Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
29.11.2022 23:08 - Калашите не са от нашите. Бактрийски /кушански/ език
Автор: mt46 Категория: История   
Прочетен: 2229 Коментари: 15 Гласове:
17

Последна промяна: 29.11.2022 23:10

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
.
.
.
image

Калашите (на калашкиKaĺaśa; на нуристанскиKasivo) са етническа група от индоевропейски произход, населяващ планинските райони на Хиндукуш, на границата между Афганистан и Пакистан. Страната им (ведно с тази на нуристанците) е наричана Кафиристан (страна на гяурите, на неверниците), защото те столетия упорито отказват да приемат исляма, до самия край на 19 век, когато част от тях са насилствено помохамеданчени, но новата вяра така и не се утвърждава – над половината население все още явно изповядва старите си индо-арийски култове.

Произход

Има индикации от много по-ранни времена – 2-ро хилядолетие пр. Хр. за наличието на калашите и нуристанците. Това е поне 1500 години преди Александър Велики да завладее Персия и Бактрия

Калашите са по правило стройни, руси и кестеняви, с преобладаващо сини и светли очи дългоглави европиди и с подобни на алпийските расови белези, приличат си с нуристанците, но като тях са напълно различни от преобладаващия външен вид на околните народи. Интересното е, че калашите нямат преки етнически връзки с нуристанците – тези две етнически групи идват от различни клонове на индоиранци, което разделение е вероятно няколко хиляди години назад. В Пакистан има спор относно това как точно да се определят калашите като обособена етническа група, но ги посочват като различно от масовото пакистанско население. Научната общност на големите световни университети включва езика на калашите към групата на дардските езици, при цялата условност на тази група.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B8
 

Бактрийският език е мъртъв ирански език, разпространен някога на територията на провинция Бактрия в Средна Азия. Изчезва към 9 век, изместен от средноперсийски език.

През XIX в. названието бактрийски (нем. baktrisch, altbaktrisch, фр. bactrien) се употребява неправилно като означение за езика на Авестата, сборник от зороастрийски богослужебни химни. В недалечното минало погрешно се употребява названието „етеотохарски език“ (фр. eteo-tokharien)[1], тъй като тохарските езици всъщност не принадлежат към иранската група. Установено е, че част от народите, наречени в гръцки, латински, персийски и индийски източници тохари, говорят на източноирански език и нямат нищо общо с население, оставило паметници на тохарски езици А и Б в няколко оазиса в Таримската котловина[2]. Тези наименования на бактрийския език вече не са актуални.

Употребата на иранския бактрийски език вместо гръцки за административни нужди е въведено от император Канишка от Кушанската династия. Затова бактрийският език се нарича от някои автори още „гръко-бактрийски“ или „кушански“.

Писменост и документи

Вследствие от военните походи на Александър Македонски в Средна Азия започва да се употребява старогръцки език и азбука за административни нужди. С времето местното население започва да използва гръцката азбука, към която е добавена буквата ю „шо“ за обозначаване на звука /ш/, който липсва от гръцкия език. Открит е и фрагмент на бактрийски език, написан на манихейска азбука[3].

 • image

  Златна монета на Диодот (245 г. пр. Хр.)

 •  
 • image

  Сребърна драхма на Менандър (около 160 – 135 г. пр. Хр.) с легенда на гръцки и на индийска писменост кхароштхи.

  /.../

  Бактрийските документи обхващат правни и стопанско-търговски документи, будистки текстове, както и писма, много от които все още са запечатани и добре запазени. Въпреки това, повечето писма са доста кратки и е трудно да се разбере съдържанието им, тъй като често се отнасят до предишна кореспонденция и неизвестни събития. Два от новооткритите документи са будистки текстове, вероятно свързани с будисткото течение амитабха. Повечето документи са със стопански характер и включват текстове, написани върху дървени пръчици (текст до три реда), които изглежда като обратна разписка или рабош за доставки на хранителни продукти, като пшеница и лук. Други икономически документи се състоят от списъци на лични имена, стоки и суми, вероятно записани със счетоводни цели. Тези документи съдържат много цифри, чието правилно четене е важно за тълкуване на датите в много документи.

  Повечето от документите са датирани правни договори, които се занимават с продажби, отдаване под наем, подаръци, освобождаване на роби или уреждане на спорове, дори брачен договор. Много такива документи са запазени в два екземпляра, написани на еднакъв пергамент. Един екземпляр на договора се оставя отворен, за да се чете, а другият е плътно навит, завързан с конец и заверени с шест глинени печата или пръстови отпечатъци на договарящите се страни и свидетелите им. Техните имена понякога са написани на обратната страна на документа, до дупките за конеца. /.../ От бактрийски надписи намерени в Tочи, Пакистан, може да се заключи, че тази епоха вероятно започва през 233 г.сл. Хр. Така датираните бактрийски документи попадат между 342 г. и 781 г., и обхващат периода на кушано-сасанидскаефталитска и тюркска власт и ранния ислямски период, когато арабският език поема ролята на административен език в Бактрия.[7]

  /.../

  Надписът от Рабатак, провинция Баглан, Афганистан е направен по заповед на кушанския император Канишка. Открит през 1993 г. при археологически разкопки[6].

  Бактрийски текст с гръцки букви

  [...]νο βωγο στοργο κανηюκε κoюανo ραюτoγo λαδειβo χoαζαoαργo βαγ[η]ζνoγo κιδι ασo νανα oδo ασo oισπoανo μι βαγανo ι юαoδανι αβoρδo κιδι ιωγo χюoνo νoβαστo σ(α)γωνδι βαγανo σινδαδo oτηια ι ιωναγγo oασo oζoαστo ταδηια αριαo ωσταδo αβo ιωγo χюoν(o) αβo [ι] ιυνδo φρoαγδαζo αβo юατριαγγε юαoρε αγιτα κooαδηανo oδo ι oα(σ)πo oδ(o) [ι ζ]αγηδo oδo ι κωζ(αμ)βoo δo ι παλαβoτρo oιδρα αδα αβo ι ζιριταμβo σιδηιανo πρoβαo oδo μανδαρσι ζαoρανo αβo ι σινδo ωσταδo oτη(ι)α αρoυγo ιυνδo (αβo) ι σινδo ωσταδo τασι юαι κανηюκε αβo юαφαρo καραλραγγo φρoμαδo (α)βεινα[...]o βαγoλαγγo κιρδι σιδι β[...]αβo ριζδι αβo μα καδγε ραγα φαρειμoανo β(α)γα(ν)o κιδιμαρo κιρδαν(ε) ι μα[...]o[φ]αρρo oμμα ooηλδι ια αμσα νανα oδo ια αμσα oμμα αoρoμoζδo μoζδoo(α)νo σρoюαρδo ναρασαo μιιρo oτηια oυδoανo πι(δo)γιρβo φρoμαδo κιρδι ειμoανo βαγανo κιδι μασκα νιβιχτιγενδι oτhια φρoμαδo αβειμoανo юαoνανo κιρδι αβo κoζoυλo καδφισo юαo αβo ι φρoνιαγo (o)δo α(βo o)oημo (τ)ακτoo юαo α(β)[o] ι νια(γ)o oδo αβo ooημo καδφισo юαo αβo (ι) πιδα oδo αβo ι χoβιε αβo κανηюκo юαo τα σαγωνδι юαoνανo юαo ι βαγεπooρακ[α]vε [...] φρ(o)μαδo κιρδι ταδι юαφαρε καραλραγγε κιρδo ειo βαγoλαγγo [...]o καραλραγγo oδo юαφαρo καραλραγγo oδo νoκoνζoκo ι αюρooα[λγo κιρ]δo ια φρoμανo ειμιδβα βαγε κιδι μαρo νιβιχτιγενδι ταδανo αβo юαoναν(o) юαo αβo κανηюκε κoюανo αβo ιαoηδανι ζoρριγι λρoυ(γ)o αγγαδ[...]γo oανινδo π[...]ι(ν)δι oδ[…](δ)ι βα(γ)επooρo ασo ιωγo χюoνo αβo ιo (α) χюoνo ιυνδo αρoυγo ναρα[...] ι β(α)γoλαγγo αβo ιωγo χюoνo ασπαδo ταδι αβo ι αρημεσo χюoνo αγαρ[...] [...]χα[...π]ιδo юαo φρoμανα αβισσι παρηνα λαδo αβισσι ρηδγε λαδo αβισσ[ι...] [...]юαι μαδ[...]α (α)βo βαγανo λαδo oδo φαρειμoανo αχoδανo [σι]δι [α]βo μι βαγε λ[αδo]

  Превод на български език

   

  „[...] на великото спасение, Канишка Кушанецът, праведният, справедливият, самодържецът, заслужил божествена слава, който получи царството от Нана и от всички богове, който въведе година първа, както пожелаха боговете. И той издаде указ на гръцки, после го обяви на арийски. В година първа той беше обявен в Индия, в цялата област на кшатриите, че тях – Васп, Сакета, Каушамби, Паталипутра, чак до Шри-Чампа – всички владетели и всяка власт той подчини на себе си, и подчини цяла Индия на себе си. Тогава цар Канишка даде заповед на каралранг Шафар на [...] да построи светилище, наречено Б[...]аб в равнината на (царския) дом, за боговете, чиято служба тук [...] славният Умма води: гореспоменатия Нана, и гореспоменатите Умма, Аурмузд, Срошард, Нараса, Михр. И даде заповед да се изобразят същите, изброени тук, за следните царе: цар Кужула Кадфисес, прадядо му, цар Вима Такту, дядо му, цар Вима Кадфисес, баща му, и за себе си, цар Канишка. После, като цар над царете, потомък на божествения род, [...] беше дал заповед, каралранг Шафар построи това светилище. Каралранг [...], каралранг Шафар и ащвалг Нукунзук (изпълниха) царската заповед. Нека споменатите тук богове (дарят) царя над царете Канишка Кушанеца завинаги със здраве, щастие и победи и нека синът на боговете владее цяла Индия от година първа до година хиляда. [...] Светилището беше основано в година първа и завършено в година трета…според царската заповед и много обреди бяха дарени, и много прислужници бяха дарени, [...] царят даде (дарове) на боговете[...]“

  https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA

  ПП: Да виждате нещо общо с траките или с древните българи?... Писнало ми е от исторически лъжи и манипулации!...
Гласувай:
17


Вълнообразно


Следващ постинг
Предишен постинг

1. leonleonovpom2 - Здравей, Марине!
30.11.2022 00:40
Марине, ще дам скоро още няколко десетки думи, които съвпадат в трите езика
Това ,че защитаваш измислици и лъжи в " документи" е похвално! Но това не е наука, защото в нея няма развитие Това е папагалщина
Тези думи от Афганистан и Пакистан в езика ни са дошли с Аспаруховите Българи А те са отишли с Александър и след това- там Обяснил съм това! Ти как обяснямаш произхода на Аспаруховите Българи? Защо идват тук и са приети Моля ти се, напъни се, не ми предлагай копиртекстове Обривам се от тях
Какво искаш да кажеш със старогръцкия ,там е имало гърци ли?
Знаем една подобна стъкмистика ,как от словото е поникнала славата?
По добре обясни наличието на имена Като Аспарух там, Мадарски конник, идентичен на нашия, името на село Бата в Бургаско, гундури, , Асен, Петър Белгун, Бесараб, Учин, дол, , чело, , БЪЛГАРЕ, АББОБА, Плиска, , Въло, пердах, , Варна, Кавурна, Буда, Печ и още много. Защо ги има там и у нас? Случайно съвпадение не минава Ако са две , три незначителни-може

Аз съм защитил докторат, минал съм през ВАК, какъвто сега няма, какво се мъчиш да докажеш, на мен и на тебе? Аз не съм папагал да повтарям истини и неистини Може и да греша някъде, но подобни коректори, като тебе са вредни!
Аз винати съм насърчавал твоите писания и поздравявал Защото така съм научен, да насърчавам, а не да мачкам!
С това ,което правиш, равносилно е да кажа ,че поезията ти е плява и да преследвам настървено, за да докажа това Ами да ти кажа, няма да ми е особена трудност, ако реша
Но няма да го направя, не защото ми е трудно
Дал съм основни думи в езика ни, публикузал съм разказ на очевидещ, срещнал се с млад човек от племето калаши, който е казал, че са Българи, ти вадиш от девет кладенци вода, че не били такива
Не се притеснямай, ще изчезнем и без твоите усилия в тази насока Няма опасност да остане България при толкова предатели! Поздравления, ако ти плащат за тази работа
Ако продължаваш да се заяждаш по този начин, писал съм стотици рецензии, обещавам бебешката ти стихотварна продукция, да я разпердушиня!
Пиша от телефон, има грешки, технически Нямам време да ги оправя

Лека нощ
цитирай
2. dobrodan - Марине, не с рога, не с рога :):):):):)!
30.11.2022 11:00
Ти уби всичко детско у тоз човек, не биваше комай тъй изведнъж?
цитирай
3. kvg55 - mt46,
30.11.2022 11:37
Една фамозна етническа група от българската нация има прилика с жените от снимката.
Така че, не е като да нямаме никаква връзка.
цитирай
4. shtaparov - Няма много общо разбира се, и е нор...
30.11.2022 12:42
Няма много общо разбира се,и е нормално да е така но ако се загледаме по-внимателно,ще открием някои успоредици. Малкото прилики идват от наредбата на Канишка- той наредил да бъдат изкоренени неместните езици (тези,които са ги донесли пришълците от Европа),но някои остатъци все пак се запазили тук-там. Името Калаши може да им е дадено след арабското нашествие,но имаме тук негови паралели- топонимите КОЛОШ и КОЛУША в западна България. Расовия тип на калашите,за които претендират и македонистите прилича на индуски,понеже с времето са се смесили с местни народи и естествено са заприличали на тях така,както русите приличат на угрофини и татари а сърбите- на власи и албанци.
цитирай
5. mt46 - Здравей, Иване! Заплашваш ли ме? Това говори много лошо за тебе!...
30.11.2022 19:49
leonleonovpom2 написа:
Марине, ще дам скоро още няколко десетки думи, които съвпадат в трите езика
Това ,че защитаваш измислици и лъжи в " документи" е похвално! Но това не е наука, защото в нея няма развитие Това е папагалщина
Тези думи от Афганистан и Пакистан в езика ни са дошли с Аспаруховите Българи А те са отишли с Александър и след това- там Обяснил съм това! Ти как обяснямаш произхода на Аспаруховите Българи? Защо идват тук и са приети Моля ти се, напъни се, не ми предлагай копиртекстове Обривам се от тях
Какво искаш да кажеш със старогръцкия ,там е имало гърци ли?
Знаем една подобна стъкмистика ,как от словото е поникнала славата?
По добре обясни наличието на имена Като Аспарух там, Мадарски конник, идентичен на нашия, името на село Бата в Бургаско, гундури, , Асен, Петър Белгун, Бесараб, Учин, дол, , чело, , БЪЛГАРЕ, АББОБА, Плиска, , Въло, пердах, , Варна, Кавурна, Буда, Печ и още много. Защо ги има там и у нас? Случайно съвпадение не минава Ако са две , три незначителни-може

Аз съм защитил докторат, минал съм през ВАК, какъвто сега няма, какво се мъчиш да докажеш, на мен и на тебе? Аз не съм папагал да повтарям истини и неистини Може и да греша някъде, но подобни коректори, като тебе са вредни!
Аз винати съм насърчавал твоите писания и поздравявал Защото така съм научен, да насърчавам, а не да мачкам!
С това ,което правиш, равносилно е да кажа ,че поезията ти е плява и да преследвам настървено, за да докажа това Ами да ти кажа, няма да ми е особена трудност, ако реша
Но няма да го направя, не защото ми е трудно
Дал съм основни думи в езика ни, публикузал съм разказ на очевидещ, срещнал се с млад човек от племето калаши, който е казал, че са Българи, ти вадиш от девет кладенци вода, че не били такива
Не се притеснямай, ще изчезнем и без твоите усилия в тази насока Няма опасност да остане България при толкова предатели! Поздравления, ако ти плащат за тази работа
Ако продължаваш да се заяждаш по този начин, писал съм стотици рецензии, обещавам бебешката ти стихотварна продукция, да я разпердушиня!
Пиша от телефон, има грешки, технически Нямам време да ги оправя

Лека нощ

цитирай
6. mt46 - Добродане, де да беше чисто детско!...
30.11.2022 19:56
dobrodan написа:
Ти уби всичко детско у тоз човек, не биваше комай тъй изведнъж?

То е по-скоро антинаучно, средновековно, религиозно вярване-мислене... Дразнят ме аматьорските псевдонаучните напъни, претендиращи за научност и истинност!...
цитирай
7. mt46 - ...
30.11.2022 20:00
kvg55 написа:
Една фамозна етническа група от българската нация има прилика с жените от снимката.
Така че, не е като да нямаме никаква връзка.

Един германец дошъл у нас и попитал десетина цигани от кой етнос са. Те казали, че са българи... Та така и с калашите...
цитирай
8. mt46 - ...
30.11.2022 20:59
shtaparov написа:
Няма много общо разбира се,и е нормално да е така но ако се загледаме по-внимателно,ще открием някои успоредици. Малкото прилики идват от наредбата на Канишка- той наредил да бъдат изкоренени неместните езици (тези,които са ги донесли пришълците от Европа),но някои остатъци все пак се запазили тук-там. Името Калаши може да им е дадено след арабското нашествие,но имаме тук негови паралели- топонимите КОЛОШ и КОЛУША в западна България. Расовия тип на калашите,за които претендират и македонистите прилича на индуски,понеже с времето са се смесили с местни народи и естествено са заприличали на тях така,както русите приличат на угрофини и татари а сърбите- на власи и албанци.

По принцип могат да се открият прилики между много народи по света... Още в древни времена хора и етноси са се смесвали отчасти...
цитирай
9. get - До 8. mt46 - Тачков, това в което "разобличаваш" другите ... ?
30.11.2022 21:43
mt46 написа:
shtaparov написа:
Няма много общо разбира се,и е нормално да е така но ако се загледаме по-внимателно,ще открием някои успоредици. Малкото прилики идват от наредбата на Канишка- той наредил да бъдат изкоренени неместните езици (тези,които са ги донесли пришълците от Европа),но някои остатъци все пак се запазили тук-там. Името Калаши може да им е дадено след арабското нашествие,но имаме тук негови паралели- топонимите КОЛОШ и КОЛУША в западна България. Расовия тип на калашите,за които претендират и македонистите прилича на индуски,понеже с времето са се смесили с местни народи и естествено са заприличали на тях така,както русите приличат на угрофини и татари а сърбите- на власи и албанци.

По принцип могат да се открият прилики между много народи по света... Още в древни времена хора и етноси са се смесвали отчасти...


... страда и твоя доказателствен метод?!

От което елементарен - Въпрос?

"Траките" на какъв език са говорили ... гръцки, латински или ... някакво "есперанто" на древността ?

Или и ти подобно на Добродан - споделяш мнението, че са говорели на език - не от индоевропейското семейство ?!

П.П.
Нарочно съм сложил ""кавичките на траки - защото БАЛКАНСКИ народ(и) с такова САМО-НАЗВАНИЕ няма ! Има, по-старо ОТ ГЪРЦИТЕ балканско население - на което последните са прикачили това прозвище// т.е. "тира(с/к)и", ОТ КОЕТО ТО е екзоним ... от времена, когато ГЪРЦИТЕ започват да се самоопределят за "елини" !

П.П.П.
- А в основното тяло на поста - ЩЕ ЛИ ОБЯСНИШ нещо много странно в ГРЪЦКАТА АЗБУКА на която е изписан Надписът от Рабатак?
цитирай
10. mt46 - "Траките" са говорели на тракийски език, който е индоевропейски... За други подробности нямам време...
30.11.2022 23:41
9. get - До 8. mt46 - Тачков, това в което "разобличаваш" другите ... ?
21:43
mt46 написа:
shtaparov написа:
Няма много общо разбира се,и е нормално да е така но ако се загледаме по-внимателно,ще открием някои успоредици. Малкото прилики идват от наредбата на Канишка- той наредил да бъдат изкоренени неместните езици (тези,които са ги донесли пришълците от Европа),но някои остатъци все пак се запазили тук-там. Името Калаши може да им е дадено след арабското нашествие,но имаме тук негови паралели- топонимите КОЛОШ и КОЛУША в западна България. Расовия тип на калашите,за които претендират и македонистите прилича на индуски,понеже с времето са се смесили с местни народи и естествено са заприличали на тях така,както русите приличат на угрофини и татари а сърбите- на власи и албанци.

По принцип могат да се открият прилики между много народи по света... Още в древни времена хора и етноси са се смесвали отчасти...


... страда и твоя доказателствен метод?!

От което елементарен - Въпрос?

"Траките" на какъв език са говорили ... гръцки, латински или ... някакво "есперанто" на древността ?

Или и ти подобно на Добродан - споделяш мнението, че са говорели на език - не от индоевропейското семейство ?!
цитирай
11. leonleonovpom2 - Марине, какво общо имаш ти с наук...
03.12.2022 01:22
Марине,какво общо имаш ти с науката, освен, че знаеш, че съществува? За какъв учен ми се пишеш,че даваш и тълкуванията в тази насока? Папагалските повторения на утвърдени неистини , копнати оттук, оттам, не са наука!
Ти не си разбрал смисъла на постинга,а атакуваш!
Не си вникнал в него ,а манипулираш , че калашите са Българи? Това го е казал човек от тях Аз само го предавам! И търся следи, което е нормално за един учен, какъвто ти,безспорно, не си!
Човек, който е за съжаление, няма за какво да бъде заплашван! Спокойно!
цитирай
12. kirk - Тичай да докладваш в МВР и КДС
04.12.2022 12:39
Много добре, драги Марине, добре е нещата да си дойдат намясто и разхлопаните, разместени дъски на някои "покриви" да се понаместят!!!
цитирай
13. mt46 - ...
04.12.2022 23:38
leonleonovpom2 написа:
Марине,какво общо имаш ти с науката, освен, че знаеш, че съществува? За какъв учен ми се пишеш,че даваш и тълкуванията в тази насока? Папагалските повторения на утвърдени неистини , копнати оттук, оттам, не са наука!
Ти не си разбрал смисъла на постинга,а атакуваш!
Не си вникнал в него ,а манипулираш , че калашите са Българи? Това го е казал човек от тях Аз само го предавам! И търся следи, което е нормално за един учен, какъвто ти,безспорно, не си!
Човек, който е за съжаление, няма за какво да бъде заплашван! Спокойно!

Това, че някой си бил казал нещо, не доказва нищо! Чисто голословие, нямащо нищо общо с науката! Аз представям научната гледна точка, защото ми е писнало от лъженаучни тъпотии и фантасмагории! Ти си наизустил десетина "урока" и десетина опорни точки, които папагалски преповтаряш до побъркване от десетина години!... Папагалче на Ганчо Ценов и на подобните му чукундури!... Аман от фанатици и грандомани!...
цитирай
14. mt46 - Оф, покривите стават по-криви!...
04.12.2022 23:40
kirk написа:
Много добре, драги Марине, добре е нещата да си дойдат намясто и разхлопаните, разместени дъски на някои "покриви" да се понаместят!!!

цитирай
15. kirk - На практика много криминал
16.12.2022 22:06
На практика много криминал има в графоманската логорея на ЛьонКавалетто и някой трябва да го докладва, ако не там, то в нЕкой психодиспансер, ако има такива запазили се по чудо в БеГето. Трябва наистина да си с помутен разсъдък и логика, за да обвиняващ някого, че е бил на 10-на урока на който Льольото не бил!!!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: mt46
Категория: Изкуство
Прочетен: 17009115
Постинги: 3367
Коментари: 43197
Гласове: 141367
Спечели и ти от своя блог!
Архив
Календар
«  Март, 2023  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031