Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
16.01 23:17 - Ганчоценовщини. Миш-маш, псевдонаука, заблуди, безумия
Автор: mt46 Категория: История   
Прочетен: 1053 Коментари: 18 Гласове:
17

Последна промяна: 16.01 23:19

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
.


Ганчо Ценов

Кроватова България и покръстването на българите

/.../

Аз обаче установих, че българската държава е основана от хуни, но хуните не са били азиатци, а скити, които още по времето на Херодот са живеели край Дунав. Името хуни се споменава в Дакия още през II в. след Христа. В четвърти и пети век хуните имали голяма държава в Панония и Дакия чак до р. Днепър. Понеже за славяните се казваше, че те едва в началото на VI век били дошли отнякъде си до Дунава, то от това излиза, че хуните са живеели преди славяните покрай Дунав. Тъй че не може да се казва, че хуни били дошли при славяни, а, обратно, трябва да се казва, че славяни са дошли при хуни. От тези хуни са произлезли Куврат и синът му Аспарух. Така че, кажем ли, че българите са хуни, трябва да кажем, че те са стари крайдунавски поселници и че са били голям народ, а не малка ордица. С това аз опровергах и тезата на Кръстьович, че българите, под името хуни, били дошли едва през 679 година до Дунав.
Второто нещо, което аз установих е, че редом с народа хуни се споменава и за народ българи на юг от Дунав.

Ако за хуните се предполагаше, че били туранци, защото в едно правреме били дошли от Азия, това не можеше да се каже за българите, които живееха от старо време в днешното си отечество, и за които няма сведения, че са късни пришълци и освен това се считат за мизийци. От това аз извадих заключение, че българите са стари тракоилирийци.
/.../
Скитите са живели първоначално покрай Босфора. Името Босфор или Бос-поръ е произлязло от това, че едно говедо или един вол преминал през него (Бос-поръ значи волски бърф, или проход). Грегорас в случая е употребил славянското „вол-вул“ и е нарекъл Босфора река Вулга или пък Булга.

/.../

Имената обаче на основателите на българската държава са славянски. Така например името на Кроват — родоначалника на българската династия, е славянско, защото то е името на кроватите, които са славяни. Още по времето на император Хераклий (610–641 г.) се споменава кроватски или хърватски княз на име Хроват. Най-старият Кроватов син според Никифор се е казвал Баян, което е славянска дума. Понеже той е бил най-стария брат, по-младите му братя му викали бато, както и днес по-младият българин-славянин се обръща към по-голям брат. Поради това Теофан го нарича Бат-Баян, т.е. батьо Баян. Само този факт изчерпва въпроса за народността на хуните, които основаха българската държава: Те са били славяни.

В списъка на българските князе преди Аспарух се споменават следните български князе със славянски имена Гостун и Безмер. Безмер е князувал преди Аспарух от двете страни на Дунав. Но най-важното е, че славянинът Безмер е произлизал от рода Дуло, от който е произлизал и Аспарух, и от това се разбира, че и Аспарух е от славянски род. Ние тук сме си поставили за цел само да докажем, че българите не са късни пришълци, затова не желаем да се спираме върху отношенията им към другите тракоилирийски и скитски племена, обаче за обща ориентировка нека кажем, че скитите, от които произлизат българите, са славяни.
Това, което сега се нарича славяни, в старо време се казваше скити. Самата дума скити е славянска дума, която значи скитник или номад. Готите, хуните, славяните, българите, абарите, тракийците са скитски, т.е. славянски племена.

/.../

Това най-храбро извърши Ст. Младенов. Той слушал от Агур, Милетич, Шишманов, Златарски и пр., че българите били къснодошли турци, затова моята теза, че не са късни пришълци, дотолкова го бе възбудила, че той се самозабрави и ме обсипа с улични оскърбления. Нарече ме шовинист, Кръстьович, Йонков, Владикин. Моята етимология била волска етимология. Аз съм бил храненик на Военното министерство, т.е., че Военното министерство ми давало пари да пиша патриотични книги, поради което Ягич в една хула против мене ме питаше кой ми издава работите и прочие мерзости, които си остават мерзости и не опровергават посочените от мен данни.

Не стига това, ами Младенов побърза да ме „понацапа“ и в Ягичовия „Archiv fьr slavische Philologie“ (1907, Bd. 29, S. 613). Там той написа отзив за моята работа, в който между другото с един митингаджийски тон се казва:

„Ако човек би искал да счете тия «Изследвания» за научно съчинение, той би трябвало да каже, че в българската историческа и филологическа наука започва регрес. Защото появяването на тая книга след работите на един Дринов или Матов, на един Милетич или Шишманов, е регрес… Ако той (Ценов) днес просто от шовинизъм и недостатъчно проучване отново иска необуздано да се заеме с оная погрешна, за един Раковски извинителна етимология, то той няма право на научност. Който навсякъде открива величието на българското племе; който счита не само хуните, но и скитите, гетите, масагетите, както и всички други народи, за които старите историци пишат, че са живели на Балканския полуостров, за славяни и специално за българи; който твърди, че българите са живеели по времето на Апостол Павел около Солун; той би трябвало да подкрепи смелите си тези със силни аргументи…“ „Терминът турско-татарски език, с който се обозначава езикът на новодошлите откъм Волга българи (къде е тоя език? — б.а.), не се харесва на г-н Ценов“ и пр.

А в „Учителски вестник“[5] Младенов между другото писа:

„С убеждението, че българите са хуни, той (Ценов) ни напомня забравената «История българска под имя уннов» на покойния Г. Кръстьович. Подмамен от трудовете на Венелин и Савалев-Ростиславлевич, Кръстьович се помъчи да убеди всички, че хуните са българи. (Кръстьович собствено бе подмамен от Клапрот). Още навремето си Дринов[6] «Хуни ли сме ние?» показа, че хунската теория, макар основана на «първоизточните исторически източници» — не издържа никаква критика“.

От приведеното се вижда, че Младенов е поддържал гледището, че българите не са хуни, а са турци, дошли през 679 г. от Волга.

    /.../

3. Стара България 

Както казахме, Прокоп нарича Херодотовите кимерии хуни, а Херодотовите скити — готи. Теофан и Никифор пък нарекоха Прокоповите готи българи. Докато Херодот пише, че покрай Меотидския канал са живели кимерии и скити, а Прокоп — че там са живели хуни и готи, Теофан и Никифор пишат, че там са живели хуни или хуногундури и българи. Като българи те са обозначили Херодотовите скити или Прокоповите готи. Ето защо ние наричаме готите българи. Теофан и Никифор определят родината на тези хуни и българи по следния начин:

Теофан пише:

„Нужно е сега да разкажем и за старината на хуногундурите, българите и котрагите (а Никифор казва: хуните и българите). В северните преминаеми части на Евксинския понт, в тъй наречения Меотидски канал, започва тъй наречената река Куфис (Никифор я нарича Кофис), която се връща (излива) на края на Понтийското море, близо до Некропилите, при тъй наречения нос Криупросопон“.

При Криупросопон, или Метопон, се е изливал Страбоновият Босфор, тъй че Теофан и Никифор са наричали Страбоновия Босфор река Кофина, или Говедина, която е текла на края на Понта покрай Галата.

След това Теофан продължава:

„От казания канал (където започвала р. Кофина) морето е като река и тече през земята на Босфора и Кимерия в Евксинския понт. От този канал покрай р. Кофина се простира Стара Голяма България“.[18]

Стара България е опирала до Златния рог и е обемала днешна Галата и Пера.

Като сравним Теофан със старите писатели, ние виждаме, че неговата работа представлява една компилация от техните мнения. Той повтори Херодот, като каза, че неговата р. Куфис е текла на края на Черно море (т.е. там, където Черно море се влива в Мраморно). Той е повторил Страбон, като казва, че неговата р. Кофина свършвала при Криупросопон (овнешко лице), а Страбоновото Криуметопон днес е Галата. Понеже тук свършва Златният рог, то и Теофан е нарекъл устието на Златния рог р. Кофина. Страбоновият Меотидски канал се излива в морето през Кимерийския Босфор, този — през Тракийския. Теофан пък пише, че неговата р. Кофина тече през земята на Босфора и Кимерия, вместо да каже, че е текла през Кимерийския Босфор. Тук Теофан е повторил Страбон. Той е повторил и Прокоп, който пише, че от Хиеро (на устието на Златния рог) към Византия морето текло във вид на река. Понеже неговата Стара България се е намирала там, където морето тече във вид на река и понеже според Прокоп морето правело това от Хиеро на Златния рог до Византия, то тук се е намирала Стара Голяма България. Теофановите хуни и българи са впрочем Есхиловите скити и кимерии, т.е. пражителите на Тракия и Илирия. Стара България се е намирала в Тракия до Босфора. Мястото на днешния Цариград се е населявало някога от българи. Тук трябва особено да изтъкнем, че Теофан и Никифор под българи са разбирали предимно народа, който по-старите средновековни писатели наричаха готи. Вместо хуни и готи, те казваха хуни и българи. Българската държава според тях е образувана от хуните и готите на по-старите писатели: затова аз казах, че готите са българи.

Съобщените тук данни не са отделни факти, а система, която се поддържа от всички стари писатели. Така например, за хунугурите или хуногундурите, които образуваха българската държава, Йордан, който е писал своята книга около 552 г., казва: Те живееха най-напред покрай Меотидското блато (преди Троянската война), след това в Мизия, Тракия и Дакия; по-късно пак се споменават в Скития покрай Понтийското море и пр.[19] Тези хуногури образуваха българската държава.

/.../


   ПП: За да не ме обвините в голословие, си направих труда да посоча цитати от признатия за псевдоисторик Г. Ценов /от "Кроватова България" – 1937 г./
   Неговите последователи-автохтонисти пишат по подобен начин: публицистично, с патриотарски патос, с любителски етимологии, с безумни фантазии, със спекулативна ирония към опонентите, с твърда убеденост в правотата си, с често повтаряне на 5-10 опорни точки, с ирационално мислене...

Цялата книга на бай Ганчо Ценов може да прочетете тук –

https://chitanka.info/book/5004.htmlxГласувай:
17Следващ постинг
Предишен постинг

1. iliyanv - Златарщина - манипулации, фалшификации и тъпота
17.01 07:29
Бешевлиевщина-Тангрианщина - юрти и татаро-монголи; Дуйчевщина - кирилометодивски ватикански ментета и славянщина, дошла от пълните с комари, пиявици и болести блата на Източна Европа. Как нежно галят ушите и очите на местниия клуб на идиотите - ти, доброданчо психото, леонлеонпорно2, щатъпанаров, баринометъра тъпомер и вся асталная блогова сволоч.
цитирай
2. dobrodan - Търпелив човек си ти, Марине :).
17.01 10:43
Аз издържах две страници само.
цитирай
3. dobrodan - Илиянче, що така с простотиите от зарана:)?
17.01 11:08
Скоро ще поспориш с китайците, ако ти отърва:).
Оценявам ти както свежите идеи за по-новата ни история, така и вълшебния идиотизъм при разглеждането на старата :).
цитирай
4. get - До 3. dobrodan + mt46 ... Към двама ви ВЪПРОС ?
17.01 14:53
dobrodan написа:
Скоро ще поспориш с китайците, ако ти отърва:).
Оценявам ти както свежите идеи за по-новата ни история, така и вълшебния идиотизъм при разглеждането на старата :).


А в „Учителски вестник“ Младенов между другото писа:

„С убеждението, че българите са хуни, той (Ценов) ни напомня забравената «История българска под имя уннов» на покойния Г. Кръстьович. Подмамен от трудовете на Венелин и Савалев-Ростиславлевич, Кръстьович се помъчи да убеди всички, че хуните са българи. (Кръстьович собствено бе подмамен от Клапрот). Още навремето си Дринов[6] «Хуни ли сме ние?» показа, че хунската теория, макар основана на «първоизточните исторически източници» — не издържа никаква критика“.

От приведеното се вижда, че Младенов е поддържал гледището, че българите не са хуни, а са турци, дошли през 679 г. от Волга.


- Въпрос КЪМ ДВАМА ВИ ?

- Следва ли да ПРИЕМАМ че ВИЕ СПОДЕЛЯТЕ ? - казаното от лингвиста Ст. Младенов: БЪЛГАРИТЕ СА ТЮРКИ ДОШЛИ НА БАЛКАНИТЕ от РЕКА ВОЛГА ?!
цитирай
5. leonleonovpom2 - 1. iliyanv - Златарщина - манипулации, фалшификации и тъпота 07:29
17.01 16:36
А, знаеш ли, че въпросният клуб на идиотите е избрал именно тебе, баш идиотът, за негов председател!?
Като най- заслужил дебил!
Така ,че стягай се, с нови дебилщини трябва да докажеш ,че заслужаваш доверието, тъпанар такъв!
цитирай
6. leonleonovpom2 - 3. dobrodan - Илиянче, що така с простотиите от зарана:)? 11:08
17.01 16:43
Здравей, Краси!!

Това не го плаши!
Такъв ,който първо не е наясно със себе си, а след това и с всичко останало, няма проблем да спори и ,не с азиатци, но и с марсианци!? Особено ако има нещо за отричане! Негово е!
Това му е инстинкт, животински! Веднага се нахвърля като звяр, дори и самолетоносач да има насреща си!
Сбъркано е човечето, какво да го правим?
цитирай
7. dobrodan - Гете? Не сме тюрки (ох, аман, аман, за 58-ми път го пиша) :):):)!
17.01 19:11
Тюрки сме станали на изток.....ох.....божееей....досадна работа.
Смесили сме се и с нетюркоезично население, и при Кавказ, и при Днестър.
Езикът на шефовете обаче е от старата тюркска група, откъдето и да го погледне човек.
Направи си труда, ако искаш, погледни в последния ми постинг, натисни Ctrl + F, напиши сармати и чети какво означава етнонимът.
цитирай
8. mt46 - ...
17.01 19:31
4. get - До 3. dobrodan + mt46 ... Към двама ви ВЪПРОС ?
14:53
/.../

"От приведеното се вижда, че Младенов е поддържал гледището, че българите не са хуни, а са турци, дошли през 679 г. от Волга.


- Въпрос КЪМ ДВАМА ВИ ?

- Следва ли да ПРИЕМАМ че ВИЕ СПОДЕЛЯТЕ ? - казаното от лингвиста Ст. Младенов: БЪЛГАРИТЕ СА ТЮРКИ ДОШЛИ НА БАЛКАНИТЕ от РЕКА ВОЛГА ?!"

НЕ, НЕ СЛЕДВА!... Ст. Младенов поддържа тюркската теория за произхода на прабългарите, неговите доказателства са лингвистични... Съмнявам се да е писал, че българите са дошли от Волга, защото това е остаряла хипотеза...
цитирай
9. mt46 - О, предлаганите от теб текстове се четат по-мъчно!... :)
17.01 19:47
dobrodan написа:
Аз издържах две страници само.

цитирай
10. kvg55 - mt46,
17.01 20:35
Не ми е познат този учен.
Още от началото не ми хареса.
цитирай
11. get - До 8. mt46 - Тачков ОТНОВО ПОСТАВЯМ ВЪПРОСА ... Тъй като не получих смислен отговор?
18.01 11:35
get написа:

- Въпрос КЪМ ДВАМА ВИ ?

- Следва ли да ПРИЕМАМ че ВИЕ СПОДЕЛЯТЕ ? - казаното от лингвиста Ст. Младенов: БЪЛГАРИТЕ СА ТЮРКИ ДОШЛИ НА БАЛКАНИТЕ от РЕКА ВОЛГА ?!"


- На което ОТГОВАРЯШ!
mt46 написа:

НЕ, НЕ СЛЕДВА!... Ст. Младенов поддържа тюркската теория за произхода на прабългарите, неговите доказателства са лингвистични... Съмнявам се да е писал, че българите са дошли от Волга, защото това е остаряла хипотеза...


- Тогава ЯВНО САМ НЕ ЧЕТЕШ - ТОВА КОЕТО ПРЕПЕЧАТВАШ от Ст. Младенов?
mt46 написа:

"От приведеното се вижда, че Младенов е поддържал гледището, че българите не са хуни, а са турци, дошли през 679 г. от Волга.


ВТОРО: На Добродан - ОТГОВОР на заядливото му и безоснователно?
dobrodan написа:

Тюрки сме станали на изток.....ох.....божееей....досадна работа.
Смесили сме се и с нетюркоезично население, и при Кавказ, и при Днестър.
Езикът на шефовете обаче е от старата тюркска група, откъдето и да го погледне човек.


- Кое от двете ти БЕЗДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ ТВЪРДЕНИЯ Е ВЯРНО Добродан ефенди?
А// Тюрки сме станали на изток.....ох.....божееей....досадна работа.
Б// Езикът на шефовете обаче е от старата тюркска група, откъдето и да го погледне човек.

От което НА ЩУРИТЕ ТИ ОТ ВИДА ... Тюрки-не-тюрки НО ПРИКАЗВАЩИ НА ТЮРКСКИ ЕЗИК БЪЛГАРИ - Питам?
- Как така БЕЗ ДА СМЕ ТЮРКИ ... ЗАГОВОРВАМЕ на "чувашки-ТУРСКИ" :))):)))?
С допълнението: Вече съм (ти) ДАВАЛ ИЗВОРОВИ ДОКАЗАТЕЛСТВА(по писаното от Исахри, ал'Бакри и Димешки) в които се ОТРИЧА(твърдяното от теб !) ... Езика на БЪЛГАРИТЕ от Волга и Кавказ ДА Е ОТ ТЮРКСКОТО ЕЗИКОВО СЕМЕЙСТВО ?!

- Та след като ... ПОКРАЙ ХУНИТЕ НЕ Е ДОКАЗАНО, ЧЕ БЪЛГАРИТЕ ГОВОРЯТ ТЮРКСКИ - това по Стефан Младенов? Тогава остава вече ОТ ШЕСТИ ВЕК ... Българите да са ГО ПРОГОВОРИЛИ - тъй ли?
- Какво ще кажеш драги Тачков - "разгромил" препечатвайки една НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ НЕИЗДЪРЖАНА СТАТИЯ, анти-Ценов :))) ?
- Така спор не се води и НАУКА НЕ СЕ ПРАВИ !
цитирай
12. mt46 - !?
18.01 17:40
11. get - До 8. mt46 - Тачков ОТНОВО ПОСТАВЯМ ВЪПРОСА ... Тъй като не получих смислен отговор?
11:35
get написа:

- Въпрос КЪМ ДВАМА ВИ ?

- Следва ли да ПРИЕМАМ че ВИЕ СПОДЕЛЯТЕ ? - казаното от лингвиста Ст. Младенов: БЪЛГАРИТЕ СА ТЮРКИ ДОШЛИ НА БАЛКАНИТЕ от РЕКА ВОЛГА ?!"


- На което ОТГОВАРЯШ!
mt46 написа:

НЕ, НЕ СЛЕДВА!... Ст. Младенов поддържа тюркската теория за произхода на прабългарите, неговите доказателства са лингвистични... Съмнявам се да е писал, че българите са дошли от Волга, защото това е остаряла хипотеза...


- Тогава ЯВНО САМ НЕ ЧЕТЕШ - ТОВА КОЕТО ПРЕПЕЧАТВАШ от Ст. Младенов?" /.../
- Какво ще кажеш драги Тачков - "разгромил" препечатвайки една НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ НЕИЗДЪРЖАНА СТАТИЯ, анти-Ценов :))) ?
- Така спор не се води и НАУКА НЕ СЕ ПРАВИ !"

Явно ти не четеш и не разбираш!
Целият постинг /без послеписа ми/ се състои от цитати от книгата на Г. Ценов "Кроватова България..." :)))
Навярно си ганчоценовист на втора степен... :)
цитирай
13. mt46 - О-о, предполагам, че си ганчоценовист на трета степен...
18.01 17:41
iliyanv написа:
Бешевлиевщина-Тангрианщина - юрти и татаро-монголи; Дуйчевщина - кирилометодивски ватикански ментета и славянщина, дошла от пълните с комари, пиявици и болести блата на Източна Европа. Как нежно галят ушите и очите на местниия клуб на идиотите - ти, доброданчо психото, леонлеонпорно2, щатъпанаров, баринометъра тъпомер и вся асталная блогова сволоч.

цитирай
14. shtaparov - Ако е за въпрос, "Ганчоцен...
18.01 19:43
Ако е за въпрос, "Ганчоценовщините" са много по-точни и по-праведни от Златарщините, Иванбожиловщините и Московщините но ако държиш непременно да се лъже продължавай да ги преписваш сляпо,без да влагаш и грам здрава мисъл!
цитирай
15. shtaparov - 4. get - До 3. dobrodan + mt46. . . Към ...
19.01 07:01
mt46 написа:
4. get - До 3. dobrodan + mt46 ... Към двама ви ВЪПРОС ?
14:53
/.../

"От приведеното се вижда, че Младенов е поддържал гледището, че българите не са хуни, а са турци, дошли през 679 г. от Волга.


- Въпрос КЪМ ДВАМА ВИ ?

- Следва ли да ПРИЕМАМ че ВИЕ СПОДЕЛЯТЕ ? - казаното от лингвиста Ст. Младенов: БЪЛГАРИТЕ СА ТЮРКИ ДОШЛИ НА БАЛКАНИТЕ от РЕКА ВОЛГА ?!"

НЕ, НЕ СЛЕДВА!... Ст. Младенов поддържа тюркската теория за произхода на прабългарите, неговите доказателства са лингвистични... Съмнявам се да е писал, че българите са дошли от Волга, защото това е остаряла хипотеза...

Младенов може да ги поддържа но той е повече турчин от който и да било древен Българин,понеже прави "заключенията" си избирателно,по ненаучен метод и с предварителното внушение че "така трябва да е",понеже спонсорът му е заръчал това! В същото време аз имам лингвистични, исторически, етногенетични и математически доказателства,че той определено не е прав,понеже Българите не идват тук от Изток а напротив- те идват от север и от запад но не през VII век,а 1000 години преди това!
цитирай
16. dobrodan - Гете.....честно казано.........тюркоезичен не означава тюркски произход
20.01 13:11
на всяка цена.
СЕГА ЩЕ МИНА НА ГЛАВНИ БУКВИ, ЧЕ ДА НЕ ПРОПУСНЕШ НЕЩО.
БЪЛГАРИТЕ СА ИЗНАЧАЛНО ТЮРКОЕЗИЧНИ. ЗАПИШИ СИ ГО НЯКЪДЕ.
НЕ ВСИЧКИ НАРОДИ, КОИТО СМЕ ОБЪЛГАРИЛИ, СА БИЛИ ТАКИВА.
ЗАПИШИ СИ ГО НЯКЪДЕ И ТОВА.
НЕ НИЕ СМЕ ПРОГОВОРИЛИ ЧУВАШКИЯ ЕЗИК, А ТЕ СА ПРОГОВОРИЛИ НАШИЯ.
РАЗЛИКАТА ОТ ОГУРСКИЯ НАШ ЕЗИК ДО ТЮРКСКИЯ ИЗТОЧЕН ЕЗИК Е ПО-ГОЛЯМА ОТКОЛКОТО МЕЖДУ АНГЛИЙСКИ И НЕМСКИ.
ПИТАМ КОЛКОТО ДА СЕ НАМИРАМ НА РАБОТА, ЧЕТЕШ ЛИ ПРИ МЕН ПОНЕ ОТ ВРЕМЕ НАВРЕМЕ?
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/41TurkicInEnglish/EnglishTurkicLexiconRu.htm#Latin

Това ще е един от следващите преводи.
Погледни къде и кога се определя зараждането на тюркската езикова група.

https://dobrodan.blog.bg/history/2021/06/17/tiurkite-kato-nositeli-na-kulturata-na-shnurovata-keramika-v.1765849

Статията е сред най-интересните, които изобщо съм срещал.

Дали българи са живеели по Волга преди да слязат надолу към Азовско море?
Определено да.
Дали са живеели и на други места, на запад и север?
Определено да.
Разковничето е просто: българи не е етноним. ПОВТАРЯМ, НЕ Е ЕТНОНИМ!
Чувашкото ПУЛКА означава просто хора, народ.
Балкар означава поклонник на светлината - Слънце, Луна и т. н.
Тюркоезични племена е имало още по времето на Шумер; каза, че си чел Сулейменов или греша?
Гете......предлагам да погледнеш ма-а-лко по-сериозно на тази проблематика.
Въпроса с ал-Истахри и другите мисля, че го разнищвахме и ти отговорих пълноводно?
В НАМЕРЕНИТЕ НАДПИСИ В ДУНАВСКА БЪЛГАРИЯ НЯМА И ЕДНА ИНДОЕВРОПЕЙСКА ДУМА! АКО МНОГО ДЪРЖИШ, ЗНАЕШ КЪДЕ ДА ГИ ТЪРСИШ.
Надписът на Кубратовия пръстен през кой език е разчетен?
Не, омръзва вече. Оправяй се сам, не си малък!!!
До XIII век, пишат пътешественици, Дунавска България е говорила на езика на волжките българи от Велика България, откъдето някога излезли българите......
цитирай
17. kirk - Изненадан съм - dobrodan в случая е прав
23.01 19:15
Изненадан съм - dobrodan в случая е прав: тюркоезични са били, но това не е гаранция за етнически идентитет. Що се отнася до мнението му за етнонима - тук греши. Фиксирани са в наши източници от IV в. с 4 племенни самоназвания, чиято втора част е неизменно бЪлгар-бЪлкар-булгхар и това не е арм. дума, а самоназванието им. Първата част са неизвестни думи: купи, дучи, чавдур и четвъртото го забравих вече! Това му е и грешката на Dobrodan - че приписва на този език над 3 хилядолетна история, обаче упорито го нарича тюркски! А тюрките преди Х в. са прототюрки и всъщност семантично означават "неиранци". Не са родствени и говорели близко сродни езици. Обаче в статията за руснаците и украинците лъже, че адигейският бил тюркски!!! И съчинителствува разни проценти ДНК гени - на поразия!!!
цитирай
18. mt46 - Добродан си пада по тюркоманията...
23.01 23:38
kirk написа:
Изненадан съм - dobrodan в случая е прав: тюркоезични са били, но това не е гаранция за етнически идентитет. Що се отнася до мнението му за етнонима - тук греши. Фиксирани са в наши източници от IV в. с 4 племенни самоназвания, чиято втора част е неизменно бЪлгар-бЪлкар-булгхар и това не е арм. дума, а самоназванието им. Първата част са неизвестни думи: купи, дучи, чавдур и четвъртото го забравих вече! Това му е и грешката на Dobrodan - че приписва на този език над 3 хилядолетна история, обаче упорито го нарича тюркски! А тюрките преди Х в. са прототюрки и всъщност семантично означават "неиранци". Не са родствени и говорели близко сродни езици. Обаче в статията за руснаците и украинците лъже, че адигейският бил тюркски!!! И съчинителствува разни проценти ДНК гени - на поразия!!!

Ние няма как да сме наследници на всички прабългари, нито на всички траки...
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: mt46
Категория: Изкуство
Прочетен: 15214110
Постинги: 3055
Коментари: 41100
Гласове: 133945
Спечели и ти от своя блог!
Архив
Календар
«  Май, 2022  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031