Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
25.10.2013 14:02 - Здравейте, роболюбиви българи!...
Автор: mt46 Категория: Хоби   
Прочетен: 11433 Коментари: 24 Гласове:
35

Последна промяна: 25.10.2013 20:45

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
.
.
.

България е просто сателит...  
България е просто сателит -
обречена на вечен геноцид
от чуждия и родния елит...

Марин Тачков
29 август 2013 г.


Матрица в матрицата
Петък, 10 Февруари 2012 08:04 SS  

imageВсе отлагах писането на този текст - но виждам,че участниците в този форум (и не само) не разбират една фундаментална фактология, за това къде живеем и какъв е статута на България.
Непрекъснато, всеки ден чета и виждам как,по голямата част от българите,казват: Няма държава. Управляващите не ни защитават.. или не си вършат работата.
Управляват ни бивша и настояща номенклатурна хунта със слугите им от ДС.


Тези били леви,онези били десни,трети и четвърти средни...
Това или не знам си кое (в бъдещето ни) правителство, или някой си политик,или някакъв си месия  (по голяма кратуна от сегашната) щял бил да направил не знам си какво си?!

Вярвате в илюзии? Аз, НЕ!

Аз питам: Какъв политик? Коя партия? Кое правителство? На коя държава? Какво ще направи/ят?! Как ще го направят? Искат ли да го направят? Могат ли да го направят? Кога ще го направят?
Кой ще им разреши и кой ще ги контролира? В чии интерес ще бъде?
От тук идват всичките ни беди като народ! От незнанието, и от пълната липса, на елементарна правна култура!
Ние винаги сме под нечие робство! И вината си е наша!
В момента: на еврейско иго! Замаскирано го наричат: европейски съюз.

Ние (българите) вече нямаме и държава!Точно така! Ние населяваме територия!

Ще започна с изясняването и тълкуването на това - що е то държава и има ли такава, наречена България!?


Държава

Държава е политическа общност, заемаща дадена територия, имаща организирано правителство и притежаваща вътрешен и външен суверенитет. Тя е основен институт на политическата система на обществото. Пръв понятието за държава („Stato“) въвежда италианския мислител Николо Макиавели в своето съчинение „Владетелят“.
Чрез система от държавни органи държавата осъществява управлението на обществото и обществените отношения. Основните функции на държавата са вътрешни (в пределите на нейната територия и по отношение на нейните граждани) и външни (свързани с междудържавните отношения).

Продължението на това тълкуване, що е то държава - тук навлиза в силно манипулируема фаза! Не го правя аз! Ползвам Уикипедия,свободната енциклопедия.

Държавната (трите функции на държавното управление – законодателна, изпълнителна и съдебна – трябва да бъдат разделени и изпълнявани от различни органи, определени от конституцията.) власт се реализира чрез нейните органи (в България - президент, Народно събрание, Министерски съвет, местни органи, съдилища, прокуратура). Политическата система в България се основава върху принципа на политическия плурализъм.

Последното е проформа. Има и нещо такова,но не съвсем. Това е едно дърво, не е цялата гора!
Обърнете внимание на думите - "власт се реализира"?!
Интересно, но аз винаги чувам обратното, от устите на самопровъзгласили се за "политически елит" туземни администратори! Те му викат - упражняване на власт!

Я да видим, какво е определението за власт:

Власт е силно влияние, изразено в право и възможност за разпореждане и контрол, подчиняване на волята. Осъществяването на властта става по различни начини - някои са демократични, а други авторитарни. Особено място заема политическата власт, най-силният елемент на която се явява държавното управление с всичките принадлежащи органи. Съществуват съдебна власт, изпълнителна власт, представителна власт, икономическа власт, законодателна власт и други. Предпоставки и източници на властта могат да са пари, богатство, прочутост или знание.
Властта е мярка за способността на човек да контролира средата около себе си, включително и поведението на другите същества. Терминът "власт" е често използван като сила, възприемана като законна от социалната структура.

Става все по интересно:

Властта може да бъде лоша или несправедлива, но упражняване на властта се приема, като енденична за хората, като социални същества. Често изучаването на властта в обществото се приема като политика. Използването на властта няма нужда да включва принуда. В едната си крайност, тя много силно прилича на това което англоговорящите наричат „влияние”, въпреки че някои автори правят разлика между власт и влияние - средството чрез което се използва властта.

Продължавам с тълкуването:

 Суверенитет

Държавният суверенитет (на френски: souverainete — върховна власт) е неотчуждаемо юридическо качество на независима държава, символизиращо нейната политическо-правна самостоятелност, висша отговорност и ценност като първичен субект на международното право; необходимо за изключителното върховенство на държавната власт и предполагащо независимост от властта на друга държава; възникващо или изчезващо по силата на доброволно изменения на статуса на независимата държава като цялостен обществен организъм; обусловено от правовото равенство на независими държави и стоящо в основата на съвременното международно право.

Суверенитетът е изключителното право да се упражнява върховна власт над географски регион или група от хора (напр. нация или племе). Обикновено правителството или друго политическо представителство осъществява суверенните права, въпреки че в някои случаи тези права се упражняват от един човек. Монарх, който управлява суверенна държава, може да бъде наричан суверен на тази държава. Като понятие суверенитетът се определя като върховенство, независимост и самостоятелност на властта на определена държава във вътрешните и външните и работи. Основа на суверенитета е правото на нациите за самоопределение. Суверенитетът е основен принцип на международното публично право, отразен в Устава на ООН. Суверенитетът бива държавен, народен и национален.


Република

Република (на латински: res publica — „дело на народа, държавно дело, публични дела“) представлява форма на държавно управление (както и всяка страна, управлявана по този начин), при която върховната власт се осъществява посредством демократично избрани от населението органи и начело не стои монарх. С течение на времето терминът се развива и под република започва да се разбира именно форма на държавно управление, която е противоположна на монархията. В републиката държавният глава, който се нарича президент се избира за определен мандат и няма елемент на унаследяване. Правителството на една република има определени от конституцията (висшият писан закон) и другите закони на страната правомощия и задължения. Много от днес съществуващите държави са републики и имат именно такова управление. Всички граждани на една република са длъжни да спазват законите независимо от социалното си положение.

Републиката предполага избор на лица, които извършват управлението на държавата. Демокрацията, един пример за която е атинската демокрация, е директно участие на демоса в управлението. Идеята за демокрация не се припокрива задължително с тази за република. Републиканската форма на управление може да включва ограничена форма на демокрация, при която пълните и права се държат само от определена група хора. В някои случаи републиката се проявява и като диктатура. Гай Юлий Цезар е избран за консул на Рим, но Сенатът го провъзгласява за диктатор. Републиката може да е и тоталитарен режим - Хитлер е законно избран канцлер на Германия, но държавата приема тоталитарен характер. Държавите от бившия социалистически лагер са също форма на диктатура. Друг важен орган в републиката е парламентът.

Ето,че вече се доближаваме и до нашата си реалност.

 

Колония

Колония се нарича зависима в политическо и икономическо отношение страна или територия на земното кълбо лишена от държавна самостоятелност, владение на чужда държава. Това е един от инструментите на империализма за разширяване на влиянието и териториите си. Колониите нямат независимо интернационално представителство и се управляват от малка прослойка, представители на колонизиралата територията държава.

Исторически причините за възникването на колониите са разнообразни:

Находища на полезни изкопаеми и скъпоценни камъни
Плодородни земи
Човешки ресурси, евтина работна ръка, предимно роби
Стратегическо местоположение

Така, сега на базата на горните тълкувания и определения да разгледаме въпроса - ние дали имаме държава?
България държава ли е?
Краткият отговор е НЕ!
НЕ съществува държава България!
Не съществува правно такова нещо като държава България!!!
Ние нямаме суверен! Ние сме колония!
Нямаме собствена валута! - нашия лев (паричната единица на България) НЕ Е наш! Ние сме във валутен борд. Валутния борд е монетарна институция, която има изключително монополно право да емитира парични знаци при 100 % покритие с една относително стабилна и пълно конвертируема валута, наричана резервна валута, а страната на тази валута е резервна и при фиксиран валутен курс Валутния борд не регулира паричната база, а само паричната маса в обръщението, а също така не регулира и дейността на търговските банки.
Нашата централна банка, НЕ Е наша - тя е под пълният контрол и разпореждане на ЕЦБ и МВФ. Както и валутата ни! - Те ни контролират и заради това сме докарани до най-бедните в Европа!
Ние сме в тази мизерия защото нямаме собствена монетарна политика,наричана още парична политика, тя е едно от основните средства за макроикономическо регулиране. Чрез нея правителството и централната банка на държавата контролират предлагането,наличността и стойността на парите, както и лихвения процент.

Ако имахме: 1.държава 2.суверен 3.централна банка - която има изключителното монополно право да осъществява парична емисия, да регулира паричната маса в обръщението и чрез провеждане на парично кредитна политика да поддържа стабилност на паричната единица. В този случай знаете ли какво щеше да стане?
Това което всички (почти) ние искаме - да имаме държава,силна икономика,силна валута. Да бъдем една богата,здрава,независима и мъдра нация....

Опссс,пак се отнесох в "Страната на Алиса"... каква държава? Каква централна банка?... Какви пет лева.
Но да се върна в реалността:

Нашият парламент,правителство,президент и т.н. са подчинени изцяло на еврейския съюз (европейски съюз)!
Нямаме собствено законодателство!
Нямаме независима съдебна система!
Нямаме държавни граници!
Нямаме войска. (Имаме милиция - вътрешна войска) която има една-единствена функция - да пази политическият режим от народа!
Нямаме и...т.н. Списъкът е безкраен - с думи прости - нямаме Нищооо!


Всички тези, така наречени държавни органи и институции за управление - са и де юре и де факто - туземната администрация на територията България!
Туземната администрация е подчинена изцяло на сходните еврейски администрации от EU!
Нашите туземни примати и кратуни /за които 90% от българите правят грешката да наричат  "управляващи"/ имат само една функция и право - да се подчиняват и изпълняват заповеди, директиви, норми, разпоредби и т. н. от УПРАВЛЯВАЩАТА ги администрация в Брюксел,Страсбург ,ЕЦБ.... Ако не го правят - има санкции и за тях!
Като същите са им разрешили да си дерибействат на територията, наречена България, в "приемливи норми" - разбирай - да ни крадат и правят на луди - според тяхната воля. Бащите национализираха! Синовете приватизираха! Внуците капитализираха!

Да разгледаме набързо как се ръководи този еврейски съюз:

ЕU - еврейския съюз - се подчинява ( това разбира се е за пред народа) на Договор от Лисабон.
Какво всъщност е този договор?
Това е УЖ неуспялия договор за европейска конституция - НО! Всъщност е точно това!!!
Името му не е конституция, а договор от Лисабон. Този договор има силата,функцията и приложението на конституция!
Добре е да си го намери всеки и да го прочете!
Ще ви се подредят и изяснят много добре нещата, за които говоря тук!


Ние (имам предвид "държавната" администрация) като колония(територия)на ЕU сме длъжни да се подчиняваме и изпълваме на така нареченото - Европейското право.
То е ГЛАВНО! и на ПЪРВО място пред местното!


Каква сила има то?

Евро Правото съдържа:

Първично право – учредителните договори на Европейските общности и Европейския съюз, договорите за присъединяване на нови държави членки, договорите за изменение на учредителните договори

Вторично право – регламенти, директиви, решения, препоръки, мнения и други актове на европейските институции

Международни договори – договорите на Европейските общности с трети държави или международни организации, договори между държавите членки и актове на институциите, създадени с международни договори

Съдебна практика – принципните решения на Съда на Европейските общности, които дават задължително тълкуване на европейските норми и са източник на право

В нашето народно събрание има отдел „Европейско право”
Какво мислите,че прави този отдел?

Официалната версия:

Подпомага Народното събрание във връзка с осъществяването на парламентарно наблюдение и контрол по въпросите на ЕС:
Следи съответните политики на Европейския съюз и българското участие в процеса на вземане на решения по тези политики в Европейския съюз;
Подпомага дейността на постоянните комисии при изготвянето на доклади по проекти на европейски актове при осъществяването на наблюдение и контрол съгласно глава 10 от ПОДНС;
Прави предложения за включване на проекто-актове на Европейската комисия и други документи на ЕС в Годишната работна програма на НС по въпросите на ЕС;
Изготвя опорни точки за постоянните комисии на Народното събрание във връзка с осъществяването на парламентарно наблюдение и контрол по въпросите на ЕС по актовете, които са включени в Годишната работна програма на НС по въпросите на ЕС;
При необходимост подготвя становища по въпросите на субсидираността и пропорционалността по проекти за актове на Европейския съюз;
Поддържа регистър на документите получени от Европейската комисия в Народното събрание ;
Подготвя ежеседмичен информационен бюлетин Евровести.
Подпомага постоянните комисии при хармонизирането на отделните законопроекти с действащото право на Европейския съюз.
При поискване изготвя за председателите на постоянните комисии и парламентарните групи, справки, сведения, сравнително правни анализи, информации, анотации и др. свързани с европейското право и/или законодателството на страните–членки.

Лелеее,това даже и аз като го чета имам чувството,че става въпрос за правна кантора наета от някой друг....

Уж бяхме Парламентарна република?
Парламентарната република е форма на държавно управление, при която начело на държавата е избрано длъжностно лице, назначено с определен мандат.
Водеща роля има парламентът......

Темата е дълга и не ми е възможно, да кажа всичко което искам,но и това което успях - смятам,че е добра основа за всеки интелигентен, и мислещ човек да потърси повече информация и да си изгради "правилната" структура.
Бедата е в липсата ни на информация и на унищожаващата ни като народ  пасивност и наивност!
Ще ви дам една "кристална топка" да ясновидствате - действията на туземната администрация -  Евро директиви. Ако ги следите ще успеете да "предвиждате" всички ходове и най-вече покачването на цени и ограничения на свободата ни - последната е споразумението за борба с фалшификатите АКТА!
Предстоящото повишение на цената на тока с минимум 15% (максимум 25%) от 1 юли аз го зная от преди шест месеца...
Знанието е сила - това е добрата страна,но има и лоша - няма връщане назад!

"България ще се съобразява с решенията, взети в Брюксел" - Бойко Борисов,министър-председател на Република България.

„Истински пригодна тоталитарна държава ще бъде онази, в която всемогъщата изпълнителна власт ръководи население от роби, които не е необходимо да бъдат насилвани, за да се подчиняват, защото те ще обичат своето робство.”
Олдъс Хъксли


P.S. Наясно съм,че написаното не е лесно да се разбере от веднъж като материя. Може би малко е хаотично,но се помъчих да го представя в сбит формат - информацията по тези въпроси е много голяма като обем..
Надявам се повече хора да си размърдат гънките и да видят реалността в която живеем!

Като автор на написаното - давам право на всеки, който желае да го пиратства, копира и разпространява на воля!!!
www.forumat-bg.com/politika/1615-matritza-v-matritzata238

ПП: Вчера ми хрумна нещо за матрицата и попаднах на този материал. Написаното в него е като продължение на предишния ми постинг...
Погледнато философски, всеки човек е роб /дори "господарят"/ - на страсти, на илюзии, на амбиции...
Кеф ли ви е да сте роби?...

Гласувай:
36


Вълнообразно


1. mileidi46 - Няма да си размърдат гънките. . . ...
25.10.2013 14:46
Няма да си размърдат гънките...няма да се напънат и да го прочетат голяма част от вегетиращите мозъци!!
Някакво чудо ще стане може би,но не и в България.Българите чакат някой да дойде да ги,,освободи",та после да има кого да обвиняват..най-продажната нация на света сме,колкото и грозно да звучи!!
Ако Бойко,Станишев или Доган им каже ,че всеки втори ще бъде обесен на площада-те ще излезнат и ще си носят въженце...стар,комунистически виц,ама има и ,,демократична "стойност!!
цитирай
2. stela50 - Българите не са толкова наивни, отдавна са разбрали
25.10.2013 15:57
и осмислили ситуацията в страната, наясно са с подписаните
договори, които я правят и ще я правят зависима в отделни
моменти ... Написаното потвърждава това, но не трябва
да се минава от една към друга крайност необмислено.
Бедата е не само в липсата на информация ...
В момента наистина България е точно такава, описана
в краткия ти гневен стих , но не е била в миналото, има
надежда да не бъде и в бъдеще.
Поздрави за интересните статии и споделено виждане !
цитирай
3. mt46 - Благодаря!...
25.10.2013 17:52
stela50 написа:
и осмислили ситуацията в страната, наясно са с подписаните
договори, които я правят и ще я правят зависима в отделни
моменти ... Написаното потвърждава това, но не трябва
да се минава от една към друга крайност необмислено.
Бедата е не само в липсата на информация ...
В момента наистина България е точно такава, описана
в краткия ти гневен стих , но не е била в миналото, има
надежда да не бъде и в бъдеще.
Поздрави за интересните статии и споделено виждане !

Че ние нали минахме от една крайност към друга - от преклонение пред СССР и комунизма към преклонение пред ЕС, САЩ и дивия капитализъм?... А това, че мнозинството от българи са наивни, прости, пасивни, роБолюбиви... е очевадно...
цитирай
4. mt46 - Да, няма надежда...
25.10.2013 18:04
mileidi46 написа:
Няма да си размърдат гънките...няма да се напънат и да го прочетат голяма част от вегетиращите мозъци!!
Някакво чудо ще стане може би,но не и в България.Българите чакат някой да дойде да ги,,освободи",та после да има кого да обвиняват..най-продажната нация на света сме,колкото и грозно да звучи!!
Ако Бойко,Станишев или Доган им каже ,че всеки втори ще бъде обесен на площада-те ще излезнат и ще си носят въженце...стар,комунистически виц,ама има и ,,демократична "стойност!!

Повечето си спасяват задниците поединично или са партийно зомбирани...
цитирай
5. mt46 - Цитирам коментар:
25.10.2013 21:25
"Отдавна съм констатирал, че от понятието "Държавата България" е останало твърде малко. От 10-12 маркера на понятието държава са останали 4-5 - химн,герб,език, територия и пр. Един пример в подкрепа на написаното от SS. Унгария беше първа през 1956 и сега отново е първа. Представяте ли си наглостта на ЕС и лично на Жозе Барозу /Йозеф Барух/. Унгарската национална банка трябвало да бъде НЕЗАВИСИМА от унгарското национално /законно избрано/ правителство. Проблемът на България е, че от нея като новосъздадена колониална територия искат да отхапят американци, европейци, руснаци, турци и евреи, което допълнително усложнява положението й. Днес България изпитва ефекта на "тенджерата под налягане". Всички активни и силни българи "излитат" като пара по света. Тези, които остават ще уврат добре и ще бъдат хапнати с наслада. След това съдържанието й ще се напълни с нова порция - от роми..."
цитирай
6. milady - най-доброто, което съм чела от 10 дни насам:))
25.10.2013 21:42
А аз,ейй тъй..обичааамм да си чета ,като нямам работа :)
Имате моите АДМИРАЦИИ,колега ! Най-сериозно !
Проблема е според мен..,най-първо...демографски,и порнографски( колко сте прав :)
Така ,е бил замислен.(не обичам да изпадам в конспиративни "разработки",нооо
Тва е ПЛАН-а,И това са резултатите.Депопулация на християнското население, и ислямизация на цяла Европа Така замислената 3СВ.Извинете, аз също се изкушавам, да вярвам в Армагедон нооо......Ще кажа сега нещо доста смело ---По-добре, да се опитаме, да си направим ..Милениум:)
Има нова Агенда за 21 век, и не виждам нищо лошо,.ефективно, да се работи по-
татък за Просперитета на България. в тези Европейски границио.Оставете, моля ви националистическите настроения(деструктивни са)
Благодаря Ви за вниманието :)
цитирай
7. planinitenabulgaria - Съвсем точно!!!
25.10.2013 22:07
"България е просто сателит -
обречена на вечен геноцид
от чуждия и родния елит..."
цитирай
8. mt46 - Благодаря!...
25.10.2013 22:35
milady написа:
А аз,ейй тъй..обичааамм да си чета ,като нямам работа :)
Имате моите АДМИРАЦИИ,колега ! Най-сериозно !
Проблема е според мен..,най-първо...демографски,и
така ,е бил замислен.(не обичам да изпадам в конспиративни "разработки",нооо
Тва е ПЛАН-а,и това са резултатите......Ще кажа сега нещо доста смело ---
Има нова Агенда за 21 век, и не виждам нищо лошо,.ефективно, да се работи по-
татък за Просперитета на България. в тези Европейски граници.
Благодаря Ви за вниманието :)

Проблемът не е само демографски, а и... порнографски... Защото страната ни е все от... ебаната страна... :)
цитирай
9. mt46 - Казано накратко...
25.10.2013 22:38
planinitenabulgaria написа:
"България е просто сателит -
обречена на вечен геноцид
от чуждия и родния елит..."

цитирай
10. mt46 - http://www.nationalistbg.com/readarticle.php?id=372
25.10.2013 23:06
"Всеки българин е роб на Европа

Българските власти и всички сериозни финансови институции у нас и в чужбина официално признават:


Всеки българин дължи на външни кредитори средно по около 4500 /четири хиляди и петстотин/ евро.

Това представлява приблизително едногодишният среден доход на средностатистическия гражданин у нас. На практика всяка чужда инвестиция вече смучи националния ни доход. По формулата на западните финансисти "АнтиБългария":

1 Евро инвестиция = 2 Евро ограбени от българите и изнесени на Запад

даже е твърде малка сумата, която дължим на европейските ни "благодетели". Няма да бъдат забравени саморекламите на българските пишман политици, които се надхвалваха едни други, колко инвестиции били докарали. Например, Добромир Гущеров, богаташът от БСП се самопоказваше, че сме имали рай за инвеститорите. Рай, който е = на икономическо робство. Само от лихвите Западът си живурка на наш гръб. Оказва се, че общата сума на дълга на България, от които над 85% е външен, към западни банки и фирми е над 32,8 млрд Евро. Интересно е, че делът ни към руски банки и фирми е под 5 % от общия. Така че смешни са крокодилските сълзи на ДСБ, например, които ореваха всички медии, че сме зависими от Русия, че тя била мечка и пр. Истината е, че евроамериканците са жестоко стадо от хиени. А не е нужно да си учил политически науки в Харвард или Оксфорд, за да знаеш точното название на явлението: НЕОКОЛОНИАЛИЗЪМ!

Нека смъкнем от общото число на тези, които ще връщат дълговете с огромни лихви циганите, просто защото почти те няма да го правят. Оставаме само ние - българите, като три синджира - мизи, траки и македонци - все българи бели роби.

Българийо, Българийо, защо не вземеш сопата за чуждите и свои "благодетели", вместо да умираш на Гредетин. Да си спомним "Немили-недраги" на Вазов, че да утрепем душманите си!"
цитирай
11. dalida - Исторически погледнато, държава българите са имали
26.10.2013 10:23
може би тогава, когато Аспарух е стъпил на тази територия. Но, и това не е абсолютно доказано,защото Българската история е стотици пъти променяна,според политическите искания на власт-имащите тук.
Това,което сега някои българи прозират е посланието от космоса - да проумеем че, ЕС е наш предпоследен окупатор.
Никой не ни е питал нас, българския народ искаме ли да станем роби на Европа,но политическите предатели решиха вместо нас - да си хапнат от евро-парите, а ние да плащаме....така е било и така ще бъде,докато не си върнем суверена...т.е. да излезем от ЕС и да си изковем наши суверенни закони.
Защото тези,които имаме в наследство - са остатъци от поробена България - от СССР,когато беше в силата си. Мога много да пиша по въпроса Суверен ли е България?,но мисля,че няма защо да го правя.Няма кой да ме разбере...а и с този мързел -хората не четат, не се учат доброволно, а насилствено(ходят на училище,където им преподават неграмотни учители),затова 80% от българите(младежи) не могат да се справят с правописа....
цитирай
12. mt46 - -
26.10.2013 10:48
10:31 - hi4kock
цитирай
13. dalida - Когато казвам че,редакторския блок на blog.bg не работи имам предвид това
26.10.2013 11:02
направила съм правописни грешки в коментара си, нарочно. После погледнах тези грешки и се смях със глас...много съм лоша.,когато пиша бързо правя грешки,но когато правя грешки умишлено го правя нарочно,защото намирам свои коментари под много постинги, където изобщо не съм коментирала.
И така нека се чете - вместо еака - нека, сувурун - суверен, пората - хората....

Извинявам се на всички тук коментиращи и на собственика на блога Марин Тачков, за допуснатите мои правописни грешки.
Опитах се да ги корегирам, но редакторът явно е в отпуска и не ги отрази.
Сори!
Благодаря, за разбирането!
цитирай
14. batogo - !!!:)))Поздрав!
26.10.2013 12:07
След 9.ІХ.1944г България става колония на Съветския съюз... След разпада на съветската колониална система България продължава да е колония на Русия в пълна политическа и енергийна зависимост от нея... В желанието на новоизлюпените социалист-капиталисти обаче, се ражда идеята да цоцат от две цицки едновременно, което е характерно за Ганьовския манталитет на дребния тарикат. Това е основния мотив на новата политическа класа да се съгласи за присъединяване към ЕС без да си дава сметка, че е невъзможно хем да ти е в дивия, хем да си в рая... Така, преследвайки двойната изгода, ставаме колония на две противоречиви системи - Руската и Европейската и изпадаме в пълна безизходица. Тъй като не можем да се определим, оставаме винаги в разкрачено положение и ни шибат, както си искат, понеже тарикатлъка и лакомията са ни довели до зависимост и от двете страни...
Що се отнася до валутния борд, ако не бяхме се включили в него, досега хиперинфлацията от 96/97 година щеше да се повтори още няколко пъти и респективно българските граждани щяха пропорционално на това да обеднеят няколко пъти, тъй като политиците-популистки щяха да печатат пари на поразия, за да могат да приспят недоволството на хората, а олигарсите и кредитните милионери и милиардери да минимализират кредитните си задължения чрез обезценяването на парите ни. А, както знаем, покупателната способност на парите в една държава и техните емисии зависят от нивото на нейния брутен вътрешен продукт и това е основен финансов закон, гарантиращ реалната стойност на парите...
цитирай
15. mt46 - От 1997 г. насам ВСИЧКИ правителства са подчинени на МВФ и на ЕС... Това не може да се сравнява с енергийната зависимост от Русия...
26.10.2013 13:13
batogo написа:
След 9.ІХ.1944г България става колония на Съветския съюз... След разпада на съветската колониална система България продължава да е колония на Русия в пълна политическа и енергийна зависимост от нея... В желанието на новоизлюпените социалист-капиталисти обаче, се ражда идеята да цоцат от две цицки едновременно, което е характерно за Ганьовския манталитет на дребния тарикат. Това е основния мотив на новата политическа класа да се съгласи за присъединяване към ЕС без да си дава сметка, че е невъзможно хем да ти е в дивия, хем да си в рая... Така, преследвайки двойната изгода, ставаме колония на две противоречиви системи - Руската и Европейската и изпадаме в пълна безизходица. Тъй като не можем да се определим, оставаме винаги в разкрачено положение и ни шибат, както си искат, понеже тарикатлъка и лакомията са ни довели до зависимост и от двете страни...
Що се отнася до валутния борд, ако не бяхме се включили в него, досега хиперинфлацията от 96/97 година щеше да се повтори още няколко пъти и респективно българските граждани щяха пропорционално на това да обеднеят няколко пъти, тъй като политиците-популистки щяха да печатат пари на поразия, за да могат да приспят недоволството на хората, а олигарсите и кредитните милионери и милиардери да минимализират кредитните си задължения чрез обезценяването на парите ни. А, както знаем, покупателната способност на парите в една държава и техните емисии зависят от нивото на нейния брутен вътрешен продукт и това е основен финансов закон, гарантиращ реалната стойност на парите...

От АЕЦ "Козлодуй" държавата и ние печелим, нали? Изнасяме ток... Това е взаимноизгоден бизнес, а не груба намеса в държавните ни работи... Правиш ли разлика?...
цитирай
16. mt46 - Благодаря ти за коментара!...
26.10.2013 13:29
dalida написа:
може би тогава, когато Аспарух е стъпил на тази територия. Но, и това не е абсолютно доказано,защото Българската история е стотици пъти променяна,според политическите искания на власт-имащите тук.
Това,което сега някои българи прозират е посланието от космоса - да проумеем че, ЕС е наш предпоследен окупатор.
Никой не ни е питал нас, българския народ искаме ли да станем роби на Европа,но политическите предатели решиха вместо нас - да си хапнат от евро-парите, а ние да плащаме....така е било и така ще бъде,докато не си върнем суверена...т.е. да излезем от ЕС и да си изковем наши суверенни закони.
Защото тези,които имаме в наследство - са остатъци от поробена България - от СССР,когато беше в силата си. Мога много да пиша по въпроса Суверен ли е България?,но мисля,че няма защо да го правя.Няма кой да ме разбере...а и с този мързел -хората не четат, не се учат доброволно, а насилствено(ходят на училище,където им преподават неграмотни учители),затова 80% от българите(младежи) не могат да се справят с правописа....

Да, вярно е, че повечето хора не четат, не се интересуват, не обогатяват знанията си... или са партийно зомбирани... На това разчитат властниците, на това се крепи властта им...
цитирай
17. ivesa - Не желая да съм робиня в родината си...
26.10.2013 13:33
Обичам България и мразя изедниците й.Онзи ден си мислех,че ако прадядо ми,който е загинал за България в Балканската война,ме види да живея със сведена глава,в подчинение на сегашните мафиотски порядки,ще бъде много недоволен.Не искам да скверня саможертвата му.Мир на праха му!Време е за разумен консенсус в държавата.Поздравления за непримиримата позиция!:)
цитирай
18. mt46 - Извинена си!...
26.10.2013 13:36
dalida написа:
направила съм правописни грешки в коментара си, нарочно. После погледнах тези грешки и се смях със глас...много съм лоша.,когато пиша бързо правя грешки,но когато правя грешки умишлено го правя нарочно,защото намирам свои коментари под много постинги, където изобщо не съм коментирала.
И така нека се чете - вместо еака - нека, сувурун - суверен, пората - хората....

Извинявам се на всички тук коментиращи и на собственика на блога Марин Тачков, за допуснатите мои правописни грешки.
Опитах се да ги корегирам, но редакторът явно е в отпуска и не ги отрази.
Сори!
Благодаря, за разбирането!

Ако си с Мозила, там има добавка за проверка на правописа...
цитирай
19. batogo - !!!:)))
27.10.2013 06:16
От АЕЦ-а печели мафията, защото изнася евтиния ток, а ние-българите ползваме скъпия ток на ТЕЦ и ВЕИ... Ти правиш ли разлика?!
цитирай
20. precoria - Мисля,
12.02.2014 20:25
че България просто носи съдбата на много от малките по територия държави.Останалото е нюанси и аспекти.Всичко започва от тук и завърщва със това.Малко по друго щеше да е ако се намирахме по на север...Наскоро чух един Борис Ковач-сърбин-да казва:" Чиста нация на Балканите е нещо невъзможно.Балканите са Америка на Европа..."Тук някъде е истината.
Поздрави за mt46 и всички участвуващи в обсъждането.
цитирай
21. dimat - mt46,поздравления за изчерпателния,точен и сбит анализ!!!
12.08.2016 21:14
За съжаление,малко ще го прочетат и още по-малко,проумеят-това си е наша национална черта("най-мразим да мислим").

А сега,ще се опитам да погледна,по-нататък,от статуквото.

Виждал ли е някой от вас живота на работните добичета на село?

Разбира се,едва ли.Аз съм расъл някога сред тях,когато бяха едно,от "основните средства за производство"(казано по Маркс).
Но не бяха "средство за производство",а част от живота на техните стопани.Трудно е да го разберете,защото не сте го преживяли.

А сега,се опитайте да разберете,какво е ставало в душата на селянина,когато,в резултат на ТЕХНИЧЕСКАТА революция ,наложена чрез "колективизацията",се е наложило да подкара,ненужния вече добитък,към кланицата.

Нямате представа,колко хора съм виждал да плачат,сякаш,водят там член на семейството си.

А СЕГА СИ ПРЕДСТАВЕТЕ,ЧЕ В РЕЗУЛТАТ НА СЪВРЕМЕННАТА "ТЕХНОЛОГИЧНА" РЕВОЛЮЦИЯ МЯСТОТО НА ОНЕЗИ НЕНУЖНИ ДОБИЧЕТА Е ЗАЕТО ОТ НАС!!!

Представихте ли си го,или се мъчите да не го виждате.Имам предвид,с "разума" си!

Господа,добре дошли в ЕРАТА НА ИЗЛИШНИЯ ЧОВЕК(така наречения,"венец на природата").

"БУЛДОЗЕРИТЕ" НА ТЕХНОЛОГИЧНАТА РЕВОЛЮЦИЯ,ЗАДВИЖВАНИ ОТ ПРОГРАМАТА НА ГЛОБАЛНИЯ КАПИТАЛИЗЪМ,ВЕЧЕ ТРАСИРАТ ПОСЛЕДНИТЕ МЕТРИ,НА ТРАСЕТО КЪМ КЛАНИЦАТА ЗА ДОБИТЪКА!

Така си е!даже Главният глобализатор,още преди хилядолетия ни е дал "съдържателния" термин "гои"(ДОБИТЪК).

НАЙ-ПОСЛЕ ДОЙДЕ ВРЕМЕТО,КОГАТО ПРОКЛЯТИЕТО НА ЧОВЕКА ПАРИТЕ,ЩЕ ИЗЧЕЗНАТ,НО И "ЧОВЕКЪТ" ЩЕ СТАНЕ ИЗЛИШЕН!ЩЕ ОТМРЕ И ИКОНОМИКАТА И МИЛИОНИТЕ ФИНАНСИСТИ И ИКОНОМИСТИ,ЩЕ СЕ ВЛЕЯТ В РЕДИЦИТЕ НА ЗАПЪТИЛИТЕ СЕ КЪМ "КЛАНИЦИТЕ" ГОВЕДА(ГОИ).
цитирай
22. mt46 - Ако АЕЦ е държавна собственост, не може от нея да печели мафията...
12.08.2016 22:03
batogo написа:
От АЕЦ-а печели мафията, защото изнася евтиния ток, а ние-българите ползваме скъпия ток на ТЕЦ и ВЕИ... Ти правиш ли разлика?!

Мафията се занимава със сенчест, с незаконен, с частен бизнес...
цитирай
23. mt46 - Белгия, Холандия са също малки държави. Но не са били под османско владичество...
12.08.2016 22:05
precoria написа:
че България просто носи съдбата на много от малките по територия държави.Останалото е нюанси и аспекти.Всичко започва от тук и завърщва със това.Малко по друго щеше да е ако се намирахме по на север...Наскоро чух един Борис Ковач-сърбин-да казва:" Чиста нация на Балканите е нещо невъзможно.Балканите са Америка на Европа..."Тук някъде е истината.
Поздрави за mt46 и всички участвуващи в обсъждането.

цитирай
24. mt46 - Благодаря ти!... Знам за домашните животни на село - и преди, и сега...
12.08.2016 22:08
dimat написа:
За съжаление,малко ще го прочетат и още по-малко,проумеят-това си е наша национална черта("най-мразим да мислим").

А сега,ще се опитам да погледна,по-нататък,от статуквото.

Виждал ли е някой от вас живота на работните добичета на село?

Разбира се,едва ли.Аз съм расъл някога сред тях,когато бяха едно,от "основните средства за производство"(казано по Маркс).
Но не бяха "средство за производство",а част от живота на техните стопани.Трудно е да го разберете,защото не сте го преживяли.

А сега,се опитайте да разберете,какво е ставало в душата на селянина,когато,в резултат на ТЕХНИЧЕСКАТА революция ,наложена чрез "колективизацията",се е наложило да подкара,ненужния вече добитък,към кланицата.

Нямате представа,колко хора съм виждал да плачат,сякаш,водят там член на семейството си.

А СЕГА СИ ПРЕДСТАВЕТЕ,ЧЕ В РЕЗУЛТАТ НА СЪВРЕМЕННАТА "ТЕХНОЛОГИЧНА" РЕВОЛЮЦИЯ МЯСТОТО НА ОНЕЗИ НЕНУЖНИ ДОБИЧЕТА Е ЗАЕТО ОТ НАС!!!

Представихте ли си го,или се мъчите да не го виждате.Имам предвид,с "разума" си!

Господа,добре дошли в ЕРАТА НА ИЗЛИШНИЯ ЧОВЕК(така наречения,"венец на природата").

"БУЛДОЗЕРИТЕ" НА ТЕХНОЛОГИЧНАТА РЕВОЛЮЦИЯ,ЗАДВИЖВАНИ ОТ ПРОГРАМАТА НА ГЛОБАЛНИЯ КАПИТАЛИЗЪМ,ВЕЧЕ ТРАСИРАТ ПОСЛЕДНИТЕ МЕТРИ,НА ТРАСЕТО КЪМ КЛАНИЦАТА ЗА ДОБИТЪКА!

Така си е!даже Главният глобализатор,още преди хилядолетия ни е дал "съдържателния" термин "гои"(ДОБИТЪК).

НАЙ-ПОСЛЕ ДОЙДЕ ВРЕМЕТО,КОГАТО ПРОКЛЯТИЕТО НА ЧОВЕКА ПАРИТЕ,ЩЕ ИЗЧЕЗНАТ,НО И "ЧОВЕКЪТ" ЩЕ СТАНЕ ИЗЛИШЕН!ЩЕ ОТМРЕ И ИКОНОМИКАТА И МИЛИОНИТЕ ФИНАНСИСТИ И ИКОНОМИСТИ,ЩЕ СЕ ВЛЕЯТ В РЕДИЦИТЕ НА ЗАПЪТИЛИТЕ СЕ КЪМ "КЛАНИЦИТЕ" ГОВЕДА(ГОИ).

цитирай
Търсене

За този блог
Автор: mt46
Категория: Изкуство
Прочетен: 15845072
Постинги: 3181
Коментари: 41917
Гласове: 137017
Спечели и ти от своя блог!
Архив
Календар
«  Септември, 2022  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930