Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
05.09 23:49 - Племенни и културни връзки между българския и руския народ
Автор: mt46 Категория: История   
Прочетен: 2856 Коментари: 17 Гласове:
14


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
.
.
.

Племенни и културни връзки между българския и руския народ

 

 

Академик Николай С. Державин

 

 

София, 1945


I. ПОКАЗАНИЯ НА СТАРИ ВЕЩЕСТВЕНИ ПАМЕТНИЦИ

 

Човешките трудови колективи са се създавали в продължителния процес на социално-стопанското строителство и етнографско оформяне чрез племенни кръстосвания и други тесни междуплеменни взаимодействия. Славянският етнографски тип и езикът му са органическа част от световното човечество. Поради това те не могат да се разглеждат без връзка с другите народи на света и особено без връзка с народите от Европейския материк.

 

Културно-историческото развитие на славяните от най-стари времена до днес показва, че те не са някакъв затворен в себе си, различен от останалите европейски народи, културно-исторически тип. Славяните са народ, който се е образувал в дългия и сложен диалектически процес на оформяне човечеството в неговия европейски дял.

 

/.../
В известен етап от историческия си развой славянските народи изникнали диалектически из предходния стадий, който се корени в далечни, дълбоки пластове от предисторическото минало на етническите прадеди на славяните. Как са се наричали тия прадеди, ние не знаем. През този стадий за обикновено название на отделните племенни колективи служат най-честа термини, означаващи „хора“, „народ". Такова значение има открай време най-ранният термин, свързан етнически със славяните:
 венд, мн. ч. венди. Племенните термини, като скит, мари, готи и др., означавали също: човек, мъж, деца, народ, племе 
[2].

 

 

Понеже нямаме преки показания, ние не можем да твърдим, че вендите (или венедите) на Плиний, Тацит и Птоломей (т. е. вендите от I и II в. сл. Хр., без да говорим за по-ранни времена) са били славяни, напълно оформени като етнографски тип. Ние съдим, че те са били славяни, само ретроспективно въз основа на по-късните, отнасящи се към VI в. сл. Хр. показания на Йордан, който разправя, че венети, анти и слави са три имена на един и същ народ; той дори твърди, че венетите (или винидите) в по-голямата си част се наричат славяни и анти. Друго доказателство, че венетите, исторически заовидетелствувани на европейска територия през първите векове след Христа, са били славяни, е немската дума „Wenden“, която и до днес служи за название на славяните: немците наричат така лужишките сърби, а техния език наричат „Wendische Sprache“. От всичко това следва, че вендите или венетите из Плиний, Тацит и Птоломей са били славянски народ.

 

Но Тацит се колебае, незнаейки към коя група народи да причисли певкините, венетите и фините — към германците или към сарматите, и твърди, че венетите приличали повече на сарматите, с които са сходни до известна, степен по обичаи: водят чергарски живот и се препитават с грабеж; казва, обаче, че все пак, той би отнесъл венетите по-скоро към германците, тъй като те умеят да строят къщи, познават употребата на щита и охотно ходят пеша, понеже са пъргави пешеходци. Всички тия черти, казва Тацит, ги няма у сарматите, които живеят на коне и коли (гл. XVI). Това показващ че в края на първия век след Христа, венетите са стояли в културно-историческо отношение в преходен стадий на развитие и са заемали междинно място между източно-европейските племена,

наречени от автора с колективното име „сармати“. Преди Христа такова колективно име за различните народи от Източна Европа било „скити“, а пък оседналите народи от Централна Европа Тацит нарича, поради географското им местоположение, ,,германци“ [3].

 

/.../

Така говорейки за славяните и изхождайки от общоприетото в руската наука схващане, за единния глотогоничен и етногоничан процес, ние различаваме най-напред прединдоевропейски или предславянски стадий, в развоя на съответните колективи, когато за славяни, като определен етнографски тип, още не може и дума да става, когато тези колективи в номенклатурно отношение се откриват в по-късните писмени източници най-често под имената „кимерийци", „тракийци", „скито-сколоти“, „сармати“ и др. имена на народи от древността. Това е било времето, когато стопанско-производствените взаимоотношения и културно-историческите връзки между хората са се формирали и развивали нестеснявани от никакви национално-етнографски ограничения и предразсъдъци, освен от тези малобройни правила, на които почивали вътрешнородовите отношения у отделните колективи.

 

Връзката се определяла от съзнанието, че произхождат от един и същ прадядо и имат общ интерес от физическото самозапазване на колектива.

 

В оная отдалечена епоха; от културно-историческия живот на човечеството пред нас се разкриват чрез паметници на материалната му култура, големи културно-типови еднаквости, характерно за жителите на обширни територии като тяхно общо културно притежание, независимо от каквито и да било национално-етнографски разграничения.

 

/.../


 

През епохата на палеолита е преждевременно да се говори за каквито и да било народи в днешния смисъл на тази дума в интересуващия ни дял от Средна и Източна Европа.

 

Народи в етнографския смисъл на думата в това време още не е имало, но съществувал комплекс от родови колективи, обединени до известна стенен от общата култура и общото културно наследство, характерни за късния палеолит. Тия колективи съставяли в това отношение известно културно-историческо единство или известен културно-исторически тип, който от своя страна се изявявал като повече или по-малко определен предисторически стадий в културното развитие на човечеството в дадената част от Европа.
/.../

http://www.promacedonia.org/nsd/derzhavin_plemenni_1945.htm
Гласувай:
14


Вълнообразно


1. kirk - Това е отрицателвн пример
06.09 09:28
Или антипример на историческо, по-точно псевдоисторическо мислене, а всъщност представлява политико-икономически и социално-икономически вулгарно изопачен поглед върху културния и цивилизационен развой на славяните. По тези причини, той просто няма шанс да съответства на реално протеклото обективно минало. Към 2010 г. и в славистиката, и в историята, и в други науки вече се възприема и затвърждава аргументираното становище, че няма как славяните да са имали общи предци, да са били роднини, да са родствени племена. Няма и общ единен славянски генетичен комплект от маркери, въпреки манипулациите и пропагандистките трикове на учени като Кльосов! Плисналото се и ширналото се за съвсем кратък период на възникване славянско море може да бъде обяснено единствено и само с една активна експанзия на езика им, който по търговски път, но и като "женски" се разпространил върху стари и по-неприспособими да отразяват новите понятия и реалии езици и диалекти. Женски банди са мигрирали от едно племе до и в друго, което като практика започва още от амазонки, после германки..., но при славянките - те са били съвсем миролюбиви.Женският език на свой ред е тръгвал от взетите от неславянски племена славянки за "съпруги", които са учили децата на своя език и в един момент племето става славяниезично!!! Един от безспорните авторитети и автори на това схващане е моят добър познат Флориан Курта, който признава, че румънци и молдовани в ново време са били на крачка от пославянчването!!!
цитирай
2. kvg55 - mt46,
06.09 15:27
Академик Николай С. Державин е научен авторитет.
цитирай
3. dobrodan - Придържай се към Тацит
06.09 21:17
и внимателно осмисли какво е написал.
цитирай
4. mt46 - На мен, като любител, ми е интересно да се запозная с част от писанията на Державин...
06.09 23:06
kirk написа:
Или антипример на историческо, по-точно псевдоисторическо мислене, а всъщност представлява политико-икономически и социално-икономически вулгарно изопачен поглед върху културния и цивилизационен развой на славяните. По тези причини, той просто няма шанс да съответства на реално протеклото обективно минало. Към 2010 г. и в славистиката, и в историята, и в други науки вече се възприема и затвърждава аргументираното становище, че няма как славяните да са имали общи предци, да са били роднини, да са родствени племена. Няма и общ единен славянски генетичен комплект от маркери, въпреки манипулациите и пропагандистките трикове на учени като Кльосов! Плисналото се и ширналото се за съвсем кратък период на възникване славянско море може да бъде обяснено единствено и само с една активна експанзия на езика им, който по търговски път, но и като "женски" се разпространил върху стари и по-неприспособими да отразяват новите понятия и реалии езици и диалекти. Женски банди са мигрирали от едно племе до и в друго, което като практика започва още от амазонки, после германки..., но при славянките - те са били съвсем миролюбиви.Женският език на свой ред е тръгвал от взетите от неславянски племена славянки за "съпруги", които са учили децата на своя език и в един момент племето става славяниезично!!! Един от безспорните авторитети и автори на това схващане е моят добър познат Флориан Курта, който признава, че румънци и молдовани в ново време са били на крачка от пославянчването!!!

Може да греши в някои от тезите си, но въпросът за произхода на славяните е все още спорен...
цитирай
5. mt46 - Да, бил е авторитет... Сега не е на почит...
06.09 23:08
kvg55 написа:
Академик Николай С. Державин е научен авторитет.

цитирай
6. mt46 - Не само Тацит, който е живял в началото на н. е.
06.09 23:12
dobrodan написа:
и внимателно осмисли какво е написал.

Не бива да пренебрегваме и другите стари извори...
цитирай
7. kirk - Гумильов по някое време също става хит
07.09 10:10
С теорията за пасионарността, но и тя се оказа политизиран, идеологизиран и общо взето изопапен, деформиран поглед върху историята. Базиран на недоказаната хипотеза за цикличността на революциоте, една хипотеза на съветския фантаст И. Ефремов и т.под. Никаква чувствителност - пасионарност, разбира се, не съществува като закономерност и аргументиран факт в соц. психология. Това си е парекселанс подмяна на Мястото на Бога в историята. Ние сме щастливи, че се исвободихме от политикономическото схващане за историята. Виждаме напр. в лицето на Гьобекли тепе, че преди 12000 г. хората без икономически и технолог. развитие да има религ , културни и в областта на изкуството цивилизационни високи постижения. Следователно духовността е водеща, а не материалното!!!
цитирай
8. shtaparov - Българската дума е СЛОВЕНИ- не е ...
07.09 18:27
Българската дума е СЛОВЕНИ- не е нужно да ползваш чужди изопачения,когато си имаме наша дума.
цитирай
9. mt46 - Любопитна е теорията за пасионарността... В нея не виждам идеологизиране, политизиране...
08.09 00:12
kirk написа:
С теорията за пасионарността, но и тя се оказа политизиран, идеологизиран и общо взето изопапен, деформиран поглед върху историята. Базиран на недоказаната хипотеза за цикличността на революциоте, една хипотеза на съветския фантаст И. Ефремов и т.под. Никаква чувствителност - пасионарност, разбира се, не съществува като закономерност и аргументиран факт в соц. психология. Това си е парекселанс подмяна на Мястото на Бога в историята. Ние сме щастливи, че се исвободихме от политикономическото схващане за историята. Виждаме напр. в лицето на Гьобекли тепе, че преди 12000 г. хората без икономически и технолог. развитие да има религ , културни и в областта на изкуството цивилизационни високи постижения. Следователно духовността е водеща, а не материалното!!!

цитирай
10. mt46 - Това е общославянска дума...
08.09 00:17
shtaparov написа:
Българската дума е СЛОВЕНИ- не е нужно да ползваш чужди изопачения,когато си имаме наша дума.

Виждаме корена "слов" в названията на държавите Словения, Словакия...
цитирай
11. kirk - Странно
08.09 08:58
А кой доскоро ни убеждаваше, че били от слава - славяни! Що се отнася до съвр. дума, в правописния речник на бке е славяни, така че не учи гъза да пърди!!! Обяснението е в руското "акане" и руското влияние на 2 пъти!!! И ако ще се връщаме назад, то и българи трябва да бъде блъгаръй или... блогери, хе- хе!!!
цитирай
12. mt46 - ...
08.09 23:34
kirk написа:
А кой доскоро ни убеждаваше, че били от слава - славяни! Що се отнася до съвр. дума, в правописния речник на бке е славяни, така че не учи гъза да пърди!!! Обяснението е в руското "акане" и руското влияние на 2 пъти!!! И ако ще се връщаме назад, то и българи трябва да бъде блъгаръй или... блогери, хе- хе!!!

"Словени" е едно от старите названия на славяните... В историческата наука се е възприел и утвърдил терминът "славяни"...
цитирай
13. shtaparov - Българската дума е СЛОВЕНИ- не е ...
09.09 13:29
mt46 написа:
shtaparov написа:
Българската дума е СЛОВЕНИ- не е нужно да ползваш чужди изопачения,когато си имаме наша дума.

Виждаме корена "слов" в названията на държавите Словения, Словакия...

Точно този корен потвърждава,че правилната дума е СЛОВЕНИ- не е имало никакви "славяни",те са измислени през Ренесанса.
цитирай
14. kirk - Щапаров, не те, а названието им
12.09 13:17
Е измислено, че даже не е и измислено, а редуцирано, съобразно фонет. закони на един от слав. диалекти! Ето защо един говедар не може и не бива постоянно да се пробва да се прави на учен!!!
цитирай
15. krumbelosvet - Бе г-н кирк гръмовержец
13.09 02:26
Има цяла бяла раса, и в нея има индоевропейската, не само езикова общност. С безспорен ОБЩ произход. И част от нея е славянството, което обаче според тебе НЕМА общ произход.
Май умееш да мразиш и да гръмовержеш със самочувствие на богоизбан мажду гои.
Целото ти излияние е едни ЧУСТВА на високомерие. Туй си го имай у дома си.
цитирай
16. kirk - Не се ядосвай, деде
14.09 16:25
Да не си докараш някой инсулт! Съдиш по коментара за личността ми и правиш дулбокомислени изводи ли?! Всъщност мразиш истината и предпочиташ учебникарската и тази от вестниците, моите съчувствия!!! Селянин обсъжда расите и дописва, дообогатява измислената великобугарска хистория,- хистерия!!! Аграрфашисте, я най добре иди да понагледаш добитъка!!! Не са те учили да разсъждаваш, па и не ти мяза!!! Излагаш себе си и народеца с тия словесни полюции!!!
цитирай
17. kirk - Божидар Димитров
14.09 22:47
С никнейм Божо Ченгето и/или Женският полов орган, Бог да го прости, публикува на времето една брошурка - н'ам колко си на брой митове в българската история. Със сигурност не са толкова малко на брой. В момента чета период.научно сп-е на Института по келтското култ.-ист. наследство и става дума за гайдата, която десетки, ако не и стотици хил. българи, считат за бълг. изобретение. И се оказва, че тръгва от Кавказ по врвмето нс Колхида и чак после - от Халщад се разпространява в 4 посоки на света. Българско, ама - друг път!!!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: mt46
Категория: Изкуство
Прочетен: 18654247
Постинги: 3575
Коментари: 44319
Гласове: 146311
Спечели и ти от своя блог!
Архив
Календар
«  Ноември, 2023  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930