видиме каква роля е отредила съдбата да играе нашият народ при разсичанието на тоя гордиев възел.

От онова време, откогато силата на турския деспотизъм захвана вече да пада в Европа и когато здравият разум се убеди, че "болният човек" тряба да промени климата си, т. е. да отиде просто там, дето се е начнало неговото детинство, и досега тоя вопрос е преминал през такова множество разнообразни фази, които ние сме не в състояние даже и да преброиме. Возточният вопрос най-напред е бил притежание на Русия (оттука той носи и своето название возточни), после се е решавал между нея и Наполеона I, а най-после, след Кримската война, стана достояние на сичките почти европейски сили. Оттогава насам, както и по-напред, картата на Балканския полуостров се е делила ту между едни, ту между други държави; а народонаселението или, по-право да кажем, раята в Европейска Турция се е считала просто като стока, която секи би имал право да експлоатира. В онова време ни на една дипломатическа глава не е преминавало през ума, че по полетата и по горите на тоя "европейски Кашмир" живее такова многочислено племе, което има своя история, свой характер и свои нрави и обичаи, което е трудолюбиво и способно за развитие и за политически живот и което рано или късно ще да изяви своето съществование и ще да потърси своята изгубена и потъпкана свобода. Разбира се, че, от една страна, събитията, които станаха както в живота на Европа, така и в живота на "болния човек" и които, с освобождението на Сърбия, на Гърция и на Румъния, орязаха донейде крилата на пренесеното някога си из Азия и Европа зло, от друга страна, историческата и етнографическата наука в XIX век, която не независимо от тие събития се не забави да обърне праведно и сериозно внимание на многочисления славянски елемент в Турция - сичкото това има такова благотворно влияние на нашия народ, щото той излезе из своето полумъртво състояние, огледа се около себе си, видя в какво низко и отвратително положение се намира и захвана тихо и енергически да работи за своето освобождение, тихо и енергически да приготовлява своето бъдеще. Европа с удивление забележи това ново явление на Балканския полуостров, а оная нейна част политици, етнографи и журналисти, които не виждаха никакви причини да плачат над гроба на Турция, с любов и съчувствие се заловиха да излагат своите програми и трактати за правилното и за рационалното решение на возточния вопрос. Руският "панславизъм", който произхождаше, разбира се, из едно просто състрадание от страната на руския народ към неговите угнетени едноплеменници и който е възбуждал, за съжаление, и днес даже възбужда постоянни страхове във въображението на дипломатите, престана вече да плаши здравия разум. Возточният вопрос влезе в нова фаза. От въпрос за раздиранието Османовата фереджа той стана вопрос за еманципиранието славянските племена с такава само резерва от дипломатическо благоразумие, щото ни една от европейските държави да се не меша във вътрешните дела на Турция. И така, съдбата на Балканския полуостров се остави сама на себе си, а смъртта на "болния човек" - в ръцете на поробените и на полуубиените от него славянски племена.

Но на Балканския полуостров живеят две такива главни племена: българи и сърби. На кое от тие две племена принадлежи честта да повдигне знамето на освобождението и да каже на беззъбата вече Турция: "Стига, часът на твоята смърт настана, а ние сме повикани от самата природа да живееме!" На сърбите или на българите? Разбира се, че който познава съвременното положение на тие два братски народа, то, без да мисли много, ще да отговори, че тая чест принадлежи на първите, т.е. на сърбите като народ, който е осигурил вече донейде своето съществование и който притежава, като-речи, достатъчни средства, за да се реши на такъв един важен и спасителен подвиг. Но какво виждаме ние? Цели 30 или 40 години вече стават, откакто българският народ се е надеял на Сърбия да приеме на себе си тая чест и цели 30 или 40 години той се е лъгал в своите надежди. Напразно даже и органът на нашата емиграция, "Независимост", е проповядвала в продължение на едно доволно дълго време сближение и споразумение между тие два свезани с общи интереси народа: ние виждаме, че и досега още не се е изработило нищо, и че и досега още не се е дошло до никакво споразумение. Колкото и да е прискърбен тоя факт, ние не можеме да обвиняваме нито сръбския, нито българския народ, защото и първият е крив за погрешките на своето правителство дотолкова, доколкото е крив и вторият за своето безвиходно робско положение. Ние виждаме само това, че по-голямата част от сръбския народ пъшка под игото на Турция и на Австрия; а белградските дипломати се занимават с вопроса за Зворник и за Сакра! Но да оставиме това и да продължиме своето обозрение, т. е. да видиме де лежат средствата за нашето спасение.

И така, когато ние вече виждаме, че Сърбия е сама дала причини да мислиме, че тя не желае да помогне на своите братя, че Черна гора е в несъстояние да излезе сама из своите природни крепости и че Румъния не особено обича славяните, то питание е, какво тряба ние да правиме, за да смъкнеме от шията си тоя унизителен хомот, който от ден на ден става още по-несносен, още по-убийствен и още по-безчовечен? Тряба да търпим и да чакаме ли? Или тряба да се запретнеме и сами да решиме своята съдба? Ние вече знаем, че първото е убийствено за нашия народ и опасно за неговото по-нататъшно съществование и развитие; а за второто ще да оставиме да поговори един чужденец, който в продължението на десет години и повече е изучил нашия народ, който го е виждал както в мирните негови земеделчески занятия, така и с оружието в ръце, "дето не било мъчно да забележи неговото преимущество пред сичките други съседни с него славянски племена", и който няма решително никакви причини да лъсти на едно или на друго племе или пък да говори неистина. "Аз мисля, говори генерал Липранди в 1868 г., че ако българите са намислили да направят общо въстание, то возточният вопрос или, по-правилно да кажа, съществованието на европейска Турция може да бъде съсипано до основанието си; защото, без да говориме за придунавските княжества, т. е. за сегашна Румъния, но и освобождената, като-речи, Сърбия и напълно отделената Гърция са не в състояние да направят онова, което би направили българите сами."

И така, нека говори кой що ще, а ние ще да кажеме, че решението на нерешимия досега возточни вопрос лежи единствено връз широките плещи на нашия немалочислен народ, а смъртта на Турция се намира в неговите яки и напукани от труд ръце. А когато е сичкото това така, то защо да подсмърчаме пред чуждите врата, защо да си правиме мили очи и защо да оставяме да се експлоатира нашето отдавна вече осъдено от множество горчиви опити доверие и нашата безпределна, но неземна и досега във внимание племенна любов? Какво не достига на нашия народ,за да смъкне от шията си хомота на турския деспотизъм? Сила ли, средства ли, патриотизъм ли или революционна пропаганда! Историята на нашето хайдучество, на нашите частни въстания и на нашата помощ, която сме ние оказвали в множество случаи на произходившите около нас народни въстания, показва доволно ясно, че у нас има сила, и средства, и патриотизъм, но че у нас не достига само такава широка пропаганда, която е потребна, за да свърже в едно цяло частните или провинциалните у нас революционни проявления, да им даде надлежащото направление и да им посочи целта, към която тряба да устремят своите действия. Ето какво не достига на нашия народ! Ето следователно онова свято и благородно дело, за което ние тряба да се заловим по-сериозно. Разбира се, че само в такъв случай ние ще да имаме право да се надеем за спасение и че само в такъв случай ще да можеме скоро да извикаме с думите на богоприемеца: "ныне отпущаещи раба твоего"... Но до неделя ние ще да поговориме за тоя вопрос по-напространно.

http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=1&WorkID=3187&Level=3
Гласувай:
20


Вълнообразно


1. kvg55 - mt46,
03.06.2021 00:54
Те не спорят с Ботев. Те направо го отричат.
цитирай
2. shtaparov - Ботев е прав по принцип но термин...
03.06.2021 11:58
Ботев е прав по принцип но терминологията,с която си служи е остаряла. Такъв един остарял термин от неговото време е "славяни". "Славяните" били рекламирани от тогавашната руска пропаганда,понеже са новопръкнало се народче,непознато на истинските народи до момента. Ботев както знаем е живял известно време в Руската империя и е имал време да се поддаде на нейната пропаганда без да разбере,че тя е вражески акт срещу България. Тогава не е имало как да го знае,но някои наши възрожденци като Вазов и Раковски успели да го узнаят. Затова аз бих задал много сходен въпрос- ще спориш ли с Вазов и Раковски?
цитирай
3. dobrodan - Късно снощи се запитах,
03.06.2021 12:10
ако Ботев беше жив днес, дали би му минало през ума отново да поднесе саможертва живота си?
Отговорът не се забави.
Надали.
Просто не го заслужаваме.
цитирай
4. shtaparov - ако Ботев беше жив днес, дали би му ...
03.06.2021 15:53
dobrodan написа:
ако Ботев беше жив днес, дали би му минало през ума отново да поднесе саможертва живота си?
Отговорът не се забави.
Надали.
Просто не го заслужаваме.

Това не е вярно Красимире- ако Ботев днес бе жив,той пак ще се жертваше за свободата на Българите,но щеше за да заплюе ментетата "славяни" като вражеска измислица,създадена с цел да ликвидира Българското,като го заменя с фалшива терминология!
цитирай
5. mt46 - Ботев е гениален, неговото слово е висша форма на българския дух...
03.06.2021 23:18
kvg55 написа:
Те не спорят с Ботев. Те направо го отричат.

Който го отрича, е идиот...
цитирай
6. mt46 - ?
03.06.2021 23:28
shtaparov написа:
Ботев е прав по принцип но терминологията,с която си служи е остаряла. Такъв един остарял термин от неговото време е "славяни". "Славяните" били рекламирани от тогавашната руска пропаганда,понеже са новопръкнало се народче,непознато на истинските народи до момента. Ботев както знаем е живял известно време в Руската империя и е имал време да се поддаде на нейната пропаганда без да разбере,че тя е вражески акт срещу България. Тогава не е имало как да го знае,но някои наши възрожденци като Вазов и Раковски успели да го узнаят. Затова аз бих задал много сходен въпрос- ще спориш ли с Вазов и Раковски?

Да не би да твърдиш, че Ботев и хиляди световни и наши историци и езиковеди са заблудени, а ти и шепа български националисти сте прави по отношение на славяните?!...
Ботев има широк светоглед, чел е и антична, и западна литература, философия...
Раковски и Вазов не отричат славянството...
цитирай
7. mt46 - Здравей, Добродане!
03.06.2021 23:30
dobrodan написа:
ако Ботев беше жив днес, дали би му минало през ума отново да поднесе саможертва живота си?
Отговорът не се забави.
Надали.
Просто не го заслужаваме.

Аз отдавна съм си задавал този въпрос, дори имам стихотворение на тази тема...
цитирай
8. mt46 - http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=241&WorkID=7794&Level=1
03.06.2021 23:33
"Според тия правила ни разположихме сие наше съчинение, кому дадохме име Показалец, на три части, коим съдържание се предлага тук. Първая част я имат на ръце читатели, а остали две части са готови преписани за печатане, само ожидават великодушное спомоществование някого си родолюбца българина, да излезат по-скоро на свят. Каква же важност ще принесе сие наше съчинение не само българъм, но и веем прочим славенъм, оставаме ученому святу да разсади и да реши; а ни оставаме със самая душевна утеха и наслаждение да принесем полза роду си."
Г. С. Раковски
Статията е въведение към книгата "Показалец или ръководство..." (1859)
цитирай
9. krumbelosvet - Поздрави! Не само Ботев, и Паисий е в "грешка".
04.06.2021 07:01
която грешка само Щапаров е а сила да изправи.
И как да нарича Ботев и НИЕ народите от тая езикова култура? Народи имащи, при всичките си различия, множество ОБЩИ черти? Част от тях отровени от МНОГОВЕКОВНА папска и западноевропейска ПОЛИТИЧЕСКА пропаганда? Дотам, че един виден поляк изрече "не сме славяни, латини сме". Не само ние имаме Щапаровска ИДЕЯ-ФИКС.
цитирай
10. shtaparov - Прочети "Славянската иде...
04.06.2021 07:38
Прочети "Славянската идея" на Вазов и се запитай кой я забраняваше след Девети и защо? Аз мисля.че го правеше някой нацист от чужбина- у нас НИКОГА не е имало нацисти така,както не е имало и "славяни"!
цитирай
11. shtaparov - Ботев е прав по принцип но термин...
04.06.2021 07:53
mt46 написа:
shtaparov написа:
Ботев е прав по принцип но терминологията,с която си служи е остаряла. Такъв един остарял термин от неговото време е "славяни". "Славяните" били рекламирани от тогавашната руска пропаганда,понеже са новопръкнало се народче,непознато на истинските народи до момента. Ботев както знаем е живял известно време в Руската империя и е имал време да се поддаде на нейната пропаганда без да разбере,че тя е вражески акт срещу България. Тогава не е имало как да го знае,но някои наши възрожденци като Вазов и Раковски успели да го узнаят. Затова аз бих задал много сходен въпрос- ще спориш ли с Вазов и Раковски?

Да не би да твърдиш, че Ботев и хиляди световни и наши историци и езиковеди са заблудени, а ти и шепа български националисти сте прави по отношение на славяните?!...
Ботев има широк светоглед, чел е и антична, и западна литература, философия...
Раковски и Вазов не отричат славянството...

Въпросът ти е зададен неправилно и понеже е нож с две остриета,може да получи само неправилен отговор. Това е все едно турчин да те пита кое е по-хубаво: набиването на кол или окачването на ченгел- кое е по-хубаво от двете,я все пак ни кажи?

А сега,да бъдем реалисти. Импресионистичната "история",пълна с подменена фактология и терминология е характерна за днешното време,но не е реалистична. Ти не можа да разбереш елементарния факт че тя е написана от победителите,които са приписали на себе си заслугите на победените! Светът не го движат победените- затова техните истини са заменени с лъжите на победителите които искат да изкарат,че са били велики милион години преди Адам,и все така до днешно време! Е,не е така! До 1922-1923 г.никой в Русия не е чувал за Сталин,до времето на Петър "Велики" никой по света не е чувал за Русия,до първата половина на XIX-ти век никой на Балканите не е чувал за "славяни"- освен Паисий вероятно,който може да не е от Банско или Кралев дол,а покръстен евреин от Украйна т.е.- от тогавашна Русия! В древната реалност няма "Черноризец Храбър"- има Храбан Мавър (франкски монах)! В нея не е имало "Русия" и "Свещена римска империя на германската нация"- имало е Московско княжество и "Свещена империя"- толкоз! Не е имало германци, "византийци", продажни "славяни", "румънци" и италианци- имало е алемани, тевтони, римляни (по гръцки- ромеи), склави (пришълци от Памир,докарани от аварите), власи и латинци- това е!

Който не обича реалната история,създава или проповядва измислена! Така тевтони и алемани станаха "германци",римляните станаха "византийци", склавите- "славяни", вмирисаните на коч влашки козари станаха "румънци" а Българите- "македонци"! Е,мерси от такава "история"- няма съвременен на СКЛАВИТЕ извор,който да ги нарича "славяни" нито такъв,който да говори за "византийци", "пра"-Българи, германци и "румънци",да не говорим за "македонци" преди XIX-ти век! Думата "славяни" се появява реално през Ренесанса- намери ми извор от Първото хилядолетие след Христа който да говори за "славяни",а не за СКЛАВИ и СЛОВЕНИ (Проповедници на истинното СЛОВО)- е няма да намериш, няма-аа!!! Думите на този или онзи наш съвременник,служещ си с тепърва навлизащата у нас фалшива терминология не ти решават проблема и все повече заприличваш на македонист който твърди,че от V-ти до XIX век на Балканите е имало "македонци",понеже Тито и Сталин са казали така! А щом те са го казали,древните извори нямат значение сиреч- важно е мнението на филанкешията от Русия и Сърбия а не мнението на очевидците,живели 1500 години преди него!
цитирай
12. mt46 - Да, идея-фикс...
05.06.2021 17:44
krumbelosvet написа:
която грешка само Щапаров е а сила да изправи.
И как да нарича Ботев и НИЕ народите от тая езикова култура? Народи имащи, при всичките си различия, множество ОБЩИ черти? Част от тях отровени от МНОГОВЕКОВНА папска и западноевропейска ПОЛИТИЧЕСКА пропаганда? Дотам, че един виден поляк изрече "не сме славяни, латини сме". Не само ние имаме Щапаровска ИДЕЯ-ФИКС.

цитирай
13. mt46 - Това е едно от слабите творения на Вазов...
05.06.2021 17:50
shtaparov написа:
Прочети "Славянската идея" на Вазов и се запитай кой я забраняваше след Девети и защо? Аз мисля.че го правеше някой нацист от чужбина- у нас НИКОГА не е имало нацисти така,както не е имало и "славяни"!

И все пак Вазов не отрича наличието на славяни!...
Може ли да ми посочиш някой световен или български авторитетен историк или езиковед, който да твърди и да е доказал, че славяни няма?...

цитирай
14. mt46 - Твоите антинаучни аргументи са ми ясни... А и тази конспиративна теория е тъпа, нелогична...
05.06.2021 17:54
shtaparov написа:
mt46 написа:
shtaparov написа:
Ботев е прав по принцип но терминологията,с която си служи е остаряла. Такъв един остарял термин от неговото време е "славяни". "Славяните" били рекламирани от тогавашната руска пропаганда,понеже са новопръкнало се народче,непознато на истинските народи до момента. Ботев както знаем е живял известно време в Руската империя и е имал време да се поддаде на нейната пропаганда без да разбере,че тя е вражески акт срещу България. Тогава не е имало как да го знае,но някои наши възрожденци като Вазов и Раковски успели да го узнаят. Затова аз бих задал много сходен въпрос- ще спориш ли с Вазов и Раковски?

Да не би да твърдиш, че Ботев и хиляди световни и наши историци и езиковеди са заблудени, а ти и шепа български националисти сте прави по отношение на славяните?!...
Ботев има широк светоглед, чел е и антична, и западна литература, философия...
Раковски и Вазов не отричат славянството...

Въпросът ти е зададен неправилно и понеже е нож с две остриета,може да получи само неправилен отговор. Това е все едно турчин да те пита кое е по-хубаво: набиването на кол или окачването на ченгел- кое е по-хубаво от двете,я все пак ни кажи?

А сега,да бъдем реалисти. Импресионистичната "история",пълна с подменена фактология и терминология е характерна за днешното време,но не е реалистична. Ти не можа да разбереш елементарния факт че тя е написана от победителите,които са приписали на себе си заслугите на победените! Светът не го движат победените- затова техните истини са заменени с лъжите на победителите които искат да изкарат,че са били велики милион години преди Адам,и все така до днешно време! Е,не е така! До 1922-1923 г.никой в Русия не е чувал за Сталин,до времето на Петър "Велики" никой по света не е чувал за Русия,до първата половина на XIX-ти век никой на Балканите не е чувал за "славяни"- освен Паисий вероятно,който може да не е от Банско или Кралев дол,а покръстен евреин от Украйна т.е.- от тогавашна Русия! В древната реалност няма "Черноризец Храбър"- има Храбан Мавър (франкски монах)! В нея не е имало "Русия" и "Свещена римска империя на германската нация"- имало е Московско княжество и "Свещена империя"- толкоз! Не е имало германци, "византийци", продажни "славяни", "румънци" и италианци- имало е алемани, тевтони, римляни (по гръцки- ромеи), склави (пришълци от Памир,докарани от аварите), власи и латинци- това е!

Който не обича реалната история,създава или проповядва измислена! Така тевтони и алемани станаха "германци",римляните станаха "византийци", склавите- "славяни", вмирисаните на коч влашки козари станаха "румънци" а Българите- "македонци"! Е,мерси от такава "история"- няма съвременен на СКЛАВИТЕ извор,който да ги нарича "славяни" нито такъв,който да говори за "византийци", "пра"-Българи, германци и "румънци",да не говорим за "македонци" преди XIX-ти век! Думата "славяни" се появява реално през Ренесанса- намери ми извор от Първото хилядолетие след Христа който да говори за "славяни",а не за СКЛАВИ и СЛОВЕНИ (Проповедници на истинното СЛОВО)- е няма да намериш, няма-аа!!! Думите на този или онзи наш съвременник,служещ си с тепърва навлизащата у нас фалшива терминология не ти решават проблема и все повече заприличваш на македонист който твърди,че от V-ти до XIX век на Балканите е имало "македонци",понеже Тито и Сталин са казали така! А щом те са го казали,древните извори нямат значение сиреч- важно е мнението на филанкешията от Русия и Сърбия а не мнението на очевидците,живели 1500 години преди него!

цитирай
15. radostinalassa - И защо народи, които имат...
05.06.2021 22:05
еднакъв произход, език, религия да не се наричат славяни? Русите не са черни, това се вижда веднага.цитирай
16. krumbelosvet - Уви, колегата shtaparov е ПРЕДИ ВСИЧКО русофоб и антикомунист
06.06.2021 07:28
Уви, колегата shtaparov е ПРЕДИ ВСИЧКО О Б С Е Б Е Н русофоб и антикомунист. И затова НАВСЯКЪДЕ където неговата обсебеност се среща с истината, истината губи.
Толкова по-зле ЗА НЕГО. Жалко, защото има и ценни исторически идеи.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: mt46
Категория: Изкуство
Прочетен: 15860010
Постинги: 3184
Коментари: 41927
Гласове: 137093
Спечели и ти от своя блог!
Архив
Календар
«  Септември, 2022  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930