Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
15.10.2020 21:18 - Константин и Методий в "Повесть временных лет"
Автор: mt46 Категория: История   
Прочетен: 1564 Коментари: 15 Гласове:
19


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
 .
Константин и Методий в Повесть временных лет image

От К.ГЕРБОВ,
Май 7, 2013Повесть временных лет (ПВЛ) е едно от най-ранните летописни съчинения в старата руска литература, съставено около 1113 г. от Нестор, монах в Киево-Печьорския манастир. Известна е и като Несторова хроника, а в превод на български език е Повест за изминалите години.

Съдържанието на ПВЛ е запазено в преписите на две по-късни нейни редакции. Тази от 1116 г. е дело на Силвестър, игумен на Михайловския манастир във Видубиц до Киев. Преписи на тази редакция са влезли в състава на Лаврентиевския летопис от 1377 г., в Радзивиловския и Московско-Академическия летопис от XV в. Препис на другата редакция от 1118 г. е включен в Ипатиевския летопис от XV в.

Приема се, че ПВЛ е съставена въз основа на руски домашни и чужди писмени историографски източници (Древнейший Киевский свод от 30-те - 40-те г. на XI в., Никоновский свод от 1073 г., Начальный свод от 1095 г., Хрониката на Георги Амартол, хипотетичната Хроника на цар Симеон). Използвани са били и някои византийски, старобългарски и староруски агиографски съчинения, а също множество фолклорни предания и легенди (за заселването на славяните, за идването на апостол Андрей по руските земи, за основаването на руската държава и първите руски князе и др.). На свой ред ПВЛ става неотменна съставна част на повечето по-късни руски летописи.

В повестта са включени две известия за дейността на Константин-Кирил и Методий. Първото, условно обозначавано като Сказание о преложении книг, е записано под годината 6406 (898) и представлява кратка история на създаването на славянските книги. Второто известие, поместено под годината 6494 (986), по съдържание представлява „поучение“ на гръцки мисионер към руския княз Владимир Светославич (969-1015) и е известно като Речта на философа.

Сред съществуващите славянски писмени извори не са открити преки паралели на текста на Сказанието, което в същността си предава историята на създаването на първите славянски книги. Но приведените сведения отчасти съвпадат с Пространното житие на Константин -Кирил и Пространното житие на архиепископ Методий или имат паралели в по-късни южнославянски източници, а също и в паметници от западнославянски произход.

Поради тези причини въпросите за източниците на Сказанието, за времето и мястото на възникването му, се третират различно. Времето на появата му се определя в хронологическите граници от края на XI до XIV в., а източниците му се търсят сред реално съществуващи и предполагаеми латински и славянски писмени паметници от западнославянски или старобългарски произход.

Съществува и становище, според което първоизточниците на Сказанието трябва да се търсят в старобългарската историографска традиция. Някои специалисти виждат неговите корени в хипотетичната Симеонова хроника (Л. Боева), а други смятат, че като основно градиво са използвани житието на Кирил и житието на Методий с добавки от някои по-късни български извори и патриотични предания (К. Мечев). Като отдава особено голямо значение на факта, че Сказанието „органично“ се вписва в тъканта на летописа, А. И. Рогов отхвърля както тезата за западнославянски, така и становището за българските източници на Сказанието, като се присъединява към мнението на Д. Лихачов, че в него по памет е предадено съдържанието на Пространните жития на Кирил и Методий.

Горните сведения са взети и цитирани със съкращения от том III (П-С) на българската Кирило-Методиевска енциклопедия (изд. 2003, с. 166-169). По-надолу е представено въпросното Сказание и е направен опит за допълнителен анализ на текста на произхода му.

Текстът на Сказанието за Константин и Методий в Радзивиловския ръкопис

На практика различията в текста на Сказанието за Константин и Методий, предаден в Лаврентиевския, Радзивиловския, Московско-Академическия и Ипатиевския летопис са минимални. Като изходен за статията тук е избран Радзивиловския, наричан още Кьонигсбергски летопис, защото той е илюстрован със 617 цветни миниатюри и четири от тях са свързани със Сказанието. Някои от тях са отпечатани в Кирило-Методиевската енциклопедия, т. 2 и многотомната История на България, т. 2, но поясненията към тях не са съвсем точни.

Двете имена на летописа идват от името на литовския велик хетман, виленски воевода и княз на Свещената Римска империя Януш Радзивил, на когото е принадлежал ръкописа през XVII в. и от името на град Кьонигсберг, където ръкописът се е съхранявал през XVIII в. В хода на Седемгодишната война, през 1758 г. като трофей Радзивиловския летопис попада в Петербургската академия на науките.

Текстът на Сказанието в посочения летопис гласи:

„В 6406 (898) г. славянският народ бе неделим: славяни, които живееха по Дунав, покорени от угрите (маджарите), и моравци, и чехи, и поляци, и поляни, които днес се наричат руси. Първо за моравците бяха създадени буквите, които се нарекоха славянско писмо. Същото писмо е при русите и при дунавските българи.

Когато славяните живееха вече покръстени, техните князе Ростислав, Святополк и Коцел изпратиха [пратеници] при цесар Михаил (византийския император Михаил ІІІ), които казаха: „Нашата страна е покръстена и няма учител, който да ни наставлява и поучава, да ни изтълкува (обясни) светите книги. Не разбираме нито гръцкия език, нито латинския - едни ни учат по един начин, а други - по друг, затова не разбираме нито смисъла на книгите, нито тяхната сила. Изпратете ни учител, който може да ни преразкаже словата в книгите и техния смисъл.” Чувайки това, цесар Михаил извика всички философи (учени) и им каза реченото от славянските князе. И казаха философите: „В Селун (Солун) има мъж, на име Лъв. Той има синове, разбиращи славянския език. И двамата му сина са мъдри философи.” Чувайки, цесарят изпрати за тях при Лъв в Селун, казвайки: „Изпрати при нас своите синове Методий и Константин.” Чувайки това, Лъв бързо ги изпрати. Като пристигнаха при цесаря, той им каза: „Славянската страна е изпратила при мен [пратеници], молещи за свой учител, който може да им изтълкува светите книги, това те искат.” И цесарят ги уговори и заминаха те в славянската страна при Ростислав, Святополк и Коцел. Когато двамата [Константин и Методий] пристигнаха, започнаха да съставят буквите на славянската азбука и преведоха Апостола и Евангелието. Радостни бяха славяните, че слушат за божието величие на своя език.

След това бяха преведени Псалтира и Октоиха (Осмогласника) и останалите книги. Някои започнаха да хулят славянските книги, казвайки: „Нито един народ не бива да има своя азбука, освен евреите, гърците и латинците, съгласно надписа, който Пилат е написал върху кръста Господен [само на тези езици].” Чувайки за това, римският папа осъди тези, които роптаят срещу славянските книги, казвайки: „Да се изпълни писанието: „Да възхвалят Бог всички народи", и на друго място: „Всички ще възвестят на различни езици божието величие, според както Дух Свети им е дал да говорят.” Който напада славянското писмо, да бъде отлъчен от църквата, докато се поправи; това са вълци, а не овце, те трябва да се познават по плода им и да се пазим от тях. Вие, чеда, послушайте божието учение и не отхвърляйте църковното наставление, което ви е дал вашият учител Методий.” Константин се върна обратно и се отправи да учи българския народ, а Методий остана в Моравия. След това княз Коцел постави Методий за епископ на Панония, на престола на светия апостол Андроник, един от седемдесетте [апостоли], ученик на свети апостол Павел. Методий постави двама свещеници, добри бързописци, и преведе напълно всички книги от гръцки език на славянски за шест месеца, започвайки през март и завършвайки на 26 ден на месец октомври.

Като завърши, въздаде достойна възхвала на Бога, който даде такава благодат на епископ Методий, приемник на престола на Андроник; понеже учител на славянския народ е апостол Андроник. В Моравия е ходил също и апостол Павел и учил там; там се намира и Илирик, до който стигнал апостол Павел и където били славяните първоначално. Затова учител на славяните е апостол Павел, от този славянски народ сме и ние - русите; затова и на нас, русите, учител е апостол Павел, тъй като е учил славянския народ и е поставил Андроник за епископ и свой наместник сред славянския народ. А славянският народ и руският са едно. От варягите са назовани русите, а преди те били славяни; макар и да са се наричали поляни, но речта им била славянска. Наречени били поляни, понеже пребивавали в полето [равнината], а езикът им бил общ, славянски.”


Миниатюрите към Сказанието за Константин и Методий в Радзивиловския летопис

Текстът с историята на Константин и Методий е придружен с четири миниатюри.

 

image

Първата миниатюра № 30 представя две събития. Вляво е показана срещата на цесар Михаил с пратениците на Ростислав, Святополк и Коцел, които помолили: „Изпратете ни учител, който може да ни преразкаже словата в книгите и техния смисъл.” Вдясно императорски пратеник доняся на Лъв в Солун: „Изпрати при нас своите синове Методий и Константин.”

image

Сцената, представена на миниатюра № 31, също е двойна. Тя е разположена под текста „Когато двамата [Константин и Методий] пристигнаха, започнаха да съставят буквите на славянската азбука и преведоха Апостола и Евангелието.” Репродукцията на тази миниатюра в руски и български издания е обяснена като сцена на създаване на славянската азбука и превеждане на славянски език на основните църковни книги.

image


Ако погледнем по-внимателно обаче фигурата вляво, която се отъждествява с Константин, ще видим, че това, което прилича на лист с букви, е дорисувано. Константин всъщност държи също такъв изписан лист, като брат си Методий. Което означава, че художникът на оригиналната миниатюра вероятно е представил и двамата да записват правените от тях преводи. Като пропуск на миниатюристът трябва да се посочи липсата на книгите, които се превеждат.

image

Миниатюра № 32, която е на гърба на листа с първите две сцени (л. 13), следва веднага след текста: „Княз Коцел постави Методий за епископ на Панония, на престола на светия апостол Андроник, един от седемдесетте [апостоли], ученик на свети апостол Павел.” Сцената има тържествен и иносказателен характер. Съоръжението в средата трябва да е апостолската катедра, т. е. престола на апостол Андроник, който е наследен от Методий. Портретната характеристика на новия епископ на Панония е същата като на предходната сцена. Облеклото и то е същото: синьозелена дреха горе и розова отдолу. Човекът с червените дрехи и шапка е княз Коцел, придружен от свои приближени.

Неизяснена докрай остава фигурата на свещеника вдясно. Възможно е, когато е рисувана миниатюрата през XV в., вече да е бил известен текста от житието на Методий, в което се казва, че Коцел направил Методий епископ, като поискал разрешение от папата. Последният пък изпратил специално послание. Вероятно групата вдясно са пратеници на папата, а епископа отпред държи въпросното послание.

 

image

Последната миниатюра № 33 макар и отдалечена от текста „Методий покани двама свещеници, добри бързописци, и преведе напълно всички книги от гръцки език на славянски за шест месеца”, по всичко изглежда илюстрира именно този момент от дейността на епископ Методий. И тук художникът е успял да повтори облеклото и портретните му черти от предишните миниатюри.Констатацията е, че Сказанието за Константин и Методий в Радзивиловския ръкопис, а така е и в останалите преписи на ПВЛ, съответства на изложеното в глави V, VI, VIII и XV на Пространното житие на архиепископ Методий...
/.../
https://www.forumnauka.bg/topic/15122-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BB%D0%B5%D1%82/
Гласувай:
19Следващ постинг
Предишен постинг

1. zaw12929 - ПОЗДРАВИ ЗА СЕРИОЗНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ
17.10.2020 01:54
ПОЗДРАВИ ЗА СЕРИОЗНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ
цитирай
2. iliyanv - Поздравления за "славянския" фалшификат- комикс
17.10.2020 12:12
Говното е от 1711 г., 18 век демек. Думите "славяни" и словени" дават 100% гаранция, че фейка е писан след 1603 г. Форумните идиоти ще бъдат много доволни да изчетат поредната ти проява на глупост и интелектуална нищета.

цитирай
3. mt46 - Благодаря! Поздрави!
17.10.2020 21:10
zaw12929 написа:
ПОЗДРАВИ ЗА СЕРИОЗНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ

цитирай
4. mt46 - Ти добре ли си с главния мозък!...
17.10.2020 21:29
iliyanv написа:
Говното е от 1711 г., 18 век демек. Думите "славяни" и словени" дават 100% гаранция, че фейка е писан след 1603 г. Форумните идиоти ще бъдат много доволни да изчетат поредната ти проява на глупост и интелектуална нищета.


Цял свят признава славяните, само вие – шепа българи, дрогирани от американизацията или крайни националисти – се правите на ударени!...
цитирай
5. iliyanv - И аз признавам славянството - като европейска езикова група,
19.10.2020 08:55
образувана на база древен общ скитски праезик.То няма допирни точки с фалшификациите на българската история, с измислени миграции на далечни северни диваци към топлия юг и стремеж за римско поданство.
цитирай
6. bulgares - ха
19.10.2020 20:25
"Приема се, че ПВЛ е съставена въз основа на руски домашни и чужди писмени историографски източници". Няма как да се приема такова нещо защото това е първия руски източник, а пък с римските източници просто не съвпада. А иначе това не е изобщо оригинала, след като в него се вижда думата "славяни". И от книга от 1113г. ли ще си вадим заключения за събития от 6-ти век?

И който държи, да не черпи информация от "дрогирани от американизацията", да потърси "Пламен Пасков славяни", той е не само русофил, ами направо болен от русофилия и го е обяснил простичко, защо е нямало славяни у нас - даже май на Путин беше писал, май това да обясни, но може и да бъркам.
цитирай
7. mt46 - Ха! Пламен Пасков не е историк, а политик, по професия ветеринар...
20.10.2020 22:45
bulgares написа:
"Приема се, че ПВЛ е съставена въз основа на руски домашни и чужди писмени историографски източници". Няма как да се приема такова нещо защото това е първия руски източник, а пък с римските източници просто не съвпада. А иначе това не е изобщо оригинала, след като в него се вижда думата "славяни". И от книга от 1113г. ли ще си вадим заключения за събития от 6-ти век?

И който държи, да не черпи информация от "дрогирани от американизацията", да потърси "Пламен Пасков славяни", той е не само русофил, ами направо болен от русофилия и го е обяснил простичко, защо е нямало славяни у нас - даже май на Путин беше писал, май това да обясни, но може и да бъркам.


Четеш ли добре? "Приема се, че ПВЛ е съставена въз основа на руски домашни и чужди писмени историографски източници (Древнейший Киевский свод от 30-те - 40-те г. на XI в., Никоновский свод от 1073 г., Начальный свод от 1095 г., Хрониката на Георги Амартол, хипотетичната Хроника на цар Симеон). Използвани са били и някои византийски, старобългарски и староруски агиографски съчинения, а също множество фолклорни предания и легенди (за заселването на славяните, за идването на апостол Андрей по руските земи, за основаването на руската държава и първите руски князе и др.). На свой ред ПВЛ става неотменна съставна част на повечето по-късни руски летописи"...
И къде става дума за събития от 6-ти век?...
цитирай
8. bulgares - Чета много добре
20.10.2020 23:39
Пише "Приема се". И само това "множество фолклорни предания и легенди" е възможно физически. Кажи ми как книга от 11-12ти век ще ни доказва нещо за слвяните? Няма ли някакъв руски документ от 6-ти век да ни предложиш?

Пламен Пасков е ветеринар, но с него има група от 28 човека и историци, които не могат да си кажат имената по понятни причини. А може ли да го пишем ""дрогиран от американизацията", както и Божидар Димитров? Изобщо това ""дрогирани от американизацията" какво доказва, като епитет? И защо считаш, че някой в САЩ се интересува какви тъпни ни пробутва Русия в историята тук? И изгледа ли филмчетата на Пасков, защото в крайна сметка не е важно кой какъв е , а какво казва. Може ли да обориш и дума от тях?
цитирай
9. mt46 - ...
21.10.2020 21:35
bulgares написа:
Пише "Приема се". И само това "множество фолклорни предания и легенди" е възможно физически. Кажи ми как книга от 11-12ти век ще ни доказва нещо за слвяните? Няма ли някакъв руски документ от 6-ти век да ни предложиш?

Пламен Пасков е ветеринар, но с него има група от 28 човека и историци, които не могат да си кажат имената по понятни причини. А може ли да го пишем ""дрогиран от американизацията", както и Божидар Димитров? Изобщо това ""дрогирани от американизацията" какво доказва, като епитет? И защо считаш, че някой в САЩ се интересува какви тъпни ни пробутва Русия в историята тук? И изгледа ли филмчетата на Пасков, защото в крайна сметка не е важно кой какъв е , а какво казва. Може ли да обориш и дума от тях?

Би трябвало да знаеш кога се поставя началото на славянската писменост...
А П. Пасков е от групата на крайните националисти... Гледах видеото за славяните. Ловък опит за манипулация... Невярно е например твърдението, че заглавието на Паисиевата история е "История славнобългарска"...
цитирай
10. bojil - Пише "Приема се". И само ...
22.10.2020 00:24
mt46 написа:
bulgares написа:
Пише "Приема се". И само това "множество фолклорни предания и легенди" е възможно физически. Кажи ми как книга от 11-12ти век ще ни доказва нещо за слвяните? Няма ли някакъв руски документ от 6-ти век да ни предложиш?

Пламен Пасков е ветеринар, но с него има група от 28 човека и историци, които не могат да си кажат имената по понятни причини. А може ли да го пишем ""дрогиран от американизацията", както и Божидар Димитров? Изобщо това ""дрогирани от американизацията" какво доказва, като епитет? И защо считаш, че някой в САЩ се интересува какви тъпни ни пробутва Русия в историята тук? И изгледа ли филмчетата на Пасков, защото в крайна сметка не е важно кой какъв е , а какво казва. Може ли да обориш и дума от тях?

Би трябвало да знаеш кога се поставя началото на славянската писменост...
А П. Пасков е от групата на крайните националисти... Гледах видеото за славяните. Ловък опит за манипулация... Невярно е например твърдението, че заглавието на Паисиевата история е "История славнобългарска"...

Аз пък видях факсимиле от Първия Паисиев оригинал- там няма абсолютно никакво заглавие което означава,че заглавието е дописано от преписвачите- не от монаха св.Паисий Хилендарски!
цитирай
11. mt46 - Това не е вярно!...
22.10.2020 21:57
bojil написа:
mt46 написа:
bulgares написа:
Пише "Приема се". И само това "множество фолклорни предания и легенди" е възможно физически. Кажи ми как книга от 11-12ти век ще ни доказва нещо за слвяните? Няма ли някакъв руски документ от 6-ти век да ни предложиш?

Пламен Пасков е ветеринар, но с него има група от 28 човека и историци, които не могат да си кажат имената по понятни причини. А може ли да го пишем ""дрогиран от американизацията", както и Божидар Димитров? Изобщо това ""дрогирани от американизацията" какво доказва, като епитет? И защо считаш, че някой в САЩ се интересува какви тъпни ни пробутва Русия в историята тук? И изгледа ли филмчетата на Пасков, защото в крайна сметка не е важно кой какъв е , а какво казва. Може ли да обориш и дума от тях?

Би трябвало да знаеш кога се поставя началото на славянската писменост...
А П. Пасков е от групата на крайните националисти... Гледах видеото за славяните. Ловък опит за манипулация... Невярно е например твърдението, че заглавието на Паисиевата история е "История славнобългарска"...

Аз пък видях факсимиле от Първия Паисиев оригинал- там няма абсолютно никакво заглавие което означава,че заглавието е дописано от преписвачите- не от монаха св.Паисий Хилендарски!

цитирай
12. bulgares - Би трябвало да знаеш кога се по...
23.10.2020 12:07
mt46 написа:

Би трябвало да знаеш кога се поставя началото на славянската писменост...
А П. Пасков е от групата на крайните националисти... Гледах видеото за славяните. Ловък опит за манипулация... Невярно е например твърдението, че заглавието на Паисиевата история е "История славнобългарска"...


Заглавието при Паисий е "История славянобългарска", но има един много стар препис където е "История славнобългарска" - забравих от кого беше, може да си го намериш, и от там доста хора са се объркали. Цялото съдържание и това, че е преписвано от Мавро Орбини сочат, че е "СЛАВЯНО- ..."

Пасков бил краен националист. Тия болните от русофилия такива ли ги водим вече? Нали искаше русофил, сега пък друг искаш. Кажи какво искаш най-накрая.

Знам кога е преименувана за пръв път българската писменост на славянска, това май го объсъждахме - направено е за пръв път от Josef Dobrovsky във Виена през 1822г. Този факт е трит жестоко в България и СССР, но във всички останали записи по западни библиотеки фактът си е останал.
цитирай
13. mt46 - ?
23.10.2020 23:09
bulgares написа:
mt46 написа:

Би трябвало да знаеш кога се поставя началото на славянската писменост...
А П. Пасков е от групата на крайните националисти... Гледах видеото за славяните. Ловък опит за манипулация... Невярно е например твърдението, че заглавието на Паисиевата история е "История славнобългарска"...


Заглавието при Паисий е "История славянобългарска", но има един много стар препис където е "История славнобългарска" - забравих от кого беше, може да си го намериш, и от там доста хора са се объркали. Цялото съдържание и това, че е преписвано от Мавро Орбини сочат, че е "СЛАВЯНО- ..."

Пасков бил краен националист. Тия болните от русофилия такива ли ги водим вече? Нали искаше русофил, сега пък друг искаш. Кажи какво искаш най-накрая.

Знам кога е преименувана за пръв път българската писменост на славянска, това май го объсъждахме - направено е за пръв път от Josef Dobrovsky във Виена през 1822г. Този факт е трит жестоко в България и СССР, но във всички останали записи по западни библиотеки фактът си е останал.

Добровски е основоположник на славистиката, а създадели на славянската писменост са Кирил и Методий, както е всеизвестно!... Явно страдаш от русофобия и славянофобия...
цитирай
14. bulgares - Добровски е основоположник на ...
24.10.2020 03:32
mt46 написа:

Добровски е основоположник на славистиката, а създадели на славянската писменост са Кирил и Методий, както е всеизвестно!... Явно страдаш от русофобия и славянофобия...


От този заплетен извод изобщо не ми става ясно как според тебе се е наричал славянския език преди 1822г? Все пак той е имал някакво име, освен ако не са забравили да му дадат. Пък на славянски език нито днес, нито тогава никой не е говорил, защото това са група езици. Ти да си чул жив човек по света да говори на група езици? Примерно, испански+френски+португалски+италиански?
цитирай
15. mt46 - Славистиката е наука за славянските езици...
26.10.2020 21:44
bulgares написа:
mt46 написа:

Добровски е основоположник на славистиката, а създадели на славянската писменост са Кирил и Методий, както е всеизвестно!... Явно страдаш от русофобия и славянофобия...


От този заплетен извод изобщо не ми става ясно как според тебе се е наричал славянския език преди 1822г? Все пак той е имал някакво име, освен ако не са забравили да му дадат. Пък на славянски език нито днес, нито тогава никой не е говорил, защото това са група езици. Ти да си чул жив човек по света да говори на група езици? Примерно, испански+френски+португалски+италиански?

цитирай
Търсене

За този блог
Автор: mt46
Категория: Изкуство
Прочетен: 15874164
Постинги: 3186
Коментари: 41945
Гласове: 137153
Спечели и ти от своя блог!
Архив
Календар
«  Септември, 2022  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930