Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
29.01.2021 00:02 - Възможно обяснение
Автор: mt46 Категория: Хоби   
Прочетен: 2388 Коментари: 29 Гласове:
16

Последна промяна: 01.02.2021 12:52

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
.
.
.
/.../

Тамарин е обяснил като лингвист как е станал прехода словћне- скла(б)ви в своето

Лингвистично приложение

 

 

 

Тук ще бъде даден изчерпателен отговор на следните специфични въпроси от лингвистиката:

- защо гръцкото ‘σ κ λ α β ή ν ο ι’ (старогръцко ‘склабенои’, новогръцки ‘склавини’) и съкратеното (а може би и с презрителен оттенък, кой знае) ‘σ κ λ ά β ο ι’ представляват регулярното съответствие на славянското самоназвание ‘словћне’;

- защо думите ‘славяне’ и ‘славянски‘ не могат да бъдат нито оригинални (т.е. наследени) руски думи, нито наследени български думи;

- как точно са заети думите ‘славяне’ и ‘славянски‘ в руски от полски.

 

Най-напред ще изясним въпроса със съгласната ‘κ’ в гръцките ‘σ κ λ α β ή ν ο ι ’ и ‘σ κ λ ά β ο ι ’.

 

В латински и двете форми ‘sclavi’ и ‘slavi’ (със и без ‘κ’) са възможни, като формата с ‘κ’ е заимствувана от гръцки. Явно, в английски е възприета формата без ‘κ’ (‘slave’), а в останалите европейски езици – формата с ‘κ’.

 

За античния и средновековния период на гръцкия език важи следното правило: за всяка заета в гръцки език дума трябва да съществува по-стара гръцка дума с идентично начало.

 

Пример 1. Старославянското име на град София ‘Срћдьць’ (Средец) иначе би трябвало да се предаде на гръцки като ‘Σ ρ ι ά δ ι τ σ α’ (‘Срядица’), което е най-близко до тогавашното старобългарско произношение (сравнете също така старославянското ‘срћда’ и новобългарското ‘сряда‘). Обаче в гръцки няма дума, започваща със ‘Σ ρ’. Затова ‘Срћдьць’ се предава като ‘Τ ρ ι ά δ ι τ σ α’ (‘Трядица’), понеже думи, започваща със ‘Тρ’ в гръцки език има: ‘τ ρ ι α ν τ ά φ υ λ λ ο ν’ (тряндафило, трендафил, роза).

 

Пример 2. В гръцки няма и думи, започващи със ‘Σ λ’. Има такива със ‘Σ κ λ’: ‘σ κ λ ή ρ ω σ ι ς’ (склероза, втвърдяване). Затова в гръцки думата ‘словћне’ се възприема като ‘σ κ λ α β ή ν ο ι’ (склавини) или съкратено ‘σ κ λ ά β ο ι’ (склави) със съгласната ‘κ’.

 

Другите съгласни са си ясни. Славянското ‘в’ се предава с гръцкото ‘β’, което наистина преди AD 400 се е четяло ‘б’, но по онова време (AD 700-900) вече се е четяло ‘в’. Пък и изобщо няма друг начин да се предаде славянското ‘в’ на гръцки, освен като ‘β’, както и да се произнася това ‘β’.

 

След като изяснихме въпроса със съгласните, да преминем към малко по-трудната тематика за гласните звукове.

 

Напоследък най-вече в Русия (и изобщо в бившия Съветски съюз) се развихри една група около А.Н.Фоменко, бълваща обемисти псевдонаучни трудове, в които из основи се преобръщат традиционните ни представи за историята. Повече от половината от техните аргументи се основават обаче на две лингвистични твърдения, изначало порочни: ‘гласните звукове нямали никакво значение’, а и ‘редът на съгласните също нямал значение’. По тези правила, според тях, например думата ‘македонски’ произлизала от ‘командоски’ и възникнала просто от факта, че Александър Велики събрал ‘команда’, т.е. армия. Навсякъде, където тази армия се установявала, земята можело да бъде наречена Македония (т.е. земята на командата). Така те обясняват историческия факт, че с името Македония през вековете са били означавани различни области, т. е. Македония се е местела. В същност, известни са само две локализации на Македония: около Солун (антична и съвременна) и около Одрин (средновековна).

 

Връщайки се към нашите проблеми, нека все пак да отбележим, че във всички съвременни и древни езици и гласните, и съгласните, и техният ред са все от значение. За всяко изменение лингвистиката търси обяснение, а често на нея й се удава и да формулира правила (както цитираното по-горе правило за заемките в гръцки).

 

Обикновено се предполага, че в ПИЕ (праиндоевропейски), езикът, от който са се развили гръцки, латински, праславянски, прагермански и някои други езици, е имало пет чифта (общо десет) гласни звукове: дълги и кратки ‘е’, ’о’, ’а’, ’и’ и ’у’. Такова е например положението в старогръцки и латински. Казваме, че краткото ‘е’ и дългото ‘е’ са се различавали по количество, а краткото ‘о’ и краткото ‘а’ са се различавали по качество. С други думи, съществували са пет възможни ‘качества’ и две ‘количества’ на гласните звукове. И качествата, и количествата са били от значение за езика. Цялата древна гръцка и латинска поезия обаче се основава на редуването на дълги и кратки срички. Наистина, в първите предкласически версии на гръцката азбука и в заетата оттам латинска азбука за двете ‘количества’, краткото и дългото, на едно ‘качество’ била предвидена само една буква. По-късно, в класическата древност, гърците поизменили азбуката си: с буквите ‘ε’ (епсилон) и ‘ο’ (омикрон) започнали да означават само кратките ‘е’ и ‘о’; дългото ‘е’ започнали да означават с буквата ‘η’ (ета или ита), която пък римляните продължили да употребяват със старото й значение ‘h’ (леко х); а за дългото "о" гърците измислили нова буква "ω" (омега) и я наредили на края на азбуката си. Кратките и дългите варианти на ‘а’, ‘и’ и ‘у’ гърците продължили да означават с една буква (‘α’, ‘ι’ и ‘υ’).

 

По-нататък развитието на тези пет чифта гласни в гръцкия език е следното: някъде около AD 450 дългите и кратки гласни престанали да се различават в произношението. Единственото изключение било дългото ‘е’, означавано с буквата ‘η’ (ета), което преминало в ‘и’ (затова и буквата започнала да се нарича ита) и не се различавало вече от дългото и краткото ‘и’, означавани с буквата ‘ι’ (йота). Така се стигнало до днешното състояние на гръцкия език, където има пет качествено-различни гласни ‘е’, ’о’, ’а’, ’и’ и ’у’ без различие по количество. Това е било състоянието и през периода, който ни интересува (AD 700-900).

 

За разлика от гръцки език, в праславянски и прагермански кратките и дългите варианти на една гласна никога не съвпаднали. Различието по количество се държало здраво и преминало в различие и по качество. Целенасочено ще разгледаме само развитието на ‘е’, ’о’, ’а’ в славянски.

 

Случаят с краткото ‘е’ се дава само за пълнота, понеже е прост: то си останало и досега ‘е’. Сравнете, например, следните няколко думи, в които първата гласна съответства на старото кратко ‘е’: ‘седем’ и ‘десет’ (български), ‘έ π τ ά’ и ‘δ έ κ α’ (гръцки), ‘septem’ и ‘decem’ (латински), ‘seven’ и ‘ten’ (английски).

 

Случаят с дългото ‘е’ обаче е сложен и си остава сложен в българския език и досега. През периода AD 700-900 дългото ‘е’ вече се е различавало от краткото ‘е’ и по качество. Затова Светите Седмочисленици са изнамерили отделна буква ‘ћ’ (буквата ят, е двойно), за да означават дългото ‘е’ (ятовата гласна). Сега ятовата гласна се произнася различно в различните славянски диалекти. А как ли се е произнасяла тогава? Ами пак различно. В това отношение славянските диалекти са се делели на две основни групи, които основно ще наречем широки и тесни. В широките диалекти (старобългарски, старополски) дългото ‘е’ (ятовата гласна) се е произнасяло по-широко (по-отворено) от обикновеното (краткото) ‘е’. Наподобявало е ‘я’. В тесните диалекти (староруски, старосръбски, старочешки) пък дългото ‘е’ се е произнасяло по-тясно (по-затворено) от обикновеното ‘е’. Клоняло е към ‘и’. В съвременния украински език например то си е станало ‘и’. В руски разликата в произношението между ‘е’ и ‘ћ’ се пази докъм AD 1700, след което ‘ћ’ се изравнява с ‘е’. А през AD 1918 болшевиките премахват буквата ‘ћ’ от руската азбука.

 

Във връзка с дългото ‘е’ (буквата ‘ћ’, ятовата гласна) можем да направим следния извод: Няма нито един случай в руския език, когато в наследена дума дългото праславянско ‘е’ днес да има широко произношение. Случаят с думата ‘славяне’ (старославянски ‘словћне’) би ни озадачил извънредно, ако допуснем, че тази дума е наистина наследена в руски. Но не е. Тя е заета от полското ‘sł owiane’ (словяне), където се среща характерният за полски език широк изговор на ятовата гласна.

 

Допускането, че съвременният български език е наследил думите ‘славянин’ и ‘славянски’, също би ни озадачило. Да забележим, че ‘я’ в тези думи не се променя, a за нормативния български език би трябвало да се очакват формите ‘словенин’, ‘словени’, ‘словянка’, ‘словенки’, ‘словенски’, ‘словянска’, ‘словянско’, ‘словенски’, а пък в Западна България: само формите с ‘е’. Така че българският език също така не е наследил думите ‘славянин’ и ‘славянски’, а ги е заел от руски.

 

А защо пък русите заемат полското ‘sł owiane’ (словяне) във вида "славяне", т. е. с първа гласна "а" вместо оригиналното "о"? Има поне три причини за това.

 

Първо, повечето руси не могат да произнесат "о" в неударена позиция – произнасят го като ‘а’.

 

Второ, по-начетените от русите може би са знаели, че на латински и гръцки първата гласна е ‘a’. А защо това е така, ще обясним по-нататък.

 

Трето, на средно-начетените руси им правело впечатление едно правило, което тук ще илюстрираме в таблица с три колонки [Означните така думи са хипотетични]:

 

Висок стил .............. Разговорен стил

(южно-славянски) .. (източно-славянски) ..... Полски

_______________.... _________________ ......_______

крава....................... корова ....................... krowa

прах......................... порох ........................ proch

глад......................... голод ......................... gł у d

глас.......................... голос ......................... gł os

хлад......................... холод ........................ chł у d

млад......................... молод(ой) .................. mł ody

власы....................... волосы ...................... wł osy

глава........................ голова ....................... gł owa

слама........................ солома ....................... sł oma

[славяне?!]................[соловяне?!].. ............... sł owiane

 

И въз основа на тази таблица са ‘изчислили’, че на висок стил (черковно-славянски) трябва да се казва ‘славяне’. Да, ама тази таблица не бива да се прилага повсеместно, понеже има и много думи, сред които е и думата ‘слово’, които не се изменят:

 

Висок стил .............. Разговорен стил

(южно-славянски) .. (източно-славянски) ..... Полски

_______________.... _________________ ......_______

брат ....................... брат ............................ brat

гроб ....................... гроб ............................ grу b

право ..................... право ......................... prawo

прост ...................... прост(ой) .................... prosty

слава...................... слава .......................... sł awa

слово ..................... слово .......................... sł owo

словћне..................[словене]............ ........... sł owiane

 

Да отбележим, че словенците (живеещи около Любляна) и словаците (живеещи около Братислава) казват ‘глас’, ‘глава’ и ‘слама’ (по южно-славянски маниер), но са съхранили правилната форма на ‘словћне’ с гласната ‘о’.

 

За пълнота да обясним, че думите ‘крава’, ‘глава’, и т. н. се изменят в различните славянски диалекти, понеже в праславянски са звучали ‘корва’, ‘голва’, и т. н. А ‘слово’ си е било ‘слово’.

 

Дотук разгледахме съдбата на праславянските кратко и дълго ‘е’. Сега ще преминем към гласните ‘о’ и ‘а’.

 

Четирите гласни в ПИЕ (кратки и дълги ‘о’ и ‘а’) са се различавали по качество или по количество, така както в старогръцки и латински. Видяхме, че в гръцки количественото различие изчезва около AD 450. В праславянски (и също така прагермански) обаче става нещо друго: старото качествено различие изчезва, а се запазва само количественото различие. Сиреч, кратките гласни ‘о’ и ‘а’ се сливат в една кратка гласна и дългите гласни ‘о’ и ‘а’ се сливат в една дълга гласна. Останали са една кратка гласна ‘о/а’ и една дълга гласна ‘о/а’, които в началото не са се различавали помежду си качествено, а само количествено. Отзвук от онова време е акането в руски: и досега русите не различават по качество ‘о’ и ‘а’ в неударена позиция.

 

През периода AD 700-900 кратката и дългата гласна ‘о/а’ започват да се различават постепенно и по качество, като кратката гласна заприличва на ‘о’, а дългата – на ‘а’. Различието им по количество пък постепенно избледнява, докато се стигне до днешната ситуация, когато в нашия език имаме две гласни ‘о’ и ‘а’, добре различими по качество, но съвсем неразличими по количество.

 

Светите Седмочисленици (около AD 865) са уловили тенденцията. За дългата гласна ‘о/а’ те са използвали буквата ‘а’, понеже я чували наистина като ‘а’. За кратката гласна ‘о/а’ е трябвало да използват друга буква. Те сполучливо са избрали буквата ‘о’, защото кратката гласна ‘о/а’ все повече се доближавала до гръцкото ‘о’. Доближавала се, обаче все още била доста по-широка. И гърците, и романски (латински) говорещите, и маджарите през периода преди AD 900 възприемали славянската кратка гласна ‘о/а’ по-скоро като ‘а’. Вярно е и обратното: славяните възприемали чуждото ‘о’ по-скоро като ‘у’, а краткото ‘а’ от гръцки и латински възприемали като ‘о’. Да приведем някои примери:

 

‘π ά π α ς’ (гръцки), ‘papa’ (латински), ‘поп’ (български и руски) – кратко ‘а’ в ‘о’;

 

‘basilicum’ (латински), ‘босилек’ (български) – пак кратко ‘а’ в ‘о’;

 

‘Calenda’ (латински), ‘Коледа’ (български) – начално кратко ‘а’ в ‘о’, крайно дълго ‘а’ в ‘а’;

 

‘altar’ (латински), ‘олтар’ (български) – начално кратко ‘а’ в ‘о’, второ дълго ‘а’ в ‘а’;

 

‘Θ еσ σ α λ ο ν ί κ η’ (гръцки), ‘Солун’ (български) – изпусната първа сричка, после кратко ‘а’ в ‘о’, гръцко ‘о’ в ‘у’;

 

‘Загора’ (български), ‘Ζ α γ α ρ α’ (гръцки) – от славянски ‘о/а’ все към гръцко ‘α’;

 

‘двор’ (славянски), ‘udvar’ (унгарски) – славянското ‘о’ в унгарско ‘а’;

 

и накрая:

 

‘словћне’ (славянски), ‘σ κ λ α β ή ν ο ι’ (гръцки) - славянското ‘о’ в гръцко (кратко) ‘α’, славянското дълго ‘е’ (‘ћ’) в старогръцко дълго ‘е’ (‘η’) или в новогръцко ‘и’, ако е възприето от тесно-езични славянски диалекти (вж. по-горе), какъвто вероятно е случаят.

 

И тъй, в настоящото приложение показахме, че думите ‘славяне’ и ‘славянски’ са възникнали като самоназвание на славяните и на техния език и по произход са си славянски думи. Произлизат от думата ‘слово’, а не от ‘слава’, и означават ‘словесни’. Наистина, думите ‘слово’ и ‘слава’ са сродни, но това не се осъзнава сега, не се е осъзнавало и тогава (AD 700-900). В български и руски думите ‘славяне’ и ‘славянски‘ са заемки, оригиналите им не са се съхранили. В съвременния руски език думите ‘славяне’ и ‘славянски‘ са заети от полски. В нашия език думите ‘славяни’ и ‘славянски‘ са заети пък от руски. Показахме също така, че гръцкото ‘σ κ λ α β ή ν ο ι’ и съкратеното ‘σ κ λ ά β ο ι’ представляват регулярното съответствие на славянското самоназвание.

/.../
Христо Тамарин

https://www.forumnauka.bg/topic/7870-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4/page/12/

ПП: Не бъркайте "сакалиби" със "сака либе"!...


Гласувай:
161. leonleonovpom2 - Здравей, Марине!
29.01.2021 00:38
Голяма еквилибристика ! Така може да се докаже ,че и англичаните са славяни! Впрочем, един приятел, с лексиката , доказа в книга езиковата ни връзка с тях!
Ние сме заели славяни от руснаците, а те от поляците? Чакай сега ,нали някъде от Полша са дошли славяните при нас Те не са ли знаели ,че са славяни? Какво име са имали тогава и до десети век- в" О писменехь" се пишат словени още? И после заемат от руснаците, които пък от поляците? А руснаците са заели езика от нас?
Тук взе да прилича на оня случай , описан от Бранислав Нушич?
Както и горд- Била заемка от руски в нашия език, а горд го има във Фригия, когато името рус го е нямало?А Калоян казва, че знае с кого е воювал народът му в Троянската война Да , Мизия е съсед тогава на Троада и Фригия
Или името кашкавал, който е типичен Български продукт, бил заето от качокавало-италиански продукт, технологично и търговски ,различен от нашия, това те го казват/ италианците/, през румънския?
Ние кашкавала го правим от памтивека, а румънците говорят на Български до 17- ти век и пишат на Български почти до Освободителната война?Кога е станала заемката от" румънския"?

Кръстници в Европа на племена и етноси, може би с изключение на траките са не гърците, а римляните! Дори името немци идва от тях От немус-горски човек! Рус- тези отвъд/ лимеса се има предвид, широк девет километра/ Възможно е и нашето! Гърците могат да вземат наготово име и да го нагодят според езика им , а не да са кръстници на славяните! Посочваш Триадица А Тримонциум?
Сердика идва от племето серди Какво означаво то, показва името Средец-серди-среда! Серди-среда-едно и също Името Средец е свързано с хора-серди, нямащи нищо общо с гърците! Сердика е в средата на Софийското поле, много е вроятно оттам да идва и среда в Българския?
Както и името на Милано В средата на район, отглеждащ овце- Медиоланум е градът, оттам Милано-Среда за вълна!
И какъв етнос са словените, изкарай писмата на папата до Борис Първи и виж има ли славяни в него? Но има текст, в който пише ,че е можело да се покръстим преди четири века! А тогава на земите ни няма славяни И В " О писменехь" е съвсем ясно ,че става дума за хора на словото, които пишат, а не за етнос!
Сега , от тази близост, ако се търси спекулация това е друг въпрос?
Излиза, а и е така, че слово и слава са близки по произношение, но с различно съдържание! Но стане ли дума за етнос- те са еднакви?
Имам един въпрос към тебе
Остави какво е написано Как са се наричали славяните ,като са дошли тук? Няма никакъв документ от Първата Българска държава, особено от Втората, на който да пише славяни Ти даде писмата на Калоян Пише ли, че е крал на славяни? Не! Пише на Българи и на съмнителни власи-блакхорум, което пасва на блъгаром, по- късна форма на името ни , изписвано на печати и монети!
Няма славяни?
Има Българи и никакви други
По каква причина е дошла заемката славяни от Русия и кога? Какво заменя? Има само Българи!
Аз лично, не твърдя ,че е светата истина,но смятам, че след като нашите книги и духовници са в Русия по известни прични, е станало нагаждане от нашите словени към славяни и понеже идва от нас се е върнало обратно при нас, но като славяни! И ние, в тъмните веконе на чужда власт го приемаме, с надежда Налагат то нашите възрожденци Но вече като етносно име

Повтарям, прав е Делев , от Българите са се нароили десет славянски народа!

Лека нощ!

П.П.- Всичко това е написано на един дъх, без да отворя книга или справочник!
цитирай
2. silviia - .
29.01.2021 00:52
Таман тая вечер писах на разни руски и немски теми по форумите в днес.бг.:)
цитирай
3. shtaparov - Възможното обякнение е хипотет...
29.01.2021 08:39
Възможното обякнение е хипотетично разбира се но е нужно на измамниците панслависти,за да обяснят своите манипулации. Франки, германци и араби доказват,че това "обяснение" върши работа само на ментета като македонистите понеже са общували много повече със Склави ("славяни"), отколкото с гърци.
цитирай
4. shtaparov - Франките, германците и арабите не ...
29.01.2021 08:44
Франките,германците и арабите не са никакви гърци и не им се налагало да прилагат приписваните на гърците еквилибристики с хипотетичното "добавяне" на "К",но въпреки това упорито си изписвали оригиналния егноним като Склави! Арабите даже го представяли в разгъната форма: Сакалиби (Сакаливи,Сколоти) която показва,че е изключено оригиналът на въпросния етноним да е "Слави"!
цитирай
5. shtaparov - Шкеите в Трансилвания доказват ...
29.01.2021 08:48
Шкеите в Трансилвания доказват същото- те са потомци на маджаризирани Склави,но сами наричат себе си Шкеи ( = Сакеи) а не Шлеи (Слеви,Слави)!
цитирай
6. mt46 - Здравей, Лео! Не бива да се пише на прима виста по такива сложни въпроси!...
29.01.2021 12:14
leonleonovpom2 написа:
Голяма еквилибристика ! Така може да се докаже ,че и англичаните са славяни! Впрочем, един приятел, с лексиката , доказа в книга езиковата ни връзка с тях!
Ние сме заели славяни от руснаците, а те от поляците? Чакай сега ,нали някъде от Полша са дошли славяните при нас Те не са ли знаели ,че са славяни? Какво име са имали тогава и до десети век- в" О писменехь" се пишат словени още? И после заемат от руснаците, които пък от поляците? А руснаците са заели езика от нас?
Тук взе да прилича на оня случай , описан от Бранислав Нушич?
Както и горд- Била заемка от руски в нашия език, а горд го има във Фригия, когато името рус го е нямало?А Калоян казва, че знае с кого е воювал народът му в Троянската война Да , Мизия е съсед тогава на Троада и Фригия
Или името кашкавал, който е типичен Български продукт, бил заето от качокавало-италиански продукт, технологично и търговски ,различен от нашия, това те го казват/ италианците/, през румънския?
Ние кашкавала го правим от памтивека, а румънците говорят на Български до 17- ти век и пишат на Български почти до Освободителната война?Кога е станала заемката от" румънския"?

Кръстници в Европа на племена и етноси, може би с изключение на траките са не гърците, а римляните! Дори името немци идва от тях От немус-горски човек! Рус- тези отвъд/ лимеса се има предвид, широк девет километра/ Възможно е и нашето! Гърците могат да вземат наготово име и да го нагодят според езика им , а не да са кръстници на славяните! Посочваш Триадица А Тримонциум?
Сердика идва от племето серди Какво означаво то, показва името Средец-серди-среда! Серди-среда-едно и също Името Средец е свързано с хора-серди, нямащи нищо общо с гърците! Сердика е в средата на Софийското поле, много е вроятно оттам да идва и среда в Българския?
Както и името на Милано В средата на район, отглеждащ овце- Медиоланум е градът, оттам Милано-Среда за вълна!
И какъв етнос са словените, изкарай писмата на папата до Борис Първи и виж има ли славяни в него? Но има текст, в който пише ,че е можело да се покръстим преди четири века! А тогава на земите ни няма славяни И В " О писменехь" е съвсем ясно ,че става дума за хора на словото, които пишат, а не за етнос!
Сега , от тази близост, ако се търси спекулация това е друг въпрос?
Излиза, а и е така, че слово и слава са близки по произношение, но с различно съдържание! Но стане ли дума за етнос- те са еднакви?
Имам един въпрос към тебе
Остави какво е написано Как са се наричали славяните ,като са дошли тук? Няма никакъв документ от Първата Българска държава, особено от Втората, на който да пише славяни Ти даде писмата на Калоян Пише ли, че е крал на славяни? Не! Пише на Българи и на съмнителни власи-блакхорум, което пасва на блъгаром, по- късна форма на името ни , изписвано на печати и монети!
Няма славяни?
Има Българи и никакви други
По каква причина е дошла заемката славяни от Русия и кога? Какво заменя? Има само Българи!
Аз лично, не твърдя ,че е светата истина,но смятам, че след като нашите книги и духовници са в Русия по известни прични, е станало нагаждане от нашите словени към славяни и понеже идва от нас се е върнало обратно при нас, но като славяни! И ние, в тъмните веконе на чужда власт го приемаме, с надежда Налагат то нашите възрожденци Но вече като етносно име

Повтарям, прав е Делев , от Българите са се нароили десет славянски народа!

Лека нощ!

П.П.- Всичко това е написано на един дъх, без да отворя книга или справочник!

цитирай
7. mt46 - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%
29.01.2021 12:15
„Отговорите на папа Николай до българите“ (на латински: Responsa Nicolai ad consulta Bulgarorum) са изпратени до княз Борис I във връзка с въпросите му относно християнската вяра и качествата, които трябва да притежава един владетел. Освен това има и много чисто практически въпроси.

Папата отговаря на почти всички 115 въпроса на българския владетел. Основният от тях е този за статута на българската църква и по-точно как тя да стане автономна. Папа Николай I твърди, че българският църковен глава трябва да се нарече, ако не патриарх, то поне архиепископ.

За държавните символи на българите преди и след покръстването: „33- Вие заявявате че когато сте влизали в сражение, досега обикновено сте носили като военно знаме конска опашка, и искате да узнаете какво трябва да носите вместо нея. Какво друго освен знака на светия кръст.“

„Отговорите...“ са писани от Анастасий Библиотекар.
цитирай
8. mt46 - Ами щом ти се занимава, пиши... :) И аз имам разни занимания...
29.01.2021 12:20
silviia написа:
Таман тая вечер писах на разни руски и немски теми по форумите в днес.бг.:)

цитирай
9. leonleonovpom2 - Здравей, отново, Марине!
29.01.2021 13:56
Може да съм писал без подготовка в момента, но това не означава ,че не съм проучвал освовно върлоса
Освен изсмуканото от въздуха, предполагам ,че изследванията за гръцки произход на славяни е от литература някаква, аз не виждам някъде ,в известното ми-най-вече монети, да се говори за славяни Ето , при Калоян- цар на Българи и грещно добавеното и тълкувано Блакхорум, по -скоро Блъгаром ,отколкото влах
И оттам грешно тълкуваното от Дюканж и после приписваното на Калоян- Власите на Калоян разбили дьо Ной И всичките победи на Калоян са с неговите власи Съвсем ясно става ,че власите/ валахите/ са полуредовната му армия, която се свиква при военно положение
Никъде в официален документ на второто царство няма едно споменаване за славяни-само Българи В Първото се говори за словени, но когато има вече писменост Е, лесно се прави връзката
Не взе отношението за странната въртележка Дошли от Полша славяните, нямат ли си име, че то да идва след векове , пак от Полша, но през Русия? Която ползва нашият стар език?
Обясни ми, защо Калоян не брои славяните като етнос , а власите-да!? Просто няма отделен славянски етнос при нас!
Иначе има обяснение за явната близост на двата езика На Аспаруховите Българи и на завареното население Такъв извод прави и Державин
Новодошли и заварени са от един корен- да ги наречем славяни и Българи Но Българите са митарствали с векове далече от нашите земи Естествено, настъпили са различия някакви, те са конен народ-отромните пространства, които са преодолявали изисква това! Затова имат знаме -конска опашка ,не защото са диваци Напротив, на високо нива са-Колко държави като България има в него момент в Европа? Три, две империи и България!
Та това е разликата между Българи и славяни Като Българите са идвали тук и преди Аспарух -четири века преди него 300000 сармати са се заселили в Северна България Бях дал цитат на Добрев за това
Няма данни римляните под склави да са разбирали фиксиран етнос Както и арабите за сакалиба Не са етнос

Хубав ден!
цитирай
10. shtaparov - В текста си пише черно на бяло, че ...
29.01.2021 15:22
В текста си пише черно на бяло,че думата "славяни" не е била позната на Българите и русите,а е трябвало те да я заимстват от чужбина:

"В български и руски думите ‘славяне’ и ‘славянски‘ са заемки, оригиналите им не са се съхранили. В съвременния руски език думите ‘славяне’ и ‘славянски‘ са заети от полски. В нашия език думите ‘славяни’ и ‘славянски‘ са заети пък от руски."

Този твърде показателен факт свидетелствува ясно че тази дума е новосъставена, още повече че няма нито един оригинален документ от преди епохата на Ренесанса,който да споменава тази проблемна дума.
цитирай
11. donchevav - Говориш на моя език:))) Благодаря ...
29.01.2021 17:10
Говориш на моя език:))) Благодаря ти, Марине!
цитирай
12. mt46 - https://www.forumnauka.bg/topic/22969-proizhod-na-blgarite/page/2/
29.01.2021 17:44
Frujin Assen
Модератор История
Frujin Assen
Модератор Военно дело

5715
11540 мнения
Пол:Мъж
Author
Модератор Военно дело
Публикува Януари 7
Момчета, пак почвате да търсите под вола теле!

Владетелите в именника съвпадат с тези от ромейските извори! 1-2 несъвпадения не са от значение. Тоест, съставителя на именника е бил напълно вменяем и е знаел какво пише.

Пак ще повторя. Всеки /или почти всеки/ народ е имал мит за своя произход. Именно МИТ!!! Пак ще повторя, МИТ. Не факти, а именно мит. При римляните това е Еней, който пристигнал от Троя. Имаме ли реални доказателства за това? Нямаме! Имали ли са древните римляни? Също са нямали. Но това не е пречело митът за Еней да им е официална политическа доктрина за техния произход. Също римляните имат 7 царе. Ясно е, че те са били повече, но отново това не е пречело на римляните това да им е официален прочит на тяхната история.

На същите принципи е изграден и митът за Авитохол. Българите са знаели, че това е митична фигура, но това не е било причина да я изключат от официален документ.

Толкова скорошен митичен основател може да означава, че българите са млад народ, и преди Кубрат имат едва няколко века история.

Хубавото на една такава теория е, че решава наведнъж много от нерешаемите на пръв поглед проблеми с историята на българите. 1 Произход тюрки, сармати или някакви други. Отговор- никакви не са! Мешавица от най различни групи хора те нямат общ произход. 2 Въпроса с езика! Те имат някаква обща лингва франка, но различните части от българите говорят на различни езици. Поради това и не оставят недвусмислени факти за своя език. Просто те говорят на различни езици!

Изхождайки от такава една хипотеза реконструирам ранната българска история така. Начален етногенез от 4 до 7 век. При това пристигането на хуните му пречи, като част от българите попадат в Панония под хунска власт където продължават своето развитие. Другите остават в предишните си земи, където образуването на народа продължава. В средата на 7 век българите все още са смес от племена и народи и не са се изградили напълно. Тогава следва нов разпад. Тези две големи размествания на население , при идването на хуните и после на хазарите е попречило българския народ да се образува напълно оставяйки го в недовършен вид. На два пъти българите започват почти от кота 0 своя етногенез. Това е причината поради която българите няма как да бъдат ясно идентифицирани като части от по ранен народ, нито езикът им безусловно да може да бъде разпознат.

Това е и причината те без особен проблем да забравят напълно езика/езиците на които по рано са говорили и очевидно безпроблемно да приемат в новата си родина нова лингва франка- славянския.
цитирай
13. mt46 - През ПБЦ не е имало монетосечене у нас... И не става дума за гръцки произход на славяните...
29.01.2021 17:47
9. leonleonovpom2 - Здравей, отново, Марине!
13:56
Може да съм писал без подготовка в момента, но това не означава ,че не съм проучвал освовно върлоса
Освен изсмуканото от въздуха, предполагам ,че изследванията за гръцки произход на славяни е от литература някаква, аз не виждам някъде ,в известното ми-най-вече монети, да се говори за славяни Ето , при Калоян- цар на Българи и грещно добавеното и тълкувано Блакхорум, по -скоро Блъгаром ,отколкото влах
цитирай
14. mt46 - През ВБЦ прабългари и славяни отдавна са се смесили! Естествено е жителите на държавата България да се наричат "българи"!...
29.01.2021 17:53
leonleonovpom2 написа:
Може да съм писал без подготовка в момента, но това не означава ,че не съм проучвал освовно върлоса
Освен изсмуканото от въздуха, предполагам ,че изследванията за гръцки произход на славяни е от литература някаква, аз не виждам някъде ,в известното ми-най-вече монети, да се говори за славяни Ето , при Калоян- цар на Българи и грещно добавеното и тълкувано Блакхорум, по -скоро Блъгаром ,отколкото влах
И оттам грешно тълкуваното от Дюканж и после приписваното на Калоян- Власите на Калоян разбили дьо Ной И всичките победи на Калоян са с неговите власи Съвсем ясно става ,че власите/ валахите/ са полуредовната му армия, която се свиква при военно положение
Никъде в официален документ на второто царство няма едно споменаване за славяни-само Българи В Първото се говори за словени, но когато има вече писменост Е, лесно се прави връзката
Не взе отношението за странната въртележка Дошли от Полша славяните, нямат ли си име, че то да идва след векове , пак от Полша, но през Русия? Която ползва нашият стар език?
Обясни ми, защо Калоян не брои славяните като етнос , а власите-да!? Просто няма отделен славянски етнос при нас!
Иначе има обяснение за явната близост на двата езика На Аспаруховите Българи и на завареното население Такъв извод прави и Державин
Новодошли и заварени са от един корен- да ги наречем славяни и Българи Но Българите са митарствали с векове далече от нашите земи Естествено, настъпили са различия някакви, те са конен народ-отромните пространства, които са преодолявали изисква това! Затова имат знаме -конска опашка ,не защото са диваци Напротив, на високо нива са-Колко държави като България има в него момент в Европа? Три, две империи и България!
Та това е разликата между Българи и славяни Като Българите са идвали тук и преди Аспарух -четири века преди него 300000 сармати са се заселили в Северна България Бях дал цитат на Добрев за това
Няма данни римляните под склави да са разбирали фиксиран етнос Както и арабите за сакалиба Не са етнос

Хубав ден!

цитирай
15. mt46 - Здравей, Лео!
29.01.2021 18:06
9. leonleonovpom2 - Здравей, отново, Марине!
13:56

"Не взе отношението за странната въртележка Дошли от Полша славяните, нямат ли си име, че то да идва след векове , пак от Полша, но през Русия? Която ползва нашият стар език?"

Славяните не са дошли от Полша. От Полша е дошла съвременната форма на думата "славяни", преминала е в руския език, а оттам – в съвременния български език. – Такова е лингвистичното обяснение на Тамарин...
Моето мнение е, че думите "славини", "склавини", "словени", "славяни"... означават едно и също – славянския етнос...
цитирай
16. mt46 - Благодаря, Вени! Ние, филолозите, се разбираме... Поздрави!
29.01.2021 19:10
donchevav написа:
Говориш на моя език:))) Благодаря ти, Марине!

Доста историци не разбират от езикознание, но спорят... :)
цитирай
17. dobrodan - Нещата са подробно и обстойно пояснени, знаете къде.
29.01.2021 19:29
Какво сега, да пусна цялата книга във вид на постинги ли?
Склавите проговарят на славянски език. Църковните книги, стигнали до нас, са на славянски език. Ерго, всичкото живо е славянин?
Значи.....умирам си от удоволствие да гледам как нищим въпроси, които вече са изяснени. Или поне би следвало да се третират като такива.
Как са се развили различните славянски езици е добре изследвано. Доколко литовският език следва да се третира като праславянски ми се струва спорно.
Доколкото имам една руска филология в далечното минало зад гърба си, смея да твърдя, че все нещичко поназнайвам от тая материя.
Приятна вечер и продължавайте дискусията :).
цитирай
18. mt46 - Не е вярно...
29.01.2021 19:56
shtaparov написа:
Франките,германците и арабите не са никакви гърци и не им се налагало да прилагат приписваните на гърците еквилибристики с хипотетичното "добавяне" на "К",но въпреки това упорито си изписвали оригиналния егноним като Склави! Арабите даже го представяли в разгъната форма: Сакалиби (Сакаливи,Сколоти) която показва,че е изключено оригиналът на въпросния етноним да е "Слави"!

Повлияли са се от по-старите гръцки историци и хронисти...
цитирай
19. mt46 - Защо се хващаш за думата?...
29.01.2021 20:48
shtaparov написа:
В текста си пише черно на бяло,че думата "славяни" не е била позната на Българите и русите,а е трябвало те да я заимстват от чужбина:

"В български и руски думите ‘славяне’ и ‘славянски‘ са заемки, оригиналите им не са се съхранили. В съвременния руски език думите ‘славяне’ и ‘славянски‘ са заети от полски. В нашия език думите ‘славяни’ и ‘славянски‘ са заети пък от руски."

Този твърде показателен факт свидетелствува ясно че тази дума е новосъставена, още повече че няма нито един оригинален документ от преди епохата на Ренесанса,който да споменава тази проблемна дума.

И съвременната форма на думата "българи" възниква сравнително късно... Например Паисий пише "История славяноболгарская"...
цитирай
20. shtaparov - Франките, германците и арабите не ...
30.01.2021 06:32
mt46 написа:
shtaparov написа:
Франките,германците и арабите не са никакви гърци и не им се налагало да прилагат приписваните на гърците еквилибристики с хипотетичното "добавяне" на "К",но въпреки това упорито си изписвали оригиналния егноним като Склави! Арабите даже го представяли в разгъната форма: Сакалиби (Сакаливи,Сколоти) която показва,че е изключено оригиналът на въпросния етноним да е "Слави"!

Повлияли са се от по-старите гръцки историци и хронисти...

Франки и германци са имали ежедневен допир до склави,арабите във Волжка България също. Защо им е при това положение да се допитват с "Византия" как да наричат тия хора,вместо да напишат в своите хроники онова,което са чули от самите тях? Ако правеха така,те трябваше нас да ни наричат "Вулгари" по "византийски" вместо "Булгари", "Булгар" или "Бурджан"! Липсата на "византийско" повлияване в случая с нашия егноним говори,че тезата за такова повлияване в случая със склавите е съвършено ненаучен опит за измама още повече,че се коментира само рядко използваната форма "склавини", а далеч по-често ползваната форма "склави" целесъобразно се "забравя" и изключва от коментарите. Има и друг проблем: тези племена пристигат в Европа около и след средата на 6-ти век,когато позициите на латинския са били още прекалено силни,за да очакваме и да търсим някакво "гръцко" повлияване. Има и други два тежки казуса за съвременните изобретатели на фалшивото "славянство"- Дуклянския летопис,писан на чист латински без никакво гръцко влияние,където определено се говори за СКЛАВИ (сведение от първа ръка с автор- католицизиран Склав), но също и Българските надписи от 9-ти век,в които не е имало причина Българите да питат "Византия" как да наричат своите собствени племена,вместо да питат самите тях какво име са си сложили! По тази логика днес ние с теб трябва първо да питаме Америка как да наричаме "славяните" и руснаците,а после да почнем да говорим и пишем САМО за "Слейв" и "Рашън"!
цитирай
21. shtaparov - Франките, германците и ...
30.01.2021 07:03
mt46 написа:
shtaparov написа:
Франките,германците и арабите не са никакви гърци и не им се налагало да прилагат приписваните на гърците еквилибристики с хипотетичното "добавяне" на "К",но въпреки това упорито си изписвали оригиналния егноним като Склави! Арабите даже го представяли в разгъната форма: Сакалиби (Сакаливи,Сколоти) която показва,че е изключено оригиналът на въпросния етноним да е "Слави"!

Повлияли са се от по-старите гръцки историци и хронисти...

Според тази хипотеза (хипотеза а не факт!) франки и германци са постъпили по най-глупавия възможен начин и вместо да питат самите Склави какво име носят,те предпочели да ги заобиколят,да отидат до "Византия" за справка а после да се върнат обратно минавайки през земите на склавите,пропускайки удобния момент да ги питат как се наричат те самите! Питам тогава- защо по същата логика те не наричат руснаците "тавроскити", унгарците- "турки", Българите- "мизи" а турците - "перси",за да спазят правилото на "гръцкото" влияние??? Ами ясно е защо- защото не са искали да си губят времето в глупости и да защитават бъдещите имперски интереси на някакви нищожни племенца,които по онова време са били обикновени васали на огромната Българска империя! Всичко това говори,че тезата за някакво "гръцко" влияние в случая отвсякъде издиша и е измислена в нашето съвремие,за да оправдае професионалните изобретатели на фалшиви народи и "нации",най-пресен пример от които са днешните псевдомакедонци!
цитирай
22. mt46 - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
30.01.2021 12:47
Дуклянската летопис е съхранена в препис на латински език от 17 век. Смята се, че първоначално е съществувал славянски оригинал. В науката съществуват различни мнения за времето на появата на хрониката и тълкуванието на дял от информацията в нея.

Хрониката съдържа данни за южните славяни и готите за периода 5 – 12 век. В съответствие с популярния у средновековната историография възглед, авторът на хрониката разглежда готите и славяните като един народ и започва своето изложение със заселването на готите в бившата римска област Превалис или Превалитания (днешна Черна гора) в края на 5 век. Хрониката съдържа каталог на готско-славянските владетели от края на 5 век до 12 век. Началните части на хрониката са по-скоро легендарни и се разглеждат като съмнителен исторически извор. Сведенията за по-късния период – от средата на 10 до 12 век, особено тези, които засягат държавния живот в областта Дукля, се приемат за по-достоверни и се потвърждават от други източници.

Наред с многобройните легенди и предания авторът на хрониката е използвал и някои изгубени днес извори – „Хрониката на Дукля“ от 10 век, „Епос за Дукля“ и „Житие на Свети Владимир“ от 11 век и други. Самата летопис е използвана от други автори като Мавро Орбини при написването на „Царството на славяните“ (1601).
цитирай
23. mt46 - Книгата на Дроздов?... Няма смисъл... :)
31.01.2021 23:57
dobrodan написа:
Какво сега, да пусна цялата книга във вид на постинги ли?
Склавите проговарят на славянски език. Църковните книги, стигнали до нас, са на славянски език. Ерго, всичкото живо е славянин?
Значи.....умирам си от удоволствие да гледам как нищим въпроси, които вече са изяснени. Или поне би следвало да се третират като такива.
Как са се развили различните славянски езици е добре изследвано. Доколко литовският език следва да се третира като праславянски ми се струва спорно.
Доколкото имам една руска филология в далечното минало зад гърба си, смея да твърдя, че все нещичко поназнайвам от тая материя.
Приятна вечер и продължавайте дискусията :).

цитирай
24. mt46 - Повечето хронисти не се разхождат да питат разните племена, а ползват предишни писмени източници...
01.02.2021 00:02
shtaparov написа:
mt46 написа:
shtaparov написа:
Франките,германците и арабите не са никакви гърци и не им се налагало да прилагат приписваните на гърците еквилибристики с хипотетичното "добавяне" на "К",но въпреки това упорито си изписвали оригиналния егноним като Склави! Арабите даже го представяли в разгъната форма: Сакалиби (Сакаливи,Сколоти) която показва,че е изключено оригиналът на въпросния етноним да е "Слави"!

Повлияли са се от по-старите гръцки историци и хронисти...

Според тази хипотеза (хипотеза а не факт!) франки и германци са постъпили по най-глупавия възможен начин и вместо да питат самите Склави какво име носят,те предпочели да ги заобиколят,да отидат до "Византия" за справка а после да се върнат обратно минавайки през земите на склавите,пропускайки удобния момент да ги питат как се наричат те самите! Питам тогава- защо по същата логика те не наричат руснаците "тавроскити", унгарците- "турки", Българите- "мизи" а турците - "перси",за да спазят правилото на "гръцкото" влияние??? Ами ясно е защо- защото не са искали да си губят времето в глупости и да защитават бъдещите имперски интереси на някакви нищожни племенца,които по онова време са били обикновени васали на огромната Българска империя! Всичко това говори,че тезата за някакво "гръцко" влияние в случая отвсякъде издиша и е измислена в нашето съвремие,за да оправдае професионалните изобретатели на фалшиви народи и "нации",най-пресен пример от които са днешните псевдомакедонци!

цитирай
25. shtaparov - Книгите в древността са били твърде ...
01.02.2021 06:25
Книгите в древността са били твърде редки и не се срещали във всяка махала и механа,а тук излиза и нов проблем. Ако някой "нов" летописец в онова време прочете в по-стар извор думата "Склави" като как ще разбере,че тя се отнася именно за "славяните", а не за варягите или хазарите например??? Тогава не е имало интернет или тълковен речник който да му разясни,че Склави е истинското име на измислените през Ренесанса "славяни"! И остана без отговор въпроса: щом толкова са залягали над "гръцките" извори и са преписвали от тях,защо западноевропейските хронисти не са наричали Българите "мизи" и "скити",не са наричали маджарите "турки" а турците- "перси" по начина,по който ги описват "византийците" ??!!
цитирай
26. mt46 - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B4_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
01.02.2021 12:20
Видукинд от Корвей е автор на хрониката " Деянията на саксонците " ( лат. Res gestae saxonicae ) в 3 книги, в които, опитвайки се да прослави подвизите на саксонците и техните царе, той излага историята на саксонците на основа на стари саги, песни, легенди, древни и средновековни източници, собственото му съзнание и царете от саксонската династия ( Хенри I и Ото I ). Събитията в "Деяния ..." са доведени до 967 г. , дадена е информация за историята на саксонско-славянските отношения. Той пише това произведение по молба на дъщерята на Ото I Матилда , първата игуменка на Кведлинбург [3] . Тогава тази хроника е използвана от Титмар от Мерзебург[3] .
цитирай
27. mt46 - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
01.02.2021 12:31
Прабългарите са наричани от ранносредновековните византийски, латински и арменски летописци с различни имена като: българи, кутригури, утигури, скити, мизи, хуни и др. Формата „прабългари“, както и алтернативните „протобългари“, „първобългари“, „древни българи“ и „хуно-българи“, се използват в съвременната историография за да се разграничи ранносредновековният народ от формиралия се по-късно съвременен български етнос.

За произхода на името „българи“ има множество различни хипотези, една от тях го свързва с тюркския корен bulga- „смесвам“, „разбърквам“, тоест смесен народ.[12] На същата основа възниква и предположението, че „булгар“ означава „бунтовник, метежник, размирник“. Според друго обяснение „булгар“ може да произлиза от булга, наименованието на разпространен в Средна Азия и Сибир подвид на белките, който е възможно да е бил тотемно животно на прабългарите.[13] Привърженици на хипотезата за ирански произход на прабългарите (вижте по-долу) свързват името с думи от осетински (бългерон – „човек, който живее в покрайнината“) или пущунски (булгар – „човек, обитаващ отвъд планината“).[14] Други хипотези, като цяло отхвърляни в наши дни, извеждат името от митичен прародител, наименованието на реките Волга и Буг и други...
цитирай
28. mt46 - Отговорът е прост и елементарен...
01.02.2021 12:51
shtaparov написа:
Книгите в древността са били твърде редки и не се срещали във всяка махала и механа,а тук излиза и нов проблем. Ако някой "нов" летописец в онова време прочете в по-стар извор думата "Склави" като как ще разбере,че тя се отнася именно за "славяните", а не за варягите или хазарите например??? Тогава не е имало интернет или тълковен речник който да му разясни,че Склави е истинското име на измислените през Ренесанса "славяни"! И остана без отговор въпроса: щом толкова са залягали над "гръцките" извори и са преписвали от тях,защо западноевропейските хронисти не са наричали Българите "мизи" и "скити",не са наричали маджарите "турки" а турците- "перси" по начина,по който ги описват "византийците" ??!!

Естествено и логично и СЛЕД образуването на Дунавска България, жителите на нейната територия да са наричани "българи"! Нима отричаш променливостта на времето и пространството!?...
цитирай
29. mt46 - Според Дроздов...
01.02.2021 12:57
Съвременната рускоезична форма - "славяни" - е смятана за фонетичен вариант на етнонима
"словени". Сходна на този етноним форма се среща у Вудукинд Корвейски в съчинението му
"Деянията на саксите", което е написал през 50 - 70-те години на X век. В списъка на главите от
книга втора се среща такова название: "За славянина, който беше оставен от крал Хенрих". В
оригинала това название звучи така: «De Slavo qui a rege Heinrico relictus erat». Както виждаме, в
действителност авторът е използвал думата "славо", а не "славянин". Пак там откриваме и такова
известие: "И след като Хенрих приучи своите жители към такова положение и порядък, той
внезапно се нахвърли на тези славяни (Slavos), които се наричат хаволяни (Heveldi)...". Тук
разглежданият етнотермин се привежда във формата Slavos, което в рускоезична транскрипция
би изглеждало като "слави". Такава форма на етнотермина е използвал и Хелмолд: "Slavorum
igitur populi multi sunt habitantes in litore Balthuici maris" - "Много славянски народи живеят на
брега на Балтийско море".
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: mt46
Категория: Изкуство
Прочетен: 15868089
Постинги: 3185
Коментари: 41941
Гласове: 137135
Спечели и ти от своя блог!
Архив
Календар
«  Септември, 2022  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930