Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
02.12.2022 20:46 - Възходяща звучност на праславянската сричка
Автор: mt46 Категория: Хоби   
Прочетен: 729 Коментари: 4 Гласове:
10

Последна промяна: 02.12.2022 20:55

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
.

Промени, водещи до отваряне на сричката

Тенденцията към възходяща звучност на праславянската сричка води до процес на отваряне на сричката и опростяване структурата на праславянската сричка, която в късния праславянски се състои от съгласна (група съгласни) и гласна. Тези явления обаче са в резултат на редица развойни промени, настъпили по различно време:

 • Монофтонгизация
 • Развой на сричкотворни плавни и носови
 • Ликвидна метатеза
Монофтонгизация на низходящите дифтонги

Низходящите двугласни oi, ai, ei, ou, au, eu преминават в единични гласни:

Развой на oi и ai

В средата на думите дифтонгите oi и ai се преобразуват винаги ě, преди да настъпи палатализация (онебняване):

 • ai: *kaina > kěna > cěna
 • oi: *snoig- > sněgъ

При окончанията, ако двугласните oi и ai не са в края на думата, настъпват същите промени: *orbhoisu > raběchъ

В края на думите дифтонгите oi и ai дават рефлекс или ě, или i, напр. при съществителни от o-основи в именителен падеж множествено число: *vlьkoi > vlьki > vlьci; в дателен и местен падеж единствено число: *orbhoi > rabě, а при съществителни от a-основи в дателен и местен падеж единствено число: rọkai > rọkě > rọcě.

Развой на ei

Дифтонгът ei се развива винаги в i, напр.: *eiti > iti (идвам, вървя), *geima > *gima > zima, *veid- > vidъ.

/.../
Възникване на носови гласни

Процесът на образуване на носови гласни (носовки в славянския контекст) е особен тип монофтонгизация. Носовките ọ и ę възникват обикновено от on, om, an, am и en, em, както и от сричкотворни n, m или от un, um, in, im в заети думи.

 • on, om > ọ: *pontis > pọtь, *zomb- > zọbъ
 • an, am > ọ: *gansis- > gọsь, както и в окончанията за винителен падеж единствено число при имената от a-основи: žena- > ženọ, или при окончанията за първо лице единствено число на глаголите: nesọdvignọ.
 • en, em > ę: *pen(k)tis > pętь, както и при окончанията в именителен падеж единствено число на съществителните от среден род от -en- и -ent-основи: imętelę. В праславянския диалект, от който се развиват южнославянските езици, ę е корелат на y (ы) при окончанията за именителен и винителен падеж множествено число на съществителните от jo-основи: kon’ę / raby, както и при окончанията за родителен падеж единствено число на съществителни от ja-основи: dušę / ženy.
Ликвидна метатеза

В зависимост от това, дали се намират в средата или в началото на думата, съчетанията or, ol / ar, al и, er, el се променят по различен начин:

 • в средата на думата или чрез метатеза (разместване), или чрез вмъкване на допълнителна гласна след плавната (ликвидна) съгласна,
 • в началото на думата – чрез метатеза.
Развой на or, ol / ar, al и er, el в средата на думата
Праславянски Старобългарски Чешки и словашки Полски и лужишки Източнославянски
*korva крава krбva krowa корова
*golva глава hlava głowa / hłowa голова
*dervo дрѣво dřevo drzewo дерево
*melko млѣко mlйko mleko молоко
Развой на or, ol / ar, al и er, el в началото на думата

Съчетанията or, ol / ar, al и, er, el се променят в началото на думата обикновено чрез метатеза:

 • er > re: *ertis > retь (състезание)
 • el > le: *elbed- > lebedь (тук обаче се наблюдава двойственост: *albed- > lаbedь)
 • al > la / lo: *alkъtь > lakъtь (в диалекта, от който произлизат южнославянските езици и словашки) / lokъtь (в диалекта, от който произлизат полски, руски, чешки)
 • ar > ra / ro: *arb- > rabъ / robъ.

В старобългарския има засвидетелствани форми, при които промяната е извършена чрез вмъкване на гласна, напр. алъчьнъ, но и лачьнъ (гладен).

Други промени
Развой на сричкотворните съгласни

Индоевропейските сричкотворни сонорни съгласни rlm и n в ранния праславянски имат рефлекси irurilulimuminun, а в по-късния: ьrъrьlъlьmъmьnъn. При отваряне на сричката, тяхната промяна протича по следния начин:

 • ьm, ьn > ę: pamętьjęzykъdesętъ и др. При глаголи от вида pętipьnọ възниква редуване ę: ьn.
 • ъm, ъn > ọ: dọtidъmọ (тук възниква редуване ọ: ъm).
 • Промяната на ьrьlъrъl не е еднаква на цялата славянска територия:
 •  
Старобългарски срьдьце влъкъ прьстъ тръгъ
Български сърце вълк пръст търг
Руски сердце волк перст торг
Чешки srdce vlk prst trh
Полски serce wilk pierst targ
Сръбски / хърватски srce vuk prst trg
Отпадане на краесловните съгласни

Съгласните в края на думата (най-често шумовите s, t, d) отпадат в късния праславянски, напр.: *vilkos > vlъkъ. Има случаи и с отпадане на краесловно r, напр.: mater > mati. Носовите съгласни в края на думата отпадат или без компенсация, или под въздействието им се образуват носови гласни.

Съгласните в края на предлозите izbezot се запазват, поради това, че те образуват акцентни цялости със следващите думи.

Преместване на сричковата граница в думата Отваряне на сричката вътре в думата се осъществява и чрез преместване на границата на сричката така, че звучността в нея да стане възходяща, а крайната съгласна се присъединява към следващата сричка (nes-ti  > ne-sti)...
/.../
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0

ПП: Напразно се напъват разни автохтонисти и парабългари да отрекат славянските езици и славянските народи!...
Гласувай:
10


Вълнообразно


Следващ постинг
Предишен постинг

1. kvg55 - mt46,
02.12.2022 22:30
Нищо не разбрах, но с послеписа съм съгласен.
цитирай
2. mt46 - Споко!
02.12.2022 23:38
kvg55 написа:
Нищо не разбрах, но с послеписа съм съгласен.

И те не разбират, но не си признават, а са убедени, че знаят предостатъчно!...
цитирай
3. donchevav - Още двайсетина такива страници с ...
05.12.2022 20:43
Още двайсетина такива страници с основни промени (вокализъм, консонантизъм, палатализации, йотация и пр.), които служат за водораздел между славянските езици - и очаквам да се случат поне две неща:
- прочелите от край до край научния текст да започнат да се ориентират задоволително в потока реч на руски, украински, сръбски, чешки, полски и т.н.;
- повече хора да се проникнат от библейската мъдрост, че знанието, ах, знанието не носи радост от детска игра, то трупа печал:)))

Поне с нас някога се бе случило така след изпита по сравнителна граматика - нали? И може би затова помним още имената на Йозеф Добровски и Копитар, Караджич и Павел Шаферик, и Франц Миклошич и - о да! - пазим спомена за незабравимия проф. Иван Леков! И разбира се - за Людвиг Селимски от ВТУ - по мое време беше на някакви си 35 години:))) - но беше бог!
И сигурно затова носим в сърцето си светостта на науката и се опитваме да я браним от превратностите на времето. Защото знайно е, че "за истината е най-трудно във времена, когато всичко може да бъде истина":)))
Поздрави, Марине!
цитирай
4. mt46 - Благодаря за разбирането и подкрепата, Вени!...
06.12.2022 19:53
donchevav написа:
Още двайсетина такива страници с основни промени (вокализъм, консонантизъм, палатализации, йотация и пр.), които служат за водораздел между славянските езици - и очаквам да се случат поне две неща:
- прочелите от край до край научния текст да започнат да се ориентират задоволително в потока реч на руски, украински, сръбски, чешки, полски и т.н.;
- повече хора да се проникнат от библейската мъдрост, че знанието, ах, знанието не носи радост от детска игра, то трупа печал:)))

Поне с нас някога се бе случило така след изпита по сравнителна граматика - нали? И може би затова помним още имената на Йозеф Добровски и Копитар, Караджич и Павел Шаферик, и Франц Миклошич и - о да! - пазим спомена за незабравимия проф. Иван Леков! И разбира се - за Людвиг Селимски от ВТУ - по мое време беше на някакви си 35 години:))) - но беше бог!
И сигурно затова носим в сърцето си светостта на науката и се опитваме да я браним от превратностите на времето. Защото знайно е, че "за истината е най-трудно във времена, когато всичко може да бъде истина":)))
Поздрави, Марине!

По онова време Селимски ми се струваше по-стар... :)
Бях много повече привързан към литературата и към литературознанието... Някои езиковедски науки ме мъчеха, но все пак имах много добра основа...
Днес ме удивлява с какво самочувствие и с каква убеденост разни лаици отричат утвърдени научни истини и пробутват паранаучни фантасмагории!... Още малко и ще измислят нова математика, нова граматика и т. н.
Поздрави и благопожелания!...
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: mt46
Категория: Изкуство
Прочетен: 16639131
Постинги: 3306
Коментари: 42743
Гласове: 140001
Спечели и ти от своя блог!
Архив
Календар
«  Януари, 2023  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031